کار اسلام سر بریدن است خواه انسان باشد یا عید قربان ۱۶

با اسلام بیشتر آشنا شوید!

اسلام یک دین سرکش و متجاوزی است برپایه تسلیم پذیری دیگران، و عبد و عبید و بی اختیار بودن در برابر قوانین ارتجاعی آن. در اسلام واژه ای بنام رحم، شفقت، گذشت، مهربانی، بخشش و دیگر ویژگی های انسانی نیست. باید در برابر آن بی چون و چرا تسلیم بود و به دستورات یک طرفه و زورگویی آن گردن نهاد. هنگامی که نیک بدان پاسخ دادی و فرمان های غیر انسانی آن را پذیرا شدی، از مقربان درگاه و خاصان آن می گردی و می توانی خود صادر کننده همان احکام کشتارگر و زورگویی باشی.

به دنیای اسلام خوش آمدید. اسلام زجر دادن حیوانات و خونریزی را روش "کشتار حلال" می داند. وقتی که شما گوشت حلال می خورید بدانین که حیوانی زبان بسته و بی دفاع در دست جلاد اسلامی به سختی جان داده و تا مدتها زجر کشیده است.

به دنیای اسلام خوش آمدید. اسلام زجر دادن حیوانات و خونریزی را روش “کشتار حلال” می داند. وقتی که شما گوشت حلال می خورید بدانین که حیوانی زبان بسته و بی دفاع در دست جلاد اسلامی به سختی جان داده و تا مدتها زجر کشیده است.

کشتار انسان ها

روش اسلام روش سیاه و سپید است و میان رنگهای هفتگانه و مخلوطی از رنگها، به جز سیاه و سپید رنگی را نمی شناسد. بدین روش که این دین ابراهیمی خطاب به دیگر باوران می گوید:”یا با ما شو، و یا بمیر”. از این روی، اسلام از روز نخست برای جهانیان که با او همرنگ و همراه نیستند فتوای قتل و کشتار صادر می کند.
کشتار در سرتاسر تاریخ ۱۴۰۰ ساله در کشورهای اسلامی دیده شده، و هم اکنون نیز از سوی طالبان ایران، طالبان افغانستان، عربستان، یمن، سودان، و مانند آن همچنان ادامه داشته و روزی نیست که سر بیگناهی به جرم بی دینی و یا بازگشت از دین بر سر دار نرود. آمار کشته شدگان در این ۳۵ ساله رژیم اسلامی از کشتار بهایی ها، کلیمی ها، و یا مسلمانان از دین برگشته سرسام آور است.

به این تصویر نگاه کنید. محشر خر است. مسلمانانی که این چنین خون حیوانات را می ریزند توانایی آن را دارند که دست خود را به خون انسان ها هم آلوده کنند. آیا این رضای الله و به خاطر الله است؟. این الله باید دیوانه و خون آشآم باشد که چنین خواسته هایی را از بشر داشته باشد.

به این تصویر نگاه کنید. محشر خر است. مسلمانانی که این چنین خون حیوانات را می ریزند توانایی آن را دارند که دست خود را به خون انسان ها هم آلوده کنند. آیا این رضای الله و به خاطر الله است؟. این الله باید دیوانه و خون آشآم باشد که چنین خواسته هایی را از بشر داشته باشد.

فرهنگ ایرانی و فرهنگ تازی گری

مردم ایران همواره در طول تاریخ مردمانی ملایم، مهربان، و با گذشت بوده اند. رفتار دوستانه و کدخدامنشی آنان موجب گردیده که اقوام شورشی و متجاوز به این سرزمین رفته رفته خوی و منش ایرانی پیش گیرند و خود هرکدام به دفاع و پای خیزی در برابر متجاوزین دیگر قرار گیرند.

تنها گروه سرکش و آدم کش تازیان بودند که در ۱۴۰۰ سال گذشته این مملکت را تاراج کرده اند، و زندگی مردم این مرز و بوم را به باد داده اند. اگر بخش هایی از کشورما جدا شد، و اگر از تاریخ جهانی به دور ماندیم و لنگ لنگان پیش می رویم، همگی بر مبنای استیلای اسلام کشتارگر براین سرزمین بوده و هست. وجود پلید رژیم غیر انسانی ولایت فقیه نیز روزها و سال های تاریک دیگری در سرنوشت مردم و تاریخ کشورمان رقم می زند.

به راستی بشر تا چه اندازه می تواند خون آشام و بی رحم باشد؟. نمونه آن را در از پای درآوردن این حیوان بیچاره و سرنگون بخت می بینید. مسلمانان که این چنین خونریزی را در بین مردم رواج می دهند، آنان را آماده می کنند که در برابر صحنه های دار گردآمده و جان دادن انسانی را بدون هیچگونه ناراحتی تحمل کنند.

به راستی بشر تا چه اندازه می تواند خون آشام و بی رحم باشد؟. نمونه آن را در از پای درآوردن این حیوان بیچاره و سرنگون بخت می بینید. مسلمانان که این چنین خونریزی را در بین مردم رواج می دهند، آنان را آماده می کنند که در برابر صحنه های دار گردآمده و جان دادن انسانی را بدون هیچگونه ناراحتی تحمل کنند.

رفتار اسلام با حیوانات

رفتار اسلام گرایان با حیوانات نیز از روی نهایت شقاوت و بیرحمی است. انسانی که می تواند با وجود طبیعت فراوان از گیاهان و فراورده های کشاورزی و درختی صدها خوراک خوشمزه و خوب تهیه کند و با دندان های صاف و مستقیم گیاهخواری خود آنها را به آسانی و نرمی بجود، به خود عادت و آموزش داده که سالانه جان صدها گوسفند و گاو را گرفته و با پختن و له کردن گوشت آنان تغذیه کند. رفتار ما با حیواناتی که برایمان ارزش خوراکی ندارند هم بسیار بیرحمانه است. روش بیرحمانه بارکشی از خر و اسب و قاطر را همه ما دیده ایم، سگ و گربه و حیوانات دیگر هم که نجس بوده، و یک مسلمان سایه آنان را با تیر می زند. رژیم اسلامی هم بنا به عملکرد پیشوای خود علی ابن ابیطالب، هرساله برنامه سگ کشی را در نقاط گوناگون ایران به اجراء در می آورد.

روز عید قربان را بهتر نمی توان تفسیر کرد.

روز عید قربان را بهتر نمی توان تفسیر کرد.

گوشتخواری از کی آغاز شده؟

بشر در زندگی غارنشینی و بیابانگردی خود از روز نخست با سه مسأله مهم روبرو بود: تهیه خوراک، جایی برای آرمیدن، و امنیت در برابر جانوران درنده. مسأله خوراک او را واداشت که به آسانترین و ساده ترین روش یعنی گرفتن و کشتن حیوانات دست جوید. شاید قرنها به طول انجامید تا توانست کشاورزی کند و به درختان میوه دسترسی یابد. ولی دیگر به گوشتخواری عادت کرده بود و دندان گیاهخوار او در راه گوشتخواری به کار رفت و روز به روز رحم و مهربانی او نسبت به حیوانات کمتر شد.
به جای کشتن و خونریزی و جان حیوانی را بی جهت گرفتن کار مفیدی انجام بده تا برای انسان ها منشاء خیر و برکت باشد.

عید قربان، و یا بی رحمی با حیوانات

به راستی “عید قربان”، زشت ترین عنوانی است که مسلمانان برای چنین عمل بیرحمانه و ظلم و جور خود نسبت به حیوانات برگزیده اند. تصور کنید چند صد هزار انسان همه خصوصیت های انسانی در جامعه خود، قحطی و مرگ بیشمار کودکان و زنان در سرتاسر جهان، به ویژه قاره آفریقا را نادیده می گیرند و از قوت و زندگی سالانه خود پس انداز نموده آن را به جیب عرب های خوش گذران می ریزند و در روزی چون امروز جان و زندگی هزاران گاو، گوسفند، و شتر را گرفته و گوشت آنها را سرانجام در زیر خاک می کنند. این عملکرد را می توان اوج نزول و فروکش انسانیت در جامعه دانست.

ابراهیم می خواهد فرزند خود اسحاق را به دستور یهوه الله یهودیان قربانی کند ولی یهوه پشیمان می شود و گوسفندی را می فرستد تا ابراهیم آن را قربانی کند. این داستان مسخره و مردم خرکن را قرنهاست که به گوش امت های خردباخته اسلامی میخوانند و شعور باقیمانده آنان را می گیرند و آنان را تبدیل به آجر می کنند. سرد، بی احساس، بی رحم، و کشتارگر.

ابراهیم می خواهد فرزند خود اسحاق را به دستور یهوه الله یهودیان قربانی کند ولی یهوه پشیمان می شود و گوسفندی را می فرستد تا ابراهیم آن را قربانی کند. این داستان مسخره و مردم خرکن را قرنهاست که به گوش امت های خردباخته اسلامی میخوانند و شعور باقیمانده آنان را می گیرند و آنان را تبدیل به آجر می کنند. سرد، بی احساس، بی رحم، و کشتارگر.

دستور امام خمینی در کشتن حیوانات

در صفحه ۴۱۵ کتاب توضیح المسائل (تز دکترای) امام خمینی، شرایط بریدن سر حیوان را شرح می دهد که بخشی از آن اینگونه است:
۱- کسی که سر حیوانی را می برد باید مسلمان باشد و اظهار دشمنی با اهل بیت پیغمبر (ص) نکند. باید از خود پرسید کشتن یک حیوان چه ربطی به محمد ابن عبدالله عرب ۱۴۰۰ سال پیش دارد؟!.  وانگهی، شمار مسلمانان  تنها  ۲۵٪ جمعیت جهان را شامل می شود، پس تکلیف ۷۵٪ غیر مسلمان چیست ؟. آیا آنها حق کشتن حیوانی را ندارند، و اگر کشتند چون  محمد ابن عبدالله عرب را باور ندارند، آن گوشت قابل خوردن نیست؟.

۲- در موقع سر بریدن، باید بدن حیوان رو به قبله باشد، و روی به قبله سر ببرد وگرنه حیوان حرام است. اینهم یک نسخه پیچی مسخره و بی خردانه است. نخست این که با بیرحمی جان حیوانی را می گیرند، و دیگر این که باید در راستای بت خانه کعبه باشد!. هنگامی که شخص در طرف دیگر زمین است، قبله کدام سمت است و چه معنا دارد؟!.

۳- هنگام سر بریدن، نام الله را برزبان بیاورند. البته این نسخه پیچی درست است. زیرا همه کشتارها به دستور و خواسته الله انجام می شود. بنابراین، بردن نام الله کشتار گر ضروری است!. زیرا نام جانی ودستور کشنده را باید به خاطر آورد.

آیا به راستی ظلم و ستم بیرویه به حیوانات به دلیل پوچ و واهی عید قربان برای خوش آمد گویی الله مدینه کار خردمندی است، و انسانیت ما را نشان می دهد؟. وقتی کار کشتن بی جای حیوانات عادی می شود، کشتن انسان ها را نیز به دنبال خواهد داشت. کاری که در کشورهای اسلامی هرلحظه انجام می گیرد.

آیا به راستی ظلم و ستم بیرویه به حیوانات به دلیل پوچ و واهی عید قربان برای خوش آمد گویی الله مدینه کار خردمندی است، و انسانیت ما را نشان می دهد؟. وقتی کار کشتن بی جای حیوانات عادی می شود، کشتن انسان ها را نیز به دنبال خواهد داشت. کاری که در کشورهای اسلامی هرلحظه انجام می گیرد.

تفسیر اسلام در مورد گوشت خواری انسان

اسلام می گوید که حیوانات برای خدمت به بشر به وجود آمده اند، و انسان می تواند از گوشت و شیر آنان بهره مند شود. چنین چیزی درست نیست. حیوانات هم دارای احساسند و مانند انسان تا زنده اند از زندگی خود لذت می برند. بنا براین، دلیلی ندارد که ما برای اشتهای خودمان، موجودی را بی جان کنیم. وانگهی، اگر ما به غلط گوشتخوار شدیم، حیوان بیچاره چه گناهی دارد؟. روش کشتن اسلامی هم کاملن بیرحمانه و برای حیوان زجر و آزار دهنده شناخته شده است.

گوسفندان بی زبان و بی دفاع در دست جلاد و در انتظار مرگ برای خشنودی الله مرگ طلب و برآوردن خواسته های امت خردباخته

گوسفندان بی زبان و بی دفاع در دست جلاد و در انتظار مرگ برای خشنودی الله مرگ طلب و برآوردن خواسته های امت خردباخته

از آنچه گذشت:

اسلام یک دین سرکش و متجاوزی است که برپایه تسلیم پذیری دیگران، و عبد و عبید و بی اختیار بودن آنان بنا شده. در اسلام واژه ای بنام رحم، شفقت، و دیگر ویژگی های انسانی نیست. باید در برابر آن بی چون و چرا تسلیم بود و به دستورات یک طرفه و زورگویی آن گردن نهاد. کمترین نافرمانی و دورشدن از قوانین ضد انسانی این حزب فاشیست سیاسی، مرگ و نابودی است. از روز نخست برپایی این دین کشتارگر، فتوای قتل و نابودی دیگر باوران جهان به میزان ۵ میلیارد که مسلمان نیستند، داده شده.

وحشیگری و بی رحمی این دین در کشتار دیگر باوران خلاصه نمی شود. سالی میلیون ها از حیوانات به راههای گوناگون از جمله عید قربان، از بین رفتن زیر بارکشی، و یا سگ کشی در اسلام جان خود را از دست می دهند. روش کشتار مسلمانان نیز بسیار آزار دهنده و زجر آور است. در اسلام چرایی نیست و تنها یک منطق وجود دارد و آن منطق قساوت، بیرحمی، و زورگویی بدون هیچ دلیل و خردمندی است.

اسلام یک دین سرکش و متجاوزی است که برپایه تسلیم پذیری دیگران و بی اختیار بودن آنان بنا شده. در اسلام واژه ای بنام رحم، شفقت، و دیگر ویژگی های انسانی نیست. باید در برابر آن تسلیم بود و به زورگویی آن گردن نهاد. کمترین نافرمانی و دورشدن از قوانین ضد انسانی این حزب فاشیست سیاسی، مرگ و نابودی است.

 

 • bashar

  Doste Aziz vaghtieh Islam megeh ke hata be Kiereh khot rahm nakonid va saresho beborid diegeh che entezar darid ke be heyvan rahm kone, cheghadar sadeh hastid shoma

 • لاله

  امروز آه گوسفندان جان این بی خردان را گرفت

 • مجید

  احتمالا شما حیوانات را زنده زنده میخورید( یکی از روشهای کشتار در اروپا کوبیدن پتک بر سز حیوان است و …)
  یا اسلام ستیزانی که با ذبح گوسفندان در ایام مناسک حج مخالفت دارند
  و بیهوده حرف های پوچ میزنند . میدانند . که گوشت گوسفندان قربانی شده به کشورهای جنگ زده و افریقایی ارسال میشود . توسط عربستان؟
  ایا میدانند که اگر ذبح نبود . چند درصد مردم روستا ها و شهرها که به پرورش گاو و گوسفند مشغول هستند .از کار بیکار میشوند؟ چرم دوزان و دباغان و غیره را هم اضاف کن.اساس قربانی کردن .غذا و گوشت دادن به همسایگان و فقیران است. هرچند همین اسلام ستیزان ایرانی خود بی صبرانه منتظر افتتاح شعبه مکدونالد در ایران هستند .یک جنبه دیگر این قضیه .نیاز بدن انسان به گوشت و پروتوئین های ان است .. مثل همیشه . حرف های شیک ولی پوچ و تو خالی و عاری از هرگونه …

  • اردشیر

   آقای مسلمان محترم،

   حق با شما نیست، زیرا کشتن حیوانات در خیابان به عنوان یک رسم فرق دارد با کشتن آن‌ها در محیط های دربسته و برای تولید خوراکی.

  • انسان

   خیلی دلت بخواد مکدونالد تو ایران افتتاح بشه . تو لیاقتشو نداری . تولید شغل میکنه .
   همون بهتره که تو بری سر گوسفند و گاو و شتر ببری .

 • مزدک

  جناب مجید کشتن حیوانات در اروپا و کشورهای متمدن بعد از بیهوشی آنهاست.درثانی کسی جشنی بنام قربانی ندارد.شما خود قضاوت کن دینی که جشن اش خونریزی و قتل است چه دستوراتی برای زندگی می تواند داشته باشد؟هموطن انتقاد از قوانینی که ترویج وحشیگری می کند ربطی به اسلام ستیزی ندارد.کشتن دگراندیشان بنام مرتد و منافق و زندیق …دراسلام آیا زدن حرفهای شیک و پوچ است؟خب وقتی اسلام چنین قوانینی را دارد ایا باید باز هم متعصبانه بر حق بودن چنین دینی با قوانین ۱۴۰۰ سال مشتی وحشی بیابانگرد پافشاری کنیم؟

 • ۱۴۰۰ سال پیش خداوند به ما فهماند که خون حیوان باید از بدنش خارج شود اگرنه موجب امراض مختلفی میشود که خوردن گوشت را با مشکل روبرو میسازد -حالا سال ۲۰۱۵ آمریکایی ها به این نتیجه رسیدند که اسلام راست میگوید . و بریدن گلوی حیوان امری توجیح پذیر میباشد –
  عید غدیر رو به شما تبریک میگم و امیدوارم که از فلک زدگی و بیچارگی و فراری بودن برگردید به دین و شرف فروخته شده خود را باز پس گیرید

  خطاب به آن کافر های اسلام ستیز از دین گذشته ی پشت کرده به ملت و فراری :: این راه جز بدبختی و دست نشانده بودن اجنبی چیز دیگری دربر ندارد …

  حیف که نمیشود امروزه روز در ایران با کفار و دین گریزان مقابله کرد اگرنه برخورد لازم صورت میگرفت!!

  • خخخخخخ

   حیف که نمیشود امروزه روز در ایران با کفار و دین گریزان مقابله کرد اگرنه برخورد لازم صورت میگرفت!! خودتم قبول داری هر کاری هم بکنی تعداد ما روز به روز داره بیشتر میشه و هیج گهی هم نمیتونید بخورید حالا تا کله شب عرعر کن

   • سرتو میبرم مادر جنده به کی توهین کردی خوارکسده هرشب محفل کون کشان و کون لیسان بریتانیا و اسرائیل و همینطور یک مسلمان کیر کلفت تازه اترین پست سایت فضول میباشد تشریف بیار خارکسده دیوس ننه کونی چپرچلاق – خارکسده فرار کرده دیوس پشت کرده به ملت من تورو پیدا کنم زنتو میگام کوسخول

    • Sina

     اوج شعور مسلمانان در همین حده بعد ادعا هم دارن…
     شما که سرباز عاشورایی اصلا غلط میکنی از فیلتر شکن استفاده میکنی میای اینجا.

     • لامصب بی پدرمادر کیرم به ناموس مادر جندت ریدم تو صورت مادر کسده تو روشنفکر عن دماغ

     • آریایی نژاد

      آفرین بر تو مسلمان واقعی ، تعلیمات اسلام را بسیار خوب فرا گرفته ای

  • ardeshir

   دوست گرامی‌،

   ۱۴۰۰ پیش هم زندگی‌ به شکل دیگری بود، مردم سوار گاری می‌شدند، خانه‌هایشان
   را با شمع روشن میکردند، از آب رودخانه می‌‌اشامیدند، و…. ولی‌ آن
   چه در ۱۴۰۰ سال پیش میکردند برای امروز عملی‌ نیست. شما امروز پشت
   کامپیوتر مینشینید، از تهویه مطبوع استفاده می‌کنید، با آسانسور بالا و پین
   می‌روید، با هوا پیما مسافرت می‌کنید و……. ولی‌ انتظار دارید که ذبح
   حیوانات مثل ۱۴۰۰ سال پیش باشد؟ آیا این عملی‌ است؟

   در کشور‌های پیشرفته ذبح حیوانات در محیط‌های دربسته و کاملا بهداشتی انجام میشود. از حیوانات پیش از تحویل به کشتار گاه آزمایش پزشکی‌ میشود و پس از کشتار هم گوشت‌ها به روش بهداشتی توزیع میشود

   • karim

    عزیزم شما برا کی اینا را مینویسی

   • سرتو میبرم مادر جنده به کی توهین کردی خوارکسده هرشب محفل کون کشان و کون لیسان بریتانیا و اسرائیل و همینطور یک مسلمان کیر کلفت تازه اترین پست سایت فضول میباشد تشریف بیار خارکسده دیوس ننه کونی چپرچلاق – خارکسده فرار کرده دیوس پشت کرده به ملت من تورو پیدا کنم زنتو میگام

 • یه نفر

  الان شمایی که داری میگی اسلام فلان،خودت چطوری گوشت میخوری؟؟؟؟؟

  نکنه زنده زنده کباب میکنی؟!!!!!