آخوند ۵ تومانی فرمودند:“زبان انگلیسی طاغوتی بوده، بهتر است روسی و عربی یاد بگیرید!.” ۳

پیش گفتار:

ملت سر به هوا و نادان، به اهمیت سخنان ولی امر مسلمین، آخوند ۵ تومانی مشهدی که ۳۷ سال از وقت خود و فامیل هنرپیشه و سوداگرشان صرف آنان شده،  نادیده می گیرند و بدان پشت پا می زنند.! رهبر معظم انقلاب و بستگان محترمشان، در این مدت طولانی در عمران و آبادی کشور مانند ساختن ۱۱،۰۰۰ امام و امامزاده و دهها هزار مسجد برای ارشاد و سر به کیسه کردن مردم، برپایی زندان های بیشمار و چوبه های دار برای ریشه کن نمودن و ارشاد منحرفین به اصول معنوی انقلاب اسلامی و نکات بیشمار دیگری  سنگ تمام گذاشتند.

تا آنجا که فرزند برومند و لندهور ایشان ملا مجتبی که سالها در فیضیه قم با برادران طلبه و بسیجی خشتک پشتک بازی کرده و در عین حال مأموریت عظیم الهی  مانند برقراری و اجرای قتلهای گوناگون، مانند قتل های زنجیره ای و نابود کردن مخالفین سیاست پدر بزرگوار خود و حتی اسید پاشیدن بر چهره و دست و پای زنان شرکت فعالانه داشتند و همه این اقدامات بزرگ اسلامی که مورد تشویق و خواست پدر بزرگوارشان است، به نحو احسن انجام شده است. شاهکار دیگر این فرزند چموش و مهربان و دیگر افراد خانواده اشان، ترتیب انتقال پولهای کثیف ولایات کفر به بیرون از مرزهای کشور ایران بوده است..

آخوند ۵ تومانی مشهدی که کمترین اطلاع و سواد حتی در سطح یک دانش آموز دبیرستانی  ندارد، و از زبان عربی از بیخ روسی است و با عربی رابطه ای ندارد، یک شبه آیت الله شده و لچک تازیان و عرب های دشمن ایران مانند فلسطینی ها را هم چنان برگردن خود دارد. اینها و شمار زیاد آخوندها که مانند پشکل در اجتماع ایران خود را فرو کرده اند، موجب نفرت ایرانیان از عرب و زبان عربی شده است.

آخوند ۵ تومانی مشهدی که کمترین اطلاع و سواد حتی در سطح یک دانش آموز دبیرستانی  ندارد، و از زبان عربی از بیخ روسی است و با عربی رابطه ای ندارد، یک شبه آیت الله شده و لچک تازیان و عرب های دشمن ایران مانند فلسطینی ها را هم چنان برگردن خود دارد. اینها و شمار زیاد آخوندها که مانند پشکل در اجتماع ایران خود را فرو کرده اند، موجب نفرت ایرانیان از عرب و زبان عربی شده است.

یادگیری زبان های خارجی

ولی امر مسلمین از تجربیات درخشان خود در دوران اقامت طولانی و معاشرت با رفیق استالین و توده ای های محترم و دو آتشه که دل در هوای ایران دارند سخن گفتند. ایشان به یاد روزهای جوانی و اقامت در مسکو همواره آه می کشند و به تازگی زبان دل را بگشودند و ضمن تقبیح، انتقاد و نا سزاگویی به زبان انگلیسی که فرهنگ درخشان اسلامی ایشان را به خطر انداخته، از ملت ناآگاه و آخوند ناشناس خواستند که زبان انگلیسی و یا زبان کافران را کنار گذارند و به جای آن  به زبان زیبای روسی و عربی روی آورند که دنیا و آخرت آنان در آن نهفته است.!

تبلیغ آموزش زبان عربی زیاد است ولیکن از برکت تجاوز ۱۴ قرن عرب به این سرزمین و جنایت های ۳۷ ساله آخوند تازی نژاد علاقمند بدان کمیاب و نا پیدا و جز نفرت و بیزاری چیزی باقی نمانده است. در حالی که در باره زبان های اروپائی مانند ایتالیائی، اسپانیولی، فرانسوی چندان تبلیغ چشم بگیری نمی شود ولیکن خواستاران و فراگیران آن زیاد است.

تبلیغ آموزش زبان عربی زیاد است ولیکن از برکت تجاوز ۱۴ قرن عرب به این سرزمین و جنایت های ۳۷ ساله آخوند تازی نژاد علاقمند بدان کمیاب و نا پیدا و جز نفرت و بیزاری چیزی باقی نمانده است. در حالی که در باره زبان های اروپائی مانند ایتالیائی، اسپانیولی، فرانسوی چندان تبلیغ چشم بگیری نمی شود ولیکن خواستاران و فراگیران آن زیاد است.

نادانی و بی سوادی خامنه ای

از آنجاییکه خامنه ای دپیلم ردی هم ندارد باید گفت  از نظر روانشناسی چنین افرادی  زمانیکه  عدم پیشرفت علم را تجربه می کنند دچار  کمبود  در تمامی زمینه های زندگی میشوند  رشد و پیشرفت کسان دیگر را هرگز تحمل نمیکنند خصوصن وقتی کسی مانند او  که یکشبه رنگ آیت اللهی را به او میزنند و بدون زحمت  به قدرت سیاسی  دست می یابند و مولد پارادایم فکری جمعی میشود که همه چیز را در خدمت ایدئولوژی سیاسی می خواهد.

خامنه ای آنچه را که خود  در جوانی کسب  نکرده و یا نتوانسته کسب کند برای دیگران  نسخه  میکند ، خامنه ای در هیبت یک هیولا فَقِیه  در سطح کشور ظاهر میشود و برای مردم و فرزندان این مرز وبوم خط و نشان می کشد هرچه را که خود نمی پسند  آنرا ممنوع و یا حرام می کند  در مورد فراگیری زبان انگلیسی  او ترس از این دارد که جوانان  بجای متون  اسلامی به منابع انگلیسی بیشتر علاقمند شوند.

او خبر ندارد( و یا خبر دارد خود را به کوچه علی چپ زده است) با کارهایی که بنام اسلام  در این  سی و هفت سال انجام داده اند مردم ، خصوصن جوانان  به یاد گیری عربی علاقه ای ندارند او به خوبی میداند که جوانان چه دل خونی از این قشر طمع کار و دغلکار  خصوصاً شخص خامنه ای دارند بخاطر همین در جریان جنبش سبز شعار ” مرگ بر أصل ولایت فَقِیه” و یا ” نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران ” سر میدادند  او  بخوبی می داند که تمامی  و یا  بیشتر منابع علمی  دانشگاهها و رفرنسهای تحقیقاتی به زبان انگلیسی و آلمانی و … است و نه عربی  !  این اولین بار نیست که خامنه ای  چنین گافی میدهد،  یکبار دیگر هم گفته بود دانشجویان نباید به سفرهای علمی بروند  و موسیقی گوش کند حرام است !  دانشجو  را باید  به زیارت ببرند  ( مشهد ، مکه وهزاران امامزاده های ساخته شده )

بازهم تبلیغ و آگهی برای آموزش زبانی که مورد نفرت و بیزاری ایرانیان است.

بازهم تبلیغ و آگهی برای آموزش زبانی که مورد نفرت و بیزاری ایرانیان است.

آموزش زبان عربی در ایران

خامنه ای علاوه بر زبان های عربی و احتمالاً روسی که مورد خواست خودش است، به زبان اسپانیائی نیز اشاره می کند. گرچه اسپانیائی زبان ها در جهان پس از انگلیسی زبان در ردیف دوم قرار دارد، ولیکن خود آنها نیز باتلاش هرچه بیشتر می کوشند تا انگلیسی یاد بگیرند که در جوامع انگلیسی زبان جائی برای زندگی و معاشرت داشته باشند.

آموزش زبان عربی حتی در سطح مقدماتی و بسیار ابتدائی در ایران موفق نبوده است. آخوندها که آنهمه از قرآن و عربی داد سخن می زنند و همه ادعاهای توخالی آنان در باره قرآن است، خود کمترین و کوچکترین دانشی از زبان عربی ندارند و به ندرت آخوندی دیده می شود که بتواند به عربی سخن بگوید و بنویسد. مگر آن که در کشورهای عربی زبان متولد و یا بزرگ شده باشد.
نگارنده در گذشته به چند آیت الله و آخوندهای رده پائین تر برخورد کردم که کمترین آگاهی از زبان عربی نداشتند و نمی توانستند کوچکترین گفتگو با عرب زبان ها حتی در سطح ابتدائی احوال پرسی ساده داشته باشند. هم اکنون نیز اگر امتحان زبان عربی از آخوندهای حوضه علمیه قم گرفته شود، من بر این باورم که بیشتر و شاید همه آنها در ساده ترین پرسشها رد شوند.

به راستی انسان تا چه اندازه شعور و خرد خود را ازدست می دهد که یا گاو پرست می شود، و یا آخوند پرست و بوسیدن قبر گور به گور شده تازیان. دست کم، گاو حیوانی است نجیب، زحمتکش، باربر، که ما از شیر آن تغذیه می کنیم. ولی از آخوند جنایتکار چه چیزی عاید ما می شود؟. آیا سوای جنایت، غارتگری، و ویرانی کشور از این جماعت مفتخور کاری ساخته است؟.

به راستی انسان تا چه اندازه شعور و خرد خود را ازدست می دهد که یا گاو پرست می شود، و یا آخوند پرست و بوسیدن قبر گور به گور شده تازیان. دست کم، گاو حیوانی است نجیب، زحمتکش، باربر، که ما از شیر آن تغذیه می کنیم. ولی از آخوند جنایتکار چه چیزی عاید ما می شود؟. آیا سوای جنایت، غارتگری، و ویرانی کشور از این جماعت مفتخور کاری ساخته است؟.

زبان عربی زبان قرآن است

آخوندهای جنایتکار همواره داد می زنند که زبان عربی زبان قرآن است و باید مسلمانان آن را فراگیرند. اگر آخوندها خود زبان عربی می دانستند با خواندن قرآن که کتابی تهاجمی و انتقام کش به ویژه دشمن شماره یک زنان می باشد خود را از هرگونه تبلیغ قرآن کنار می کشیدند. آیه های بیشمار ضد انسانی و ضد زنان در سوره های متعدد قرآن را ما در مقاله های گوناگونی از چند سال پیش تا کنون آورده و به بحث و گفتگو در باره آنان پرداختیم.

چرا زبان عربی در ایران خریدار ندارد؟

همکار اندیشمند ما باران بهاری در باره این که چرا زبان عربی در مدارس ایران جا نیافتاده به مقاله مستندی نوشته که خواندن آن بسیار آموزش دهنده است. نگارنده از بعد دیگری سوای سختی این زبان و نبودن آموزش دهندگان عربی زبان و نکات ملحوظ دیگر، بی توجه بودن و یاد نگرفتن زبان عربی در آموزشگاهها و حتی دانشگاههای ایران را باید نفرت و بیزاری ایرانیان از تجاوز خصمانه و جنایت بار عرب های ۱۴ سده پیش و ویران و نابود کردن این کشور در این دوران طولانی تاریخی دانست.
هنوز هم عربها به خاک و ثروت ایران چشم طمع دارند و در کناره خلیج فارس با ایرانیان مقیم آن  کشورها، مانند بردگان و حیوانات رفتار می کنند. نوشته های قرآن نیز کاملن ضد بشری و به ویژه زن ستیز است. رژیم عرب نژاد اسلامی ایران نیز در این ۳۷ سال جز جنایت و آزار و اذیت و تبعیض و چپاولگری کاری انجام نداده اند.

باید گفت عربی برای هیچ کس به ویژه ایرانیان  که با زبان و قوم عرب نژاد سابقه تلخ و آزار دهنده ای دارند و نمی خواهند با فراگرفتن عربی یادآور جنایات تازیان و آخوندهای تفاله های آنان باشند.خود آخوندها که سرتاپا تازی نژاد و دشمن ایران و ایرانی اند تا کنون نتوانستند و یا نخواستند زبان عربی را فراگیرند. اگر یاد می گرفتند قرآن که کتابی پر از جنایت و کشت و کشتار و سرتاپا زن ستیز است به دور می انداختند و برای آن تبلیغ نمی کردند.

باید گفت عربی برای هیچ کس به ویژه ایرانیان  که با زبان و قوم عرب نژاد سابقه تلخ و آزار دهنده ای دارند و نمی خواهند با فراگرفتن عربی یادآور جنایات تازیان و آخوندهای تفاله های آنان باشند.خود آخوندها که سرتاپا تازی نژاد و دشمن ایران و ایرانی اند تا کنون نتوانستند و یا نخواستند زبان عربی را فراگیرند. اگر یاد می گرفتند قرآن که کتابی پر از جنایت و کشت و کشتار و سرتاپا زن ستیز است به دور می انداختند و برای آن تبلیغ نمی کردند.

از آن چه گذشت:

دلیل یاد نگرفتن زبان عربی در آموزشگاهها و حتی دانشگاههای ایران را باید نفرت و بیزاری ایرانیان از تجاوز خصمانه و جنایت بار عرب های ۱۴ سده پیش و ویران و نابود کردن این کشور در این دوران طولانی تاریخی دانست. هنوز هم عربها به خاک و ثروت ایران چشم طمع دارند و در کناره خلیج فارس با ایرانیان مقیم آن  کشورها، مانند بردگان و حیوانات رفتار می کنند. در حالی که زبان های سخت اروپائی مانند اسپانیولی، آلمانی، فرانسوی وایتالیائی به آسانی برای ایرانیان مورد پذیرش بوده و آنهائی که یکی از این زبانها را به عنوان زبان خارجی انتخاب کردند به خوبی و آسانی توانستند گرامر پیچیده آن را فراگرفته و به گفتگو پردازند.

نکته پایانی:

باید بازهم یادآور شد عربی برای هیچ کس به ویژه ایرانیان که با زبان و قوم عرب نژاد سابقه تلخ و آزار دهنده ای دارند و نمی خواهند با فراگرفتن عربی یادآور جنایات تازیان و آخوندهای تفاله های آنان باشند جالب و خاطره انگیز نیست. به ویژه آن که خود آخوندها هم سرتاپا تازی نژاد و دشمن ایران و ایرانی اند. آنان اگر یاد می گرفتند که قرآن کتابی پر از جنایت و کشت و کشتار و سرتاپا زن ستیز است به دور می انداختند و برای آن تبلیغ نمی کردند.

 • ایرانی

  روضه خون چاقال ۵ تومانی گه خورد با هفت جدش آخوند جاکش .. مرگ بر خامعنی مزدور و دزد و اختلاسگر

 • ahangar

  انتقاد خامنه ای از زبان انگلبسی به خاطر این بود

  با توافق دانشگاه «سینرگیا» روسیه و دانشگاه آزاد جمهوری اسلامی بیش از یک میلیون دانشجوی ایرانی می‌توانند بطور رایگان به دوره آموزش زبان روسی دسترسی پیدا کنند. به گزارش خبرگزاری “دانشجو” (بسیج)، بیش از یک میلیون دانشجوی ایرانی می توانند بطور رایگان به دوره آموزش زبان روسی دسترسی پیدا کنند. روز پنج شنبه قرارداد همکاری آموزشی دانشگاه “سینرگیا” روسیه و دانشگاه آزاد ایران به امضا رسید.

  در اطلاعیه دفتر مطبوعاتی دانشگاه “سینرگیا” روسیه ضمن اعلام این مطلب خاطرنشان میشود یکی از مواد قرارداد امضا شده درباره دسترسی رایگان دانشجویان دانشگاه آزاد به دوره آموزش زبان روسی است.

  سخنگوی دانشگاه سینرگیا توضیح داد که قرارداد دو طرف امکان می دهد اجرای تمام و کمال برنامه های مشترک در همه سطوح آموزشی، از کارشناسی تا دکترا سازمان داده شود.

  علاوه بر این طی سال آتی دستکم ۱۵ هزار دانشجوی روسی و ایرانی به طرح آموزشی مشترک روسیه و ایران در چارچوب برنامه های درسی آکادمیک چند رسانه ای جلب خواهد شد.

 • شهروند

  مرگ بر خامنه ای فاسد