ساختن بزرگ راهها، برای برخورد نیروی انتظامی با هرگونه تظاهرات و جنبش مردمی ۲

پیش گفتار:

رژیم های دیکتاتوری و فاشیستی پیش از آن که در اندیشه و فکر ملت و مسئولیت خود در برابر آنان باشند، از آنجا که مشروعیتی نداشته و از روی زور و یا تذویر به پست و مقامی رسیده اند، بزرگترین نیرو و بالاترین هزینه از بودجه ملی و مردمی را برای پست و مقام بادآورده اشان به کار می برند و برای آن که کلاهشان را باد نبرد و از سکوی قدرت به بیرون پرتاب نشوند از انجام هیچ ظلم و جنایتی فروگزار نیستند.

تهران قبرستان ماشین است. ساعتها وقت مردم بیهوده در ترافیک پر از دود و سر صدا تلف می شود. سیاست ضد انسانی رژیم آخوندی موجب کلاف سردر گمی شد که شاید هرگز نتوان آن را باز کرد. دیگر اعصاب و آرامشی برای مردم باقی نمانده و رفتار کج و غیر انسانی رژیم آنچنان مردم را روانی و بیمار کرده که مطب دکترها دارای رونق زیادی است و در آنها جای تکان خوردن و حرکت نیست. با برنامه های غلط و نادرست رژیم غیر انسانی ولایت فقیه مردم  هر روز بیشتر به مرگ طبیعی نزدیک می شوند.

تهران قبرستان ماشین است. ساعتها وقت مردم بیهوده در ترافیک پر از دود و سر صدا تلف می شود. سیاست ضد انسانی رژیم آخوندی موجب کلاف سردر گمی شد که شاید هرگز نتوان آن را باز کرد. دیگر اعصاب و آرامشی برای مردم باقی نمانده و رفتار کج و غیر انسانی رژیم آنچنان مردم را روانی و بیمار کرده که مطب دکترها دارای رونق زیادی است و در آنها جای تکان خوردن و حرکت نیست. با برنامه های غلط و نادرست رژیم غیر انسانی ولایت فقیه مردم  هر روز بیشتر به مرگ طبیعی نزدیک می شوند.

همگامی رژیم اسلامی با دیگر جنایت کاران

آنچنان که می دانیم رژیم اسلامی یک شبه به دلیل ناتوانی شاه و خلاء در قدرت سیاسی کشور و پشتیبانی خیانت بار کشورهای باختری با ترفند های گمراه کننده به وجود آمد و از ۳۷ سال پیش تا کنون در تخریب و ویرانگری، غارت کردن و چپاول میهنمان یک لحظه هم درنگ ننموده است. روش روی کار آمدن رژیم اسلامی  بیش و کم به روی کار آمدن هیتلر، موسولینی، استالین، پینوشه و دیگر دیکتاتورهای خونخوار جهان شباهت دارد و عملکرد آنان نیز در خیانت به ملت و کشورشان همانند و یکسان است.

روشهای روبرویی با قیام ملت

رژیم اسلامی نیز مانند دیگر دیکتاتورها روشهای گوناگونی از جمله چند روش زیر را در اختناق مردم و مهار کردن هرگونه اقدام انقلابی انجام داده است:

شاهراههایی که شماری از  خیابان های تهران، البته باید گفت از میان گورستان تهران گذرر می کند زیرا شما سوای خیابان شهید یک نام زیبای ایرانی که در خور فرهنگ ما با شد نمی توانید پیدا کنید.

شاهراههایی که شماری از  خیابان های تهران، البته باید گفت از میان گورستان تهران گذرر می کند زیرا شما سوای خیابان شهید یک نام زیبای ایرانی که در خور فرهنگ ما با شد نمی توانید پیدا کنید.

۱-ایجاد سپاه پاسداران

سپاه پاسداران، سپاه انتصابی آخوند است که در برابر ارتش ملی و تضعیف نیروی آن به وجود آمد. وظیفه دیگر سپاه روبرویی و مهار هرگونه قیام مردمی است. آنچنان که می بینیم رسالت سپاه پاسداران نگهداری آخوند بر سر قدرت است. پاداش این جنایت بزرگ ضد ملی و مردمی سپاه که تا کنون از عبا و عمامه آخوند حمایت کرده و منافع ملتی را مفت و رایگان بدانان فروخته است، واگذاری صادرات، واردات،طرح های عمرانی و آبادانی کشور، واگذاری کارخانه ها، شرکت ها، کانهای زیر زمینی و بسیاری از حقوق مردمی و سرنوشت گمرک ها و بندرهای کشور بدانان است.

گرچه در میان پاسداران شمار کم و محدودی انسان های شریف، پاکباخته و میهن پرست نیز دیده می شود و گروهی نیز در جنگ ۸ ساله عراق از خود جانبازی و رشادت های زیادی نشان دادند و چون چاپلوس ومتملق نبودند، مورد بی مهری و حتی ظلم و ستم رژیم قرار گرفتند، ولیکن بیشتر پاسداران بزرگترین خیانت و دشمنی را در باره مردم و کشورمان انجام دادند. نخست آن که اقتصاد کشور را به فساد و نابودی کشاندند، و دیگر این که آخوند را تا کنون برسر قدرت نگاه داشته اند.

بزرگراه امام علی بزرگترین آزادراه درون شهری تهران .  این بزرگراه گویا از شمال و از دارآباد شروع و تا کمربندی شهرری و طرح حرم تا حرم ادامه می یابد.  این بزرگ راه بازهم از میان قبرستان های تهران (خیابان شهیدان) عبور می کند و آنچنان که گفته شد از حرم تا حرم یعنی  یک قبرستان را به قبرستان  دیگر متصل می کند. آخر آخوند همیشه مردم را حواله قبرستان می کند و آنان را هرچه بیشتر به گورستان می فرستد. با یک نگاه به نقشه تهران می بینیم که تهران پر از قبرستان (خیابان شهدا)است و شما یک  نام ایرانی درست حسابی دستمالی نشده در آن نمی بینید.

بزرگراه امام علی بزرگترین آزادراه درون شهری تهران .  این بزرگراه گویا از شمال و از دارآباد شروع و تا کمربندی شهرری و طرح حرم تا حرم ادامه می یابد.  این بزرگ راه بازهم از میان قبرستان های تهران (خیابان شهیدان) عبور می کند و آنچنان که گفته شد از حرم تا حرم یعنی  یک قبرستان را به قبرستان  دیگر متصل می کند. آخر آخوند همیشه مردم را حواله قبرستان می کند و آنان را هرچه بیشتر به گورستان می فرستد. با یک نگاه به نقشه تهران می بینیم که تهران پر از قبرستان (خیابان شهدا)است و شما یک  نام ایرانی درست حسابی دستمالی نشده در آن نمی بینید.

گرچه هم اکنون قدرت سپاه بدانجا رسیده است که آخوندها با احتیاط و در سایه حرکت می کنند و بیم آن دارند که هر آن با قیام سپاه روبرو شده و عبا و عمامه و منبر خود را از دست دهند.

۲- نیروهای انتظامی و ضربتی

همانگونه که هیتلر پلیس ضد شورشی بنام گشتاپو به وجود آورده بود که در هنگام نیاز روبروی ملت بایستد و از هرگونه خیزش مردمی جلوگیری کند، رژیم اسلامی نیز با به کارگیری جوانانی درشت اندام و نیرومند و  آموزش نظ‍امی و رزمی احتمالن در پایگاههای فلسطینی ها، آنان را آماده هرگونه برخورد مردم و دستگیری افراد انقلابی نمودند. نمونه این کار ضد ملی و جنایت علیه مردم در بند را در قیام ملی سال ۸۸ به خوبی دیده ایم و شاهد کشتار مردم در خیابان ها و دستگیری و ناپدید شدن گروهی از آنان بودیم.

شما این رفت و آمد بدون ترافیک را تنها در ساعات محدود روزهای تعطیلی مانند روزهای گور به گور شدن تازیان می توانید در تهران و شهرهای بزرگ دیگر پیدا کنید.

شما این رفت و آمد بدون ترافیک را تنها در ساعات محدود روزهای تعطیلی مانند روزهای گور به گور شدن تازیان می توانید در تهران و شهرهای بزرگ دیگر پیدا کنید.

۳- استخدام بسیجی 

یکی دیگر از شاهکارهای آدم کشی و ایجاد ترس و اختناق در مردم، به کارگیری و استخدام جوانان لات و هرزه و چاله میدانی که سوای زرد و خورد، چاقو کشی و ضربه زدن به دیگران در زندگی چیزی نیاموخته بودند، با دادن تعلیمات بیشتر بازهم زیر نظر فلسطینی های آدم کش استخدامی رژیم ایران، آنان را آماده هرگونه ضربه زدن و برخوردهای خیابانی و شرکت در تظاهرات به نفع رژیم و شماری جاسوس در میان مردم عادی و یا آنان که در سال ۸۸ در برابر رژیم برخاستند و صدای اعتراض خود را بلند نمودند، پراکنده ساختند تا به جاسوسی پرداخته و مخالفین رژیم را شناسایی کرده و در سر بزنگاه آنان را دستگیر و به فراموش خانه های ولایت فرستند. یکی از شیرین کاری های  جنایت بار بسیجی ها، پاشیدن اسید  به امر مجتبی خامنه ای جنایتکار به سر و صورت زنان و دختران اصفهان بود. جنایت بزرگی که تا کنونی در زیر سرپوش پنهان نگه داشته شده است.

traffic-tehran

نقشه شاهراههای تهران شمالی که برای دسترسی رژیم و م‍‍‍حاصره کردن مردم در هنگام تظاهرات و همچنین به نفع آخوندهای پول دار شده که در شمال تهران اقامت دارند ساخته شده و ارزش املاک آنان را سرسام آور به طور نجومی بالا برده است.

۴- محاصره و در تنگنا قرار دادن مردم

رژیم به خوبی پیش بینی کرده است که گرچه مردم به پاخاسته در سال ۸۸ به دلیل کشتار و قتل عام رژیم، دستگیری، شکنجه های قرون وسطایی در صدها زندان ولایت فقیه، تجاوز به زنان و سرانجام اعدام دسته جمعی به ناچار سکوت کرده و در گوشه ای از دید رژیم پنهان شدند،

ولیکن این آتش زیر خاکستر است و دیر یا زود باردیگر آتش خشم ملت زبانه می کشد و نسل آخوند را در ایران به باد خواهد داد. از این روی، رژیم دست به ترفند دیگری زده و با ایجاد بزرگراههای گوناگونی بیشتر در شمال تهران همه گونه پیش بینی کرده تا به آسانی نیروهای ضربتی، پاسداران، بسیجی و دیگر قداره کشان و آدم کشان رژیم با تانک و مسلسل و ماشین های ضد شورش که به تعداد زیاد خریداری کرده اند، از بزرگراههای گوناگون خود را به محل تظاهرات مردم رسانده و هرگونه صدایی را در گلو خفه کنند.

نقشه شاهراههای تهران شمالی که برای دسترسی رژیم و م‍‍‍حاصره کردن مردن در هنگام تظاهرات و همچنین به نفع آخوندهای پول دار شده که در شمال تهران اقامت دارند ساخته شده و ارزش املاک آنان را سرسام آور به طور نجومی بالا برده است.

نقشه شاهراههای تهران شمالی که برای دسترسی رژیم و م‍‍‍حاصره کردن مردم در هنگام تظاهرات و همچنین به نفع آخوندهای پول دار شده که در شمال تهران اقامت دارند ساخته شده و ارزش املاک آنان را سرسام آور به طور نجومی بالا برده است.

یک نکته را هم باید اضافه کرد اینکه در بیشتر بزرگراه ها باند مخصوص اتوبوس را ایجاد کرده اند که در بیشتر ساعات روز خلوت است و هر نیم ساعت یک با اتوبوسی عبور می کند و در سراسر مسیر راه های ورودی به این مسیر ویژه اتوبوس را توسط نیروی انتظامی و سپاه کنترل می کنند و اجازه ورود هیچ خودروی دیگری را نمی دهند. در نتیجه راه های دسترسی به میدان های بزرگ شهر که محل قیام مردم است از مراکز سپاه و پادگان ها حداکثر ۱۰ دقیقه است. ضمن اینکه راه فرار آخوندها همیشه تا خارج از شهر تهران و فرودگاه ها سریع است.

یک تونل مترو اختصاصی هم از خیابان جمهوری – ولیعصر که خامنه ای در آنجا مستقر است تا فرودگاه مهرآباد تاسیس کرده اند که توسط سپاه به شدت و شبانه روزی محافظت می شود. چندین هواپیما نیز به طور شبانه روزی آماده پرواز در فرودگاه مستقر هستند..

همچنین، این شاهراهها به شمال تهران ارزش و زیبایی بیشتری داده و قیمت زمین و ملک به حد نجومی بالا رفته است که بازهم به نفع رژیم و مزدوران اوست که همگی از لاتهای میدان های بار فروشی، راه آهن و مناطق عقب مانده جنوب شهر یک شبه خود را به منطقه شمال و شمال غرب تهران رسانده وخانه ها و زمین های مردم راصاحب شدند.

بزرگ راههای تهران

بزرگ راههایی که رژیم برای دسترسی آسانتر و سرکوبی هرگونه اعتراض و خیزش مردم بیشتر در شمال تهران  و در اطراف مناطق مسکونی و اوباشان محافظ خود  ساخته است  از این گونه اند:  بزرگراه اشرفی اصفهانی ، بزرگراه امام علی ، بزرگراه پروین ، بزرگراه آفریقا ، بزرگراه آیت‌الله کاشانی ، بزرگراه آیت‌الله مدرس ، بزرگراه بسیج ، بزرگراه بعثت ، بزرگراه تندگویان ، بزرگراه جلال آل احمد ، بزرگراه رسالت ، بزرگراه شهید بابایی ،بزرگراه شهید باکری ،بزرگراه شهید باقری ، بزرگراه شهید چمران ، بزرگراه شهید حکیم ، بزرگراه شهید حقانی ،بزرگراه شهید خرازی ، بزرگراه شهید دوران ،بزرگراه شهید زین الدین ،بزرگراه شهید شوشتری ، بزرگراه شهید صیاد شیرازی ،بزرگراه شهید همت ، بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری ، بزرگراه شهید صدر ، بزرگراه کردستان ، بزرگراه محمدعلی جناح ، بزرگراه شهید لشگری ، بزرگراه شهید یاسینی ، بزرگراه نیایش ، بزرگراه یادگار امام ، بزرگراه طبقاتی صدر و…

از آنچه گفته شد:

رژیم فاشیستی اسلامی ایران نیز مانند دیگر دیکتاتورها و جنایتکارانی چون هیتلر، موسولینی، پینوشه، استالین، عیدی امین، صدام، روش های گوناگونی را در برخورد با خیزش و اعتراضات مردم و هرگونه سر  و صدای مخالفی در پیش گرفته و ملت را در تنگنا و در برابر ضربه و هجوم آدم کشان خود قرار داده است. چند نمونه از این کارهای پلیسی و ایجاد ترس، خفقان، و گرفتن دل و جرأت و جسارت مردم از اینگونه است: ایجاد سپاه رزمی پاسداران، ایجاد گروههای یورش و ضربتی، بسیجی های آدم کش، به کارگیری آدم کشان اجاره ای از فلسطین، افغانستان، و پاکستان، در تنگنا قرار دادن مردم با ایجاد بزرگ های قابل دسترس و محاصره آسان مردم در شمال تهران، و دهها روش دیگر.

این ترافیک محدود می تواند در بیشتر ساعات روز به بینهایت و بن بست برسد. کلاف سردر گمی که هرگز باز نخواهد شد.

این ترافیک محدود می تواند در بیشتر ساعات روز به بینهایت و بن بست برسد. کلاف سردر گمی که هرگز باز نخواهد شد.

نکته پایانی:

 با همه ترفندهای آخوند و خریداری بهترین ماشین های دفع شورش و ضد مردمی، و با وجود هزارهزار زندان های مخوف قرون وسطایی ولایت فقیه، باید دانست و اعلام داشت که گرچه  ملت ایران هم اکنون ساکت و بی سر و صداست و رژیم توانسته با جنایت های پی در پی خود مردم رااز صحنه بیرون رانده و به کنج خانه ها زندانی کند ولیکن این آتش زیر خاکستر است و ملت زخم خورده و آسیب دیده به زودی به پا خواهد خواست  و هیچ نیرویی قادر نخواهد بود او رابه عقب راند. این بار به لطف و مرحمت پروردگار ریشه آخوند در ایران سوزنده خواهد شد.

  • بابک

    بزرگراه مدرس و چمران در زمان پهلوی تاسیس شد. یک نکته را هم باید اضافه می کردید اینکه در بیشتر بزرگراه ها باند مخصوص اتوبوس را ایجاد کرده اند که در بیشتر ساعات روز خلوت است و هر نیم ساعت یک با اتوبوسی عبور می کند و در سراسر مسیر راه های ورودی به این مسیر ویژه اتوبوس را توسط نیروی انتظامی و سپاه کنترل می کنند و اجازه ورود هیچ خودروی دیگری را نمی دهند. در نتیجه راه های دسترسی به میدان های بزرگ شهر که محل قیام مردم است از مراکز سپاه و پادگان ها حداکثر ۱۰ دقیقه است. ضمن اینکه راه فرار آخوندها همیشه تا خارج از شهر تهران و فرودگاه ها سریع است. یک تونل مترو اختصاصی هم از خیابان جمهوری – ولیعصر که خامنه ای در آنجا مستقر است تا فرودگاه مهرآباد تاسیس کرده اند که توسط سپاه به شدت و شبانه روزی محافظت می شود. چندین هواپیما نیز به طور شبانه روزی آماده پرواز در فرودگاه مستقر هستند.

    • از تذکر و یادآوری و اطلاعاتی که دادید سپاسگذارم. من این مطالب را جهت آگاهی خوانندگان گرامی امان عیناً در مقاله گنجاندم. بازهم از همکاری اتان ممنون و متشگرم- سهراب ارژنگ