آیا با تحریم مسابقه ورزشی با اسرائیل و پذیرش شکست موافقید؟ ۰

استعمار و تضعیف خاورمیانه

همانطور که در گذشته هم بطور گسترده و نکته به نکته نوشتیم ، کشورهای نوپای  خاور میانه مانند عراق ، پاکستان ، اسرائیل و   شیخ نشینهای خلیج فارس ، کشورهایی هستند که توسط استعمار و با اهداف خاص برای تضعیف امپراتوریهای ایران و عثمانی بوجود آمدند. در گذشته نه چندان دور خاور میانه میان دو قدرت تقسیم شده بود، ایران و عثمانی. اما ترس از افزایش قدرت این دو ، غرب و مخصوصا روسیه و انگلیس را بر آن داشت که تجزیه ایران و عثمانی را در برنامه خود قرار دهند.

هرجا که در برگهای تاریخ دو سده گذشته ، سخن از جدایی و تجزیه ایران است ، ردپای ننگین روسیه و انگلیس  نیز در آنجا مشاهده می شود. پایان یکپارچگی کشورهای خاورمیانه که از ایران آغاز شد و به عثمانی رسید دهها کشور نوپا را ایجاد نمود که تاریخ و هویت درستی نداشتند و همواره مجبورند که برای خود تاریخ سازی کرده و هویّت جعلی بیافرینند. کشورهای کوچکی مانند بحرین و قطر و کویت ، چیزی جز شرکتهای گازی و نفتی نیستند که امروزه نام کشور بر ایشان نهاده ایم!

به همان ترتیبی که انگلیس با وعده و وعید موفق شد هرات را پس از چند هزار سال از ایران جدا نماید ، به همان صورت وعده هایی به مردم یهودی منطقه اسرائیل داد که ایشان می توانند صاحب کشوری بنام اسرائیل شوند. همزمان مشابه همان وعده ها به مسلمانانی که در همان منطقه زندگی می کردند هم داده شد و این شیطنت انگلیس باعث بزرگترین و دیر پا ترین تنش قومی خاورمیانه در دو سده گذشته شده است.

hamid-soorian

ورزشکاران کشتی ایران بزودی در مسابقات جهانی کشتی برای افتخاری نو شرکت خواهند نمود. مسابقاتی که هفت ورزشکار اسرائیلی هم در آن حضور دارند و تمامی کشتی گیران ایرانی نگران قرعه ی برخوردن با کشور اسرائیل و حذف اجباری بخاطر دلایل سیاسیند. بسیار محتمل است که چندین امید طلایی ایران از جمله حمید سوریان با برخوردن با حریف اسرائیلی ، از مسابقات حذف شوند!

راه حل بحران فلسطین و اسرائیل در چیست؟

تندروی و عدم پیروی از منطق و احترام متقابل ،هم در فلسطینیان و هم در اسرائیل ، کمکی به هیچ کس نمی کند. اسرائیل و فلسطین تنها در سایه پذیرش یکدیگر و همکاری دوستانه و مسالمت آمیز سیاسی و اقتصادی می توانند به صلح برسند که شوربختانه تندروی و دخالت قدرتهای منطقه ای و جهانی ، این داستان را طولانی و بی پایان نموده است.فرجامی بر بحران میان فلسطینیان و اسرائیل در آینده نزدیک مشاهده نمی شود. چرا که هر دو سوی این داستان ، بازیچه سیاست و خرافات بیهوده دینی شده اند و توجهی به نسلهای در گذر و فنا شده ندارند.

کوتاه و گزیده اگر بگوییم : راه حلی بجز احترام به مقام انسان و درک سوی دیگر ماجرا هرگز نخواهیم داشت.

به همان ترتیبی که انگلیس با وعده و وعید موفق شد هرات را پس از چند هزار سال از ایران جدا نماید ، به همان صورت وعده هایی به مردم یهودی منطقه اسرائیل داد که ایشان می توانند صاحب کشوری بنام اسرائیل شوند. همزمان مشابه همان وعده ها به مسلمانانی که در همان منطقه زندگی می کردند هم داده شد و این شیطنت انگلیس باعث بزرگترین و دیر پا ترین تنش قومی خاورمیانه در دو سده گذشته شده است.

به همان ترتیبی که انگلیس با وعده و وعید موفق شد هرات را پس از چند هزار سال از ایران جدا نماید ، به همان صورت وعده هایی به مردم یهودی منطقه اسرائیل داد که ایشان می توانند صاحب کشوری بنام اسرائیل شوند. همزمان مشابه همان وعده ها به مسلمانانی که در همان منطقه زندگی می کردند هم داده شد و این شیطنت انگلیس باعث بزرگترین و دیر پا ترین تنش قومی خاورمیانه در دو سده گذشته شده است.

جایگاه ایران در بحران اسرائیل و فلسطین

ایرانیان و یهودیان همواره در طول تاریخ دوست بوده اند. بر خلاف اعراب که جنگها و کشتار بسیار در صدر اسلام و پس از آن تا به امروز با یهودیان داشته اند ، مردم ایران و یهودیان حتی یک جنگ و درگیری مسلحانه هم با هم نداشته اند. حتی “افسانه استر” و خشایارشا هم کوچکترین سندیتی ندارد و به نظر می رسد که یهودیان ،خود این افسانه را ساخته باشند که توان قوم کوچک خود را در برابر عظمت هخامنشیان نشان دهند. بنابراین خصومت و دشمنی میان اعراب و اسرائیل  از لحاظ سیاسی ارتباطی به ایران پیدا نمی کند و فقط حس انساندوستی و حقوق بشر است که می تواند به عکس العمل ایران بیانجامد.

خمینی و روحانیون تند روی باقیمانده از نسل نواب صفوی قاتل ،  در ایران اینگونه وانمود کرده اند که اسرائیل و یهودیان دشمن ایرانند. این در حالیست که بازرگانی و کشاورزی میان ایران و اسرائیل تا پیش از انقلاب ۵۷ در بالاترین سطح همکاری دو جانبه بود و هر گوشه از ایران می توان یادگاری از خدمات کارشناسان اسرائیلی را به چشم خود دید.

iran-israel

روحانیون تند روی باقیمانده از نسل نواب صفوی قاتل ، در ایران اینگونه وانمود کرده اند که اسرائیل و یهودیان دشمن ایرانند. این در حالیست که بازرگانی و کشاورزی میان ایران و اسرائیل تا پیش از انقلاب ۵۷ در بالاترین سطح همکاری دو جانبه بود و هر گوشه از ایران می توان یادگاری از خدمات کارشناسان اسرائیلی را به چشم خود دید.

ایران هم همانند دیگر کشورهای جهان می تواند در برابر بحران میان اعراب و اسرائیل مستقل باشد و بدون توجه به دین و شعارهای رهبران تند روی مذهبی ، سعی در بهبود رابطه خویش و کمک به حل بحران اعراب و اسرائیل نماید.  این آرزوی دور از دسترسی هم نیست و امروز می بینیم که خود فلسطینیان هم به فکر مذاکره و حل بحران هستند. گروههای تغذیه شده از طرف ایران دیگر امیدی به دستیابی به منافع خویش از راه کشور ایران را ندارند و امروزه حماس با عربستان در حال همکاری است و اسرائیل را بطور ضمنی به رسمیت شناخته است.

با وجودیکه تندروترین گروهها مانند حماس هم راه نرمش و پذیرش اسرائیل را در پیش گرفته اند و سعی دارند که نقش سیاسی پررنگی در اسرائیل بازی کنند ، ایران همواره یه سیاست خود زنی و  سوزاندن منافع مردم ایران درباره مسئله اسرائیل ادامه داده است.

ورزش و خود زنی ایران برابر اسرائیل

یکی  از این موارد که باعث اندوه و افسوس مردم ایران می شود ، باخت عمدی  ورزشکاران ایرانی در برابر اسرائیل است که چیزی بجز اندوه و افسوس نخواهد داشت. آت هم  برای جوانانی که با سالها تلاش توانسته اند به مسابقات جهانی برسند و امیدشان ،نا امید شد. شکست اجباری اورزشکاران ایرانی به بهانه به رسمیت نشناختن اسرائیل است!در مسابقات مختف جهانی ، ایرانیان همواره خود را در برابر اسرائیل شکست خورده نشان داده اند و با عدم حضور ورزشکاران در میدان ، امتیاز بزرگی را به اسرائیل داده ایم.  این در حالیست که ما کاسه از آش داغتر شده ایم و خود اعراب ئ فلسطین مشکلی با رویارویی با اسرائیل ندارند!

آرش میر اسماعیلی که در سال 2004 با قرعه بازی اول در المپیک مقابل اسرائیل قرار می گرفت ، با عدم مسابقه برابر حرف کل المپیک را که مهم ترین واقعه ی زندگیش بود ، از دست داد. هرچند جوایز مختلفی از طرف سیاسیون به او داده شد  و خامنه ای هم از او دلجویی کرد... ولی آیا این هم ورزش که ما داریم؟ حریف اسرائیلی از پیش در برابر ما برنده است!

آرش میر اسماعیلی که در سال ۲۰۰۴ با قرعه در بازی اول المپیک مقابل اسرائیل قرار می گرفت ، با عدم مسابقه برابر حریف کل المپیک را که مهم ترین واقعه ی زندگیش بود ، از دست داد. هرچند جوایز مختلفی از طرف سیاسیون به او داده شد و خامنه ای هم از او دلجویی کرد… ولی آیا این هم ورزش که ما داریم؟ حریف اسرائیلی از پیش در برابر ما برنده است!

ورزشکاران کشتی ایران بزودی در مسابقات جهانی کشتی  برای افتخاری نو شرکت خواهند نمود. مسابقاتی که هفت ورزشکار اسرائیلی هم در آن حضور دارند و تمامی کشتی گیران ایرانی نگران قرعه ی خوردن با کشور اسرائیل  و حذف اجباری بخاطر دلایل سیاسیند. بسیار محتمل است که چندین امید طلایی ایران از جمله حمید سوریان با برخوردن با حریف اسرائیلی ، از مسابقات حذف  شوند! براستی چه منطقی پشت این شکست خود خواسته در برابر اسرائیل است. چندین ورزشکار المپیکی ایران ، مدالهای رنگارنگ خود را با گریه و اندوه همیشگی عوض کرده اند و تنها علت آن سیاست بازی سران جمهوری اسلامی درباره اسرائیل و اعراب است. اعرابی که امروز ایران را هم دوست خود نمی دانند و ایران را تنها رها کرده اند!