تاریخ مصرف مجاهدین خلق سالهاست که پایان یافته ۴

ترکی الفیصل و مجاهدان خلق عربستان

سران خائن و جنایتکار مجاهدین که دسته گل ۱۳۵۷ را روی دست مردم ایران گذاشته اند و پس از نا امیدی از گرفتن منصب و قدرت دست به دامان صدام برای تجزیه ایران شده بودند، دوباره کاسه گدایی را به یک دشمن ایران دراز کرده اند. ترکی الفیصل شاهزاده عربستانی که دشمنیش آشکار است و  چیزی جز تجزیه ایران او را راضی نمی کند، با مرحوم خواندن امام زمان آنها نشان داد که به تشیع اعتقادی ندارد!

گروه خائن و جنایتکار مجاهدین که دسته گل 1357 را روی دست مردم ایران گذاشته اند و پس از از دست دادن قدرت دست به دامان صدام برای تجزیه ایران شده بودند، دوباره کاسه گدایی را به یک دشمن ایران دراز کرده اند. ترکی الفیصل شاهزاده عربستانی که دشمنیش آشکار است و چیزی جز تجزیه ایران او را راضی نمی کند، با مرحوم خواندن امام زمان آنها نشان داد که به تشیع اعتقادی ندارد!

گروه خائن و جنایتکار مجاهدین که دسته گل ۱۳۵۷ را روی دست مردم ایران گذاشته اند و پس از نا امیدی از داشتن منصب و قدرت دست به دامان صدام برای تجزیه ایران شده بودند، دوباره کاسه گدایی را به یک دشمن ایران دراز کرده اند. ترکی الفیصل شاهزاده عربستانی که دشمنیش آشکار است و چیزی جز تجزیه ایران او را راضی نمی کند، با مرحوم خواندن امام زمان آنها نشان داد که به تشیع اعتقادی ندارد!

مجاهدین خلق کیستند؟

گروه مجاهدین خلق ، سازمانی شبه نظامی و چپ گراست که از میانه دهه چهل با الگو قرار دادن شبه نظامیان فلسطینی و امریکای لاتین در ایران فعالیت نموده است. هسته اولیه آن شامل افرادی بود که از نهضت آزادی جدا شده بودند و گرایشهای اسلامی  داشتند. این گروه عملاً نام رسمی نداشته است و اعضا آنرا “سازمان” می نامیده اند. سازمان مجاهدین خلق به مرور زمان و بخصوص در دهه پنجاه با حمایت روحانیت همراه شد و بسیاری از روحانیون مانند طالقانی و حتی مطهری از طرفداران این سازمان بوده اند. گرایش سوسیالیستی این گروه همچنین باعث شد که عده زیادی از جوانان چپ گرا که به فدائیان خلق و حزب توده تمایل داشتند به این سازمان گرایش پیدا نمایند. علت اصلی این موضوع ترکیب ناهمگون و فریبنده اسلام و کمونیسم بود که حاصل آن موجودی ناقص الخلقه بنام ” سازمان مجاهدین خلق شد” . برخی از مسئولین فعلی نظام آخوندی هم از اعضا و حامیان این سازمان بوده اند که بعدها از آن جدا شدند.

این سازمان تشکیل شده از گروهی پا به سن گذاشته که امروز به پیری رسیده اند. انسانهایی عقده ای که تمام جوانیشان را در زجر و اندوه نداشتن یک زندگی آدمیزادی گذرانده اند و امروز از همان امپریالیسم جهانخوار تقاضای پناهندگی دارند!

این سازمان تشکیل شده از گروهی پا به سن گذاشته که امروز به پیری رسیده اند. انسانهایی عقده ای که تمام جوانیشان را در زجر و اندوه نداشتن یک زندگی آدمیزادی گذرانده اند و امروز از همان امپریالیسم جهانخوار تقاضای پناهندگی دارند!

این گروه از آغاز فعالیتهایی مسلحانه داشته است و آشوبهای سال ۵۷ بیشتر از آخور این گروه بلند می شد. پس از به قدرت رسانیدن خمینی آرام آرام میان او و سران مجاهدین خلق اختلاف افتاد و با  ایجاد ممنوعیت فعالیت برای ایشان و خفقان مطبوعاتی ، این گروه و اعضایش دوباره اسلحه بدست گرفتند تا همانند کاری را که با شاه کرده بودند با خمینی هم انجام دهند ولی خمینی ، محمدرضاشاه نبود و با شدت بسیار این گروه ر اعضایش را یک به یک دستگیر و اعدام کردند.

مسعود رجوی کیست

مسعود رجوی جوانی معمولی و کم سواد بود که از ۱۹ سالگی وارد سازمان شد. پس از گرفتن مدرک لیسانس از دانشکده حقوق به اردن رفت و همراه گروهی از مجاهدین با شبه نظامیان فلسطینی دیداری داشت. او  در مرداد ۱۳۵۰ زندانی شد و در همان زندان آرام آرام بعنوان یکی از اعضای کلیدی و رهبران سازمان شناخته شد. تنها دلیل بالا رفتن مسعود رجوی در سازمان ، اعدام گروهی سران سازمان وسیله شاه بود. همچنین دست کشیدن گروههای مارکسیست غیر مذهبی موسوم به پیکار به رهبری تقی شهرام بود که عملا فضا را برای جوان خام و کم تجربه ای مانند مسعود رجوی باز کرد.

اشتباهات فاحش گروه مجاهدین خلق پس از دست گل 57 و تقدیم کردن قدرت به خمینی دیوانه و سپس روی آوردن به ترور کور مردم در کوچه و بازار تا حتی کمک اطلاعاتی به صدام برای تجاوز به ایران و حمله ناشیانه برای سرنگونی جمهوری اسلامی آن هم بدون پشتیبانی و تنها با یکی چند هزار نیرو از حماقتهای نابخشودنی رجوی است. هزاران جوان با آرمانهای پوشالی و پوچ این سازمان از رجوی بتی ساختند که همه ایشان را به ژرفای نابودی و فنا شدن کشانید. جوانهایی که البته امروز پیرمرد شده اند و هنوز بسیاری بدنبال سرنگونی امپریالیسم جهانی هستند!

اشتباهات فاحش گروه مجاهدین خلق پس از دست گل ۵۷ و تقدیم کردن قدرت به خمینی دیوانه و سپس روی آوردن به ترور کور مردم در کوچه و بازار تا حتی کمک اطلاعاتی به صدام برای تجاوز به ایران و حمله ناشیانه برای سرنگونی جمهوری اسلامی آن هم بدون پشتیبانی و تنها با یکی چند هزار نیرو از حماقتهای نابخشودنی رجوی است. هزاران جوان با آرمانهای پوشالی و پوچ این سازمان از رجوی بتی ساختند که همه ایشان را به ژرفای نابودی و فنا شدن کشانید. جوانهایی که البته امروز پیرمرد شده اند و هنوز بسیاری بدنبال سرنگونی امپریالیسم جهانی هستند!

بنابراین نه دانش  و نه تجربه ، بلکه تنها ماندن او در شورای مرکزی سازمان باعث ترقّی وی شد. اشتباهات فاحش گروه مجاهدین خلق پس از دست گل ۵۷ و تقدیم کردن قدرت به خمینی دیوانه و سپس روی آوردن به ترور کور مردم در کوچه و بازار تا حتی کمک اطلاعاتی به صدام برای تجاوز به ایران و حمله ناشیانه برای سرنگونی جمهوری اسلامی آن هم بدون پشتیبانی و تنها با  یکی چند هزار نیرو از حماقتهای نابخشودنی رجوی است. هزاران جوان با آرمانهای پوشالی و پوچ این سازمان از رجوی بتی ساختند که همه ایشان را به ژرفای نابودی و فنا شدن کشانید. جوانهایی که البته امروز پیرمرد شده اند و هنوز بسیاری بدنبال سرنگونی امپریالیسم جهانی هستند!

جنایات و اشتباهات سازمان

مبارزه ای که با ترور و خشونت باشد و حزبی که مبنایش ایدئولوژی کور اسلام و کمونیسم باشد چه محصولی بجز جنایت و خیانت خواهد داشت؟

مبانی دروغین و نادرست اسلام و ترکیب آن با کمونیسم چیزی غیر ممکن است؛ غلط اندر غلط. چاهی که از سازمان مجاهدین خلق زندانی برای اعضایش ساخت و در حالیکه رهبرانش درحال خوشگذرانی و سورچرانی هستند، اعضایش را به پیرمردان و پیرزنانی آواره تبدیل کرده است که اصلا نفهمیدند چطور از بیست سالگی به شصت و هفتاد رسیدند! چه عمر باطلی!

اشتباهات سازمان مجاهدین از همان آغاز شروع می شود، چگونه می توان با ترور و کشتار به فردایی بهتر امید داشت؟ افرادی چون مسعود و  مریم قجر (رجوی) فتوا صادر می کنند و خود را همه کاره در همه چیز از سیاست و دین تا دیپلماسی و جنگ افزار و نظامی گری می دانند. بقول آلبر کامو : «  بالاترین ننگ‌ها، ننگ نادانی است که گمان می‌کند همه چیز را می‌داند و نتیجه می گیرد که باید آدمها را کشت ».

اشتباهات سازمان مجاهدین از همان آغاز شروع می شود، چگونه می توان با ترور و کشتار به فردایی بهتر امید داشت؟ افرادی چون مسعود و مریم قجر (رجوی) فتوا صادر می کنند و خود را همه کاره در همه چیز از سیاست و دین تا دیپلماسی و جنگ افزار و نظامی گری می دانند. بقول آلبر کامو : « بالاترین ننگ‌ها، ننگ نادانی است که گمان می‌کند همه چیز را می‌داند و نتیجه می گیرد که باید آدمها را کشت

اشتباهات سازمان مجاهدین از همان آغاز شروع می شود، چگونه می توان با ترور و کشتار به فردایی بهتر امید داشت؟ افرادی چون مسعود و مریم قجر (رجوی) فتوا صادر می کنند و خود را همه کاره در همه چیز از سیاست و دین تا دیپلماسی و جنگ افزار و نظامی گری می دانند. بقول آلبر کامو : « بالاترین ننگ‌ها، ننگ نادانی است که گمان می‌کند همه چیز را می‌داند و نتیجه می گیرد که باید آدمها را کشت.

همراه شدن با دشمنان قسم خورده ایران مانند صدام و ترکی الفیصل چیزی بجز خیانت به ایران بخاطر مقامی و منصبی گذراست؟ آقا یا خانم رجوی! با چه رویی بخاطر مقام و منصب این همه خیانت را به خاک وطن نموده و می نمایید شرم بر شما. اینکه رژیم اسلامی باید برچیده شود ، باعث نمی شود مردم ایران در کنار دشمنان هزارساله ایران قرار گیرند و خاکی که وجب وجبش خون یک ایرانی ریخته شده است را به اربابان عربتان بسپارند.

تاریخ مصرف مجاهدین گذشته است

این سازمان تشکیل شده از گروهی پا به سن گذاشته که امروز به پیری رسیده اند. انسانهایی عقده ای که تمام جوانیشان را در زجر و اندوه نداشتن یک زندگی آدمیزادی گذرانده اند و امروز از همان امپریالیسم جهانخوار تقاضای پناهندگی دارند!

هم پیمان شدن مجاهدان با کسی مانند ترکی الفیصل نشانه پایان یافتن تاریخ مصرف این گروه است. مجاهدین به تاریخ پیوست. مرحوم مجاهدین که چیزی بجز کلمه ی امام از خود باقی نگذاشته است!

 • joseph

  سلام
  از باران متشکرم ، مقاله خوبی بود

 • ایرانی

  مجاهدین خرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 • —–p———–l

  خب حق دارن سهمشون آخوندا بلعیدن بایدم اینجوری خودشونو به درو دیوار بزنن!
  نتیجه ای که از این مقاله می شه گرفت اینه که کار آخوندای دوس داشتنی و سایر وابستگانشون که برحسب اتفاق از هم خون های اعراب متجاوز به ایران هم هستن “بلعیدنه.باتشکر

 • sokhanhaye.rousi@opposition

  نیما راشدان، الهه بقراط، و آیت الله قتل عام!؛ ف. م. سخن
  سخنان تند نیما راشدان فعال سیاسی به اصلاح‌طلبان
  —————————————————————————————–
  ف م سخن سگ دیوانه مارکسیست های روسی و رژیم بعث اسلامی روسی منتظر نشسته که کسی از مخالفین مخالفتی خارج از نرم های تایید شده و کنترل شده و بهداشتی از نظر پوتین – دوگین و مارکسیست های روسی بکند تا او پارس کند و پاچه بگیرد . ان چنان هم عاقل اندر سفیه حرف میزند ( مثل بقیه مارکسیست ها و آخوند ها ) تو گویی او عقل کل است و رئیس تشخیص مصلحت فراماسونری مارکسیست های روسی , و دیگران که خارج از خط صحبت کرده اند بریده ، ناقص الشعور ، فکر نکرده حرف زن ، و بقیه بر چسب های استالینیستی که در دکان توده ای – پوتینیستی اینها فراوان یافت میشود . فقط دو مقاله بالا را بخوانید تا بدانید چرا این مزدور اینقدر عصبانی شده که چرا دو نفر دیگر ( که حد اقل یکی از آنها مثل خودش مارکسیستی روسی است ولی ظاهرا بریده از این همه خر فرض شدن و دون مایگی که توده ایها و فدائیها از او طلب میکنند و شاید هم نوعی بازی پلیس خوب و بد ) خارج از استاندارد مارکسیستی روسی و اسلامی روسی حرف زده ا ند . هیچ استدلالی هم پشت ان نیست جز اینکه “من ! “خیلی خیلی تعجب کردم چه ارتباطی بین خمینی ای امام و اشغال سفارت امریکا و سازشکار و خائن خواندن بازرگان و بنی صدر و امیر انتظام و روی کار آوردن خلخالی و جلال الدین فارسی و تشکیل گروه تروریستی حزب الله در لبنان و فدای اسد جنایت کار کردن مردم ایران و دشمن تراشی در میان جهانیان ( به جز ونزوئلا و روسیه و سوریه و کره شمالی ) و قتل های زنجیره ای و گروگان گیری ۴۴۴ روزه و بعد از ان و بازی ۳۹ ساله بد و بدتر که بازی را در حلقه خمینی و خامنه ای و سپاه روسی دست به دست کرده و هر دم یکی ظاهرا حذف و دیگران ماموریت او را که چیزی جز حفظ ” نظام ” تو بخوان منافع روسیه در ایران و خاور میانه و جهان نیست , انهم به قیمت نابودی ایران و ایرانی , ادامه دهند بدون هیچ گونه تغییری در امریکا ستیزی ، روس مداری و فروش منافع ایران به روسیه ، دخالت در مسائل اعراب بدون اجازه آنها ، اقدامات تروریستی در جهان و پشتیبانی از فاشیست ها ، تروریست ها ، و عصبانی و دشمن کردن ترکیه و پاکستان و اخلال در سیاست های خارجی راهبردی امریکا و ناتو به قصد ایجاد زمینه برای نفوذ روسیه .( در حالیکه , حالا چین هم از این حلقه شرارت خارج شده و رفته مثل هند دنبال امریکا )

  من نمیدانم اینکه موسوی ، رفسنجانی ، خامنه ای ، خاتمی ، احمدی نژاد ، روحانی رییس جمهور شدند چه تفاوتی در سیاست های اصلی بالا که ریشه مشکلات مردم ما است به وجود آمد ؟ روحانی همان قدر خایه لیس پوتین شد و رفت آنجا برای تاییدیه گرفتن که ریسی با نماینده پوتین , قبل از شروع , ملاقات کرد و همانقدر که خاتمی رفت آنجا و سهم ایران از دریای خزر را کرد ۱۱ درصد و همان قدر که رفسنجانی و موسوی در سرکوب لیبرال ها و مجاهدین و فرستادن تروریست به لبنان و سوریه و بردن موشک به اروپا با هواپیمای رئیس جمهور به دستور سعید امامی و تایید سیاست های سرکوبگرانه و جنگ افروزانه خمینی و کشتار ها و دولتی کردن و نابود کردن اقتصاد مملکت و رانت خواری دولتی شبه پوتین بعد از ان و دنبال بمب اتمی رفتن و فتنه گری و ساخت و پاخت پشت پرده با مک فارلین و …. همانقدر که روحانی با بازی ظاهرا پایان دادن به اتم بازی احمدی نژاد اما در اصل اجرای فریب روسی به قصد برداشتن تحریم ها که باز همان بازی حفظ ” نظام ” را ادامه دهند با ادامه سیاست موشک بازی و تروریسم و سرکوب . احمدی نژاد اولین تبریک را از پوتین گرفت و اولین سفر را به سرزمین پوتین کرد با ایده جایگزین کردن پیمان شانگهای به جای سیاست عاقلانه و فراگیر انطباق با سیاست های اکثر کشور های جهان , در منطقه و جهان , که از سوی امریکا و تاتو دنبال میشود . حالا ” نظام” به همان شکل قبلی استالینیستی او را هم کنار گذاشت ظاهرا به درخواست خانم وکیل حقوق بشر (اما او حامل پیام پوتین بود از جانب یک جاسوس رسمی در یک سایت جاسوسی عصر نو ) تا به شما کره خر ها و خر های روسی بگوید آقا :

  مساله خمینی ، خامنه ای ، موسوی ، رفسنجانی ، احمدی ، خاتمی ، روحانی ، و حالا ریسی یا هر مامور دیگری نیست

  مساله حفظ ” نظام ” است

  ” نظام” روسی است ، آقا .
  از مسکو دستورات میرسد و اینها همه تدارکات چی هستند تا ابلاغ ثانوی .

  این حصر و کنار گذاشتن و … هم مزخرفات است . هتل زندگی میکنند بهترین دکتر ها از آنها مراقبت میکنند و به ریش من و شما می خندند .
  آیا حتا یکی از آنها با سیاست های اصلی نظام یعنی روس محوری و سوریه آتش زنی و دخالت تروریستی در لبنان و عراق و افغانستان و یمن و بحرین مخالفت علنی کرد ؟
  در امریکا هر چه اوباما گفت ترامپ عکس ان عمل کرد . به این میگویند مخالفت . در این ” نظام ” همه ما را به بردگی و فریب خوردن از این ” نظام” چند باره فرا می خوانند به اسم مخالفت با رژیم .

  و اما ربط ان به این که پرسیدی :

  ان به این همانقدر ربط دارد که :
  شما علیه بنی صدر , و نه موسوی و خویینی ها و خامنه ای و نظام جمهوری اسلامی دائم حمله میکنید

  که شما علیه رضا پهلوی هستید چون پدرش شاه بوده تازه ان شاه از این آخوند ها خیلی بهتر بود

  که شما علیه مجاهدین هستید چون رفتند پیش صدام اما بختیار همان کار را کرد و شما او را الکی ستایش میکنید

  که شما علیه مجاهدین هستید چون آنها در ابتدا با رژیم بودند و بعد مسلحانه علیه ان جنگیدند

  فدائیان خلق همیشه با رژیم بودند مخصوصا بعد از آنکه خمینی دیکتاتور شدنش را رو کرد . علیه رژیم هم مسلحانه جنگیدند وقتی در راس ان لیبرال ها بودند یعنی کاملا مزخرف تر عمل کردند نسبت به مجاهدین.

  الان هم کاسه لیس حزب توده و ج ا و پوتین هستند

  شما مارکسیست های روسی و اسلامیست های مارکسیست روسی به ما ایرانیان میگویید

  علیه مزدوران روسیه ( موسوی ، موسوی خوئینی ها ، محتشمی پور ، بهزاد نبوی ، تاج زاده ، …) چیزی نگوییم و جاسوسان خائنی مثل کیانوری ، پیشه وری ، طبری ، … را با احترام یاد کنیم و حتا اگر خودشان گفتند گه زیادی روسی خور ده اند در تلویزیون ملی در برابر میلیونها مردم بدون فشار ! باز بگوییم آنها را شکنجه کرده اند . مجبور بوده اند ، صلاح این بوده . اما به مجاهدین خلق و رضا پهلوی که میرسیم بگویم اینها تاریخ مصرف ندارند ، اینها آلت صدام بوده اند . پدرش شاه بوده .

  به بنی صدر و بازرگان که میرسیم بگوییم اینها اسلا می هستند و نپرسیم کی اسلامی تر هست ؟ موسوی و رفسنجانی و روحانی یا بازرگان و بنی صدر ؟ اسلام کدام یک , ما را به گاییدن داد ؟

  آقای ف م سخن پوتین چقدر به تو پول میدهد که خودت را اینقدر مضحکه کر ده ای ؟ اصلا به تو چه که به همه بکن نکن میگویی ؟

  خفه شو یا از جانب خودت حرف بزن . مردم عقل و شعو ر دارند ، عصر اینترنت و مهاجرت و ماهواره است . گذشت زمانی شما یک عده جاسوس روسیه را با تبلیغ گنده میکردید و بعد به ما میگفتید هر چی این مزدوران میگویند وحی منزل است .

  مردم دیگر طبری ، دولت آبادی ، زر افشان ، عمویی ، اشرف دهقان ، جزنی ، را پشم هم حساب نمیکنند

  اینترنت میگوید . مارکسیسم مرده . عصر لیبرال دموکراسی است . مردم مشارکت سیاسی میخواهند با شرکت همه سلیقه ها ، مردم آزادی های اجتماعی می خواهند نه اینکه به زور روسری سر آنها کنند . مردم گوگوش و ابی و ریحانا و هالیوود و مسافرت به خارج و رقص و شادی می خواهند نه قصه کهنه اعراب و اسرائیل

  مردم کار و رونق اقتصادی میخواهند فقط با سرمایه گذاری خارجی ممکن است . همه از اینکه امریکا آنها را فشار اقتصادی دهد وحشت دارند حتا عالی جناب پوتین شما . این سیاست کهنه امریکا ستیزی حتا در کوبا و روسیه و چین و ویتنام هم خریدار ندارد . خر شما هستید

  شما خواهید باخت

  ریسی و روحانی و میر سلیم و هاشمی و قالی باف سر سوزنی با هم تفاوت ندارند چون امریکا ستیز و اسلام روس پناه هستند و حفظ ” نظام ” نه منافع مردم . در انتخابات ۹۸ درصدی روسی شرکت نمیکنند

  ضمنا به عمویی بگویید اگر حمله به ایت الله رئیسی را نباید ربط داد به رئیس او در کشتار یعنی خوئینی ها

  چرا شما همه چیز را در امروز گره میزنید به هیروشیما و ۲۸ مرداد و سقوط آلنده

  چرا هر وقت از عمویی در مورد بازرگان می پرسند او یک خاطره یادش می اید از ۸۹ سال پیش در برازجان که بازرگان با او دست نداد ؟

  چرا با بنی صدر امروز همه در جنگ هستید ؟ او که مخالف نظام است . چرا ربط میدهید به اینکه او روزی رئیس جمهر بوده ؟