دیوانه ای بنام “امام جمعه اصفهان” ۲

امام جمعه اصفهان و خشکی زاینده رود

پس از سالیان سال تلاش طاقت فرسا و پژوهشهای شبانه روزی ، امام جمعه اصفهان موفق شد که علت خشک شدن زاینده رود را بیابد.

امام جمعه اصفهان انتشار «تصاویر بی‌حجاب» زنان را عامل خشک شدن «زاینده‌رود» دانست و گفت که با ادامه این کار، بالادست این رودخانه نیز خشک خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، یوسف طباطبائی‌نژاد در مراسم نمازجمعه ۲۰ خرداد اصفهان گفت: «عکس‌هایی به دفتر من رسیده است که زنان در کنار زاینده‌رودِ خشک مثل اروپا عکس گرفته‌اند همین کارها را می‌کنید رودخانه که خشک شد بالا دست آن هم خشک می‌شود».

وی از شبکه‌های اجتماعی که به گفته وی «مردم را به کشف حجاب دعوت می‌کنند» انتقاد کرد و گفت: «به وزارت ارتباطات و مخابرات می‌گویم اگر می‌توانید با سر دسته شبکه‌هایی که موجب بی‌عفتی می‌شوند برخورد کنید اگر این کار را نکنید رسالت خود را انجام نداده‌اید»

امام جمعه اصفهان تصریح کرده که «مخابرات می‌تواند این افراد را پیدا و آنها را خفه کند»!

پس از سالیان سال تلاش طاقت فرسا و پژوهشهای شبانه روزی ، امام جمعه اصفهان موفق شد که علت خشک شدن زاینده رود را بیابد.

پس از سالیان سال تلاش طاقت فرسا و پژوهشهای شبانه روزی ، امام جمعه اصفهان موفق شد که علت خشک شدن زاینده رود را بیابد.

ریشه قرآنی ادعاهای آخوند

بر پایه جهان بینی قرآنی ، خداوند بسته به رضایت و یا خشمگینی اش برای انسانها نعمت و یا بلا می فرستد. این را سنت خدا می نامند! البته آنچه را که قرآن بلا می نامد اتفاقات طبیعت است که برای چند میلیارد سال و پیش از حضور کوتاه مدت چند صد هزار ساله انسانها هم وجود داشته است. دوران حضور انسان در برابر قدمت طبیعت و حیات ، کسری از ثانیه در برابر یک قرن است. مشخص نیست که این باصطلاح بلایای خدا ، پیش از وجود انسانها بخاطر گناه دایناسورها نازل می شده است و یا بخاطر گناه خرگوشها!

قرآن به صراحت می گوید که گناه انسانها می تواند به خشم خداوند و نزول بلا سرانجام یابد. داستانهای فراوانی در قرآن حکایت از نزول بلا بر انسانها بخاطر خشم خداوند دارد. زلزله ، خشکسالی، طوفان شن و سیلاب همگی از نظر نویسنده قرآن ناشی از خشم خداوند است.

با کمال تعجب 120000 زن و دختر باسینه های برهنه به خیابانها ریختند ولی در امریکا زلزله ای نیامد! البته همزمان در پاکستان زلزله ای مهیب آمد که هزاران کشته داد و احتمال می رود که چشم خدا کمی انحراف داشته است که بجای امریکا بلا را بر پاکستان نازل کرده بود!

با کمال تعجب ۱۲۰۰۰۰ زن و دختر باسینه های برهنه به خیابانها ریختند ولی در امریکا زلزله ای نیامد! البته همزمان در پاکستان زلزله ای مهیب آمد که هزاران کشته داد و احتمال می رود که چشم خدا کمی انحراف داشته است که بجای امریکا بلا را بر پاکستان نازل کرده بود!

آخوند سمبل خرافات

آخوند با آن لباس عقب افتاده و آن قیافه ی بدوب اش نشانه ی عقب افتادگی و سمبل خرافات است. آن عمامه و نعلین آخوند از سنت گرایی و خرافه گرایی اوست. آخوند سمبل داستانهای خرافی ادیان است. داستانهایی مانند نوح و لوت و ابراهیم و قوم عاد همگی از قرآن به دهان آخوند جاری می شوند. آخوندها با این دروغهای قرآن سعی در فریب و تحمیق مردم داشته و دارند.

طبیعت و وقایع آن

آنچه انسان در گذشته بدلیل نادانی و کم دانشی اش بلا و مصیبت می دانسته است ، امروز با پژوهشهای دانشمندان دیگر بلا شناخته نمی شود. سیل و خشکسالی و زلزله جزئی از طبیعتند و طبیعت قوانین خاص خود را دارد. اینکه جایی خشکسالی است و جای دیکر سیل می آید ؛ اینکه جذایی گرم و سوزان است و جای دگر زلزله می آید همگی با دانش بشری قابل توضیح است. اینکه در رودبار و بم زلزله مرگبار آمد ، دیگر ناشی از خداوند نیست بلکه اتفاقات طبیعی زمین است.

هرچقدر هم انسانهای نادانی به تبع خرافات آخوند این بلایا را ناشی از گناه انسانها و خشم خداوند بدانند ، علم به چیز دیگری باور دارد. دانش بشری وقوع زلزله در بم و رودبار را ناشی از گسلهای لایه های زمین در این مناطق می داند و  علت مرگ انسانها را هم بی توجهی ایشان به محکم ساختن خانه ها در این مناطق می داند. بزرگترین زلزله های جهان در ژاپن می آید و این کشور بیشترین زلزله سالانه را دارد ، به بدین دلیل که خدا از مردم ژاپن عصبانی باشد ،نه؛ بدین دلیل که ژاپن بر روی گسل زلزله قرار دارد، همین!

اینکه ایران خشک است و رودخانه ها دچار کم آبی شده اند ناشی از تغییرات اقلیمی است. همچنین افزایش جمعیت و مصرف بی رویه آبهای زیرزمینی و بریدن درختان و چرای بیش از اندازه در مراتع دلایل واقعی آن است. اما آخوند خرافی مردم دین زده و خرافی را با این مهملات پر می کند که : خشکسالی ناشی از گناه مردم است!

ماجرای زلزله و سینه های برهنه

آخوند صدیقی امام جمعه تهران چند سال پیش خود را به یک شخصیت بین المللی تبدیل نمود. ایشان مطابق آموزه های قرآنی فرمودند که : « زلزله در اثر برهنگی سینه های زنان ایجاد می شود». بدنبال این سخن کاملا قرآنی امام جمعه تهران یک دانشجوی ۲۲ ساله امریکایی از تمامی زنان و دختران هم سن و سالش خواست که در روزی معین با برهنه ترین لباسی که دارند به خیابانها بیایند و سینه های برهنه شان را نمایان سازند تا ببینند آیا مطابق سخنان امام جمعه تهران و قرآن زلزله ای می آید و خ داوند آسمانها خشمگین می شود ؟

با کمال تعجب ۱۲۰۰۰۰ زن و دختر باسینه های برهنه به خیابانها ریختند ولی در امریکا زلزله ای نیامد! البته همزمان در پاکستان زلزله ای مهیب آمد که هزاران کشته داد و احتمال می رود که چشم خدا کمی انحراف داشته است که بجای امریکا بلا را بر پاکستان نازل کرده بود!

مخاطبان سخنان احمقانه آخوند درباره زلزله همان افرادی هستند که سالانه به مشهد و کربلا می روند و کیسه آخوند را پر می مایند. همان افرادی که پول در امامزاده ها می اندازند به امید دریافت معجزه و شفاعتی. غافل از اینکه این گوری که بر آن گریه می کنند ، کسی را در خود ندارد! گناه مردم ایران نا بخشودنیست. مردم ایران هستند که با اعتقاد به خرافات اسلام و قرآن از آخوند حمایت کرده و می کنند. چه بسیار نادانهایی که هنوز به وقوع زلزله در اثر برهنگی زنان باور دارند!

مخاطبان سخنان احمقانه آخوند درباره زلزله همان افرادی هستند که سالانه به مشهد و کربلا می روند و کیسه آخوند را پر می نمایند. همان افرادی که پول در امامزاده ها می اندازند به امید دریافت معجزه و شفاعتی. غافل از اینکه این گوری که بر آن گریه می کنند ، کسی را در خود ندارد! گناه مردم ایران نا بخشودنیست. مردم ایران هستند که با اعتقاد به خرافات اسلام و قرآن از آخوند حمایت کرده و می کنند. چه بسیار نادانهایی که هنوز به وقوع زلزله در اثر برهنگی زنان باور دارند!

مخاطبان نادان

تا شنونده ای نباشد ، گوینده ای هم نیست. این سخنان احمقانه آخوند برای کسب و کارشان الزامی است. بدون قرآن و دین و خرافات که کلاه آخوند پس معرکه است ولی مخاطب این سخنان احمقانه کیست؟!

مخاطبان سخنان احمقانه آخوند درباره زلزله همان افرادی هستند که سالانه به مشهد و کربلا می روند و کیسه آخوند را پر می نمایند. همان افرادی که پول در امامزاده ها می اندازند به امید دریافت معجزه و شفاعتی. غافل از اینکه این گوری که بر آن گریه می کنند ، کسی را در خود ندارد!

گناه مردم ایران نا بخشودنیست. مردم ایران هستند که با اعتقاد به خرافات اسلام و قرآن از آخوند حمایت کرده و می کنند. چه بسیار نادانهایی که هنوز به وقوع زلزله در اثر برهنگی زنان باور دارند!

 

 

 

 • light

  مسبب اصلی خشکسالی و قحطی و نکبت تو این مملکت عجیب غریب وجود منحوس این موجودات شکم گنده و مفت خور و حرراف و این فاحشه های مغزیه که درخت تنومند اگه ریخت تهوع آور این حشرات شکم گنده گل کلم به سر رو ببینه درجا خشک میشه!

  • د.ی

   یه عده احمق با فحش و نکبتی این سایت صهیونیسمی رو بنا کردن از همه بدبخت تر اونیا هستند که باور دارند!!
   فحش بچه صلواته!