اعدام خاموش زندانیان عقیدتی در رجایی شهر؛ ترورسیم دولتی در سکوت ۴

اعلام خبر اعدام زندانیان عقیدتی بروش شایعه

بازی با جان انسانها در حکومتهای جهان چندان عجیب نیست. اما در رژیم اسلامی از آغاز تاکنون یک سنگدلی و جنایت پیشگی را می بینیم که جنبه های مختلفی دارد. رژیم جمهوری اسلامی بهنگام دستگیر کردن هیچ پرسشی را پاسخ نمی دهد و برخورد ماموران رژیم هنگام دستگیر کردن متهمان سیاسی برخوردی قرون وسطایی شبیه به ربایش است.  نمونه آشکار آن دستگیری و ناپدید شدن سعید زینالی است که معلوم نیست چه بلایی بسرش آورده اند که پس از سالها حتی وجودش و بازداشتش را منکر شده اند. او دانشجویی بود که در جریان اعتراضات دانشجویی پس از حمله به کوی دانشگاه در تیر ۱۳۷۸ توسط نیروهای امنیتی در منزل بازداشت شد و تاکنون خبری از وی به دست نیامده است.

برخورد ماموران رژیم هنگام دستگیر کردن متهمان سیاسی برخوردی قرون وسطایی شبیه به ربایش است. نمونه آشکار آن دستگیری و ناپدید شدن سعید زینالی است که معلوم نیست چه بلایی بسرش آورده اند که پس از سالها حتی وجودش و بازداشتش را منکر شده اند. او دانشجویی بود که در جریان اعتراضات دانشجویی پس از حمله به کوی دانشگاه در تیر ۱۳۷۸ توسط نیروهای امنیتی در منزل بازداشت شد و تاکنون خبری از وی به دست نیامده است.

برخورد ماموران رژیم هنگام دستگیر کردن متهمان سیاسی برخوردی قرون وسطایی شبیه به ربایش است. نمونه آشکار آن دستگیری و ناپدید شدن سعید زینالی است که معلوم نیست چه بلایی بسرش آورده اند که پس از سالها حتی وجودش و بازداشتش را منکر شده اند. او دانشجویی بود که در جریان اعتراضات دانشجویی پس از حمله به کوی دانشگاه در تیر ۱۳۷۸ توسط نیروهای امنیتی در منزل بازداشت شد و تاکنون خبری از وی به دست نیامده است.

افزون بر بازداشتهای بی پاسخ و مبهم که بیشتر به آدمربایی شبیه است، اعدام زندانیان سیاسی در سکوت انجام می شود. محاکمه بصورت مبهم و معمولا بدست قاضیان بیسواد و قصابی چون قاضی صلواتی که از پیش رأی را به او دیکته کرده اند هم نمایشی بیش  نیست. پس از اعلام حکم اعدام ، مدتی بعد به خانواده متهم نگون بخت می گویند که بیایند و جسد را تحویل بگیرند. البته در بسیاری موارد تنها محل دفن را به خانواده اطلاع می دهند . بسیار هم پیش آمده است که خانواده ها را در بلاتکلیفی نگه داشته اند و پس از ماهها و حتی سالها سرنوشت متهمان اعدامی آشکار نیست!

۲۷ زندانی سنی منتظر اعدام

به‌گزارش هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۱۱ اردیبهشت، مسئول بند چهار زندان رجایی‌شهر کرج به سالن ۱۰ این زندان رفته و به ۲۷ زندانی سنی‌مذهب که حکم اعدام آن‌ها تأیید شده گفته است احتمال اجرای حکم‌شان بسیار زیاد است چون حکم‌ها به اجرای احکام رفته است.

در این گزارش نام این زندانیان چنین عنوان شده است: ﮐﺎﻭﻩ ﻭﯾﺴﯽ، ﺑﻬﺮﻭﺯ ﺷﺎﻧﻈﺮﯼ، ﻃﺎﻟﺐ ﻣﻠﮑﯽ، ﺷﻬﺮﺍﻡ ﺍﺣﻤﺪﯼ، ﮐﺎﻭﻩ ﺷﺮﯾﻔﯽ، ﺁﺭﺵ ﺷﺮﯾﻔﯽ، ﻭﺭﯾﺎ ﻗﺎﺩﺭﯼ‌ﻓﺮﺩ، ﮐﯿﻮﺍﻥ ﻣؤﻣﻨﯽ‌ﻓﺮﺩ، ﺑﺮﺯﺍﻥ ﻧﺼﺮﺍلله‌ﺯﺍﺩﻩ، ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮﻣﺎﺷﺘﯽ، ﭘﻮﺭﯾﺎ ﻣﺤﻤﺪﯼ، ﺍﺣﻤﺪ ﻧﺼﯿﺮﯼ، ﺍﺩﺭﯾﺲ ﻧﻌﻤﺘﯽ، ﻓﺮﺯﺍﺩ ﻫﻨﺮﺟﻮ، ﺳﯿﺪﺷﺎﻫﻮ ﺍﺑﺮﺍﻫﯿﻤﯽ، ﻣﺤﻤﺪﯾﺎﻭﺭ ﺭﺣﯿﻤﯽ، ﺑﻬﻤﻦ ﺭﺣﯿﻤﯽ، ﻣﺨﺘﺎﺭ ﺭﺣﯿﻤﯽ، ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺮﯾﺒﯽ، ﻓﺮﺷﯿﺪ ﻧﺎﺻﺮﯼ، ﻣﺤﻤﺪﮐﯿﻮﺍﻥ ﮐﺮﯾﻤﯽ، ﺍﻣﺠﺪ ﺻﺎﻟﺤﯽ، ﺍﻣﯿﺪ ﭘﯿﻮﻧﺪ، ﻋﻠﯽ ﻣﺠﺎﻫﺪﯼ، ﺣﮑﻤﺖ ﺷﺮﯾﻔﯽ، ﻋﻤﺮ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻬﯽ و ﺍﻣﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩﯼ.

«اقدام علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام»، «عضویت در گروه‌های سلفی»، «افساد فی‌الارض» و «محاربه» از جمله اتهامات این زندانیان است.

پس از این خبر، پنجم خردادماه اعلام شد که ۱۱ متهم قتل عمد و مواد مخدر اعدام شده اند ، در کنار اعلام این اعدامها که از نظر رژیم کاملاً موجه هستند ، شایع شده است که ۷ زندانی عقیدتی سنی و عمدتا کرد که برای سالها در زندان بوده اند نیز اعدام شده اند. عملی بیشرمانه که البته از آغاز جمهوری اسلامی وجود داشته است و مادامی که این رژیم پا برجا باشد ادامه خواهد داشت. نام اعدامیها  داود عبداللهی، کامران شیخه، فرهاد سلیمی، انور خضری، خسرو بشارت، قاسم آبسته و ایوب کریمی هستند که از شانزدهم آذر سال ۸۸ در حبس به سر می‌برند و در طول هفت سال گذشته، در وضعیت بلاتکلیف در حبس به سر برده‌اند.

پنجم خردادماه اعلام شد که 11 متهم قتل عمد و مواد مخدر اعدام شده اند ، در کنار اعلام این اعدامها که از نظر رژیم کاملاً موجه هستند ، شایع شده است که 7 زندانی عقیدتی سنی و عمدتا کرد که برای سالها در زندان بوده اند نیز اعدام شده اند. عملی بیشرمانه که البته از آغاز جمهوری اسلامی وجود داشته است و مادامی که این رژیم پا برجا باشد ادامه خواهد داشت. نام اعدامیها این هفت زندانی، داود عبداللهی، کامران شیخه، فرهاد سلیمی، انور خضری، خسرو بشارت، قاسم آبسته و ایوب کریمی هستند که از شانزدهم آذر سال ۸۸ در حبس به سر می‌برند و در طول هفت سال گذشته، در وضعیت بلاتکلیف در حبس به سر برده‌اند.

پنجم خردادماه اعلام شد که ۱۱ متهم قتل عمد و مواد مخدر اعدام شده اند ، در کنار اعلام این اعدامها که از نظر رژیم کاملاً موجه هستند ، شایع شده است که ۷ زندانی عقیدتی سنی و عمدتا کرد که برای سالها در زندان بوده اند نیز اعدام شده اند. عملی بیشرمانه که البته از آغاز جمهوری اسلامی وجود داشته است و مادامی که این رژیم پا برجا باشد ادامه خواهد داشت. نام اعدامیها این هفت زندانی، داود عبداللهی، کامران شیخه، فرهاد سلیمی، انور خضری، خسرو بشارت، قاسم آبسته و ایوب کریمی هستند که از شانزدهم آذر سال ۸۸ در حبس به سر می‌برند و در طول هفت سال گذشته، در وضعیت بلاتکلیف در حبس به سر برده‌اند.

مأموران وزارت اطلاعات بیشتر این زندانیان را در سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ در کردستان بازداشت کرده‌اند. آن‌ها پیش از محاکمه، بدون دسترسی به وکیل و یا ارتباط با خانواده، چندین ماه در سلول انفرادی نگهداری شده‌اند. این زندانیان اگرچه از اقلیت سنی و ناراضی هستند ولی اتهاماتی که به ایشان زده شده است کاملاً کلیشه ایست و جالب است که بتازگی از طرف رسانه های رژیم متهم به ارتباط با داعش شده اند درحالیکه در زمان بازداشت آنها در ۷ سال پیش اصولا داعشی وجود نداشته است!

آیا نام اسلام با اعدام گره خورده است؟

با نگاه به آمار اعدام در جهان پس از چین کشورهایی با رژیمهای اسلامی در رأس اجرا کنندگان اعدام هستند. حتی امریکا سالهاست که اعدامها را با تأخیر اجرا می کند و با جمعیتی چندین برابر ایران بسیار بسیار کمتر اجرای اعدام دارد. همچنین کسانی که در ایران اعدام می شوند علاوه بر جنایتکاران ، شامل بزهکاران مواد مخدر و زندانیان سیاسی هم می شوند که نشان دهنده ی بی توجهی شدید به کرامت انسانی در ایران است. اما آیا این اعدامها با قرآن و اسلام رابطه ای دارند؟ با دیدن اعدامهای کشور عربستان و داعشی ها و بسیاری از کشورهای عقب مانده مانند پاکستان می توان حدس زد که چیزی در اسلام “عزیز” وجود دارد که باعث این اعدامهاست!

کسانی که در ایران اعدام می شوند علاوه بر جنایتکاران ، شامل بزهکاران مواد مخدر و زندانیان سیاسی هم می شوند که نشان دهنده ی بی توجهی شدید به کرامت انسانی در ایران است. اما آیا این اعدامها با قرآن و اسلام رابطه ای دارند؟ با دیدن اعدامهای کشور عربستان و داعشی ها و بسیاری از کشورهای عقب مانده مانند پاکستان می توان حدس زد که چیزی در اسلام "عزیز" وجود دارد که باعث این اعدامهاست!

کسانی که در ایران اعدام می شوند علاوه بر جنایتکاران ، شامل بزهکاران مواد مخدر و زندانیان سیاسی هم می شوند که نشان دهنده ی بی توجهی شدید به کرامت انسانی در ایران است. اما آیا این اعدامها با قرآن و اسلام رابطه ای دارند؟ با دیدن اعدامهای کشور عربستان و داعشی ها و بسیاری از کشورهای عقب مانده مانند پاکستان می توان حدس زد که چیزی در اسلام “عزیز” وجود دارد که باعث این اعدامهاست!

کرامت انسانی بر باد رفته

ارزش و کرامت انسان در ایران بسیار پایین است. این به یک فرهنگ بدل شده است در شهرها بصورتی و در روستاهای بازمانده هم بصورتی دیگر. در شهرها می توان ارزش انسانیت را با یک رانندگی ساده و یا یک مراجعه به بیمارستان آشکارا دید. کافیست سری به کلانتری محله تان بزنید تا کرامت از دست رفته و انسانیت نابود شده را ببینید. درد اجتماع امروز ایران افول بی نظیر انسانیت و کرامت انسانهاست. این را می توان در شوهای احمقانه تلویزیون و توهین از سوی مجریان مشاهده کرد. ایران امروز ایرانی بی ادب است . ایرانی که کوچکترین اثری از فلسفه سعدی و فردوسی را نمی توان در آن یافت. ایران امروز ملغمه ایست از ادبی که خمینی از ما گرفت و انسانیتی که به مرور فراموشش کرده ایم و بسادگی از اعدام هموطنان خود می گذریم و دیگر دار زدن یک زندانی اهل سنت و بهایی و هر کسی برایمان باندازه اخبار هواشناسی هم ارزشی ندارد.

 

ریشه خبر : رادیو زمانه

 • پارسا

  حضرت سعدی:

  چو مرد رهرو اندر راه حق ثابت قدم گردد

  وجود غیر حق در چشم توحیدش عدم گردد

  کمر بندد قلم کردار سر در پیش و لب برهم

  به هر حرفی که پیش آید به تارک چون قلم گردد

  ز چوگان ملامت نادر آن کس روی برتابد

  که در راه خدا چون گوی سرتاسر قدم گردد

  سم یکران سلطان را درین میدان کسی بیند

  که پیشانی کند چون میخ و همچون نعل خم گردد

  تو خواهی نیک و خواهی بدکن امروز ای پسر کاینجا

  عمل گر بد بود ور نیک بر عامل رقم گردد

  مبین کز ظلم جباری، کم‌آزاری ستم بیند

  ستمگر نیز روزی کشتهٔ تیغ ستم گردد

  درین گرداب بی‌پایان منه بار شکم بر دل

  که کشتی روز طوفان غرقه از بار شکم گردد

  به سعی ای آهنین دل مدتی باری بکش کهن

  به سعی آیینهٔ گیتی‌نما و جام جم گردد

  تکاپوی حرم تا کی، خیال از طبع بیرون کن

  که محرم گر شوی، ذاتت حقایق را حرم گردد

  کبایر سهمگین سنگیست در ره مانده مردم را

  چنین سنگی مگر دایر به سیلاب ندم گردد

  غمی خور کان به شادیهای بی‌اندازه انجامد

  چو بیعقلان مرو دنبال آن شادی که غم گردد

  خداوندان فتح ملک و کسر دشمنان را گوی

  برایشان چون بگشت احوال، بر ما نیز هم گردد

  دلت را دیده‌ها بردوز تاعین‌الیقین گردد

  تنت را زخمها برگیر تا کنزالحکم گردد

  درونت حرص نگذارد که زر بر دوستان پاشی

  شکم خالی چو نرگس باش تا دستت درم گردد

  خداوندا گر افزایی بدین حکمت که بخشیدی

  مرا افزون شود بی‌آنکه از ملک تو کم گردد

  فتاد اندر تن خاکی، ز ابر بخششت قطره

  مدد فرما به فضل خویش تا این قطره یم گردد

  امید رحمتست آری خصوص آن را که در خاطر

  ثنای سید مرسل نبی محترم گردد

  محمد کز ثنای فضل او بر خاک هر خاطر

  که بارد قطره‌ای در حال دریای نعم گردد

  چو دولت بایدم تحمید ذات مصطفی گویم

  که در دریوزه صوفی گرد اصحاب کرم گردد

  زبان را درکش ای سعدی ز شرح علم او گفتن

  تو در علمش چه دانی باش تا فردا علم گردد

  اگر تو حکمت آموزی به دیوان محمد رو

  که بوجهل آن بود کو خود به دانش بوالحکم گردد

  ز قعر جاودانی رست و صاحب مال دنیا شد

  هر آن درویش صاحبدل کزین در محتشم گردد

 • ایرانی

  مررررررررررررررررررررررگ بر جمهوری دزد اسهالی

 • سارا

  و در حرفها و افکار شما میشود فلسفه ی سعدی و حافظ و مولوی و فردوسی و …. را یافت! یا شما این عزیزان را نمیشناسید یا یکبار هم زحمت خواندن اشعار و نوشتجاتشان را به خود نداده اید.

  • Farnaz

   bejayeh in harfa boland va resa bego shashidam to dahaneh harcheh akhonde