شرکت قهرمانان در المپیک موجب افتخار هر ایرانی و خار چشم رژیم زن ستیز ۰

پیش گفتار:

المپیک کانون محبت و دوستی ها میان مردم کشورهای گوناگون است. در این همگرائی و همآهنگی جهانی، نه تنها میان ورزشکاران که هرکدام نماینده و سفیر کشور و آداب، رسوم خود هستند آشنائی و همفکری به وجود می آید، بلکه گروههای زیادی از مردم جهان را به تمرین و ورزش و توجه به خوراک و بهداشت تن خود وادار می سازد که انگیزه ای برای سلامت و تندرستی و رشد فکری افراد جامعه است.
هرکدام از این ورزشکاران نه تنها سمبل خردورزی، شادابی، و تندرستی برای فامیل و بستگان خود هستند، بلکه می توانند راهنما و پیشاهنگ در جامعه و میان مردم کوچه و بازار باشند.

ورزشکاران از کجا نیرو می گیرند؟

یافتن و پیدایش علاقمندی و گرایش به هنر ورزش نخست وظیفه خانواده، سپس مدرسه و آموزشگاه و مراکز تربیت بدنی، وآنگاه مسئولیت دولت ها است که امکانات لازم و ضروری را برای جوانان فراهم نموده، آنان را برای شرکت در المپیک جهانی آماده سازند.

دولت های مردمی مانند آمریکا، انگلستان و بسیاری از کشورهای کوچک و بزرگ دیگر آسیائی، اروپائی، و حتی آفریقائی تربیت ورزشکاران و اعزام آنان به المپیک را در صدر برنامه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود قرار می دهند. این دولت ها، حتی در گرفتن ویزا برای رفتن به المپیک و تهیه امکانات ضروری در مدت اقامت در کشور محل برگزاری المپیک و  هرگونه پیش آمدهای دیگر و به طور کلی در همه زمینه ها یار و یاور ورزشکارانند.

حسن یزدانی در کشتی آزاد وزن ۷۴ کیلوگرم با پیروزی مقابل حریف روس، به مدال طلا رسید. این هفتمین مدال و سومین طلا برای ایران در المپیک ریو است. این قهرمان ملی و مردمی جایزه بزرگ خود را به ملت ایران هدیه کرده، هزاران درود و سپاس بر این قهرمان بزرگ ملی و مردمی. امیدوارم که این قهرمان هم مانند قهرمان های پوشالی و کاغذی گذشته پشیمان نشود و جایزه خود را به آخوندهای پلشت و ضد مردمی و یا قبر مردگان تازی تقدیم نکند.!

حسن یزدانی در کشتی آزاد وزن ۷۴ کیلوگرم با پیروزی مقابل حریف روس، به مدال طلا رسید. این هفتمین مدال و سومین طلا برای ایران در المپیک ریو است. این قهرمان ملی و مردمی جایزه بزرگ خود را به ملت ایران هدیه کرده، هزاران درود و سپاس بر این قهرمان بزرگ ملی و مردمی. امیدوارم که این قهرمان هم مانند قهرمان های پوشالی و کاغذی گذشته پشیمان نشود و جایزه خود را به آخوندهای پلشت و ضد مردمی و یا قبر مردگان تازی تقدیم نکند.!

 کشورهای برنده مدال های زیاد

کشورهائی مانند آمریکا، انگلیس، چین و روسیه را می بینیم که در بیشتر و یا همه زمینه ها به پرورش و تربیت ورزشکاران می پردازند و مدال های زیادی را از آن خود می کنند. بیگمان دولت های این کشورها از دل و جان در اختیار علاقمندان و ورزشکارند و از هیچ خدمتی نسبت بدانان رویگردان نیستند. به عنوان نمونه از سوی دولت آمریکا برای ورزشکاران خود کشتی بزرگی از همه امکانات از جمله آب خوردنی در ریودوژانیرو پهلو گرفته تا کوچکتری احساس کمبودی در ورزشکار آمریکائی پیدانشود.

همبستگی ملت و دولت انگلیس:

تا آنجا که من نگارنده در جریان هست، دولت و مردم انگلیس با دل و جان در اختیار ورزشکارانند. نتیجه آن که کشوری مانند انگلستان  با جمعیتی حدود ایران دومین برنده مدال های المپیک امسال است.
از سوی دیگر دولت و ملت انگلیس همدل و همزمان برنامه ریزی کرده اند تا امروز دوشنبه که این مقاله پخش می شود، جشن بزرگی درسرتاسر کشورشان بر پا کرده و به پیشباز قهرمانان خود بروند.
به راستی باید گفت درود بر ملت و دولت انگلیس و نفرین و ننگ بر دولت ضد مردمی ایران و شرم بر گروهی از هم میهنان دنباله رو آخوند کشورمان  که همه جا و در همه موارد ورزشکاران و قهرمانان را تنها گذاشته و از کمترین کمک و یا تشویق آنان کوتاهی کردند.

فرتوری از ورزشکاران گرانمایه و ارجمند کشورمان که حتی شرکت آنان در این رزم جهانی موجب بسی افتخار و بالیدن هر ایرانی شرافتمند است ولی همزمان افسوس به مدیریت عده ای دزد و چاپلوس که ترمز ورزشکاران بوده وهستند. شرکت کنندگان ، و قهرمانان ایران در المپیک ۲۰۱۶. چنانکه می بینید آخوند بیشرف و فرومایه چگونه دختران پاک و میهن دوست کشورمان را در گرمای سوزان در لحاف و شک پوشانده و ما را مورد مسخره و طعنه جهانی ساخته است؟!.

فرتوری از ورزشکاران گرانمایه و ارجمند کشورمان که حتی شرکت آنان در این رزم جهانی موجب بسی افتخار و بالیدن هر ایرانی شرافتمند است ولی همزمان افسوس به مدیریت عده ای دزد و چاپلوس که ترمز ورزشکاران بوده وهستند. شرکت کنندگان ، و قهرمانان ایران در المپیک ۲۰۱۶. چنانکه می بینید آخوند بیشرف و فرومایه چگونه دختران پاک و میهن دوست کشورمان را در گرمای سوزان در لحاف و شک پوشانده و ما را مورد مسخره و طعنه جهانی ساخته است؟!.

کوتاهی رژیم حاکم بر ایران

رژیم ضد ایرانی ولایت فقیه در هیچ زمینه ای همراه، همیار، و مددکار ورزشکاران نبوده، بلکه امت خردباخته و بی فرهنگی را نیز تربیت و به دنبال خود کشانده است. بیشتر مردم ایران که در مکتب آخوند ضد ایرانی تریبت یافته اند مرید و پیروان تازیان همیشه دشمن این سر زمینند. آنان لیاقت وطن دوستی و قهرمان داشتن را ندارند. قهرمانان آنان مردگان پوسیده و به خاک رفته ۱۴۰۰ سال پیش تازیان مانند رضای تازی در شهر سناباد استان توس است.

رژیم ضحاکی ولایت فقیه  سوای خردزدائی و گدا پروری وظیفه دیگری نداشته و ندارد. زیرا هرچند مردم ناآگاهتر و بی خردتر باشند بیشتر به یوغ آخوند در آمده و به او سواری می دهند. نداشتن کمک و راهنمائی از طرف دولت، و نبودن تشویق و استقبال همگانی مردم یک جامعه، موجب گردیده که ما در بیشتر زمینه ها علاقمند به ورزش، و ورزشکار و قهرمان نداشته باشیم.

جاسوسان رژیم همراه کاروان ورزش:

نکته مهمتر دیگر این که رژیم ضد انسانی ولایت فقیه به جای آن که افرادی کارکشته، کمک کار، همیار، و میهن پرست همراه کاروان ورزشی ما کند که غموار و کمک به حال قهرمانان ما باشند، عده ای نا انسان کله پوک و ضد مردمی به عنوان جاسوس همراه تین ورزشی کرده اند که در هرزمینه جاسوس ورزشکاران باشند تا نبادا قهرمانان ما  دست از پا خ‏طا کرده،با فردی، خبرنگاری، دستگاهی، و گروهی در مورد مشکلات و نارسائی های در ایران و نفرت مردم از رژیم ضحاکی ولایت فقیه گفتگوئی به عمل آورند .

کیمیا علیزاده دختر خانم ۱۸ ساله ای که توانست از دهها قید و بند و مکر وحیله آخوند جنایتکار رهائی یافته و بزرگترین سد راه رشته تکواندو را شکسته و مدال برنز کسب کند زهی باعث افتخار و بالیدن هر ایرانی شرافتمند است. هزاران درود بر این دختر خانم توانا وبرومند و ننگ بر خامنه ای با آن پیام زشت و زن ستیزانه اش.

کیمیا علیزاده دختر خانم ۱۸ ساله ای که توانست از دهها قید و بند و مکر وحیله آخوند جنایتکار رهائی یافته و بزرگترین سد راه رشته تکواندو را شکسته و مدال برنز کسب کند زهی باعث افتخار و بالیدن هر ایرانی شرافتمند است. هزاران درود بر این دختر خانم توانا وبرومند و ننگ بر خامنه ای با آن پیام زشت و زن ستیزانه اش.

آیا کشور ما استعداد پرورش ورزشکاران راندارد؟

در جائی که بیشتر کشورهای فقیر آفریقائی و یاکشورهای کوچکی مانند کوبا، بحرین، آذربایجان، الجزیره، ازبکستان، و حتی مصر و مراکش خیلی مسلمان، قهرمانانی در زمینه های گوناگون پرورش و به المپیک گسیل داشته اند، به راستی شرم آور است که کشور ۸۰ میلیونی ایران با سابقه درخشان چند هزار ساله در نبرد و ورزش و زورآزمایی چنین پس مانده و تو سری خورده جهانی باشد.

قهرمان  به ناچآر تکروی که ما داشته ایم:

اگر ما در گذشته هم چند قهرمان بین المللی مانند تختی و نامجو داشتیم که شهره آفاق و تاج درخشانی بر نام و آوازه ایران بودند، آنان هم از کمک های دولت وقت و همیاری و تشویق های مردمی بهره مند نبودند. آنان نیز مانند ورزشکاران امروزمان گل هائی خود رو و خود پرورش یافته بودند.
شوربختانه امروزه اگر قهرمانی هم در گوشه ای از کشورمان پیدا شود سرانجام در خدمت رژیم ضد ایرانی  در آمده و افتخارات ملی و مردمی خود را به یک غاز به آخوند بی شرف و یا در راه آخوند  نثارقبر مردگان تازی (معصومه قم)می کند.

چراما در رشته های گوناگون قهرمان نداشتیم؟ 

آیا ما در دوچرخه سواری، پرتاب نیزه، پینک پنگ، اسب سواری، دو و میدانی و ده ها ورزش دیگر که عمومن ابتدائی بوده و در هر کشور و هرجامعه اجراء می شود، ورزشکاران و قهرمانانی نداشتیم که موجب افتخار ایران و ایرانی بوده و روح پرورش اندام و تندرستی را در جوانانمان زنده کنند؟. دختر و پسران زیادی در ایلات و عشایر ما هستند که در اسب سواری و مهار و کنترل آن کم نظیرند. پرورش اسب و اسب  سواری از جمله افتخارات ایرانیان است. تا جائی که نیاکان ما نامهای گشتاسب، لهراسب، گرشاسب، و تهماسب که دارای پسوند اسب است برای خود بر می گزیدند.

رژه ورزشکاران گرامی کشورمان در المیک ۲۰۱۶ ریو- درود بر یکایک این ورزشکاران عزیز که موجب سربلندی کشورمانند و مرگ بر آخوند تنگ نظر و هیز زن ستیز. ایکاش سوء مدیریتها نبود تا تیم والیبال هم در رژه شرکت می نمود و با افت روحیه مواجه نمی شد.

لیست برندگان جوایز المپیک تا ایران که در ردیف بیست و پنجم قرار گرفته. دیگر کشورها که مدال های کمتر گرفتند و یا مدالی نگرفته اند در ردیف های پائین تر از ایران قرار دارند.

اشکال دیگر ما چیست؟

ما یک مشکل فرهنگی داریم که شاید در سرتاسر تاریخ موجب باخت و شکست ما شده است. و آن تکروی و منزوی بودن و همکاری نکردن بایکدیگر است. ما به کارهای دسته جمعی و اجتماعی تربیت نشده ایم تا با هم همکاری کنیم. همین تکرو بودن و با یکدیگر همکاری نکردن موجب گردیده که بیگانگانی چون تازیان، لشکریان مغول، و اقوام دیگر در زمانهای گوناگون بر ما چیره شوند و مملکت و هستی ما را به باد دهند.بنابراین، ما در مسابقات گروهی مانند فوتبال، بسکتبال، راگبی، والیبال، و دیگر بازی های دستع جمعی عاجز و عقب مانده ایم.

همبستگی و اتحاد آخوندها:

همین رژیم لعنتی حاکم بر ایران، با نداشتن هیچ نیرو و قدرتی به دلیل تکروی و جدا بودن ما ولی اتحاد و همبستگی میان خودشان، توانسته است از ما سواری بگیرد و کشورمان را مانند گوشت قربانی بادآورده، میان خود، فامیلشان،  لبنان، سوریه، فلسطین، و کشوهای فناتیک مذهبی آفریقا و آسیا خیرات و بخشش کند. آیا اینها از تکروی و بی احساس بودن ما نسبت به یکدیگر نیست؟

کیمیا علیزاده، با کسب مدال برنز تکواندو در المپیک ۲۰۱۶ ریو اولین زن در تاریخ ایران موجب افتخار هر ایرانی شرافتمند و خار چشم آخوندهای پلشت و هرزه بد زبان و زن ستیز است.

کیمیا علیزاده، با کسب مدال برنز تکواندو در المپیک ۲۰۱۶ ریو اولین زن در تاریخ ایران موجب افتخار هر ایرانی شرافتمند و خار چشم آخوندهای پلشت و هرزه بد زبان و زن ستیز است.

نمونه ای از تکروی ما

مسابقه والیبال میان ایران و ایتالیا را تماشا می کردم که سرانجام ایران باخت و ایتالیا به رده بالاتر رفت. آیا تصور می کنید بازیکنان ما کمتر از ایتالیائیها بودند که باختند؟. اگر بازی را به دقت دیده باشیم می بینیم هرکدام از بازیکنان ایرانی به راستی حرفه ای و کارآزموده در والیبال بود. شاید بتوان ادعا کرد که جنب و جوش و حرکت و سرعت عملکرد ورزش کاران ایرانی بهتر از ایتالیائی ها بود. ولیکن ما باختیم!. چرا؟ و  به چه دلیل؟.

من تنها دلیل ناتونی امان در بازی های دسته جمعی، در همکاری نداشتن و تکروی بازیکنانمان می دانم که به حرکت و عملکرد همدیگر توجهی ندارند. به همین دلیل ما در ورزشهای جمعی دیگر مانند فوتبال، راگبی و مانند تا کنون به جائی نرسیده ایم. در اجتماع نیز به همان دلیل همیشه عاجز و عقب مانده ایم. البته ورزشکاران از هرگروه و هر رشته اعم از این که مدالی گرفته باشند یانه، سوای پهلوان پنبه هائی که ارج و افتخار ملی خود به یک خر مهره به آخوند فروختند و یا به قبر تازیان نثار کردند، موجب خرسندی قلبی ما بوده  و ما به وجودشآن  می بالیم و افتخار می کنیم.

جنایت بزرگ رژیم علیه زنان

زنان و دختران کشورمان که نیمی از جامعه را تشکیل می دهند به دلیل تنگ نظری و بدچشمی آخوند جنایتکار از تمرین و آموزش بیشتر رشته های علمی، ورزشی، و اجتماعی محرومند. به راستی، جنایتی از این بزرگتر نیست و همه ما به دلیل سکوت و همراهی نکردن دختران و زنانمان مسئول و گناهکاریم. از این روی می بینیم که ما در المپیک شرکت کننده های زن در رشته شنا، دو و میدانی، دوچرخه سواری، اسب سواری، فوتبال، و والیبال نداشتیم. بازهم تکرار کنیم که تنگ نظری و بدچشمی آخوند این مصیبت ملی را به باد آورده است . اینجاست که باید گفت: “مرگ بر آخوند”، “ننگ بر آخوند” و زنده باد دختران و زنان ارجمند و گرامی میهنمان.

قهرمان بزرگ زنان ایران

کیمیا علیزاده، ۱۸ ساله، با کسب مدال برنز تکواندو در المپیک ۲۰۱۶ ریو اولین زن در تاریخ ایران شده است که برنده مدال المپیک می شود.  او با پیروزی پنج بر یک مقابل نیکیتا گلاسنویچ از سوئد در وزن ۵۸ کیلوگرم به مدال سوم این رقابت ها رسید.
کیومرث هاشمی رئیس کمیته ملی المپیک بعد از موفقیت کیمیا علیزاده گفت: “این برنز در واقع نخستین مدال بانوان کشورمان در تاریخ ۶۸ ساله حضور ایران در بازی های المپیک است.”

این وی دی یو کشتی تکواندو خانم علیزاده  را تا برنده شدنش نشان می دهد. درود بر این دختر دلاور و میهن پرست.

چند چشمه از زن ستیزی آخوند

بیگمان بزرگترین دشمنان خونین علیه زنان کشورمان،آخوند های پلشت فرومایه و ضد ایرانی اند. تا زمانی که یک آخوند در ایران بتواند دهان کثیف خود را باز کرده و به یاوه گوئی به ویژه علیه دختران و زنان مهربان و نیک اندیش و میهن پرست کشورمان پردازد مردم ما همچنان در زیر یوغ و اسارت تازیان جنایتکار باقی میمانند و یارای نفس کشیدن نخواهند داشت.

آخوند فرومایه و بی شرف همواره دهان کثیف خود را باز کرده و علیه زنان و دختران پاکدامن کشورمان واژه نازیبای “فساد”، “مخالف عفت عمومی”، و دهها واژه کثیف دیگر که از مغز فاسد و پوک و افکار شیطانی آنان تراوش می کند،  بر زبان می راند. آیا نباید دهان کثیف این هرزه های اجتماع را بست و ملتی را از شر آنان آسوده ساخت؟.

در این جا گفتار زشت، ضد انسانی و ضد مردمی چند آخوند فرومایه و نابکار را علیه زنان گرانمایه کشورمان می خوانید و بیگمان بدانان نفرین و لعنت خواهید فرستاد:

علم الهدی:
اینکه یک خانم ورزشکار ایرانی بی چادر مدال می گیرد و پرچم ایران بالا می رود، ننگ است .

برخی مراجع تقلید:‌
نمایش دادن زنان در برابر مردان عملی غیر شرعی است

حجت الاسلام سید محسن محمودی رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان‌های استان تهران:
پخش تصاویر ورزش بانوان از رسانه ملی، زیبنده نظام اسلامی نیست .

 امام جمعه موقت ورامین:
 مراجع تقلید اتفاق نظر دارند که ورزش بانوان نباید از سیما پخش شود و مربیان و تصویربرداران هم باید از بانوان باشند .

آیت‌الله صافی گلپایگانی»، «آیت‌الله علوی‌گرگانی» و «آیت‌الله حسینی زنجانی» در پاسخ به استفتای ایسنا، اعزام ورزشکاران زن به رقابت‌های برون مرزی را حرام، مخالف عفاف و ناجایز اعلام کردند

مکارم شیرازی:
در صورتی که با حفظ تمام جهات شرعیه و موازین عفت باشد حرام نیست ولی ترک آن بهتر است.

 آیت الله العظمی تبریزی:
آنچه موجب ترویج فساد و منافیات عفت در جامعه باشد حرام است و نمایش دادن این گونه تصاویر از رسانه های عمومی که چه بسا موجب تحریک بر حرام می‌شود جایز نیست. .

برگرفته از فیس بوک محسن فرش

“کیمیا تک و تنها کاری کرد کارستان، اما کارِ ما نباید محدود به تبریک گفتن و درست کردن جملات قصار شود، آن‌هم برای یک روز و از فردا روز از نو. آن‌چیزی که کارِ کیمیا را تکمیل می‌کند،‌ تلاش تک تکِ ما برای زدودن کلیشه‌های جنسیتی و رفعِ تبعیض‌ها و ایجاد فرصت‌های برابر است. تیتر روزنامه‌های ورزشی شنبه‌ی کشور کاش همگی و مثل همیشه دیگر “مردانه” نباشند، وقتی کیمیا اینچنین “زنانه” جنگید.”

از آنچه گذشت:

شمار اندک ورزشکاران ما در المپیک مایه نومیدی و شرمساری کشور کهن سالاری مانند ایران است. کشورهای کوچک و بزرگ و حتی مسلمان متعصب در رشته های گوناگوان ورزشکار به المپیک فرستادند که موجب افتخار ملت آنان است. ام کشور وبازده ما که در چنگال احریمنانی چون آخوند اسیر است و ملت وامانده و به خواب رفته ما این شرایط ضد ملی و ضد انسانی را پذترفته است، سوای چند داوطلب و از جان گذشته هم میهن که هفت خان آخوند را در هم شکستند و به المپیک رفتند افتخار دیگری نصیب ما نشده است.

آخوند بیشرف و فرومایه با چشمان هیز و قلب تاریک خود همه راهها رابر روی دختران و زنان کشورمان بسته است. بنابراین، شمار دختران شرکت کننده کم و تأسف آور بود. کشور ما در زمینه های گوناگون  مانند دو، اسب سواری، شنا، پین پنگ، بدمینگتون، پرتاب نیزه و مانند آن قهرمانانی اعم از دختر و پسر روانه المپیک کند که شوربختانه موجب اندوه و تأسف ملی ما شد.

بازهم آخوند فرومایه و ضد ایرانی به راههای گوناگون جلو پیشرفت و فعالیت ورزشکاران گرفت و با کار شکنی در همه زمینه ها آنان را دلسرد و خانه نشین کرد. در حالی که کشوری مانند انگلستان که دومین برنده جوایز المپیک است قهرمانان آن از حمایت بیدریغ دولت و مردم انگلیس برخوردارند و همه جا مورد تشویق و قدردانی قرار می گیرند.

در زمینه ورزشهای دسته جمعی مانند فوتبال، راگبی، والیبال، بسکتبال، و مانند آن، شوربختانه علاوه بر مشکلاتی که آخوند فرومایه در سر راه ورزشکاران ما میگذارد، خود قهرمانان هم با همدیگر همکاری لازم را ندارند. چنانکه در والیبال با ایتالیا دیدیم با آن که هریک از قهرمانان ما بازی و عملکرد خوبی داشتند، ولیکن بر خلاف ورزشکاران ایتالیا با همدیگر همراه نبودند تا به موقع به حرکت نفرات دیگر در پرتاب توپ پاسخگو باشند. شوربختانه این عیب همکاری نداشتن دسته جمعی در همه ما وجود دارد و ما در اجتماع افرادی تکرو بار آمده ایم.

فرتوری از جشن پایان المپیک که یکشنبه شب ۲۱ اوت در ریو دو ژانیرو برگزار شد.

فرتوری از جشن پایان المپیک که یکشنبه شب ۲۱ اوت در ریو دو ژانیرو برگزار شد.

نکته پایانی:

المپیک امسال با شمار کمی از قهرمانان ما تنها در چند رشته و با شمار بسیار اندک دخترانمان برگزار شد. کشورقهرمان پرور ما که می توانست در همه زمینه ها دختران و پسران برومند ورزشکاربه الپیک فرستد تا موجب افتخار جهانی باشند، شوربختانه باسیاست کج بینی  و کینه توزی آخوندهای بی شرافت و ضد ایرانی با ایجاد هفت خان رستم در سر راه قهرمانان، کشور ما را از عقب مانده ترین  کشورهای  آفریقائی و عربی اسلامی و آسیائی پست تر و وامانده تر ساخته است.

طبیعت کثیف زن ستیزی و هیزی و بد چشمی آخوند نمی تواند بپذیرد که میان بیش از هفت میلیارد جمعیت جهان شاید ۲۰ میلیون مسلمان افراطی به پای لخت و سکس زنان توجه دارند وگرنه غالب جمعیت جهان دختران و زنان را با چشم هیز و هوسرانی نگاه نمی کنند بلکه آنچه برای اکثریت جمعیت جهان همیشه مطرح  بوده، زیبائی خدادادی زنان است که موجب تحسین و ستایش می باشد.

سخنرانی زشت  و نفرت انگیز خامنه ای و دیگر آخوندهای پلشت و کله پوک در مورد خانم کیمیا علیزاده قهرمان برومند تکواندو المپیک که علناً زن را از دریچه سکس و با دید هیز و تنگ نظری نگاه می کنند موجب نفرت و انزجار هر خردمند ایرانی است و در جهان کنونی نیز با نفرت همگان روبرو است.