علم الهدی می گوید کنسرت فساد است ولی نظری درباره فاحشه های دور حرم ندارد! ۲

علم الهدی بار دیگر نفرت خود را از موسیقی و فرهنگ ایرانی نشان داد

احمد علم الهدی در نماز جمعه امروز مشهد تاکید کرده است که در این شهر نباید اجازه برگزاری کنسرت داده شود.

آقای علم الهدی گفته است: “کنار گنبد امام رضا نمی‌شود کنسرت برگزار شود، این خلاف حیثیت و هویت این شهر است، تو کنسرت می‌خواهی، مشهدی نباش، برو یک شهر دیگر زندگی کن.”

او گفته است: “اگر یک آدمی می‌خواهد در یک شهری زندگی کند، در عیاشی‌هایش آزاد باشد، در عملیات فرهنگی‌اش آزاد باشد، در تفریح و خوش‌گذرانی‌اش آزاد باشد، چرا یک شهر زیارتی را انتخاب کرده؟ این شهر را انتخاب کرده که زوار این شهر را بچاپد و همین‌جا عیاشی کند؟”

لغو کنسرت‌هایی که وزارت ارشاد به برگزاری آنها مجوز داده به مشکلی مزمن برای اهالی موسیقی در ایران تبدیل شده است. این مشکل به ویژه در منطقه خراسان شدیدتر است به طوری که غلامعلی صادقی، دادستان مشهد، اعلام کرده است که فعلا در خراسان رضوی کنسرتی برگزار نخواهد شد. ( منبع خبر بی بی سی فارسی)

قبر امام عربی در خراسان است و به برکت خرافات امت نادان میلیاردها تومان پول به جیب آخوند ریخته شده و می شود. بازاری هم اطراف این دم و دستگاه مرگ آلود و غم زده درست شده که کاسبانش انواع کالای بی کیفیت را به چند برابر بها به همین امت خرافی می فروشند.  بازار مکاره ایست این مشهد! البته آخوندها و کاسبان حرم که جیبشان از حماقت ملت مرده پرست پر شده است همواره بر این خرافات تاکید دارند؛ چرا که هرچه دارند از همین محرم و صفر است!

قبر امام عربی در خراسان است و به برکت خرافات امت نادان میلیاردها تومان پول به جیب آخوند ریخته شده و می شود. بازاری هم اطراف این دم و دستگاه مرگ آلود و غم زده درست شده که کاسبانش انواع کالای بی کیفیت را به چند برابر بها به همین امت خرافی می فروشند. بازار مکاره ایست این مشهد! البته آخوندها و کاسبان حرم که جیبشان از حماقت ملت مرده پرست پر شده است همواره بر این خرافات تاکید دارند؛ چرا که هرچه دارند از همین محرم و صفر است!

 

قبر امام عرب در خراسان!

باید پذیرفت که در ایران امروز کارخانه و صنعت و کشاورزی نابود شده است و تنها در امامزاده سازی و زیارت حرم پیشرفت داشته ایم. روز و ماهی نیست که امامزاده ای مثل قارچ سبز نشود و جیب عده ای نادان خرافاتی را بابت شفای بیماری و انواع معجزات از باز شدن بخت دختر تا برنده شدن در مسابقه ورزشی خالی نکند! در چند سال گذشته ضریح متحرک و درب شفادهنده هم به این تکنولوژی کشور ایران اضافه شده است! براستی بحال این حماقت ایرانیان باید خندید و یا گریست؟!

قبر امام عربی در خراسان است و به برکت خرافات امت نادان میلیاردها تومان پول به جیب آخوند ریخته شده و می شود. بازاری هم اطراف این دم و دستگاه مرگ آلود و غم زده درست شده که کاسبانش انواع کالای بی کیفیت را به چند برابر بها به همین امت خرافی می فروشند.  بازار مکاره ایست این مشهد! البته آخوندها و کاسبان حرم که جیبشان از حماقت ملت مرده پرست پر شده است همواره بر این خرافات تاکید دارند؛ چرا که هرچه دارند از همین محرم و صفر است! کسی نیست که بگوید قبر چیست جز خاک جسدی مرده؟ مگر می توان از مرده و خاک ناتوان درخواست نمود و با زیارت قبر ، به فضیلت و یا شفاعتی رسید؟

در کنار این بازار مکاره ، فاحشه ها و زنان صیغه ای هم در حال کسب و کارند . فحشای اسلامی که بسیار هم از سوی زائران عرب مورد استقبال قرار گرفته و اعراب خاورمیانه هنگام  زیارت سری هم به کنیزان و صیغه های ایرانی می زنند! بعد هم ما را مسخره می کنند که در ایران فحشا و خود فروشی شغلی رسمی است! این است انسانیت وعده داده شده خمینی و ایران مترقی! تمدن ایرانی امروز به صیغه و نذر درون ضریح دلخوش است؛ چیز دیگری هم مگر دارد؟

در کنار این بازار مکاره ، فاحشه ها و زنان صیغه ای هم در حال کسب و کارند . فحشای اسلامی که بسیار هم از سوی زائران عرب مورد استقبال قرار گرفته و اعراب خاورمیانه هنگام زیارت سری هم به کنیزان و صیغه های ایرانی می زنند! بعد هم ما را مسخره می کنند که در ایران فحشا و خود فروشی شغلی رسمی است! این است انسانیت وعده داده یشده خمینی و ایران مترقی! تمدن ایرانی امروز به صیغه و نذر درون ضریح دلخوش است؛ چیز دیگری هم مگر دارد؟

در کنار این بازار مکاره ، فاحشه ها و زنان صیغه ای هم در حال کسب و کارند . فحشای اسلامی که بسیار هم از سوی زائران عرب مورد استقبال قرار گرفته و اعراب خاورمیانه هنگام زیارت سری هم به کنیزان و صیغه های ایرانی می زنند! بعد هم ما را مسخره می کنند که در ایران فحشا و خود فروشی شغلی رسمی است! این است انسانیت وعده داده شده خمینی و ایران مترقی! تمدن ایرانی امروز به صیغه و نذر درون ضریح دلخوش است؛ چیز دیگری هم مگر دارد؟

قلع و قمح فرهنگ ایرانی پس از اسلام

اسلام عزیز جز قرآن که چیزی در چنته نداشت! فرهنگ ، هنر و تمدن ایران ساسانی را با سانسور و تغییرات عمده برای هماهنگی با فرهنگ اعراب چادرنشین حجاز بعنوان تمدن اسلامی جعل کردند. تمدن اسلامی وجود ندارد. آنچه بعنوان تمدن اسلامی شناخته می شود، ادامه تمدن ساسانی است در ترکیب با فرهنگ اعراب بدوی! که البته ترکیبی ناموزون است. ساسانیان علاقه بسیار به موسیقی و لباسهای رنگین داشته اند ولی اعراب تنها دف داشته اند که آنهم توسط پیامبر گناه شناخته شده است.

پیامبر اسلام دشمنی خود را با موسیقی و شادی علناً اعلام نموده است :

خداوند مرا مبعوث کرد تا رحمتی برای جهانیان باشم و ساز و نی ها و امور جاهلیت را نابود سازم. «بحار الانوار، ج ۷۹، ص ۲۵۰»

ابلیس نخستین کسی است که به غناء و آوازه خوانی پرداخت.«وسائل الشیعه، ج ۱۲، ص ۲۳۱»

طبیعی هم هست! محمد کم سواد و نادان چه از موسیقی و تأثیر آن بر روان و جان انسانها داشت؟ او چیزی از شادی نمی انست. هرچه محمد می دانسته است حول شکم و زیر شکم می چرخد و بهشت او هم پر است از شکمبارگی و زنبارگی….

پیامبر اسلام دشمنی خود را با موسیقی و شادی علناً اعلام نموده است : خداوند مرا مبعوث کرد تا رحمتی برای جهانیان باشم و ساز و نی ها و امور جاهلیت را نابود سازم. «بحار الانوار، ج ۷۹، ص ۲۵۰» ابلیس نخستین کسی است که به غناء و آوازه خوانی پرداخت.«وسائل الشیعه، ج ۱۲، ص ۲۳۱» طبیعی هم هست! محمد کم سواد و نادان چه از موسیقی و تأثیر آن بر روان و جان انسانها داشت؟

پیامبر اسلام دشمنی خود را با موسیقی و شادی علناً اعلام نموده است :
خداوند مرا مبعوث کرد تا رحمتی برای جهانیان باشم و ساز و نی ها و امور جاهلیت را نابود سازم.                            «بحار الانوار، ج ۷۹، ص ۲۵۰»
ابلیس نخستین کسی است که به غناء و آوازه خوانی پرداخت. «وسائل الشیعه، ج ۱۲، ص ۲۳۱»
طبیعی هم هست! محمد کم سواد و نادان چه از موسیقی و تأثیر آن بر روان و جان انسانها داشت؟

چرا آخوند از موسیقی می ترسد؟

دین نیاز به افرادی عقده ای با کمبودهای روانی دارد. هرچقدر  علم روانشناسی سعی دارد انسانها را بدون عقده و کمبود بار آورد ، بسیاری از ادیان سعی دارند روان انسانها را با ریاضت و کمبود مواجه سازند. این کمبودها بعداً بکار دین می آید. مؤمنان پارسا که از شاد زیستن بی بهره بوده اند به رباتهای بی احساس و روانی بدل می شوند که عقده هایشان آنها را به جنایت و کشتار رهنمود می سازد. چندان عجیب نیست اگر اسلام عزیز بیشترین آمار تروریست و روانی را بار آورده است. این افراد برای تهذیب نفس و این چرندیات با عقده ها و ریاضت دشت شستن از لذتهای دنیوی روبرو بوده اند و یک نفرت عمیق از دیگر انسانهای آزاده که در بند این عقده ها نیستند پیدا می کنند. چنین عقده هایست که باعث جنایت در ساحل شهر نیس فرانسه و یا بارها و دیسکوها شده است.

باید پذیرفت که در ایران امروز کارخانه و صنعت و کشاورزی نابود شده است و تنها در امازاده سازی و زیارت حرم پیشرفت داشته ایم. روز و ماهی نیست که امامزاده ای مثل قارچ سبز نشود و جیب عده ای نادان خرافاتی را بابت شفای بیماری و انواع معجزات از باز شدن بخت دختر تا برنده شدن در مسابقه ورزشی خالی نکند! در چند سال گذشته ضریح متحرک و درب شفادهنده هم به این تکنولوؤی کشور ایران اضافه شده است! براستی بحال این حماقت ایرانیان باید خندید و یا گریست؟!

باید پذیرفت که در ایران امروز کارخانه و صنعت و کشاورزی نابود شده است و تنها در امامزاده سازی و زیارت حرم پیشرفت داشته ایم. روز و ماهی نیست که امامزاده ای مثل قارچ سبز نشود و جیب عده ای نادان خرافاتی را بابت شفای بیماری و انواع معجزات از باز شدن بخت دختر تا برنده شدن در مسابقه ورزشی خالی نکند! در چند سال گذشته ضریح متحرک و درب شفادهنده هم به این تکنولوژی کشور ایران اضافه شده است! براستی بحال این حماقت ایرانیان باید خندید و یا گریست؟!

بنابراین آخوند مخالف هر فرهنگ رقیب است. چه موسیقی باشد  و چه دراویش! کاسبی آخوند و منبرش با موسیقی و دیگر امور فرهنگی به خطر می افتد. از سوی دیگر ریشه ایرانی موسیقی هم باعث خشم ملایان است. ایرانیان پیش از اسلام سرآمد موسیقی بوده اند که بیشتر آثار آنها را مسلمانان نابود کردند و فقط اندکی از آثار باقیمانده است به همراه نام چند موسیقیدان بزرگ. اگر نسل جوان بسمت موسیقی کشیده شوند و روان خود را با موسیقی پاک و ذلال بسازند دیگر چه دکانی برای آخوند و بازار مکاره اش در قبر امامان می ماند؟!

دین نیاز به افرادی عقده ای با کمبودهای روانی دارد. هرچقدر علم روانشناسی سعی دارد انسانها را بدون عقده و کمبود بار آورد ، بسیاری از ادیان سعی دارند روان انسانها را با ریاضت و کمبود مواجه سازند. این کمبودها بعداً بکار دین می آید. مؤمنان پارسا که از شاد زیستن بی بهره بوده اند به رباتهای بی احساس و روانی بدل می شوند که عقده هایشان آنها را به جنایت و کشتار رهنمود می سازد. چندان عجیب نیست اگر اسلام عزیز بیشترین آمار تروریست و روانی را بار آورده است.

دین نیاز به افرادی عقده ای با کمبودهای روانی دارد. هرچقدر علم روانشناسی سعی دارد انسانها را بدون عقده و کمبود بار آورد ، بسیاری از ادیان سعی دارند روان انسانها را با ریاضت و کمبود مواجه سازند. این کمبودها بعداً بکار دین می آید. مؤمنان پارسا که از شاد زیستن بی بهره بوده اند به روباتهای بی احساس و روانی بدل می شوند که عقده هایشان آنها را به جنایت و کشتار رهنمود می سازد. چندان عجیب نیست اگر اسلام عزیز بیشترین آمار تروریست و روانی را بار آورده است.

  • بهمن کشاورز

    نفرین بر اسلام که اساسش بر جنایت و ترور و غارت بنیان نهاده شده و این سنت عرب وحشی به سرکردگی محمد ابن عبدالله که خود بزرگترین جنایتکار و قبیله کش تاریخ عرب است.نفرین بر خمینی و مرام کثیف و حیوانی اش که از یک سگ هار هم منفورتر است

  • arya

    لعنت بر کسانی که با وعده های دروغ وارد اران شدند تا حکومت را بگیرند لعنت بر اخوند کثیف