روز قدس روزی شرم آور و ننگین، و نشانه خردباختگی و درماندگی ما است ۷

روزی نحس در تاریخ کنونی

اگر قرار باشد یک ایرانی باشرافت یکی از ننگ آور ترین روز تاریخ کنونی کشور خود را به یاد آورد، بی تردید روز شوم، و روز چندش آور قدس است. به راستی جای اندوه و در حقیقت گریستن است که ملتی با ۶ هزار سال مدنیت و نزدیک به ۳ هزار سال تاریخ نوشته شده، اکنون بازیچه چند هزار انسان نماهایی به نام آخوند شده، که نه تنها کوچکترین نشانه ای از فرهنگ ایرانی، بلکه از فرهنگ آدمیت ندارند.

این زنان که هم اکنون باید با رژیم آخوندی بجنگند تا ما تازیان را از کشورمان بیرون رانیم، ولی خردباخته،و ناآگاه و نادان، و با آن که در اسلام کوچکترین ارزشی برای آنان قائل نشده، هرساله زیر پرچم خامنه ای، آخوند ۵ تومانی مشهدی قرار می گیرند و می خواهند اسرائیل نابود شود، ولی تازیان بمانند تا همچنان بر ما فرمانروایی کنند.

این زنان که هم اکنون باید با رژیم آخوندی بجنگند تا ما تازیان را از کشورمان بیرون رانیم، ولی خردباخته،و ناآگاه و نادان، و با آن که در اسلام کوچکترین ارزشی برای آنان قائل نشده، هرساله زیر پرچم خامنه ای، آخوند ۵ تومانی جنایتکار قرار می گیرند و می خواهند اسرائیل نابود شود، ولی تازیان بمانند تا همچنان بر ما فرمانروایی کنند.

به جای روزهای جشن و شادی ایرانی، همانند زاد روز بزرگانی چون فردوسی، زردشت بزرگ، و مانند آن، و یا یادآوری روزهای ننگ و نفرین تاریخ کشورمان مانند یاد روز شکست ننگین ایران از تازیان، به روزهای جهنمی مرگ تازیان، و روزهای چندش آوری به نام روز قدس آلوده گشته است.

تازی گری رژیم، و پشت پازدن به تاریخ کشور

این جانوران نا آگاه، نادان، خودخواه، خودستا و بی فرهنگ نه تنها سرزمین ما را چپاول و غارت کرده اند، بلکه بی شرمی را بدان جا رساندند که هرساله بساط عرب پرستی و تبلیغات ضد انسانی مرگ بر یهود و اسرائیل را به راه می اندازند. این حرکت زشت نا موزون موجب شرم و ننگ برای هر ایرانی پاک دل و پاکدامن است.
قوم اسرائیل و یهود که بیش از ۴ هزارسال است در منطقه وسیع بیت المقدس زندگی کرده اند، همواره مورد تجاوز و هجوم مسیحی و مسلمان افراطی قرار گرفته، و در سراسر جهان ویلان و سرگردان بوده اند. حال، این قوم سرگردان و زجر کشیده تاریخ که به همین منطقه کوچک اسرائیل کنونی قناعت کرده، و بدان دلخوشند، بازهم از دست این تازیان و تازی نماها در امان نیستند.

در این ویدیو که به خواسته و دستور رژیم جنایتکار اسلامی مردم به خیابان آمده اند تا روز شرم آور قدس را گرامی بدارند و به اسرائیل و آمریکا طبق معمول همیشگی دشنام دهند،  الهام رقصنده (چرخنده) سوگولی مرکز خلافت خامنه ای به هیجان در آمده، وطن فروشی و تازی گری خود را با قدرت تمام به اطلاع مردم خردباخته خیابان ها می رساند.

وطن فروشی، و فلسطین پروری

شگفتی در آنست که بنا به مثال معروف: «شاه می بخشه، شیخ علی شاه نمی بخشه»، مردمان فلسطین و بیشتر کشورهای مسلمان با تشکیل دولت فلسطین و همزیستی مسالمت آمیز با اسرائیل موافقت کرده اند، و هرگونه اعتراضی بیرون از این توافق و همآهنگی را دخالت بی جا و نامورد در امر فلسطین می دانند.

ولی رژیم کلاهبردار و شیاد اسلامی که تنها با آشوب آفرینی و سر و صدا می تواند به عمر ننگین خود ادامه دهد، همه ساله گروهی از هرجایی های سیاسی، مزدوران، سپاهی، بسیجی، آخوندهای جیره خوار لیست خامنه ای، و شماری خاله زنک ها که کمترین بهره ای از دانش و حقیقت نبرده اند، و تنها کارشان کار در آشپزخانه و رفتن به اطاق خواب است، فریاد ننگین و غیر انسانی مرگ بر اسرائیل به سر می دهند، و بر اندوه و تأسف ملت ایرانی می افزایند.

در این ویدیو میهن پرستان ایرانی در اسلو جمع شده اند و علیه رژیم ضد بشر اسلامی و روز قدس شعار می دهند. با این گردهم آئی میهنی سفارت خیانتکار ضد ملی ایران جرأت نکرد و نتوانست مراسم ننگین آور روز قدس را در آن شهر برگزار کند.

گویا ملت ایران هنوز به میزان ویرانی و تخریب فرهنگ، زبان، آداب و رسوم کشورمان از سوی این قوم تازی نژاد پی نبرده است. گویا قرار است ۱۴۰۰ سال دیگر هم ما در خواب باشیم. هر روز هم که بگذرد، بر استیلای این قوم ویرانگر و ویرانی آنان افزوده می شود و مبارزه با رژیم دشوارتر.

وظیفه ایرانیان باشرف و با وجدان چیست؟

زمانی که می بایست ملت ایران در رستاخیز خود پاسخ سنگ، سنگ، و کلوخ، کلوخ  می داد تا این موجودات موذی و خطرناک را از صحنه سیاسی و اقتصادی ایران بیرون راند، وابستگان به رژیم، به گمراهی مردم پرداختند، و سکوت و بی خبری و در حقیقت بی غیرتی را به مردم تجویز نمودند.
اکنون که این رژیم تا دندان مسلح است، اگر وضع همچنان به جلو رود، شاید در آینده تنها با حمله مسلحانه از سوی کشورهای باختری بتوان از شر این میکرب های خطرناک در امان بود.

دست کم جوانان افغان غیرت و وطن پرستی داشتند که بر روی روز نحس قدس خط بکشند، کشور و فرهنگ خود را جدا از آنهمه خفت و خواری و سرشکستگی تاریخی بدانند ولیکن گویا در میهن ما جوانان، به فرهنگ باختگی و تازی گری خوی گرفته، نه تنها به اعتراض و انتقاد برپایی روز ننگین و چندش آور قدس نمی پردازند، بلکه در زیر علم و پرچم تازیان برای این روز نامبارک و ضد ملی سینه می زنند و جشن می گیرند. به راستی! بدا به حال ما که چنین  خرد باخته و درمانده شدیم.

دست کم جوانان افغان غیرت و وطن پرستی داشتند که بر روی روز نحس قدس خط بکشند، کشور و فرهنگ خود را جدا از آنهمه خفت و خواری و سرشکستگی تاریخی بدانند ولیکن گویا در میهن ما جوانان، به فرهنگ باختگی و تازی گری خوی گرفته، نه تنها به اعتراض و انتقاد برپایی روز ننگین و چندش آور قدس نمی پردازند، بلکه در زیر علم و پرچم تازیان برای این روز نامبارک و ضد ملی سینه می زنند و جشن می گیرند. به راستی! بدا به حال ما که چنین  خرد باخته و درمانده شدیم.

 • فرزنددکوروش

  بیشتر این ملت اسلام زده و اسلام پرست بی غیرت و بیناموس شده اند و اصلا ایران برای آنها کوچکترین اهمیتی ندارد .این ملت اندازه خر هم شعور نداره .این ملت آشغال از ملت مصر هم کمترن

  براستی که به جز اقلیتی میهن پرست و دلسوز مابقی ملت فقط شناسنامه ایرانی دارن اما در اصل تازی پرست هستند

  مرگ بر ملت آشغال و بی غیرت تازی پرست

  درود بر نداها و سهرابهای ایران زمین

 • مرگ بر جمهوری اسهالی

  شاشیدم تو دهن این ملت تازی پرست و آخوندپرست آشغالای ایرانی نما. مادر هرچی آخونده گاییدم . کیرم تو دهن این ملاهای دزد و جنایتکار کسکشای دزد و تروریست .کیرم تو دهن الهام رقصنده کسکش کونده آخوند پرست.
  شاشیدم تو روز گودس. یه مشت تفاله به اسم آخوند تو ایران هستن که باید ایران رو از وجود نجسشون پاک کرد . فقط هم با اسلحه میشه این تفاله هارو از ایران انداخت بیرون .
  آخوند مادرجنده . خامنه ای مادرجنده . گهمینی دجال مادرجنده. مادر همه سپاهی ها و بسیجی های مادرجنده رو گاییدم. کسکشای دزد اختلاس زن و رانت خوار .
  زنده باد کوروش کبیر
  مرگ بر خامنه ای دزد و مزدور
  مرگ بر جمهوری آشغال و جنایتکار اسهالی
  مرگ بر این ملت تازی پرست و آخوندپرست.
  مرگ بر الهام رقصنده مزدور و آخوندپرست.یه کیر کلفت تو دهن الهام رقصنده.

  • نادر

   اخه اشغال کوروش با مخالفانش با دری وری برخورد میکرد؟این قدر مشت کوروش را به سینه نزن ایرانی اصیل با ادب ،محکم و محترم است،.به حرفهایت نگاه کن ،یک جمله درست پیدا میکنی؟تو با این اخوندهای اشغال چه فرقی داری؟

   • مرگ بر جمهوری اسهالی

    آشغال تویی کسکش کونده. زرت و پرت زیادی هم نکن. تو برو در کون ملاهای کونده رو بگیر اینجا چه گوهی میخوری. اگه کوروش بود حتما از خجالت مزدورای آشغالی مثل تو در میومد

    • عماد

     کوروش چه ربطی به تو وطن فروش اسراییلی داره؟
     تو اگه مرد بودی نمیرفتی تابیعیت اسراییلو بگیری مفت خور
     اشغال تو با دینمون مشکل داری با تاریخمون مشکل داری با خدا و امامم مشکل داری آخه دیوس خوب بورو در کون اسرایلت بزار ول کن مارو
     خودت با چنتا اسم میای نظر میدی تا بین ما مشکل بندازی نفهم بورو زندگی کن
     این کارات اسراییل رو کشور نمیکنه

   • Farid

    Kire Koresh be kose nanne to va hame Akhondah, sepaheyh va pasijhaye koskesh

 • لالال

  درود به شرفشون