اعدام کارشناس هسته ای ، نشانه عزم ایران برای ادامه برنامه هسته ای در خفاست ۲

اعدام شهرام امیری

شهرام امیری ، کارشناس هسته ای ایران که سالها قبل در عربستان ناپدید شده بود و ایران مدعی بود که امریکا وی را دزدیده است ،  پس از کش و قوسی به ایران بازگشته با تاج گل از سوی قشقاوی سخنگوی سابق وزارت خارجه احمدی نژاد مورد استقبال قرار گرفته بود. اما چند روز پس از این ماجرا دولت امریکا آشکار کرد که شهرام امیری بطور “خود خواسته” به امریکا رفته است و آزادانه اطلاعات هسته ای ایران را در اختیار آنها گذاشته است.

دولت امریکا اعلام نموده است که شهرام امیری تنها منبع آنها نبوده است و آنها منابع اطلاعاتی متعدد دیگر دارند که گزارش برنامه هسته ای ایران را به امریکا می رسانند. پس دندانی که رژیم اسلامی با اعدام شهرام امیری نشان داد، متوجه دیگر کارشناسان هسته ای است. اینکه نه خودشان و نه خانواده شان تا ابد روز خوش نخواهند دید و باید مهر سکوت بر لب بنهند. با این اعدام ، آشکارا می توان عزم خامنه ای برای دور زدن برجام و آغاز دوری تازه در برنامه تسلیحات هسته ای ایران را گمانه زد.

دولت امریکا اعلام نموده است که شهرام امیری تنها منبع آنها نبوده است و آنها منابع اطلاعاتی متعدد دیگر دارند که گزارش برنامه هسته ای ایران را به امریکا می رسانند.پس دندانی که رژیم اسلامی با اعدام شهرام امیری نشان داد، متوجه دیگر کارشناسان هسته ای است. اینکه نه خودشان و نه خانواده شان تا ابد روز خوش نخواهند دید و باید مهر سکوت بر لب بنهند. با این اعدام ، آشکارا می توان عزم خامنه ای برای دور زدن برجام و آغاز دوری تازه در برنامه تسلیحات هسته ای ایران را گمانه زد. (فرتور تزیینی)

روزنامه آمریکایی واشینگتن پست به نقل از مقامات آمریکایی نوشت شهرام امیری، «دانشمند هسته‌ای» ایران، که پس از یک سال به ایران بازگشت با دریافت بیش از پنج میلیون دلار «اطلاعات مفیدی» در اختیار سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، سیا، قرار داده‌است.در اظهار نظری دیگر بر پایه‌ گزارش رویترز مقامات آمریکایی ادعا کرده‌اند که شهرام امیری سال‌ها برای آنان جاسوسی می‌کرده‌است و یکی از منابع اطلاعاتی که باعث شد آمریکا پی به برنامه ایران برای ساخت سوخت هسته‌ای ببرد، شهرام امیری بوده. ( رویترز این خبر را حذف کرده است!)

شهرام امیری بازداشت شد و پس از چند سال بلاتکلیفی، در روزهای گذشته بصورت ناگهانی خبر اعدام وی اعلام گشت. اتهام امیری جاسوسی و افشای اطلاعات مهم هسته ای ایران بوده است. اما چرا امروز او را اعدام می کنند و پیام این اعدام داخلی است و یا خوراک داخلی دارد؟

در این گفتار سعی داریم ماهیت برنامه هسته ای ایران و چالش خامنه ای با کارشناسان داخلی را آشکار سازیم. چالشی که اعدام شهرام امیری در راستای آن انجام شده است.

زمزمه های خامنه ای و نق زدن درباره برجام این گمانه را بما می دهد که رژیم ایران بدنبال آغاز برنامه هسته ای تازه به بهانه عدم اجرای برجام است.

زمزمه های خامنه ای و نق زدن درباره برجام این گمانه را بما می دهد که رژیم ایران بدنبال آغاز برنامه پنهانی هسته ای تازه به بهانه عدم اجرای برجام است.

آیا ایران بدنبال سلاح هسته ای بوده است؟

آری! کشور ایران نیازی به غنی سازی و راکتور آب سنگین نداشته است. اینکه ایران در ۲۰ سال گذشته در حال چانه زنی درباره غنی سازی و راکتور آب سنگین بوده است خود دلیلی کافی برای اثبات این است که رژیم جمهوری اسلامی در برنامه هسته ای هدف نظامی داشته است و نه اقتصادی.

راکتور آب سنگین معمولاً در مناطق پرآب بخصوص نزدیک یخهای قطبی کاربرد دارد و نه صحرای برهوت اراک! اینکه ایران این راکتور را در منطقه ای بیابانی بنا کرده بوده است ، تنها بخاطر مخفی کاریست. راکتور هسته ای به میزان بالایی آب نیاز دارد و راکتور آب سنگین به مقدار بسیار آب نیاز دارد. ساختن چنین راکتوری هرگز برای کشوری کم آب مانند ایران اقتصادی نیست. بنابراین راکتور اراک یک راکتور ویژه برای دستیابی به پلوتونیوم بوده است. پولوتونیم عنصری است که در پسماندهای هسته ای یافت می شود و میزان انرژی آن بسیار بیش از خود  اورانیوم است. پلوتونیوم بعنوان منبع بمب هسته ای و یا سوخت کشتیها کاربرد اساسی دارد چون در حجم کوچک امکان فروپاشی هسته ای را می دهد.

راکتور آب سنگین معمولاً در مناطق پرآب بخصوص نزدیک یخهای قطبی کاربرد دارد و نه صحرای برهوت اراک! اینکه ایران این راکتور را در منطقه ای بیابانی بنا کرده بوده است ، تنها بخاطر مخفی کاریست. راکتور هسته ای به میزان بالایی آب نیاز دارد و راکتور آب سنگین به مقدار بسیار آب نیاز دارد. ساختن چنین راکتوری هرگز برای کشوری کم آب مانند ایران اقتصادی نیست. بنابراین راکتور اراک یک راکتور ویژه برای دستیابی به پلوتونیوم بوده است.

راکتور آب سنگین معمولاً در مناطق پرآب بخصوص نزدیک یخهای قطبی کاربرد دارد و نه صحرای برهوت اراک! اینکه ایران این راکتور را در منطقه ای بیابانی بنا کرده بوده است ، تنها بخاطر مخفی کاریست. راکتور هسته ای به میزان بالایی آب نیاز دارد و راکتور آب سنگین به مقدار بسیار آب نیاز دارد. ساختن چنین راکتوری هرگز برای کشوری کم آب مانند ایران اقتصادی نیست. بنابراین راکتور اراک یک راکتور ویژه برای دستیابی به پلوتونیوم برای بمب بوده است.

بنابراین هدف ایران دستیابی به بمب پلوتونیم بوده است و با توجه به کاربرد نظامی پلوتونیوم ، آشکار است که برنامه هسته ای ایران صرفاً تسلیحاتی بوده است. تبلیغاتی که رژیم درباره کاربرد انرژی و پزشکی هسته ای می کرده و می کند فریبی بیش نبوده و با توجه به درز کردن اطلاعات به امریکا از طریق افرادی چون شهرام امیری ، می توان به حساسیت مذاکرات برجام پی برد. ایران در مذاکرات برجام  دستش رو شده بوده است و مجبور به عقب نشینی در مواضع خود شده است.

تحلیل اشتباه رسانه ها

گروهی از رسانه ها تحلیلی از اعدام شهرام امیری ارائه داده اند و آنرا نوعی ابراز قدرت و دندان نشان دادن از سوی ایران بسوی امریکا توصیف نموده اند که کاملاً سطحیست. زمزمه های رهبر ایران نشان می دهد که ایران قصد دارد آرام آرام و پنهانی برنامه ای تازه را آغاز نماید. رهبر ایران چنین وانمود کرده که برجام هیچ دستاوردی نداشته است و ایران همچنان زیر فشار تحریمهاست. همانطور که در مقاله پیشین یادآور شدیم ، انتظار بازگشت فوری ایران به اقتصاد جهانی دست نیافتنی است و نیاز به زمانی دراز دارد.

اما اگر این اعدام برای تهدید امریکا نبوده چه چیز می تواند آنرا توجیه نماید؟

چالش خامنه ای با کارشناسان هسته ای

در آغاز بگوییم که کارشناسان هسته ای شاغل در رژیم همگی از فیلترهای مختلف اطلاعاتی گذشته اند و انواع فشار و تهدید را تحمل می کنند. بعنوان مثال می توان حدس زد که شهرام امیری بخاطر حفظ جان خانواده اش مجبور به بازگشتن به ایران شد ، بازگشتی که بازداشت و اعدام او را در پی داشته است.

 می توان حدس زد که شهرام امیری بخاطر حفظ جان خانواده اش مجبور به بازگشتن به ایران شد ، بازگشتی که بازداشت و اعدام او را در پی داشته است.

می توان حدس زد که شهرام امیری بخاطر حفظ جان خانواده اش مجبور به بازگشتن به ایران شد ، بازگشتی که بازداشت و اعدام او را در پی داشته است. بر پایه‌ گزارش رویترز مقامات آمریکایی ادعا کرده‌اند که شهرام امیری سال‌ها برای آنان جاسوسی می‌کرده‌است و یکی از منابع اطلاعاتی که باعث شد آمریکا پی به برنامه ایران برای ساخت سوخت هسته‌ای ببرد، شهرام امیری بوده. ( رویترز این خبر را حذف کرده است!)

بنابراین اینطور نیست که دانشجویان عادی هسته ای توان ورود به برنلمه های هسته ای ایران را داشته باشند.رژیم ایران عموماً از دانش آموختگان سپاهی مانند دانشگاه مالک اشتر و یا از کارشناسان روسی استفاده می کند. علت هم مشخص است : برنامه های ایران حال و هوای نظامی دارد و هر کارشناس با وجدان هسته ای بسرعت نگران این برنامه ها خواهد شد و افشاگری خواهد کرد. از این روست که میان اساتید دانشگاه و برنامه های هسته ای ایران ارتباط معنی داری وجود نداشته و ندارد.

این بی اعتمادی پس از افشای اطلاعات ارزشمند هسته ای ایران وسیله شهرام امیری بیشتر هم شد و رژیم ایران سعی دارد تا فضای ارعاب و تهدید بر این افراد را افزایش دهد. افرادی که دستچین شده اند ولی از میان همین اندک دستچین شده ها هم کسانی مانند شهرام امیری ،برنامه های نظامی-هسته ای ایران را برملا نموده اند.

دولت امریکا اعلام نموده است که شهرام امیری تنها منبع آنها نبوده است و آنها منابع اطلاعاتی متعدد دیگر دارند که گزارش برنامه هسته ای ایران را به امریکا می رسانند.

پس دندانی که رژیم اسلامی با اعدام شهرام امیری نشان داد، متوجه دیگر کارشناسان هسته ای است. اینکه نه خودشان و نه خانواده شان تا ابد روز خوش نخواهند دید و باید مهر سکوت بر لب بنهند.  با این اعدام ، آشکارا می توان عزم خامنه ای برای دور زدن برجام و آغاز دوری تازه در برنامه تسلیحات هسته ای ایران را گمانه زد.

 • بهرام مهین دوست

  البتهر اگر خامنه ای اقدام به فعالیت هسته ای نظامی کند این کار روزنه امیدی برای اقدام نظامی گسترده بر علیه رژیم ملایان و ناببودی آن مثل بعث عراق خواهد بود و جای بسی امیدواری است. حال که ایران و منابع آن صرف تروریست میشود و کشور به ویرانه تبدیل شده بهتر است که ایران را مثل یک خانه کلنگی تخریب و از نو ساخت .

  • Mahdi Irani

   شما که از اقدام نظامی دم می‌زنی, خودت بیرون از ایران هستی یا داخل ایرانی!؟
   اگر بیرونی باید بی‌آیی داخل, تا اگر “افراد بی‌گناه” در این اقدام جهنمی, آسیب و زیان دیدند تو هم آسیب و زیان ببینی!