امیدواریم مردان با غیرت و شرافتمندکشورمان با پشتیبانی خود راه رفتن زنان را به میدان های ورزشی بازکنند ۵

پیش گفتار:

گرچه زنان نیمی از جامعه را تشکیل می دهند و بنا برقوانین انسانی دارای حقوق برابر با مردانند، ولی در حقیقت کار و عملکرد زنان به مراتب بالاتر و ارزنده تر از مردان است. اگر بخواهیم انصاف داشته باشیم و عادلانه قضاوت کنیم، شغل مادری از لحظه بارداری تا زایش نوزاد دوران بسیار طاقت فرسا و رنج آور است که ما مردان از آنهمه رنج و عذاب بر کناریم و احساس نمی کنیم. دوران شیر دادن و شب زنده داری ها، ناآرامی و احیاناً بیماری نوزاد ساعات بی خوابی و سوز و گداز مادران است.
زمان آموزش و به کودکستان و دبستان کودک که می رسد بانوان بازهم سهم بیشتری در اجرای آن دارند. بالاتر از همه این که زنان شریک و غمخوار زندگی مردانند. آنان با دلداری و مهربانی خود، شکست ها، ناآرامی ها، و بی قراری های شوهران خود را مرحم می بخشند و آرامش به وجود می آورند. بنا به گفته ای؛” در کنار هر مرد موفقی، زنی خردمند و فداکار دیده می شود.

این چهره های زیبا و خندان را ببینید،آیا از دیدن آنها لذت نمی برید، اینها فرشتگان و گل سرسبد گلستان ایرانند که با مسرت و شادمانی از پیروزی تیم فوتبال میهنمان ابراز مسرت و شادمانی می کنند. به راستی هزاران دورد و سپاس بیکران بر این گلهای میهن و هزاران نفرین بر آخوند تنگ نظر و زنباره که اینچنین بیرحمانه و وحشیانه با آنان رفتار می کند.

این چهره های زیبا و خندان را ببینید،آیا از دیدن آنها لذت نمی برید، اینها فرشتگان و گل سرسبد گلستان ایرانند که با مسرت و شادمانی از پیروزی تیم فوتبال میهنمان ابراز مسرت و شادمانی می کنند. به راستی هزاران دورد و سپاس بیکران بر این گلهای میهن و هزاران نفرین بر آخوند تنگ نظر و زنباره که اینچنین بیرحمانه و وحشیانه با آنان رفتار می کند.

موقعیت زنان ایران

به طور کلی زنان کشورمان در رژیم ولایت فقیه  بیشتر حقوق قانونی و اجتماعی خود را از دست داده اند و همانگونه که اسلام زنان را  عضو طرد شده و بی ارزش جامعه و تنها برای خوش گذرانی مردان و تولید مثل می داند، آخوندهای جنایتکار کشورمان نیز همراه با گروههای طرفدار و وابسته آنان، زنان جامعه را لگد کوب کردند و آنان را در حد صیغه (فحشای اسلامی ) پایین آوردند. امروزه نه در ادارات و شرکت های جای زنان است، نه در هیأت دولت و یا مجلس آخوندی. چند زن ظاهراً نماینده نیز با طرفداری و جانبداری آخوندهای ضد ایرانی، سر سپردگی و بی ارزش بودن خود را به همگان نشان دادند و ثابت نمودند که از میزان صیغه شدن (فحشای اسلامی) رژیم اسلامی ارزش بیشتری ندارند.

رژیم دزد و غارتگر و جنایتکار ولایت فقیه بیت المال و دارایی های کشور را صرف غزه و لبنان نموده، در حالی که مردم ایران غرق در فقر و تهیدستی اند.  تنها کار این رژیم زن ستیز علاوه بر سرقت و دزدی اموال مردم، اذیت و آزار رساندن به بانوان کشورمان است.

رژیم دزد و غارتگر و جنایتکار ولایت فقیه بیت المال و دارایی های کشور را صرف غزه و لبنان نموده، در حالی که مردم ایران غرق در فقر و تهیدستی اند.  تنها کار این رژیم زن ستیز علاوه بر سرقت و دزدی اموال مردم، اذیت و آزار رساندن به بانوان کشورمان است.

مردسالاری در ایران

جای بسی نگرانی و بسیار غم انگیز است که می بینم جامعه ایرانی مردسالار است و مردان در مقام پدر، شوهر، و برادر بزرگترین ظلم و ستم را در مورد دختر، زن، و خواهران خود روا می دارند و بر آنان حکومت می کنند. همین اجحاف و ظلم بی رویه نسبت به زنان فامیل موجب  شده که آخوند بی فرهنگ  و انصار حزب الله که از جنایتکاران کشورمانند به خود جرأت داده حقوق زنان را زیر پا گذارند و حتی از شرکت آنان در میدان های ورزشی و یا برگزاری ارکستر و آواز خواندن جلوگیری نمایند.

بهره برداری رژیم از مردسالاری مردان

مردسالاری و همچنین حمایت و پشتیبانی نکردن مردان از زنان، عامل اصلی تجاوز آخوند و انصار حزب الله به حقوق زنان است. بنابراین، مردان شرافتمند و شجاع ایران وظیفه دارند نخست از زنان، ناموس های کشورمان در برابر آخوند دفاع کنند و در برابر بیانیه های ضد فرهنگ و زن ستیز آنان در کنار زنان (مادران، همسران، و خواهران خود) ایستاده و آخوند جل پشت و حقه باز به عقب رانند، از سوی دیگر برای آزادی کشور و رهایی از شر آخوند با بانوان گرانمایه کشورمان هم آهنگ بوده، و همکاری نمایند.

زن ستیزی کار رژیم جنایتکار و مردان مرد سالار است. مردان باید آنقدر شرف و وجدان داشته باشند که در کنار همسر، خواهران، و دختران خود بایستند و از حقوق پایمال شده آنان در این رژیم ضد بشری دفاع  کنند.

زن ستیزی کار رژیم جنایتکار و مردان مرد سالار است. مردان باید آنقدر شرف و وجدان داشته باشند که در کنار همسر، خواهران، و دختران خود بایستند و از حقوق پایمال شده آنان در این رژیم ضد بشری دفاع  کنند.

آخوند مکار شیرازی

این آخوند مکار و حقه باز، تاکنون با پذیرفتن نوکری و بردگی آخوند مشهدی، علاوه بر بالا کشیدن کارخانه بزرگ اهواز، و خوردن حقوق و مزایای کارگران، در مورد چهارشنبه سوری نیز دشمنی و ضدیت خود را نشان داده است. او همچنین حضور زنان در ورزشگاه‌ها و برگزاری کنسرت موسیقی را «غیرضروری» و باعث بروز «اختلاف» دانسته است.
خوانندگان گرامی بهتر است بیشتر در مورد این آخوند مزدور و نوکر و جاده صاف کن خامنه ای آگاهی داشته باشید. مکارم شیرازی ا پشیشنه اجداد یهودی در  شیراز این پیر زرنگ هرگز در حوزه نجف موفق نبوده است و در عراق نه توانسته تحصیل کند و نه توانسته بعنوان مرجع شناخته شود ولی نزدیکی او به خامنه ای پس از رهبر شدن وی در ۱۳۶۸ ناگهان مکار شیرازی را به عنوان یکی از مدرسان مهم حوزه قم معرفی کرد.

یک جانی دست مکارم دزد کارخانه شکر اهواز و مزدور خامنه ای ضد زن را می بوسد… براستی هدف دین و انقلاب دینی این بود که یک قاتل پلیس شود و دستبوس یک ملای تن پرور برود؟. اینست اسلام و انقلاب؟. خجالت کشیدن واژه ایست که ایرانیان فراموشش کرده اند.

یک جانی دست مکارم دزد کارخانه شکر اهواز و مزدور خامنه ای ضد زن را می بوسد… براستی هدف دین و انقلاب دینی این بود که یک قاتل پلیس شود و دستبوس یک ملای تن پرور برود؟. اینست اسلام و انقلاب؟. خجالت کشیدن واژه ایست که ایرانیان فراموشش کرده اند.

غصب و دزدیدن کارخانه قند شکر اهواز

به دلیل تصرف و غصب کارخانه شکر اهواز و احتکار قند و شکر کشورمان، بنا به دستور اسلام که خودشان همیشه روی منبر تکرار می کنند باید دستهای این آخوند حقه باز را به عنوان دزد و سارق اموال مردم قطع کرد. حال، این مردک پیر خرف و مزدور خامنه ای با بیشرمی در باره حضور بانوان گرامی میهنمان در ورزشگاهها و یا برگزاری کنسرت موسیقی اظهار فضل می کند و به فرمانده  نیروی انتظامی می گوید:
«مردم از این مسائل ناراحت هستند و می‌گویند چرا در این زمینه موضع گرفته نمی‌شود، پس چه ضرورتی دارد این مسائل در اوضاع کنونی مطرح شود و با دست خومان به اختلاف دامن بزنیم؟». باید از این جانور ضد ایرانی پرسید، کدام مردم؟، آیا مزدوران دور و کنار شما که سوای چاپلوسی و تملق هنری ندارند، و یا ۸۰ میلیون دیگر مردم ایران؟؟!

وظیفه هر مرد شرافتمندی آنست که درکنار بانوان گرامی بایستد و از حقوق از دست رفته آنان حمایت و پشتیبانی کند.

وظیفه هر مرد شرافتمندی آنست که درکنار بانوان گرامی بایستد و از حقوق از دست رفته آنان حمایت و پشتیبانی کند.

فضله پراکنی  آیت‌الله صافی گلپایگانی

این آخوند مزدور و نوکر خامنه ای نیز فضله پراکنی کرده و خواستار ممانعت از اجرای کنسرت موسیقی و ورود زنان به ورزشگاه‌ها می باشد. به دنبال سمپاشی و فضله پراکنی این دو آخوند ضد زن و ضد فرهنگ ایرانی،حسین اشتری، فرمانده پلیس ایران هم که فراموش کرده بر سر سفره ملت ایران نشسته و تنها بدانان بدهی دارد و پاسخگوی است، بعنوان نوکر و برده آخوند ضد انسان، پس از دیدار آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی  بیانیه ای منتشر کرده  که در آن تاکید می‌کند:
“ اقدامات نیروی انتظامی در لغو کنسرت‌ها و ممانعت از حضور زنان در ورزشگاه‌ها «وظیفه ذاتی» ما بوده است.” خوانندگان گرانمایه متوجه می شوند که یک مزدور آخوند وظیفه ملی و مردمی خود را فراموش کرده و دستورات ضد ملی، ضد میهنی و زن ستیزی آخوند را وظیفه ذاتی خود می داند!.

نکته پایانی:

کینه توزی و دشمنی آخوند با زنان و زنبارگی آنان حد و حصر ندارد. آخوند بی شرافت و فرومایه علاوه بر آن که بر اساس زن ستیزی اسلام ننگ آور زن را عضو درجه چندم جامعه نسبت به مردان می داند و برای آنان به اندازه یک چمدان و یا مبلمان خانه ارزش قائل نیست، هر زنی را تنها وسیله رفع شهوت و یک ماشین جوجه کشی  دانسته، و جایی بهتر از آشپزخانه و اتاق خواب برای آنان در نظر نمی گیرد..
ارزش والای یک زن به عنوان مادر با جانفشانی و از خود گذشتگی بی پایان، و یا به عنوان همسر، دوست و شریکی غمخوار و مهربان، و یا خواهری ارجمند و دلسوز برای خواهران دیگر و برادران خود که هرکدام ویژگی و از خود گذشتگی زنان است برای آخوند بی فرهنگ و زن ستیز بی ارزش و قیاس مع الفارغ است.
تنها بارداری و زجر نگهداری و جابه جای کودکی در شکم برای نه ماه، و درد وحشتناک و زجر زایمان می تواند نشان دهد که مقام و ارزش زنان به مراتب از مردان بیشتر و بالاتر است. ارزش والایی که نزد اسلام واپس گرا و خرافاتی و آخوند مزدور و بی فرهنگ مخفی و در نهان مانده است. در این مقاله شما زن ستیزی آخوند مکار شیرازی و آخوند صافی گلپایگانی از جیره خواران و مزدوران ولی فقیه را می بینید که چگونه با نفرت و کینه توزی با مسأله بانوان گرامی کشورمان برخورد می کنند!!..

 • مرگ بر جنبوری اسهالی

  ملاها بیان کیر ما رو بخورن. مکار شیرازی و صافی پدرسوخته های دزد . حسین شتری بیا کیر مارو بخور . هر کاری دلشون بخواد میکنن فکر میکنن ایران مال بابای پدرسوخته شونه آشغالای دزد غارتگر . صبح تا شب میچاپن و میدزدن و اختلاس میکنن پدرسوخته های دزد. فقر و فلاکت برای ما درست کردن .
  حسین شتری سرنگون کردن رژیم اسهالیت وظیفه ذانی ماست .

 • melat

  inha hamesh az biorzegih khode melateh irane, agar hameh Irani az zan va mard berizand to khiyabon va be heykaleh in molaha va terafdaraneshon berind on moghe in ashkalh(Akhondva..) in ghadar gohe moft nemeykhordan

 • داود رحیمی

  مطلب و اشاره خوبی بود و با سپاس از نویسنده آن آقای “سهراب ارژنگ ” انتقادی که از سایت فضول محله دارم اینکه نام استادیوم را آزادی میخواند و توجه نمیکند که واژه آزادی به هیچکدام از استادیومهای ایران تعلق نمیگیرد ، کدام آزادی وقتی نیمی از مردم آن مملکت یعنی بانوان حق حضور در استادیومها را ندارند !؟ حفظ آبروی واژه ها بعهده ماست

  • هموطن

   تکرار واژه آزادی باعث میشه از یاد نبریم که چیزی به اسم آزادی هم میتونه وجود داشته باشه ، درد جامعه ما فراموشیه البته بعد از فرد محوری

 • alert(‘sexypic of iran

  alert(‘sexypic of iranina’)