داعش ایران و عراق هردو کارشان آدم کش بارآوردن کودکان است ۰

پیش گفتار:

در ایران، ما همیشه شاهد آن بوده ایم که آخوندهای تبهکار فرومایه تلاش می کنند تا راه کودکان را به مجالس روزه خوانی، مراسم تعزیه و سوگواری و اماکن مانند آن باز کنند. ما این روش و پیش آمدها را دست کم می گرفتیم و هرگز با دید انتقادی و تفکر بدان نگاه نمی نمودیم. تا آن که انقلاب جهنمی سال ۵۷ سر گرفت و ما در برنامه های تلویزیون و دیدار شخصی خودمان دریافتیم که هرآخوند منبع فساد و تباهی و گمراه کردن کودکان و زنان است.

در مکتب داعش کودکان به جنایتکارانی بی رحم و خونخوار  پرورش می یابند که از هیچ جنایتی رویگردان نیستند.

روش های گوناگون شستشوی مغزی نونهالان و جوانان

هرآخوند شماری کودک و نوچه در اختیار خود دارد و از یک کودک چشم و گوش بسته معصوم و همچنین یک زن ساده لوح و کم مایه، حیوانی خطرناک و عجوزه ای به بار آورده و روانه اجتماع می کند.

تلاش و کوشش آخوندها همیشه این بوده که به کودکان شستشوی مغزی و آموزش داده شود که بتوانند در جامعه جنایت های بزرگی به خواسته آنان انجام دهند. همیشه آخوندها تعدادی کودک و نوجوان معصوم و ناآگاه را در زیر بال و پر خود پرورش داده اند. داعش عراق نیز کودکان را چنان آموزش داه که دست به هر جنایتی می زنند.

تلاش و کوشش آخوندها همیشه این بوده که به کودکان شستشوی مغزی و آموزش داده شود که بتوانند در جامعه جنایت های بزرگی به خواسته آنان انجام دهند. همیشه آخوندها تعدادی کودک و نوجوان معصوم و ناآگاه را در زیر بال و پر خود پرورش داده اند. داعش عراق نیز کودکان را چنان آموزش داه که دست به هر جنایتی می زنند.

رفتن آخوندها به مدارس، به ویژه مدارس دخترانه، برنامه فرستادن کودکان به سیر و سفر و اردوهای تابستانی، برنامه فرستادن کودکان به پشت جبهه و یا مراکز درگیری و جنگ با عراقی ها، و دهها نمونه دیگر رفته رفته به ما آموخته است که چگونه آخوند حیله گر در شستشوی مغزی کودکان نقش اساسی داشته، و آنان را طبق خمیره و باطن زشت و پلید خود پرورش می دهد.

زنده یاد کسروی که به دستور آیت الله کاشانی و به وسیله نواب صفوی دست پرورده و مزدور او به قتل رسید.

زنده یاد کسروی که به دستور آیت الله کاشانی و به وسیله نواب صفوی دست پرورده و مزدور او به قتل رسید.

روش های دیگر جنایات آخوندها

آخوندهای ایران علاوه بر کارهای تروریستی و کشتن افرادی مانند دکتر بختیار و فریدون فرخ زاد و یابمب گذاری در چند نقطه جهان و کشتار افراد گوناگونی مانند یهودیان آرژانتین، و یا اعدام و سر به نیست کردن همه روزه مردان و زنان درون زندان های بیشمار ایران بنام نادرست قاچاقچی و دزد، همواره درشستشوی مغزی نوجوانان دست داشته، و آنان را به سمت جنایت و آدم کشی واداشته است.

سپهبد رزم آرا نخست وزیر که توسط خلیل طهماسبی در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۲۹ کشته شد.

سپهبد رزم آرا نخست وزیر که توسط خلیل طهماسبی  سرسپرده و پرورش یافته مکتب آیت الله کاشانی بود، در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۲۹ کشته شد.

نمونه دیگر که  از انقلاب ۵۷ تا کنون ما شاهد آن بوده ایم، استخدام و به کار گیری نوجوانان و کودکان، به ویژه نوجوان محروم دهات به عنوان بسیجی و تربیت و پرورش آنان به صورت جنایتکاران و آدم کشانی بی رحم و خون آشام حرفه ای است. چنانکه عامل اسید پاشی روی زنان و دختران اصفهان که این فاجعه به باد فراموشی سپرده شد، بسیجی ها هستند که به دستور ابر جنایتکار مجتبی خامنه ای دست بدان جنایت بزرگ زدند.

شستشوی مغزی در گذشته

اگر به تاریخ گذشته هم نگاه کنیم، آخوندها همین روش را داشتند. چنانکه شیخ فضل الله و آیت الله کاشانی گروهی لات و آدم کش در کنار و در زیر چتر قدرت خود داشتند و به موقع از آنان برای ضربه زدن و آدم کشی استفاده می کردند.
نمونه جنایت های  آخوندها در گذشته
برای نمونه گروه زیادی از نوجوانان ولات و چاقوکش های شهر پرورش یافته و تربیت شده مکتب آیت الله کاشانی بودند. چنانکه جوانان  گروه آدم کش فدائیان اسلام در زیر سایه و حمایت آیت الله کاشانی به هرجنایتی دست می زدند. قتل زنده یاد کسروی به دست نواب صفوی یک نمونه از آنها بود.
عبدالحسین قمی یکی دیگر از فعالان فدائیان اسلام در سال ۱۳۲۸، دکتر زنگنه وزیر آموزش و پرورش را ترور کرد، و در اسفند ۱۳۲۹، رزم آرا نخست وزیر توسط خلیل طهماسبی که شیفته آیت اله کاشانی بود، با فتوای وی ترورشد. همچنین، ابوالقاسم رفایی در اردیبهشت ۱۳۳۰ قصد ترور دکتر مصدق را داشت.

daesh-child-soldier-kills-prisoner-with-pistol

ویدیوی دیگری از خونخواری و جنایتکاری کودکان که در مکتب داعش آموزش دیده اند. داعش ایران نیز در شستشوی مغزی کودکان و جوانان به همین رویه عمل می کند.

گناهان این جنایت ها به گردن چه کسانی است؟

بیگمان، آخوندها مرکز فساد و تباهی، و عامل آدم کشی ها و جنایات تاریخ ما به شمار می روند. از آنان که بگذریم، شاه گناهکار بود که قتل کسروی به دستور آیت الله کاشانی را نادیده گرفت و دست آخوندها را بیشتر در جنایات و آدم کشی باز گذاشت. هم میهنان ما نیز گناهکار و مقصرند که این جنایت های آخوندی را دیده و می بیننند و از کنار آنها به سادگی می گذرند. بسیار زشت و زننده است که ملتی با فرهنگ, خائنانی مانند نواب صفوی آدم کش را ببیند و یا بشنود و ساکت از کنار آن رد شود.

مکتب داعش و مکتب آخوند هردو آدم کشی است. این موضوع در تاریخ اسلام و کشور ما به اثبات رسیده.

 

جنایات داعش در عراق و سوریه

جنایات داعش در دو کشور عراق و سوریه با جنایات آخوندها در طول تاریخ ۱۴ سده گذشته کشور ما همخوانی دارد و تفاوت چندانی در آن دیده نمی شود. اکنون روز و شبی نیست که آدم کشان داعش سر عده ای را از تن جدا نکنند و یا گورهای دسته جمعی در نقاط گوناگون سوریه کشف و پیدا نشود. داعش نیز مانند آخوندهای ما در پرورش و شستشوی مغزی کودکان و نوجوانان پیش قدم بوده و آنان را تا کنون به شکل جنایتکاران حرفه ای و آدم کشان کارکشته تربیت کرده است.

کودکان آموزش دیده در مکتب داعش و مکتب آخوند هرکدام به جنایتکاران و خونخوارانی بی نظیر تبدیل می شوند که معنای رحم و شفقت را هرگز نخواهند دانست.

کودکان آموزش دیده در مکتب داعش و مکتب آخوند هرکدام به جنایتکاران و خونخوارانی بی نظیر تبدیل می شوند که معنای رحم و شفقت را هرگز نخواهند دانست.

از آنچه گذشت:

نکته پایانی:

روش داعش در شستشوی مغزی نوجوانان و جوانان، و پرورش آنان به صورت آدم کشان حرفه ای نیز با روش آخوندهای ایران در این ۱۴ سده همه خوانی و هم آهنگی دارد و ما از ۴ سال پیش تا کنون شاهد صدها جنایات داعش بوده ایم که شماری از آنها به دست کودکان و جوانان پرورش یافته مکتب داعش انجام شده است.