نگاهی گذرا به تاریخچه میانه روی و اصلاح طلبی در جمهوری اسلامی ۱۸

خاتمی، آخوند دوچهره ای که ظاهراً خود را  حامی و طرفدار مردم نشان داد ولی در حقیقت وظیفه اصلی اش گول زدن و گمراه کردن مردم با لبخند های همیشگی و حفظ نظام و تثبیت رژیم اسلامی در حال فرو پاشی بود.

خاتمی، آخوند دوچهره ای که ظاهراً خود را  حامی و طرفدار مردم نشان داد ولی در حقیقت وظیفه اصلی اش گول زدن و گمراه کردن مردم با لبخند های همیشگی و حفظ نظام و تثبیت رژیم اسلامی در حال فرو پاشی بود.

میانه روی یا اصلاح طلبی

میانه روی یا اصلاح طلبی در تشکیلات حکومت اسلامی، به هیچ وجه موضوع تازه‌ای نیست! در واقع از همان آغاز شورش ۱۳۵۷ انقلابی‌ها دو دسته کلی‌ بودند، عدّه‌ای از بانیان، مثل؛ خمینی گجستک، رفسنجانی‌، ناطق نوری، خلخالی، خامنه ای، یزدی و غیره، همواره واکنش‌های رادیکال داشته و دیگرانی هم نظیر؛ بهشتی‌، طالقانی، منتظری، قطب زاده، بازرگان و غیره متعادل تر بوده و در جنایت و خونریزی رغبت کمتری نشان می‌دادند و حتا برخی‌ از آنها خواستار ادامه حاکمیت سکولار بودند.

رفتار جنایت بار تندروها

با وجود آنکه تندرو‌ها در اقلّیت قرار داشتند، اما به لحاظ داشتن بی‌ رحمی و حیله گری افزون تر، از همان روزهای نخست، بسیاری از همراهان میان رو خود را یکی‌ پس از دیگری با ترور و بمب گذاری حذف کرده و ضمن متلاشی کردن احزاب، خود بر صندلی قدرت تکیه زدند.
این روند سالها ادامه یافت تا پس از پایان جنگ عراق و مرگ خمینی، که اساس حکومت اسلامی در معرض فروپاشی قرار گرفت، از یک طرف فشار قدرت‌های غربی و جوامع بین‌المللی و از سوی دیگر مردمی که به ستوه آمده بودند، رژیم را ناچار به عقب نشینی مصلحتی کرد! خود اصول گرایان، از جمله آخوند رفسنجانی‌ طرح کاهش سختگیری و اندکی‌ میان روی را بمنظور حفظ قدرت پیشنهاد دادند و سپس با برنامه ریزی دقیقی‌، در دوره هفتم و هشتم ریاست جمهوری آخوند خاتمی به اجرا درامد. به همین دلیل است که خاتمی هنوز قهرمان رویا‌های افراد ساده انگار و کم اطلاع است!

باز کردن موقت فضای سیاسی، ترفند رژیم

اما یکی‌ از مهمترین انتظارات طراحان پروژه، این بود که؛ بتوانند با ارفاق و کمی‌ باز کردن فضای خفقان جامعه و بهبود روابط بین‌الملل از سوی رئیس جمهور، نگرش مردم داخل و جهان را نسبت به خود، تغییر داده و آنها را به مشارکت و همکاری با دولت، تشویق کنند. بازتاب این ایده چنان بود که حتا مخالفان سر سخت را حداقل در دوره اول جذب کرد، چه رسد به مردم عادی…! به همین ترتیب استقبال مردم ادامه یافت، آنها نقش اصلی‌ حکومت ولایت فقیه را نادیده گرفته و همواره دولت و دست نشاندگان را نجات دهنده خود می‌‌پندارند و در هر بزنگاهی با حمایت از آنان، در حقیقت از جمهوری اسلامی پشتیبانی‌ میکنند!

جایگاه اصلاح طلبان امروزی:

هم‌اکنون جمهوری اسلامی، دو رو دارد: اصول گرایان که حکومت را توسعه میدهند و اصلاح طلبان که از حکومت در دو جبهه‌ داخلی‌ و خارجی‌ محافظت میکنند! صرف نظر از اختلافات جزئی بین این دو دسته، اما آنها مکمل یکدیگر هستند و داشتن اهداف مشترک، یعنی قدرت طلبی، تاراج ثروت‌های ملی‌ و غیره، ایشان را به شدت نیازمند هم می‌سازد. از جمله روش‌های آنان برای پاسداری از قدرت، نخود سیاهی به نام “دفاع از حقوق بشر” است!

اصلاح طلبان از این طریق در خارج از مرز، زمینه پیوند قدرت‌های غربی با حکومت را فراهم ساخته و در داخل هم شرایط جذب اعتماد مردم را به وجود میاو‌رند. افرادی که تجربه زندان دارند، به خوبی‌ می‌دانند که؛ همیشه در بازجویی ها، یک بازجو نقش منفی‌ و خشن دارد و دیگری مثبت و نرم تر، درست مثل بازی فریبنده اصول گرایان و اصلاح طلبان! شما در زندان با چشم و دست بسته نا خوداگاه به بازجویی که نقش مثبت دارد، اعتماد می‌کنید، این در حالیست که هر دو آنها از یک جناح هستند!
سال هاست که حکومت از این استراتژی برای پایداری خود بهره می‌گیرد و شوربختانه بسیاری از مردم به همین ترتیب فریب خورده و ناخواسته از رژیم ضّد بشری اسلامی، حمایت و پیروی میکنند!

رفسنجانی که در دوران ۸ ساله ریاست جمهوری اش و در دوران ضعف و ناشناخته بودن علی خامنه ای، مانند همه دیکتاتورهای جهان چون صدام، پینوشه و حسنی مبارک، با رفتاری فاشیستی و خودکامه حکومت می کرد، بر اساس یک حساب و اشتباه نادرست که تصور می کرد خامنه ای با ولی فقیه شدن زیر پرچم او حرکت می کند و یا دست کم با همدیگر در  تقسیم لاشه مرده سیاست ایران شرکت خواهند داشت. ولی غافل از آن که هم اکنون به سختی می تواند عمامه خود را هم از شر نوکران خامنه ای در امان نگاه دارد و باید گفت که دیگر جز گوشه نشینی و انتظار مرگ کشیدن برای او چیزی به جای نمانده است.

رفسنجانی که در دوران ۸ ساله ریاست جمهوری اش و در دوران ضعف و ناشناخته بودن علی خامنه ای، مانند همه دیکتاتورهای جهان چون صدام، پینوشه و حسنی مبارک، با رفتاری فاشیستی و خودکامه حکومت می کرد، بر اساس یک حساب و اشتباه نادرست که تصور می کرد خامنه ای با ولی فقیه شدن زیر پرچم او حرکت می کند و یا دست کم با همدیگر در  تقسیم لاشه مرده سیاست ایران شرکت خواهند داشت. ولی غافل از آن که هم اکنون به سختی می تواند عمامه خود را هم از شر نوکران خامنه ای در امان نگاه دارد و باید گفت که دیگر جز گوشه نشینی و انتظار مرگ کشیدن برای او چیزی به جای نمانده است.

اشاره‌ای به برآیند تکاپوی اصلاح طلبان در چند سال اخیر:

۱) در جنبش مردمی ۱۳۸۸ اصول گرایان و اصلاح طلبان برای حفظ بنیاد حکومت، که ضامن منافعشان بوده و هست، توافقات دسیسه آمیز زیادی انجام دادند، از قبیل؛ وادار کردن تظاهرات کنندگان به سکوت، جلوگیری از سر دادن شعار‌های ضد حکومتی، محدود کردن راهپیمایی‌ها به مناسبت‌ها و خلاصه فرو نشاندن قیام مردمی.

۲) در سال ۱۳۹۲ اصلاح طلبان با در اختیار داشتن بودجه کلان، حمایت برخی‌ از دولت‌ها، تبلیغات گسترده و سایر ترفندها، موفق شدند برای کنترل اوضاع و جبران صدمات ۸۸ یکی‌ از اصولگرایان و جنایتکاران اصلی‌ دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی، یعنی آخوند حسن روحانی را به عنوان اصلاح طلب جا بزنند و مردم را بار دیگر به پای صندوق‌های رأی بکشانند.

۳) همانگونه که این روزها شاهد هستیم، همگامی علنی اصلاح طلبان (سبزها) با اصول گرایان (بنفش ها)، سبب گردید تا سرانجام آمریکا و دولت‌های اروپایی از جهت منافعشان راضی‌ شده و از طرفی‌ مبارزات و اعتراضات مردم را از بین ببرند یا دست کم مهار کنند.

۴) در بررسی‌ آسیب شناسی‌ اپوزیسون در می‌‌یابید که؛ جمهوری اسلامی در گذشته برای از بین بردن مخالفان خود، رأسا حتا اقدام به حذف فیزیکی‌ میکرد، اما امروز این وظیفه بر عهده اصلاح طلبان از طریق ترور شخصیتی‌ و کم اثر کردن کوشش‌های پیکار گران، قرار گرفته است!

مرد ایرانی با نان سنگکی که روی آن جمله مسخره و تحمیر آمیز توافق هسته ای به چشم می خورد. حکومت شیاد اسلامی به همه روش و از همه جا مردم را در خریت و بی سوادی نگاه می دارد.

مرد ایرانی با نان سنگکی که روی آن جمله مسخره و تحمیر آمیز توافق هسته ای به چشم می خورد. حکومت شیاد اسلامی به همه روش و از همه جا مردم را در خریت و بی سوادی نگاه می دارد.

۵) توجیه بی‌ کفایتی‌های مسئولین حکومتی و سرپوش گذاشتن بر جنایات اقتدرگرایان، انحراف افکار عمومی با استفاده از ابزار رسانه‌ای، به ویژه پارسی‌ زبان و حتا نفوذ در رسانه‌های تراز اول جهان، از دیگر وظایف این گروه است.

۶) جلب نظر مردم و سرگرم کردن برخی‌ از کوشندگان در جریان‌های به اصطلاح حقوق بشری، مانند حضور زنان در ورزشگاه ها، حجاب اختیاری و موارد دیگری که رژیم را انعطاف پذیر جلوه داده و رضایتمندی کاذبی در جامعه پدید آورد.

۷) مشروعیت بخشی هر چه بیشتر برای جمهوری اسلامی به خصوص در بین ایرانیان خارج از مرز و دیگر ملت‌های جهان، با بهره گیری از دو عنصر جذاب؛ ورزش و هنر که مخاطبان عمومی بسیار دارد.

از آنچه گذشت:

بدیهیست که اصلاح طلبان بر خلاف آنچه ادعا دارند، نیمه جدا ناپذیر جمهوری اسلامی بوده یا به عبارتی مانند مجاهدین خلق، نسخه کمی‌ تعدیل یافته جمهوری اسلامی هستند، که برای حفظ قدرت خویش، رهائی را مشروط پنداشته و نعره استبداد و شمشیر اسلام را لازم و ملزوم می‌دانند.

سخن پایانی؛

 

بنیاد گرایی در هر دو حالت افراطی یا میان رو، مغایر با حقوق انسانیست!
به امید آگاهی‌ هم میهن برای آزادی میهن
۰۳/۰۴/۲۰۱۵ ۱۸:۵۷
Caspian Makan
«سنگک هسته ای»
توافق هسته ای انجام شد، اما باز هم:
بابا نان نداد!
چون بابا زندان است!
چون بابا جان می سپارد…
***
تو امشب در گذری، خجسته و دلخوش،
پای می کوبی بر زمین،
چون، عروسک گردان، اینگونه می چرخاند تو را!
مزدوران امشب فقط،
بر صندلی تماشاچیان، تکیه می زنند.
ولی فردا همان ها در خیابان،
به جرم زن بودنت، تحقیرت می کنند،
به جرم راستگویی اسیرت،
و به جرم حق خواهی،
گلوله ای به قلب ندایت می نشانند.
***
این بغض دشنه، گلوی تشنه ام را درید!
فهمیدم باز هم فراموش کردی..
پریروز، فرزاد ها را بر چوبه دار آویختند
دم که نزدی،
با سکوتت، بر چهارپایه ها لگد زدی
روز بعد در کنار صندوق های رأی
به دوربین ها لبخند زدی
غافل از آن که بدانی هر رأی تو
طنابیست به پای خودت و به گردن ریحانه ها
***
النگوی سبز و نرمش قهرمانانه
تواق هسته ای و کلید بنفش
سرانجام نه از دردی می کاهد
و نه چراغی بر سفره دردمندان می افروزد
جز تاراج و ویرانی میهن
و شرمساری بیهوده
برای آنانکه خواهند گفت:
ما که نبودیم…

 • سرافراز پارسی‌

  اصلاح طلبی در ذات خود نه تنها بد نیست بلکه بسیار مفید و ضروری هم است. مثلا اگر به انقلاب مشروطیت نگاه کنیم میبینیم که آن جنبش بیشتر “اصلاح طلب” بود تا یک انقلاب در معنی‌ کلاسیک. به همین جهت با خرابی‌ و کشتاری که نمونه آن را در انقلاب فرانسه و روسیه دیدیم همراه نبود.

  اشکال “اصلاح طلبی” در جمهوری آخوندی این است که وابستگان آن به راستی‌ “اصلاح طلب” نیستند بلکه بیشتر بخش حاشیه نشین جناه حاکم میباشند

 • مهمان

  جناب مسئولین سایت فضول محله با سپاس از زحمات شما در برقراری ارتباط با هم وطنان وهم هدف شدن برای بر پایی دمکراسی واقعی در ایران درهر جا ومکانی و مجموعه ای شخصی تابع مقرارت به آن مجموعه است که از طرف مسئول آن برای کنترل امور در آن مقراراتی در آن مکان ومجموعه به اجرا درمی آید وچون همیشه در هر جایی کسانی هستند که باعث اختلال در نظم هر مکانی برای بکرسی نشاندن نظرش به هر دلیل غیر منطقی و بدور از عرف و عدم رعایت موارد اخلاقی وعمومی و عدول ازآن مقرارات و اختلال در سایت مقابل نظرات مخالف خود در بحثهای با برهان میشوند حال این شخص یا اشخاص از این قبیل که در بیشتر سایت ها معمولا بعداز چک و مرر آن و مطابق با مقرارات اعلام شده باشد پخش میشودو هستند افرادی بی شخصی و بیظرفیت بدلیل نا توانی در عدم پاسخ اقدام به بیانی زشت و غیر انسانی و بار گذاری های تکراری و اختلال در سایت و سوی استفاده از ازادی نظر و به عدم رعایت آن و همچنین مهمتر ازاین مخالف با اهداف سایت و نظر دهندگان است لذا ما نظر دهندها از مسئولین فضوله محله در خواست کوتاه شدن دست و نظرات موهومشان هم به سایت ونظر دهندها را داریم .لطفا اقداماتی در این جهت برای بهتر شدن اهداف این مجموعه گردد را انجام دهید.. با سپاس در خواست بیشتر نظردهندها و بینندگان

  • Baran Bahari

   این افراد متاسفانه ،خود بازتاب گروه بزرگی از جامعه امروز ایران هستند و شما صبور باشید. سانسور در دستور کاری ما نمی گنجد…

   • کوپرنیک

    خودتان دائما این را تکرار کرده اید که هرکس باد بکارد طوفان درو خواهد کرد
    بجای نقد و رد دین بزرگی چون اسلام مشمئزکننده ترین عبارات را درج میکنید سپس انتظار کف و سوت و هورا دارید؟؟/
    بزرگان زیادی عالمانه دین اسلام و بنیانگذاران آنرا به شیوه ای علمی نقد و رد کردند اگر با قدری انصاف انسانی به شیوه خود بنگرید از این روش شرم خواهید نمود و بجای متهم نمودن بخش بزرگی از جامعه ایران خود را متهم خواهید کرد
    آینه گر عیب تو بنمود راست خود شکن آینه شکستن خطاست
    هتاکی و سخنان رکیک که ثمره و میوه عملکرد زشت خودتان است در این سایت هرکس به هر زبانی و به هر میزانی که به بزرگان دین اسلام توهینهای رکیک کرد مورد تشویق قرار گرفت اما به محض آنکه شخصی مانند من دست به مقابله به مثل زد کوشیدید وی را بایکوت کنید

    • Baran Bahari

     دین و علمایش دروغی است که فقط بشر را به نادانی و تلف کردن عمر گرانبها می کشاند… کدام علما؟ کدام علم؟ بزرگ واقعی فلمینگ و پاستور هستند.

    • سیده

     آقای مسلمان، محمد در قرآن می گه لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم- نساء ۱۴۸ یعنی خداوند بلند کردن صدا را به بدگویی دوست ندارد مگر از آن کس که به وی ستم شده باشد- محمد و سلمان هم فهمیده بودن که کسی که زورش نمی رسه به ظالما فحش میده تا بار منفی حرفاش باعث شنیده شدن صداش بشه. اگر بتونی خودتو جای افرادی که بهشون ظلم شده خانوادشون رو به دلایل واهی کشتن و … بذاری، اون موقع به قول خودت ” به قدری انصاف انسانی” خواهی رسید.

  • کوپرنیک

   به نظر شما وقتی بنیانگذاران دینی را با الفاظ رکیکی چون کوس باز بچه باز
   کونی و ولدزنای تازی و هزار و یک لقب زننده دیگر خطاب میکنید نامش توهین
   نیست؟؟؟
   قدری انصاف چیز بدی نیست
   بعد چگونه است که اگر همین عبارات و یا مشابه آنرا نثار خودتان کنند آنرا توهین تلقی میکنید؟؟؟
   وای بر شما با این انصاف و عدالتتان

  • پرچم شیر و خورشید

   دمت گرم عالی گفتی . این عسلامیست ها وقتی میبینن نظری مخالفشونه شروع میکنن به فحش دادن. یکیش همین ساسان و کوپرنیک و اون یارو که معلومه حال و روزش خوب نیست و مورد روانی داره همش کامنتای تکراری و پر از فحش که شایسته خودشو و خونوادشه . همین عسلامیست ها و رژیم جمهوری عسلامی که ایران رو تبدیل به ویرانه کردن .اختلاس و دزدی و دروغ و آدم کشی و قتل و جنایت و فقر و بیکاری تو ایران درست کردن .خودشون هر کاری دلشون بخواد انجام میدن ولی وقتی یکی با نظرشون مخالفه شروع میکنن به فحش دادن. یه عسلامیست پیدا کن که تهش به فحش ختم نشه .

   • کوپرنیک 2007

    آقای پرچم شیر و خورشید من یک اسلامیست نیستم بلکه به مراتب هم از شما ایرانی تر و عاشق وطنم و هم از امثال شما (از آخوندهایی که دین را وسیله چپاول ملتها کرده اند) بیزارترم.
    اما روش و شیوه شما چیزی است که سیطره تفکر آخوندی را بر سرنوشت ما پایدارتر میکند گاهی اوقات با خود می اندیشم نکند این سایت از طرف مسئولین ایران ساپورت می شود تا روند مدرنیزه شدن جامعه و تفکر دینی را با کندی مواجه کند چرا که اثر کار شما دقیقا نظام ایران و بربریت دینی را قدرتمندتر میکند
    من همان آرش آریانی تنها هستم که اسم حقیقی ام کوروش است اما دریغم آمد که اسمی چنین سترگ را در سایتی که از در و دیوارش حرفهای رکیک و ناموسی میبارد بیاورم
    خدا را شاکرم که در راه و هدفم هم خالصانه تلاش میکنم و هم تنها هستم

    اسلامیستها به ما برچسب منحرف و التقاطی و غربزده میزنند و مدعیان دروغین سکولاریزم که شما باشید برچسب واپسگرایی و تعصب دینی
    عمری را در جهت تجربه اندوزی از فلسفه گرانسنگ مغرب زمین نمودم بنابراین تهمتهایتان را صرفا به حساب کوتاهی افق اندیشه تان میگذارم

 • کوپرنیک 2007

  من یک اسلامیست نیستم بلکه به مراتب هم از شما ایرانی تر و عاشق وطنم و
  هم از امثال شما (از آخوندهایی که دین را وسیله چپاول ملتها کرده اند)
  بیزارترم.
  اما روش و شیوه شما چیزی است که سیطره تفکر آخوندی را بر
  سرنوشت ما پایدارتر میکند گاهی اوقات با خود می اندیشم نکند این سایت از
  طرف مسئولین ایران ساپورت می شود تا روند مدرنیزه شدن جامعه و تفکر دینی را
  با کندی مواجه کند چرا که اثر کار شما دقیقا نظام ایران و بربریت دینی را
  قدرتمندتر میکند
  من همان آرش آریانی تنها هستم که اسم حقیقی ام کوروش
  است اما دریغم آمد که اسمی چنین سترگ را در سایتی که از در و دیوارش حرفهای
  رکیک و ناموسی میبارد بیاورم
  خدا را شاکرم که در راه و هدفم هم خالصانه تلاش میکنم و هم تنها هستم

  اسلامیستها به ما برچسب منحرف و التقاطی و غربزده میزنند و مدعیان دروغین سکولاریزم که شما باشید برچسب واپسگرایی و تعصب دینی
  عمری را در جهت تجربه اندوزی از فلسفه گرانسنگ مغرب زمین نمودم بنابراین تهمتهایتان را صرفا به حساب کوتاهی افق اندیشه تان میگذارم.

  • داریوش

   “بزرگان دین اسلام” دیگر چیست؟ این را از خودت درآوردی؟

   آقای محترم، اول آن که خیلی‌ ممنون که بالاخره خودت پیشقدم شودی و داوطلبانه از پشت نقاب‌ “ساسان”، دمکلس” نوید”، “آرش آریانی” و چند تای دیگر بیرون آمدی. دوم آنکه، این “بزرگان” دین اسلام برای کسی‌ که به دین اعتقادی ندارد هیچ معنی‌ نمی‌‌دهد. شما چون مسلمان معتقدی هستی‌ از “بزرگان” دین اسلام نام میبری و به آن‌ها استناد میکنی‌. دین اسلام چه بزرگی‌ دارد جز یک مشت خرافات و مطلب ضدّ و نقیض؟

   • کوپرنیک 2007

    آقای داریوش عزیز این بزرگان که گفتم از منظر معتقدان به اسلام است و نه از منظر کسی که اعتقادی به اسلام ندارد.
    در ثانی اگر امثال شما بکوشید تا دین را به گونه ای علمی و مستدل نقد و تحلیل و سپس رد نمائید بی تردید عده ای مطالبتان را پی گیری و در نهایت خواهند پذیرفت اما در صورتیکه بخواهید با الفاظ رکیک به مقدسات مردم ( ولو اینکه از نظر شما خرافه و ضد و نقیض باشد ) جسارت کنید بی تردید راه بجایی نخواهید برد و با تحریک غواطف مذهبی مردم راه را برای شیطنت آخوند بر علیه خودتان هموار خواهید نمود.
    کند شدن روند رفورم دینی و سکولاریزمی که دائما از آن دم میزنید جای خود دارد.
    نمیدانم در کجای استدلال من خدشه ای می بینید که اینهمه مقابل آن موضع می گیرید جز اینست که کاملا احساسی برخورد میکنید
    می گویید
    کبرای قیاس: مسلمانان همه بر خطا هستند
    صغری قیاس: کوپرنیک مسلمان است
    نتیجه قیاس: کوپرنیک بر خطاست

 • sohrab

  allo Aghayane islamist va Kopernik, jone madareton inghadar koso sher nagid,shomaharo mesle inke khar tomajzeton rideh,jireh khari meykonido inja hey cherto pert meygid,maleh keshye faydeh nadareh,islam zadeh hesabi to ANN

  • کوپرنیک 2007

   قابل توجه اعضای فضول محله ای که هر از چند گاه از بی ادبی مسلمانان شکایت میکنید طرفدار مودبتان را تحویل بگیرید.
   البته طبیعی است. ببینیم آیا کسانی که ادعای ادب دارند پاسخی شایسته به این آقا خواهند داد و یا اینکه بی ادبی وی را تایید خواهند کرد.پیش از همه منتظر موضع سرکار خانم باران بهاری هستیم

 • کوپرنیک 2007

  تعصب دینی و اباحه گری در تفکر هر دو روی یک سکه اند.سکه فاشیزم را میگویم.
  اگر نظام ایران با چماق دین به تحمیل اتوریته دینی بر جامعه مشغول است. تفکر ضد دینی شما نیز در صورت توفیق خود به اتوریته دیگری تبدیل خواهد شد و مانند نظام فعلی از لوازم سلطه فاشیستی بر جامعه سود خواهد جست. پس چگونه میتوانم با جریان شما همراهی کنم زیرا بوضوح می بینم که این سایت با شعار سکولاریزم آزادی بیان و تکثرگرایی به جنگ سلطه سکاندران دینی رفته اما در عمل از همان اهرمهایی بهره می برد که نظام فعلی برای سرکوب مخالفانش تکفیر. توهین. افترا و تهمت. بایکوت و … فقط قادر به حذف فیزیکی مخالفانش نیست.
  من یک دیندارم اما بشدت معتقد به ایجاد نظامی دموکراتیک و سکولار مانند نظامهای حکومتی کشورهای حوزه یورو و امریکای شمالی ام.
  من به حجاب اعنقاد کاملی دارم اما در عین حال معتقدم حجاب مسئله ای شخصی است و میبایست در جامعه آزاد باشد.
  اگر زنان و مردان در انتخاب پوشش آزاد باشند بسیاری از معضلات فعلی درمان خواهد شد( این مطلب را از زاویه روانشناسی اجتماعی میگویم)
  هر انسانی در انتخاب عقیده و روش زندگی اش آزاد است.جمهوری اسلامی همواره درصدد تحمیل نوع خاصی از جهان بینی و روش زندگی بر جامعه بوده شما نیز چنین می اندیشید بنا براین هم شما و هم سلاطین فعلی دشمن آزادی و کرامت انسانید و من نیز دشمن هر نوع اتوریته ام اینست موضع تغییر ناپذیر من.

 • sarbazane rous

  If you do not see Russian hands in the whole picture yo will not find the truth
  See who wins and gains from all these scenarios
  It is Russia and pro-Russian Marxists
  They have been in Iran under different names for 300 years. They did the same job under Tsars. Stalin, Bregnef, and Putin. No matter who was running there these Russian freemasonry have supported and guaranteed Russian interests under Qajar, Shah, and Mullahs. They attacked constitutional Parliament, They occupied and separated, Azerbaijan, they toppled Mosadegh, they toppled Shah, They kicked Liberal religious out of system, They occupied American embassy, and all these games called reform, green, moderation is set by them to keep this regime safe and aligned with Russian interest. Look how Toudeh party, Fadayee, and Mellli mazhabi are in the business of saving this regime and quiet about Russian imperialism, Russian penetration, and crime against Humanity in Aleppo
  Here is just one simple clue. In VOA pro-Russian Marxists have penetrated and post lies to fool Mullahs, Sepah, and Iranians to the benefit of Russia

  Look what pro-Russian Marxists agents in VOA promote

  http://ir.voanews.com/a/us-election-second-debate-clinton-trump/3543248.html

  He also said Iran is the worst terrorist country in the world. But because you are bunch of Putin cock suckers and pro-Russian Marxists penetrated there of course you highlight what is in Russian Interest
  It will not take so long that all of you will come to know that 70 percent of what Trump says is just because he wants to win and then he wold be doing what Pence says
  No flight zone and showing mussels to Putin, Iran, and Assad
  You do not highlight what Martha said
  Syria is second holocaust
  and If America does not intervene fast there would be a similar crime
  against human
  All debate was about Iran-Russia–Syria axis of evil
  You mislead Iranians and Mullahs
  Clinton was all over Russia and Putin too
  and said Russia is not killing ISIS they are killing people of Syria
  So they know all what is going on and Putin can deceive only Marxists, Mullahs, and bunch of stupid pro-Russian leftist around the world

 • russian agents at radio farda.

  به آنهایی که ماله کشی میکنند برای رادیو فردا ، بی بی سی فارسی ، دوچه ولله ، رادیو زمانه، کیهان لندن ، اخبار روز ، پیک ایران ، عصر نو ، صدای امریکا ، پیک نت ، ایران فردا، مردم رپورت ، و بقیه پایگاه های پوتین -دوگین برای دروغ پراکنی و سانسور و امریکا ستیزی دیوانه وار ، دشمنی با اسرائیل و ترکیه به قصد پیشبردن پروژه اورو آسیا :

  چرا این رسانه ها در مورد فساد پوتین ، تظاهرات علیه او و قتل و ترور مخالفین او و نئو امپریالیسم ک گ ب نشان ارتدکس ، نژاد پرست و تجاوزات بی شرمانه او به همسایه ها سکوت میکنند

  جواب دهید

  مزخرف گفتن در مورد رسانه ها و محدودیت آنها و حواله دادن مردم به زیاده خواهی سلطنت طلبان همه نشان از خارکستگی توده ای ، فدایی ، ملی مضحکی روسی دارد

  با نامهای جعلی حسن زرتشت ، ب بی نیاز ، هم نشین بهار ، … فقط نشان میدهید که سرباز امام

  زمان و ک گ ب پشتیبان ان هستید

  پوتین با لوپن ملاقات کرده

  باید طبق اصل مارکسسیم کس کشانه روسی اخبار روز و فداییان و توده ایها این موضو ع را تحلیل دیالکتیکی کرده و تقوایی باید فحاشی کند و مرده باز و زنده باد بگوید وگر نه شما ها زیر کیر پوتین هستید و زیر خایه خامنه ای

  من دست از سر شما ها بر نمی دارم

  این یک بام و دو هوا باید از رسانه های فارسی زبان برچیده شود

  هواداران مقتدی صدر: سلیمانی را می کشیم!
  http://www.iranpressnews.com/source/205595.htm#

  یمن؛ رئیس پنتاگون و پیامی آشکار برای سپاه
  http://www.iranpressnews.com/source/205562.htm

  مسکو می کوشد از مناسباتش با حکومت اسلامی ایران به منظور واداشتن آمریکا به مصالحۀ بیشتر از جمله لغو تحریم های یکجانبۀ این کشور علیه روسیه، بهره برداری کند.
  http://www.iranpressnews.com/source/205596.htm

 • pashmahye leninisty

  صادق زیباکلام: موضع ایران درباره قطعنامه میانمار خجالت آور بود
  http://news.gooya.com/2017/12/post-10490.php

  نگرانم می فهمی نگران!؛ ف. م. سخن

  شاهروی عراقی کجا مخفیانه بستری است؟
  http://www.iranpressnews.com/source/210371.htm
  کشتی‌های روس از سوی ناوگان دریایی بریتانیا زیرنظر گرفته شد

  https://ir.voanews.com/a/britain-russia-ships/4179900.html

  رأی مثبت ایران به قطع‌نامه محکومیت میانمار با دو روز تأخیر
  https://www.radiozamaneh.com/373837

  شهلا دانشفردر حاشیه یک شعار تفرقه افکنانه
  https://rowzane.com/content/shahla_daneshfar/article=109539

  چرخش بزرگ در سیاست خارجی ترکیه؛ از قدرت نرم تا حصار سخت بی‌اعتمادی
  http://www.bbc.com/persian/blog-viewpoints-42478067

  روسیه «حضوری دائمی» در پایگاه‌های دریایی و هوایی سوریه خواهد داشت
  https://www.radiofarda.com/a/f4_russia_permanent_presence_syria_military_bases/28939957.html

  ———————————————————————–

  با اینکه دکتر زیبا کلام قبلا مارکسیست بوده و مدتها تبلیغ رفسنجانی ابر جنایتکار رژیم فقهات روسی و بنیان گزار فقهات بعثی روسی با همکاری و هدایت سر جاسوس خاین روسیه کیانوری و ملای مارکسیستهای روسی ( طبری ) را میکرده بعد هم مدتی تبلیغ حسن چاخان روسی را کرده اما به دو دلیل به او احترام میگذارم
  ۱- او تنها مارکسیستی بود که صریحا بدون هیچ اما و اگری گفت حزب خائن توده تیر خلاص روسی بر پیشانی مصدق گذاشت و در کودتای ۲۸ مرداد نقش اصلی بر عهده داشت .
  ۲- او تنها منتقد فقهات بعثی روسی در داخل است که گفت اگر شعار مرگ بر امریکا و مرگ بر اسرائیل را از فقاهت اسلامی بگیرید از آن چیزی نمی ماند ( جز ورشکستگی ، بی برنامگی ، فساد ، بیکاری ، …) و صریح تر از ان گفت که بگذار این دلقک های آشوب گر پرچم مرگ بر امریکا یشان را بالا بگیرند . جز این کار چیز دیگری بلد نیستند .
  اما در این اظهار نظر اخیر کلاس تحلیل او تا سطح این مارکسیست های روسی و دلقک های جاسوس روسیه و ملاها در همه رسانه های فارسی خارج کشور ( از بی بی سی ، دوچه ولله ، زمانه ، صدای امریکا ، رادیو فردا تا مردم ریپورت ، عصر نو ، زیتون ، ایران پرس نیوز ، پیک ایران ، روزنه ، ….) پایین آمده
  از همه موضحک تر این دلقک حزب توده و جاسوس فقهات روسی ف م سخن است که حتا یک مقاله بدرد بخور ندارد جز لوس بازی که یعنی من مخالف فقاهت هستم .
  اخه مردک احمق روسیه و روسیه گری و بردگی روس ها در سیاست داخلی و خارجی این رژیم انقدر واضح است که هر احمقی می داند فقاهت اسلا می روسی با اسد و لوکاشنکو و کم جنگ هیچ تفاوتی ندارد در تبعیت صد درصدی از روسیه . یعنی خامنه ای و سپاه و موسوی و خاتمی و روحانی و ملی مضحکی ها و فائزه و تاجزاده و بهزاد و عباس دیوار بالاکش و و احمدی نژاد و علی لاریجانی و قاسم رمبو و رضایی و همه راست و چپ و بالا و پایین این رژیم سر سپرده روسیه در یک چیز اتفاق نظر صد در صد دارند :
  هیچ کدام جرات ندارند علیه روسیه و منافع روسیه و مواضع روسیه حتا یک جمله بگویند !
  حتا یک نظر انتقادی ملایم !
  حتا سوال کنند چرا ملاها باید در لکچکترین تصمیمات شان نظر پوتین را لحاظ کنند و هوای بیضه روسیه را داشته باشند
  یعنی این رژیم صد در صد وابسته به روسیه است
  اسلام ، مسلمین ، ایران ، منافع ملی ، …… که هیچ ، حتا برای تامین امنیت خودشان هم نمی توانند تصمیمی مغایر با نظر و منافع روسیه بگیرند
  یعنی همه اینها از پوتین دستور میگیرند !
  اگر کسانی هستند که هنوز خودشان را به خری زده و یا دنبال توجیه مسخره این روسی گری مسلم هستند شک نکنید که آنها هم از پوتین دستور میگیرند و جاسوس پوتین هستند .
  چون در تاریخ ۱۴۰۰ ساله روحانیت سابقه ندارد که همه روحانیون ( بدون استثنا ) از منافع یک کشور قدرتمند خارجی ( چه انگلیس ، چه روسیه ، چه امریکا ، چه فرانسه ، چه آلمان ، چه پرتقال ، چه اسپانیا ) دفاع کنند و حتا یک نفر آنها نظر مخالف ندهد . حتا خمینی انگلیس و امریکا و شوروی را با هم میکوبید .
  آقای دکتر زیبا کلام
  شما به عنوان مورخ باید تا دیر نشده برای ثبت در تاریخ این خیانت بزرگی را که ریشه و مغز و اعصاب فقهات بعثی روسی را گندانده ( درست مثل مغز و ریشه و اعصاب روشنفکران و احزاب سیاسی و سیساستمدران و هنرمندان و روزنامه نگاران ایرانی )
  این ویروس خطرناک مزمن همه هویت و فرهنگ و اقتصاد و اجتماع و امنیت و سازمانهای مملکت ما را تا بن دندان گندانده .
  خطر این ویروس با نگاه کردن به حجم مطالبی که سانسور می شود ” برای روسیه ” و یا تبلیغ میشود “برای روسیه” در همین چند تیتری آورده ام هویدا است . حتا بی بی سی فارسی برای روسیه و پوتین تبلیغ میکند .

  حتا مائویست ها هم مارکسیست روسی شده و خایه پوتین میمالند . همین روزنه که باید مائو ایست باشد و ضد یا منتقد روسیه ، ببین چه وحشتی کرده چرا مردم ایران شعار داده اند ( عربها را رها کن فکری به حال ما کن !!!)
  اسماعیل خوئی در جنبش سبز وقتی مردم شعار نه غزه ، نه لبنان ، جانم فدای ایران دادند به اندازه موسوی تنش لرزید و موسوی به کلی جنبش سبز را فدای امام عصر طلایی کرد و تقدیم خامنه ای به نمایندگی از پوتین ( مسیح باز – تزاریست – استالینیست – ک گ ب نشان – دولت سرمایه دار الیگارش ) .
  آقای دکتر !
  جناب مورخ !
  سکوتی که به نفع اشغال مملکت ما ، منحرف کردن دین مردم ما ، زیر سیطره گرفتن دولت مملکت ما ، مجلس ، قوه قضا ، هنر ، اقتصاد ، دریای خزر ، حاکمیت ملی ما ، سرزمین ما توسط روسیه و شخص پوتین میشود , در تاریخ مملکت بی سابقه است . حتا قجر و صفویه و خوارزمشاهیان وسلجوقیان و ال بویه و صفاریان و …. چنین سرسپردگی مطلق به قدرت خارجی مسلط نداشته اند .
  ان چه امروز کانون نویسندگان ، فدایی ها ، توده ایها ، راه کارگر ، حزب کمونیست کارگری ، سازما نها ی تروریست کردی ، ملی مذهبی ها ، خط امامی ها ، رفسنجانیست ها ، سپاهان ، لاریجانی ها ، روحانی ، خاتمی ، مصباح ، آیات عظام ، مجاهدین انقلاب ، سبزها ، بنفش ها ، سکولار دموکرات ها ، مشروطه خواهان ، اتحاد جمهوری خواهان و همه گروه ها و احزاب در برابر ان سکوت کرده اند و برخی از آنها که برده تر هستند تبلیغ معکوس هم میکنند چون از نظر آنها این رژیم علیرغم این اندازه سر سپردگی به روسیه و ضدیت خونی ژنیتیکی با امریکا و اسرائیل ، هنوز آمریکایی !!!! است , این سرسپردگی به روسیه و تعهد یکجانبه به حفظ منافع روسیه است .
  میفهمید چقدر مملکت در خطر است وقتی عده ای عکس واقعیت با وقاحت تمام تبلیغ معکوس کنند ؟
  همه اینها د رسکوت بی دلیل شما ها است . به جز بنی صدر که گاهی اسم شوروی و روسیه را میاورد و کروبی که رسما علیه روسیه و دخالت های ان نظر داد و هر دو مغضوب شدند ، بقیه ، حتا رضا پهلوی ( به توصیه شهبانو ) در مورد روسی گری رژیم سکوت اختیار کرده .
  مگر میشود در این مملکت ۸۰ میلیونی کسی مخالف روسی گری رژیم نباشد ؟
  وقتی مردم این حد ضد روسیه و عربها ی روسی هستند ؟
  و اما نخست وزیر میانمار مثل دولت اوکراین متهم است به دلیل اینکه انگ سنگ سوکی مارکسیست روسی و یا دست نشانده روسیه نیست ( ارتش میانمار که روسی و چینی است ، اما مورد انتقاد ملاها و متحدین مارکسیست روسی و اسلامی روسی ان ها نیست ) . همین مزدوران روسیه آنوقت فرقهای الکی بین موسوی و خامنه ای ، خامنه ای و روحانی ، سپاه و خاتمی و احمدی نژاد و رفسنجانی و … میتراشند و برخی از این جنایت کاران را الکی تبرئه میکنند . به انگ سان سوکی که میرسند دوغ و دوشاب مثل هم هستند
  مثل اردوغان و اسد هم همین است
  مثل پوتین و پتروشنکو هم همین است
  مثل مادرو و چاوز با مکرون همین است

  وقتی صحبت حمله به انگ سان سوکی بود از اکبر گنجی و عبادی تا نیکفر و مارکسیست های روسی و اسلامی حتا یک ثانیه هم تحمل نکردند و خیلی منافقانه هم نوا با سرکرده ارتجا ع پوپولیستی ( مطهری ) به خامنه ای گفتند چرا حمله نمیکند به میانمار ؟ بدون آنکه بگویند ارتش میانمار با روسیه و چین است , و روسیه و چین , در دفاع از ارتش میانمار ( ونه انگ سان سوکی که اختیاری ندارد در برابر ارتش و حزب الهی های چماقدر بودیست ) مانع قطعنامه های امریکا و غرب شدند !!!!
  بعد که خامنه ای را تحریک کردند آمد وسط ، حالا نمی گویند چرا دولت حسن که کاملا روسی عمل میکند و دختر ده ساله را می کشند زیر اخیه چرا حجاب ندارد ؟ و یا کشتی گیر نگون بخت را مجبور میکنند ببازد برای روسیه !!! (مسابقه با اسرائیل بهانه است, وگرنه چرا نمیروید اسرائیل را ببرید ؟) همه اینها ساکت هستند و اگر دولت حسن چاخان دو روز صبر میکند تا بعد مسخره رایش را با صلاح دید پوتین ( احتمالا با صد تا قول دیگه که به او داده اند و هزار تو بمیری ، آبرومون میره ) عوض کرده ، نیکفر و آرمان مستوفی و دیگر جاسوسان روسیه که تا امروز سکوت کرده بودند و حتا خبر را سانسور کرده بودند ، خوش حال آمدند وسط که خوشبختانه درست شد !!!! از شادی توی کون سرخ مارکسیستی شان قند دارن آب میکنند .
  آقا مملکت ما وابسته است
  همه حرفهای دیگر پشم کس زن لنین است