تلاش نمایندگان اصطبل بهارستان برای مهندسی انتخابات از روش قانونی ! ۵

گروهی از بدترینهای مردم در مجلس

مجلس یا به گفته بهتر اصطبل بهارستان، در واقع عصاره ملت نیست. بلکه عصاره حوزه علمیه و سپاه پاسداران است. مجموعه ای از خائن ترین ، بی بخار ترین و بی غیرت ترین چاپلوسان را در این ساختمان جمع آورده اند و  از قاتل زنجیره ای تا قاضی گاز دندان گیر در این بیت الوحش حضور داشته و دارند! نام اصطبل برازنده نیست چرا که توهین به حیوانات است.

در این طویله، دزدان و ددان جمع می شوند تا راهکاری را برای توحش بیشتر و تداوم چپاول بیابند. اما دو دست گل جدید توسط نمایندگان اتفاق افتاده است که می تواند کمی ما را به فکر وادارد که چه بودیم و چه شده ایم؟. براستی این مجلسی که مصوباتش به مردم و رأی دهندگان کمترین توجه و اعتنایی ندارد ، چگونه و با چه رویی این همه هزینه را بر ملت وارد می کند که ابراز وجود بنماید؟.

بدترین، دزد ترین ، چاپلوس ترین و خائن ترین مردم ایران را در اصطبل بهارستان خواهید یافت! جایی که ملاک حضور ، نه خدمت به خلق که پاچه خواری رهبر است. استبداد خوب نداریم! اما شاید استبداد آخوندی و اصطبلی بدترینش باشد!

بدترین، دزد ترین ، چاپلوس ترین و خائن ترین مردم ایران را در اصطبل بهارستان خواهید یافت! جایی که ملاک حضور ، نه خدمت به خلق که پاچه خواری رهبر است. استبداد خوب نداریم! اما شاید استبداد آخوندی و اصطبلی بدترینش باشد!

دست گل اول :تداوم صلاحیت نماینده

شکی نیست که تشخیص صلاحیت نمایندگان به عهده ملت باید می بود  و قوانین انتخابات در ایران  با آن تعیین صلاحیت کذایی شورای نگهبان، به دایره ای از چاپلوسان و دزدان انجامیده است که توسط شورای نگهبان منتصب می شوند. در این بین بسیار عجیب بود که برخی نمایندگان همین اصطبل که تمساحان شورای نگهبان آنها را منتصب کرده اند ، انتظار تداوم صلاحیت را هم دارند. یعنی سعی دارند که بنوعی تحقیق درباره صلاحیتشان را حذف و ماستمالی نمایند، با این بهانه که “قبلاً صلاحیت ایشان احراز شده است”؛

هدف نمایندگان از این مصوبه چیست؟.  با توجه به حضور وزیر کشوری متفاوت و افشاگر بنظر می رسد که گروهی از نمایندگان با اطلاع از افشاگریهای وزیر کشور فعلی این واهمه را دارند که شاید وزارت کشور که ار جناح مقابل است دست ایشان را رو کند و با ارائه مدارک فساد ایشان، اجازه  تایید صلاحیت ایشان را ندهد. در واقع آشی که برای دیگران پخته بودند ، ممکن است  غذای خودشان شود!

بسیار متاسفیم که در سکوت خبری و نبودن یک دادگستری مردمی،  بسیاری از نمایندگان جرائم مختلفی از رشوه گیری و سوء استفاده مالی و دخالتهای رانتی مختلف را انجام می دهند و ملت ایران از این ماجراها بی خبر است.  گروه بزرگی از اهالی مجلس با روشهای مافیایی و باندبازیهای خطرناک سعی در برداشت هرچه بیشتر و چپاول همه جانبه را دارند که تنها گهگاه خبری کوچک از آن شنیده می شود و بعد هم تکذیب می شود!

همانند اعلام وزیر کشور درباره حضور پولهای کثیف قاچاقچیان مواد مخدر و دیگر باندهای تبهکاری در انتخابات و خرید و فروش آرا ! جای تعجب نیست البته! این مجلس و نمایندگانش هر فساد و خیانتی را مجازند انجام دهند، اگر که مطیع . چاکر بی دست و زبان خامنه ای باشند!

در خبر و  اعلام وزیر کشور درباره حضور پولهای کثیف قاچاقچیان مواد مخدر و دیگر باندهای تبهکاری در انتخابات و خرید و فروش آرا  جای تعجب نیست البته! این مجلس و نمایندگانش هر فساد و خیانتی را مجازند انجام دهند، بشرطی که که مطیع . چاکر بی دست و زبان خامنه ای باشند!

همانند اعلام وزیر کشور درباره حضور پولهای کثیف قاچاقچیان مواد مخدر و دیگر باندهای تبهکاری در انتخابات و خرید و فروش آرا ! جای تعجب نیست البته! این مجلس و نمایندگانش هر فساد و خیانتی را مجازند انجام دهند، بشرطی که که مطیع . چاکر بی دست و زبان خامنه ای باشند!

قسمت تعجب برانگیز ماجرا این است که چرا نهاد اجرایی وزارت کشور باید خبر از رانتها و پولشویی فله ای در انتخابات را بدهد و چرا دادگستری و آن دم و دستگاه امر به معروف کذایی گزارشی از فساد و منکر واقعی را در دستور کار خود ندارد؟. چرا یک وزیر که  مثلاً باید مجری باشد از فساد نمایندگان ملت که مثلاً قرار بوده که ناظر اجرای قوانین باشند ، خبر می دهد؟. این چه بساط و چه خراباتی است که روی اصطبل را از کثیفی سپید کرده است؟!.

دست گل دوم : استانی کردن انتخابات

بر اساس این طرحی که فعلاً تصویب شده ، قرار است نمایندگان هر منطقه بصورت استانی رأی گیری شوند. بدین مفهوم که اگرچه باید دست کم ۱۵٪ از رأی از حوزه انتخابی بدست آورده باشند ولی کل مردم استان می توانند به وی رأی داده بدهند و شمارش آرا برای اکثریت نسبی بصورت استانی انجام می شود! بعنوان مثال نماینده مردم  نیشابور می تواند در مشهد بدنبال رأی باشد و بدست آوردن تنها ۱۵٪ آرای نیشابوری ها برای وی کفایت می کند و اگر در کل استان به ۲۵٪ برسد کافیست که انتخاب شود!

این قانون اشکالات متعددی دارد که بزرگترین آن مهندسی انتخابات در زمان نبود احزاب آزاد است. زمانی که احزاب واقغی حق حضور در انتخابات را ندارند، نمایندگان برای حذف اندک افراد مستقل از انتخابات هم خواب تازه ای دیده اند. با اجرای این قانون شاهد لیستهای متحد از سگان ولایت خواهیم بود که در استانها بطور هماهنگ تبلیغ می کنند و دغدغه مردم شهرهای کوچک و مشکلات ایشان برایشان اهمیت ندارد؛آنچه مهم است اتصال به آقا و ذوب شدن در ولایت است! بالاخره ۱۵٪ از آرای مردم هر شهرستان را نیز می توان خرید و مهندسی نمود!

مجلس؟ دولت؟ رئیس جمهور؟ وزیر؟ دادگستری؟ چه کلمات نا آشنایی برای جمهوری اسلامی! بدون وجود آزادی بیان ، بدون وجود احزاب آزاد و مستقل و بدون اجازه مخالفت و اعتراض مردم این واژه گان شعاری بیش نیستند. هر چند که استانی شدن انتخابات در صورت اجرایش بشدت به تمرکز و تبعیض در انتخابات خواهد انجامید ولی چه فرقی دارد؟ به هر حال انتخابات در ایران آب در هاون کوبیدن است! حالا آبش کمی گچ داشته باشد و یا نه چه تفاوتی دارد؟! این مجلس و دفتر و دستک را آورده اند که بخورند و ببرند. 37 سال بردند و مردم را در فلاکت و تبعیض نگه داشتند. حال شاید چندان هم مهم نباشد که انتخابات را بیش از پیش محدود و انحصاری کرده باشند

مجلس؟، دولت؟، رئیس جمهور؟، وزیر؟، دادگستری؟، چه کلمات نا آشنایی برای جمهوری اسلامی! بدون وجود آزادی بیان ، بدون وجود احزاب آزاد و مستقل و بدون اجازه مخالفت و اعتراض مردم این واژه گان شعاری بیش نیستند. هر چند که استانی شدن انتخابات در صورت اجرایش بشدت به تمرکز و تبعیض در انتخابات خواهد انجامید ولی چه فرقی دارد؟. به هر حال انتخابات در ایران آب در هاون کوبیدن است! حالا آبش کمی گچ داشته باشد و یا نه چه تفاوتی دارد؟!. این مجلس و دفتر و دستک را آورده اند که بخورند و ببرند. ۳۷ سال بردند و مردم را در فلاکت و تبعیض نگه داشتند. حال شاید چندان هم مهم نباشد که انتخابات را بیش از پیش محدود و انحصاری کرده باشند

این مهندسی نتایج فجیعی را برای مناطق محروم خواهد داشت و اهمیت جلب نظر مردم مناطق محروم را از بین خواهد برد.  صدای محرومیت مردم شهرستانهای دور افتاده که هر از گاهی در مجلس شنیده می شد از این پس هرگز شنیده نخواهد شد. شکی  نیست که بدون وجود احزاب آزاد و مستقل ، گروهی کردن رأی گیری آنهم  بصورت استانی ، به شهرستانهای محروم اجازه بروز افراد مستقل در مجلس را نمی دهد و  ندای معترض هرچند کوچک از بیداد  تبعیض و تمرکز را حذف خواهد کرد.

شهرهای محرومی که داد مردمشان همواره بلند بوده است و گهگاه اندک توجهی را بخود جلب می کردند، حتی محدود به زمان انتخابات می توانستند اندک درخواستهای خود را از مسئولین بخواهند و اکنون اهمیت رضایت مردم شهرهای کوچک باندازه ۱۵٪ خواهد بود که در فساد و تباهی حال حاضر ایران فاتحه نمایندگان مستقل شهرهای کوچک خوانده است!در مقابل گروههای مورد حمایت رهبر براحتی در مراکز استان به تبلیغ خواهند پرداخت و نیازی به توجه به مناطق محروم نخواهند دید.

مردم! بدون آزادی و احزاب مستقل آب در هاون نکوبید

مجلس؟. دولت؟. رئیس جمهور؟. وزیر؟. دادگستری؟. چه کلمات نا آشنایی برای جمهوری اسلامی! بدون وجود آزادی بیان ، بدون وجود احزاب آزاد و مستقل و بدون اجازه مخالفت و اعتراض مردم این واژه گان شعاری بیش نیستند. هر چند که استانی شدن انتخابات در صورت اجرایش بشدت به تمرکز و تبعیض در انتخابات خواهد انجامید ولی چه فرقی دارد؟.

به هر حال انتخابات در ایران آب در هاون کوبیدن است! حالا آبش کمی گچ داشته باشد و یا نه چه تفاوتی دارد؟!. این مجلس و دفتر و دستک را آورده اند که بخورند و ببرند. ۳۷ سال بردند و مردم را در فلاکت و تبعیض نگه داشتند. حال شاید چندان هم مهم نباشد که انتخابات را بیش از پیش محدود و انحصاری کرده باشند. مردم ایران بهر روی با رأی دادن آب در هاون کوبیده اند و شاید چندان هم این ماجرا تفاوتی نداشته باشد ولی مردمی که در مناطق دور افتاده و محروم بودند با این تمرکزگرایی در رأی گیری ، بیش از پیش دچار بیهودگی و زوال خواهند شد.

 • مرگ بر جمهوری اسهالی

  شاشیدم تو طویله بهارستان جمهوری اسهالی . همشون دزدن و با اختلاص و دزدی اومدن روی کار که هم بچاپن هم بدزدن.

 • arezo

  in jakeshha har gohi meykhand meykornd , in melateh tosary khoreh iranam ke jikeshon dar nemeyad, bego beshon ke Islam intory meygeh va har kar dost dari ba in melateh aghaboftade bokon,

 • حسین

  نماینده مردم خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ مشتی دزد و اوباش

 • khosro

  in ha ke nemayandeh mardom nist, yek mosht koskesh ke nonen shabeshono ba koskeshey va az kone khamehney khordan dar meyarand,anne melateh shariefe Iran to dahaneshon

 • bazie.khrgushi@mellimozheki.co

  بسیار شنیده ایم که ملی مضحکی ها میگویند در انتخابات شرکت کنیم برای مطالبه گری ! برای ایرانی آزاد و اباد ؟؟؟ برای مشارکت انتقادی !!! در همان زمان می نالند چرا خامنه ای متوجه نیست چه خطری مملکت را تهدید میکند ؟ چرا اصول گرایان از احمدی نژاد حمایت کردند ؟ چرا ؟ چرا ؟ چرا ؟

  از نوری زاد و اصلاح طلبان و روحانی چی ها و خاتمی چی ها میشنویم که رای دهید ، قهر نکنید ، به رهبری حق بدهید ، … تا بلکه دری باز شود و آزادی بیاید و ان موسوی از هتل با مراقبت کامل مجانی پزشکی بیاید بیرون برود فرهنگستان به امریکا و اسرائیل فحاشی کند ! و ما هی بنویسیم !!! و هی گله میکنند که چرا خامنه ای موسوی را آزاد نمیکند و چرا روحانی به قولش پایبند نیست و وعده های پوچ میدهد ؟؟؟ ان راه توده میگوید همه توطیه کرده اند که روحانی نیاید و رئیسی بیاید !!! اخبار روز تابان و روزنه ناصر تقوایی و بهزاد کریمی مینالند مزد کارگران چی شد ؟ راست گرا ترین دولت جمهوری اسلامی !!!!( این یکی منو کشته ، اندازه گیری با راست و چپ انهم در ج ا که خود خمینی و خامنه ای هم نمیدانند کی چپ است و کی راست و اکبر گنجی یک گونی مزخرفا ت سر هم میکند که بازی این مزدوران روسیه را یک جوری بچسباند به تحلیل های تخمی مارکسیستی !) میپرسند برای کارگران !!! چی آورده ؟ حد قل حد اقل ها را میخواهند !!!!؟ ان فدایی میگوید اگر روحانی نیاید آسمان می اید زمین و چه ها که نشود !!! بنده به لحاظ اعتقاد قوی که به پراگماتیسم و اصلاح تدریجی دارم همواره خودم را میگذارم توی کفش این دیوانه ها و چند میلی راه میروم تا ببینم اینها اصلا چی میگن ؟ به چی امید دارن ؟ به چی اعتراض دارند . اصلا نمیفهمم . بعد میرم تو نعلین خامنه ای و چند تا شلنگ تخته با او میروم میبینم خدا وکیلی این دیکتاتور متوهم و وابسته به روسیه تقصیری هم ندارد .

  هر کاری بکند ، هر بلایی سر اینها بیاورد ، هر چه بگوید اینها باز در رای گیری فاسد و کاملا قلابی و دستکاری شده او شرکت میکنند تا مبا دا ایشان ناراحت شوند .

  توی دهان همه میزند از خاتمی و روحانی و موسوی تا مطهری و ملی مضحکی ها و توده ایها و فداییها و همه انواع مارکسیست روسی در اپوزیسیون .

  صریحا میگوید همه تان تخم منید . هیچ امتیاز کوچکی حتا به اندازه خمینی هرگز در ۲۹ سال گذشته به احدی نداده . یک میلیمتر از مواضع ضد مردمی و ضد حقوق بشر و ضد آزادی و دموکراسی خودش عقب ننشسته . میگوید در انتخابات من شرکت کنید چون من فقط شرکت شما ها ، شما احمق ها را میخواهم ! به هر خری از میان این کره خر ها که من تعیین کردم رای دهید . تازه اگر ان کره خر را هم بعدا خشم نیاید خود یک کره دیگر میکشم با لا . یعنی اصلا و ابدا به شما و انتخاب زورکی و زیر سرنیزه و تحقیر آمیز اهمیتی نمیدهم . اگر هم خواستم بعدا همان خری را که عزیز کرده بودم میزنم در کونش !

  هر چی فکر میکنم نمیفهمم چقدر واضحتر از این میشود به یک جماعت احمق گفت شما هیچ هستید ، هیچ ، هیچ هیچ ؟

  به تاریخ نگاه میکنم هیچ دیکتاتوری اینقدر دور و بری های خودش و همرزمانش و مخالفینش را به این شکل بطور مستمرتحقیر نکرده . استالین هم که آنها را کشت ، فقط در هنگام کشتن و از سر قدرت از آنها اعتراف گرفت و بعد آنها را کشت .

  بعد از خودم گیج و منگ میپرسم اگر این ملی مضحکی ها اینقدر اهل اصلاح و کوتاه آمدن و همراهی مطالبه گرایانه بودند چرا با رهبر خودشان بازرگان ان چنا ن کردند که شمر با حسین نکرد ؟ چرا با بنی صدر اصلا کوتاه نیامدند ؟

  فدایی ، توده ای اگر حد اقل خواه بودند و دنبال اصلاح چرا با لیبرال ها ان چنان کردند ؟ اصلاح طلبان ، خط امامی ها چرا با بازرگان و بنی صدر نساختند ؟ اصلا گذشته ها گذشته . اگر میشود با مردی این اندازه متکبر و فرعون صفت و خود رای و سخت سر که همیشه در اشتباه بوده و همیشه دیگران را مسول اشتباهات فاحش خودش قلمداد کرده ، ساخت و مدارا کرد و امیدوار بود روزی با او سر سوزنی اصلاح و یا حد اقلی کار درست و عاقلانه انتظار داشت چرا شما ها با بنی صدر و بازرگان و رضا پهلوی و مجاهدین خلق و ترامپ و نتانیاهو و اردوغان این همه مشکل دارید ؟
  چرا یکبار خامنه ای را تنها نمی گذارید تا او به مخرب بودن و توهم بیمار گونه داشتن خودش پی ببرد ؟ یک بار شرکت نکنید . یکبار به امریکا و اروپا دروغ نگویید که این مرد خطرناک نیست . یکبار بگذارید او و قوه قضاییه ستمگر و سپاه قزاق و نیروهای امنیتی او که هار و بیگدار در سرزمینهای بیگانه هم ترور میکنند خودشان به تنهایی با نتایج اندیشه و اعمال تاریک شان روبرو شوند و خودشان قهرمانانه یا مذبوحانه نرمش کنند . کرنش کنند . چه اشکالی دارد ؟ بگذارید اینها از خواب روسی بیدار شوند . بگذارید اینها مفهوم کاغذ پاره را بفهمند . شما این ها را مثل بچه لوس ننر و ناسازگار و مخرب بار آورده اید . از چه مینالید ؟

  هر وقت گیر می افتند شما ا زخودتان مایه میگزارید . به محض اینکه از مهلکه پریدند میزنند تو دهن شما و شما باز مثل نوکر به آنها کرنش میکنید .

  واقعیت تاریخی این است که خامنه ای از بهره هوشی بالاتر از شما ها سرجمع برخوردار است . او میداند که هر کاری بکند شما باز کرنش میکنید و یک تکه گوشت ( شعار مبارزه با امریکا و اسرائیل ) جلوی شماها می اندازد و شماها خر میشوید . کولی میدهید. هر بار با یک توجیه جدید می آیید . او میداند که میتواند با شما ها به دل خواه خودش عمل کند . به زودی خواهد فهمید که او حتا میتواند همه شما ها را حذف فیزیکی کند اگر دیگر به کار او نیایید .