مردم ایران فریب جنگ زرگری پیش از انتخابات را نخورند! ۷

جنگ زرگری و انتخابات

همواره شاهد هستیم که پیش از برگزاری انتخابات جنگ زرگری براه می افتد و جناح های مثلا رقیب یکدیگر را متهم به موارد مختلف می نمایند. دادگاههای تشکیل می شود و عده ای از  “خودیها ” به زندان می افتند.  رسانه های مختلف از اخبار و وقایع پیش از انتخابات می گویند. با یک گرد و خاک کردن بیهوده فضای سیاسی یک سویه و بدون حزب ایران را بالنده و پر تکاپو جلوه می دهند ! چیزی که هرگز درست نیست و  برعکس فضای سیاسی ایران مرده و سرد است.

این جنگ زرگری میان جناحها و هیاهو های بوجود آمده وسیله رهبر و زیر دستانش علیه رقبای سیاسی  دروغی بیش نیست. دروغی که با هدف افزایش حمایت مردم در انتخابات است  و البته  ویترین کردن این انتخابات در مجامع جهانی برای مشروعیت و اعتبار آوری  برای نظام مذهبی و دیکتاتوری ولایت فقیه  و  حتی فریب کشورهای جهان برای کسب اعتبار است.

cartoon-Iran-regime

روز بروز و دوره به دوره با مجلسهایی روبرو شده ایم که نمایندگانش ، کاری با مردم ندارند. اصولا نماینده مردم نیستند و تنها آمده اند با چاپلوسی رهبر تکه ای از نان دزدی و چپاول را بخود و خانواده شان برسانند. اکثر نمایندگان مجلس ایران درگیر زمین خواری و دزدی های کلان هستند و تعداد پرونده های دزدیهای مجلسیها به بینهایت میل کرده است! وجود یکی دو نماینده پر سر و صدا که گاهی با رهبر و نمایندگان رهبر مخالفت می کنن هم ادامه همان جنگ زرگری و نقل و نبات خیمه شب بازی مجلس است که فرجامی بجز فریب مردم و کسب رأی در دوره های بعدی ندارد.

فرمایشی بودن مجلس که روشن و آشکار است.

عجبا که فرمایشی بودن این مجلس کاملا آشکار است. بارها دیده ایم که مجلسیها با یک فرمان مستقیم و یا غیر مستقیم رهبر کل مسیر تصویب قانون را تغییر می دهند. در واقع دیده ایم و باز هم خواهیم دید که رهبر مجلس را شخصا اداره می کند و مصوبات مجلس در واقع از آستین  ایشان بیرون می آید.  این دخالت رهبر البته ناشی از قانون اساسی و اصل ولایت فقیه است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ولایت مطلقه فقیه را به صراحت در اصل ۵۷ خود پذیرفته و درباره آن چنین گفته است:
«قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارت‏اند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‏گردند .

یعنی هر سه قوه ی بظاهر مستقل زیر نظر رهبر اداره می شوند. اصل ۵۷ خود با تفکیک قوای مورد ادعا در قانون اساسی تناقض دارد و یکی از دلایل شکست سیاسی و بروز خفقان در نظام جمهوری اسلامی همین عدم تفکیک قواست.

اگر پیش از انتخابات اندک هیاهو و اعتراضات مقامات را می بینید ، اگر یکی دو پرونده از هزاران دزدی نوکیسگان را رو می کنند. اولا بدانید که اینها سناریو و کاملا کنترل شده است. و دوم بدانید که این نظام با توجه مردم و با رأی خواهی فریبنده خود مشروعیت و مقبولیت داخلی و خارجی را کسب می کند. هر چقدر به جنگ زرگری اینها بپردازیم ، آب به آسیابشان ریخته ایم.

اگر پیش از انتخابات اندک هیاهو و اعتراضات مقامات را می بینید ، اگر یکی دو پرونده از هزاران دزدی نوکیسگان را رو می کنند. اولا بدانید که اینها سناریو و کاملا کنترل شده است. و دوم بدانید که این نظام باکسب توجه مردم و با رأی  فریبنده خود مشروعیت و مقبولیت داخلی و خارجی را کسب می کند. هر چقدر به جنگ زرگری اینها بپردازیم ، آب به آسیابشان ریخته ایم.

تفکیک قوا که از ابتکارات ژان ژاک روسو بود ، باعث شده است که در بسیاری از دولتهای مدرن جهان ، هیچ مقامی احساس مصونیت و برتری نکند  و هر کس نگران برملا شدن کارهای اشتباه خود باشد. اما در نظام اسلامی تجمیع قوا زیر عبای رهبر وجود دارد و سران سه قوه نوکران حلقه بگوش او هستند. هرچند که رئیس جمهور بدلیل اختیارات فراوانش همواره در چالش با رهبر بوده است و هر چهار رئیس جمهور دوران خامنه  ای با وی دچار چالش و اصطکاک شده اند. همین امروز هم میان رهبر و روحانی بحثهایی بصورت سخنذانی در حال رد و بدل شدن است. اما شکی نیست که مطابق قانون اساسی و اصل ولایت فقیه مطلقه، روحانی کوتاه خواهد آمد و این رهبری است که همواره حرفش را به کرسی نشانده است.

اصل 57 خود با تفکیک قوای مورد ادعا در قانون اساسی تناقض دارد و یکی از دلایل شکست سیاسی و بروز خفقان در نظام جمهوری اسلامی همین عدم تفکیک قواست. تفکیک قوا که از ابتکارات ژان ژاک روسو بود ، باعث شده است که در بسیاری از دولتهای مدرن جهان ، هیچ مقامی احساس مصونیت و برتری نکند و هر کس نگران برملا شدن کارهای اشتباه خود باشد. اما در نظام اسلامی تجمیع قوا زیر عبای رهبر وجود دارد و سران سه قوه نوکران حلقه بگوش او هستند.

اصل ۵۷ قاون اساسی  با تفکیک قوای مورد ادعا در قانون اساسی تناقض دارد و یکی از دلایل شکست سیاسی و بروز خفقان در نظام جمهوری اسلامی همین عدم تفکیک قواست.
تفکیک قوا که از ابتکارات ژان ژاک روسو بود ، باعث شده است که در بسیاری از دولتهای مدرن جهان ، هیچ مقامی احساس مصونیت و برتری نکند و هر کس نگران برملا شدن کارهای اشتباه خود باشد. اما در نظام  ولایت مطلقه فقیه  تجمیع قوا زیر عبای رهبر است و سران سه قوه اختیاری از خود ندارند.

در داخل ایران کسی نمی تواند حرفش را به کرسی بنشاند جز رهبری.  اگر می بینیم که خامنه ای حاضر شد در مذاکرات هسته ای کوتاه بیاید و غنی سازی را به حد پژوهشی کاهش دهد، علت را نباید از داخل جستجو کرد ، خامنه ای کسی را از زیر دستانش بنده نیست و براستی خود را ولی امت می داند! خامنه ای از خارج ایران حساب برد که برجام را پذیرفت.

روز بروز و دوره به دوره با مجلسهایی روبرو شده ایم که نمایندگانش ، کاری با مردم ندارند. اصولا نماینده مردم نیستند و تنها آمده اند با چاپلوسی رهبر تکه ای از نان دزدی و چپاول را بخود و خانواده شان برسانند. اکثر نمایندگان مجلس ایران درگیر  زمین خواری و دزدی های کلان هستند و تعداد پرونده های دزدیهای مجلسیها به بینهایت میل کرده است!

وجود یکی دو نماینده پر سر و صدا که گاهی با رهبر و نمایندگان رهبر مخالفت می کنن  هم ادامه همان جنگ زرگری و نقل و نبات خیمه شب بازی مجلس است که فرجامی بجز فریب مردم و کسب رأی در دوره های بعدی ندارد.

چهار رئیس جمهور بی اختیار

به تاریخ معاصر و چهر رئیس جمهور دوران خامنه ای که نگاه کنیم متوجه می شویم که هر ۴ نفر مرعوب و مغلوب خامنه ای شدند. بیشتر سران مملکت بغیر از رئیس جمهور ، با حکم مستقیم و یا نظر رهبر انتخاب می شوند. بدین ترتیب اکثریتی از نوکران و چاپلوسان رهبر در تمامی قسمتهای نظام  اقلیت جناحی دیگر را محاصره کرده اند. همین باعث شد که مشاهده کنیم ،در عمل رئیس جمهوری ایران جز کارپرداز رهبر نخواهد بود و سنگ روی سنگ بند نیست مگر به فرمان و نظر رهبری.

اختیارات قانونی رئیس جمهور و همچنین مجلس و قوه قضائیه در زیر سایه اصل ۵۷ ولایت مطلقه فقیه ، بشدت آسیب دیده است و بنابر این داد و های و هوی بین جناحها  دست آخر به همان نظر رهبر خواهد رسید.

در عمل رئیس جمهوری ایران جز کارپرداز رهبر نخواهد بود و سنگ روی سنگ بند نیست مگر به فرمان و نظر رهبری.

در عمل رئیس جمهوری ایران جز کارپرداز رهبر نخواهد بود و سنگ روی سنگ بند نیست مگر به فرمان و نظر رهبری.

جوکی بنام مخالفت مشروع !

بسیار شنیده ایم و دیده ایم که طرفداران رژیم اسلامی از آزادی مخالفت و امکان اعتراض در ایران سخن می گویند! اما به بزرگان خود رژیم که اعدام و تبعید و طرد شده اند نگاه کنید! نظامی که نتواند مخالفت خودیهایی نظیر رفسنجانی و منتظری وبنی صدر و خاتمی را بپذیرد ، ممکن است انتقاد پذیر و آزاد محسوب شود؟ براستی که عجب لطیفه ای و چه ذوق نمکینی دارند این برادران طرفدار نظام!

اگر پیش از انتخابات اندک هیاهو و اعتراضات مقامات را می بینید ، اگر یکی دو پرونده از هزاران دزدی نوکیسگان را رو می کنند. اولا بدانید که اینها سناریو و کاملا کنترل شده است. و دوم بدانید که این نظام با توجه مردم و با رأی خواهی فریبنده خود مشروعیت و مقبولیت داخلی و خارجی را کسب می کند. هر چقدر به جنگ زرگری اینها بپردازیم ، آب به آسیابشان ریخته ایم.

 

 • زن و بچه ات رو گائیدم جناب نگارنده خود فروخته!!

  • یک ایرانی

   به شخصه ننه جندت و آبجی جندتو گاییدم . رهبر جاکشتو خشک خشک گاییدم . کیرم تو دهن رهبر جاکشت (علی بافوری . روضه خون پنج تومانی ) .
   مرگ بر جمهوری کثیف و دزد اسهالی . کسکشای دزد اختلاس زن . چوسلمونای جاکش دزد قالطاق شارلاتان اختلاس زن

  • من

   اگه دختر نیستی آدرس بده

  • نوید

   خواهشن اگه جوابی یا نظری مستدل راجبه این متنو نگارش نداری عرعر نکن.

 • said5566

  مرگ بر خامنه ای شکنجه گر ظالم و دشمن انسانیت و دشمن دین

 • یه بنده خدا

  دارن با مردم حال میکنن……..

 • پاکان

  بسیا پسند از تجزیه تحلیل شما گرامی