آشنایی با ۱۰ روش کلاهبرداری اینترنتی در ایران و جهان ۴

دنیای سایبری و مشکلات کلاهبرداری اینترنتی

امروزه در فضای سایبری با روشهای تازه کلاهبرداری برخورد می کنیم که شیّادان با استفاده از  ناآگاهی و یا طمع کاربران اینترنتی مقداری اندک و یا هنگفت پول را به جیب می زنند. این کلاهبرداریها در کشورهایی چون ایران ، هند ، افغانستان و افریقا بسیار متداول شده است و با توجه به ضعفهای کاربران در آگاهی و نبود بستر قانونی مناسب ، هر لحظه ممکن است یکی از این شیّادان به سراغ ما بیایند و مبلغی کوچک و حتی هنگفت از حساب ما برداشت نمایند. پیگیری این کلاهبرداریها بسیار پیچیده و گاهی غیر ممکن است و روزانه میلیونها دلار از پول مردم ساده دل بحساب شیادان اینترنتی واریز می شود.

در این مقاله سعی داریم شما را با چند روش مرسوم کلاهبرداری سایبری آشنا نماییم. هرچند روز بروز روشهای تازه ای از مغز معیوب و حیله گر شیّادان تراوش می کند!

تماس تلفنی از بانک!

یکی از روشهایی که در ایران و جهان اتفاق افتاده است تماس از بانک است! اپراتوری از بانک شما تماس می گیرد و اطلاعاتی را از شما درخواست می کند. پرسشها بگونه ای تنظیم شده است که شما باور کنید این تماس از بانک است. هرچند در ایران این روش با توجه به تفاوت سیستم بانکی با دیگر نقاط جهان کمتر کاربرد دارد ولی با اتصال ایران به بانکهای جهان و وارد شدن ایران به فضای متحد کارتهای اعتباری ، احتمال دارد که کاربران کارتهای اعتباری ایران هم دچار این کلاهبرداری شوند.

اولاً هرگز به تماسهای بانک اعتماد نکنید و شخصاً به بانک خود مراجعه نمایید. ثانیاً سعی کنید پلیس اینترنتی را از چنین تماسی آگاه نمایید تا تلفن شخص مجرم ردیابی شود.

یکی از روشهایی که در ایران و جهان اتفاق افتاده است تماس از بانک است! اپراتوری از بانک شما تماس می گیرد و اطلاعاتی را از شما درخواست می کند. پرسشها بگونه ای تنظیم شده است که شما باور کنید این تماس از بانک است. هرچند در ایران این روش با توجه به تفاوت سیستم بانکی با دیگر نقاط جهان کمتر کاربرد دارد ولی با اتصال ایران به بانکهای جهان و وارد شدن ایران به فضای متحد کارتهای اعتباری ، احتمال دارد که کاربران کارتهای اعتباری ایران هم دچار این کلاهبرداری شوند.

یکی از روشهایی که در ایران و جهان اتفاق افتاده است تماس از بانک است! اپراتوری از بانک شما تماس می گیرد و اطلاعاتی را از شما درخواست می کند. پرسشها بگونه ای تنظیم شده است که شما باور کنید این تماس از بانک است. هرچند در ایران این روش با توجه به تفاوت سیستم بانکی با دیگر نقاط جهان کمتر کاربرد دارد ولی با اتصال ایران به بانکهای جهان و وارد شدن ایران به فضای متحد کارتهای اعتباری ، احتمال دارد که کاربران کارتهای اعتباری ایران هم دچار این کلاهبرداری شوند.

سایتهای شرط بندی و قمار

سایتهای قمار و شرط بندی با توجه به سود سرشاری که نصیب صاحبان خود می کنند مثل قارچ سبز شده اند. اولاً خود پدیده قمار و یا شرط بندی بر روی نتایج ورزشی ، سرگرمی سالمی نیست و می تواند پولهای ماحصل سالها تلاش شما را در آنی بباد دهد، ثانیاً دادن اطلاعات کارت بانکی و یا حساب اینترنتی شما به این سایتها بسیار خطرناک است.

میلیونها کاربر فریب این سایتها را می خورند که مثلاً دو برابر و یا ده برابر سرمایه شان به آنها هدیه داده می شود. این هدایا طوری تنظیم شده است که شما مجبورید مرتباً سایت را دوباره شارژ نمایید! از طرفی اکثر این سایتها برای ارتباط مالی با شما یک “دلاّل” یا بروکر اینترنتی را پیشنهاد می دهند که متعلق به خود آنهاست. این بروکرها بابت ثبت نام از شما ماهیانه مبلغی را کسر می نمایند،  بی آنکه شما بدانید. مبلغ بسیار اندک مثلاً یک دلار است اما توجه نمایید که هر ماه از میلیونها نفر کسر می شود و بروکر را به ثروتی افسانه ای می رساند.

هرگز فریب این سایتها را نخورید. بخصوص که قمار و شرط بندی روی نتایج ورزشی در ایران ممنوع است و ممکن است شما بخاطر حفظ آبرو از شکایت صرف نظر نمایید.

در صورتی که دچار چنین کلاهبرداری شدید و یا به این ماجرا شک داشتید بصرعت به بانک مراجعه کرده و کارت اعتباری خود را تغییر دهید.

میلیونها کاربر فریب این سایتها را می خورند که مثلاً دو برابر و یا ده برابر سرمایه شان به آنها هدیه داده می شود. این هدایا طوری تنظیم شده است که شما مجبورید مرتباً سایت را دوباره شارژ نمایید! از طرفی اکثر این سایتها برای ارتباط مالی با شما یک "دلاّل" یا بروکر اینترنتی را پیشنهاد می دهند که متعلق به خود آنهاست. این بروکرها بابت ثبت نام از شما ماهیانه مبلغی را کسر می نمایند، بی آنکه شما بدانید. مبلغ بسیار اندک مثلاً یک دلار است اما توجه نمایید که هر ماه از میلیونها نفر کسر می شود و بروکر را به ثروتی افسانه ای می رساند.

میلیونها کاربر فریب این سایتها را می خورند که مثلاً دو برابر و یا ده برابر سرمایه شان به آنها هدیه داده می شود. این هدایا طوری تنظیم شده است که شما مجبورید مرتباً سایت را دوباره شارژ نمایید! از طرفی اکثر این سایتها برای ارتباط مالی با شما یک “دلاّل” یا بروکر اینترنتی را پیشنهاد می دهند که متعلق به خود آنهاست. این بروکرها بابت ثبت نام از شما ماهیانه مبلغی را کسر می نمایند، بی آنکه شما بدانید. مبلغ بسیار اندک مثلاً یک دلار است اما توجه نمایید که هر ماه از میلیونها نفر کسر می شود و بروکر را به ثروتی افسانه ای می رساند.

پیشنهاد فروش قهوه و کالا بصورت هرمی

شرکتهای هرمی مانند گلد کوئست برای سالها کلاه مردم ایران و هند را برداشتند. مردم بیکار و در آرزوی ثروت باد آورده با طمع سعی داشتند برای این شرکتها فالیت کنند! جالب است که حتی کلاس آموزشی شرکت هرمی دایر شد!

از نظر ریاضی می دانیم که ۹۹% کاربران شرکتهای هری به اصل سرمایه شان هم نمی رسند و پس از ایجاد چند زیرشاخه جمعیت کاربران باید به کل کره زمین برسد!

امروز اما شکل دیگری از شرکت هرمی بصورت فروش قهوه، لوازم آرایش و هر کالای دیگری ایجاد شده است. کالای بی ارزشی را ده برابر قیمت واقعی بشما می فروشند و از شما می خواهند به دیگر افراد هم بفروشید تا اصل پول بازگردد. مثلاً قهوه ای که ۱۰۰۰ تومان ارزش دارد را ده هزار تومان می فروشند و بشما می گویند :” اگر به ۳ نفر بفروشی اصل پولت را برمی گردانیم و مجانی پایت درآمده است”. این دقیقاً همان روش شرکت گلد کوئست است. یعنی با ۳ عدد قهوه ای که شما ۳۰ هزار تومان فروخته اید در کل ۴۰۰۰۰ تومان فروش شرکت هرمی می شود و با فرض بازگشت سرمایه به شما ، ۲۷۰۰۰ تومان از ۴۰۰۰ تومان سرمایه برای شیّاد اینترنتی سود داشته است!

پس مراقب باشید. بعضی از شیّادان شرکتهای هرمی با معرفی کالایی مانند قهوه و یا لوازم بی ارزش آرایشی بشما می گویند که این یک شغل است! آنها بشما اینرا تذکر می دهند که فعالیت شما اقتصادی است. در حالیکه شما هم خود را فریب داده اید و هم برای کسب سود به فریب دوستان خود مشغول شده اید.

مراقب باشید. بعضی از شیّادان شرکتهای هرمی با معرفی کالایی مانند قهوه و یا لوازم بی ارزش آرایشی بشما می گویند که این یک شغل است! آنها بشما اینرا تذکر می دهند که فعالیت شما اقتصادی است. در حالیکه شما هم خود را فریب داده اید و هم برای کسب سود به فریب دوستان خود مشغول شده اید.

مراقب باشید. بعضی از شیّادان شرکتهای هرمی با معرفی کالایی مانند قهوه و یا لوازم بی ارزش آرایشی بشما می گویند که این یک شغل است! آنها بشما اینرا تذکر می دهند که فعالیت شما اقتصادی است. در حالیکه شما هم خود را فریب داده اید و هم برای کسب سود به فریب دوستان خود مشغول شده اید.

پرداخت اینترنتی در قبال دادن شماره تلفن و غیره

دسته ای از پیامکها هست که هزینه اش بر عهده دریافت کننده است و نه فرستنده! این در همه جهان مرسوم است. بسیار مراقب باشید که در سایتهای مشکوک شماره خود را وارد نکنید. این سایتها با ثبت نام شما و تایید متنی که طولانی است و کسی آنرا نمی خواند ، عملا این سرویس را روی سیم کارت شما فعال می کنند. مثلاً فال حافظ روزانه و یا جوک روز! این سرویسها می تواند روزاه و یا هفتگی باشد و باعث خالی شدن پول سیم کارت و کلافه شدن شما خواهد شد. خلاص شدن از این سایتها کاهی بسیار مشکل است چرا که شما نمی خواهد شماره تان را عوض نمایید و آنها مرتباً هزینه اس ام اس را روی دستتان می گذارند.

تنها راه حل برای خلاصی از این اس ام اسها ، مراجعه به دفاتر شرکت سیم کارت است که درخواست نمایید این سرویس را حذف نمایند. این راه حل گاهی البته بسیار وقت گیر است!

داروهای لاغری و بی نیاز از ورزش

گروه زیادی از مردم بدلیل علاقه زیاد به غذاهای چاق کننده مانند نان و برنج و روغن و شیرینی در صدر آن علاقه به فست فود ، دچار چاقی می شوند. مشکل چاقی بیشتر یک مشکل روانی است تا جسمانی. شخصی که دچار چاقی است نمی تواند گرسنگی را تحمل کند. او بسیار به غذاهایی که می خورد عشق می ورزد و آنقدر عاشق غذایش است که هر روز عکس آنرا در فضای مجازی به اشتراک می گذارد! اشتراک گذاشتن عکس غذا خود نشانه این است که فرد آمادگی روانی برای درگیری با چاقی را دارد!

گروهی شیّاد از این حس روانی افراد چاق استفاده می کنند و با تبلیغ داروهای غیر استاندارد و بدون بررسی پزشک ، این داروها را در فضای مجازی می فروشند. متاسفانه حتی داروخانه ها هم دچار این درآمد سود آور شده اند. اگر شما بدنبال لاغر شدن هستید ، باید از ورود کالری اضافه به بدن بپرهیزید. این راه حل شماست نه داروی لاغری! شما اگر نمی توانید با رژیم و ورزش لاغر شوید باید با یک مشاور تماس بگیرید که شما را از نظر روحی و روانی کمک کند. نه اینکه با داروهای خطرناک بدن بی زبان خود را نابود کنید.

معمولاً بشما می گویند که این داروها تماماً گیاهی است. فرض (محال) کنیم که راست بگویند و گیاهی باشند ، آیا می دانید که بسیاری از گیاهان دارای سموم و مواد خطرناکی هستند که همانند زهر مار مهلک است؟

گروه زیادی از مردم بدلیل علاقه زیاد به غذاهای چاق کننده مانند نان و برنج و روغن و شیرینی در صدر آن علاقه به فست فود ، دچار چاقی می شوند.اگر شما بدنبال لاغر شدن هستید ، باید از ورود کالری اضافه به بدن بپرهیزید. این راه حل شماس نه داروی لاغری! شما اگر نمی توانید با رژیم و ورزش لاغر شوید باید با یک مشاور تماس بگیرید که شما را از نظر روحی و روانی کمک کند. نه اینکه با داروهای خطرناک بدن بیزبان خود را نابود کنید.

گروه زیادی از مردم بدلیل علاقه زیاد به غذاهای چاق کننده مانند نان و برنج و روغن و شیرینی در صدر آن علاقه به فست فود ، دچار چاقی می شوند.اگر شما بدنبال لاغر شدن هستید ، باید از ورود کالری اضافه به بدن بپرهیزید. این راه حل شماست نه داروی لاغری! شما اگر نمی توانید با رژیم و ورزش لاغر شوید باید با یک مشاور تماس بگیرید که شما را از نظر روحی و روانی کمک کند. نه اینکه با داروهای خطرناک بدن بی زبان خود را نابود کنید.

عوارض داروهای لاغری بدین شرح است :

 

 1. خستگی مفرط ،کلافگی و عصبی شدن.
 2. آسیب جدی به کبد.
 3. ایجاد اعتیاد
 4. تغییرات هورمونی و ایجاد عوارض نازایی و یا مردانگی در بانوان
 5. کمبود ویتامین و مواد معدنی که خود عامل بیماریهای مختلف است.
 6. ایجاد چروک و لک در پوست.
 7. دو بینی ، سرگیجه و حالت تهوع.
 8.  مشکلات گوارشی ، اسهال و احتمال حمله قلبی

 

آیا با این همه عوارض حاضرید بجای رژیم ، خامخواری و یا ورزش به سراغ داروهای مثلاً گیاهی بروید؟

داروهای جوان کننده

جوانی آرزوی نسل میانسال و پیر است ولی هرگز با دارو (داروی گیاهی مورد نظر شیّاد محترم) دست یافتنی نیست. چروک و لک پوست هم با این کرمها از بین نمی رود. بیشتر داروهای زیبایی پوست بی ارزش و یا حتی مضر هستند.

جوانی و سلامتی دو چیز بهم پیوسته اند. سن و سال یک عدد است و امروزه ثابت شده است که با زندگی سالم و رعایت موارد بهداشتی مانند رژیم مناسب ، نکشیدن سیگار ، مصرف نکردن مخدر و الکل ، حفظ  تعادل روحی و آرامش و از همه مهم تر ورزش می توان تا بیش از ۸۰ سالگی سلامت بود و عمر طولانی داشت.

استرس ، اعتیاد و عدم فعالیت کافی و آلودگی هوا از عوامل اصلی پیری زود رس هستند. اینها را از خود دور نمایید! هیچ قرص و دارویی نمی تواند شما را جوان کند. فریب افراد کلاهبردار که کرمها و قرصهای جوانی می فروشند را نخورید!

استرس ، اعتیاد و عدم فعالیت کافی و آلودگی هوا از عوامل اصلی پیری زود رس هستند. اینها را از خود دور نمایید! هیچ قرص و دارویی نمی تواند شما را جوان کند. فریب افراد کلاهبردار که کرمها و قرصهای جوانی می فروشند را نخورید!

استرس ، اعتیاد و عدم فعالیت کافی و آلودگی هوا از عوامل اصلی پیری زود رس هستند. اینها را از خود دور نمایید! هیچ قرص و دارویی نمی تواند شما را جوان کند. فریب افراد کلاهبردار که کرمها و قرصهای جوانی می فروشند را نخورید!

برنده شدن و ارسال کالا برای شما!

ممکن است به شما پیامک و ایمیل زده شود که شما برنده شده اید و برایتان جایزه ارسال خواهد شد. از شما آدرس می خواهند. پس از آن مثلاً ۳۰ هزار تومان  هزینه ارسال می خواهند و می گویند که این ۳۰ هزار تومان را به مأمور پست می دهید و برای راحت شدن خیالتان تضمین می کنند که پس از دریافت مبلغ پست را به مأمور پست می دهید.

تا اینجا همه چیز درست به نظر می رسد. اما پس از دریافت بسته پستی و پرداخ هزینه به مأمور پست متوجه خواهید شد که ارزش کل جوایز شما کمتر از مبلغی است که پرداخته اید. یعنی چند کالای بنجل چینی را بشما انداخته اند!

برنده شدن شما در لاتاری و یا معمای ارثیه در ایمیل!

این یک روش قدیمی است که از افریقا آغاز شد و هنوز عده ای را فریب می دهد. هیچ لاتاری بدون دریافت پول شما را شرکت نخواهد داد ! پس بیهوده خود را فریب ندهید و به ایمیلهای مشکوک پاسخ ندهید . لاتاری و کارت بخت آزمایی نیاز به پرداخت هزینه از طرف شما دارد و غیر ممکن است که بتوان هزینه لاتاری را پس از برنده شدن پرداخت نمود! پس مراقب باشید!

همچنین اگر کسی درباره باز کردن حساب مشترک برای تقسیم ارثیه با شما تماس گرفت هرگز چنین حساب مشترکی باز نکنید که اگر بازکردید فوراً خالی خواهد شد!

این یک روش قدیمی است که از افریقا آغاز شد و هنوز عده ای را فریب می دهد. هیچ لاتاری بدون دریافت پول شما را شرکت نخواهد داد ! پس بیهوده خود را فریب ندهید و به ایمیلهای مشکوک پاسخ ندهید . لاتاری و کارت بخت آزمایی نیاز به پرداخت هزینه از طرف شما دارد و غیر ممکن است که بتوان هزینه لاتاری رل پس از برنده شدن پرداخت نمود! پس مراقب باشید! همچنین اگر کسی درباره باز کردن حساب مشترک برای تقسیم ارثیه با شما تماس گرفت هرگز چنین حساب مشترکی باز نکنید که اگر بازکردید فوراً خالی خواهد شد!

این یک روش قدیمی است که از افریقا آغاز شد و هنوز عده ای را فریب می دهد. هیچ لاتاری بدون دریافت پول شما را شرکت نخواهد داد ! پس بیهوده خود را فریب ندهید و به ایمیلهای مشکوک پاسخ ندهید . لاتاری و کارت بخت آزمایی نیاز به پرداخت هزینه از طرف شما دارد و غیر ممکن است که بتوان هزینه لاتاری را پس از برنده شدن پرداخت نمود! پس مراقب باشید! همچنین اگر کسی درباره باز کردن حساب مشترک برای تقسیم ارثیه با شما تماس گرفت هرگز چنین حساب مشترکی باز نکنید که اگر بازکردید فوراً خالی خواهد شد!

فارکس و نرم افزار مشابه

فارکس یک فعالیت اقتصادی با ریسک بسیار بالاست. چیزی بسیار نزدیک به قمار.  احتمال باختن در فارکس بسیار زیاد است. شما ظاهراً در حال فعالیت در بورس هستید. حتی ممکن است مانند یک بازی کامپیوتری خود را در فضای بورس نیویورک تصور نمایید ولی همه اینها یک بازی است. نوسانات ارزی همواره اتفاق می افتد و فارکس چیزی نیست جز یک قمار با شکل و شمایل زیبا و محترمانه.

همچنین سایتهای بسیار دیگری هستند که همانند فارکس کار می کنند و مخصوصاً می گویند که کار با آنها از فارکس آسانتر است. مطمئن باشید آنکه ضرر می کند شمایید و گرنه هزینه این برنامه ها و سایتها از کجا تأمین شده است؟ این سایتها روزانه میلیونها و گاهی میلیارد دلار سود می کنند ، سودی که از جیب کاربران فلک زده شان جمع شده است.

فارکس یک فعالیت اقتصادی با ریسک بسیار بالاست. چیزی بسیار نزدیک به قمار. احتمال باختن در فارکس بسیار زیاد است. شما ظاهراً در حال فعالیت در بورس هستید. حتی ممکن است مانند یک بازی کامپیوتری خود را در فضای بورس نیویورک تصور نمایید ولی همه اینها یک بازی است. نوسانات ارزی همواره اتفاق می افتد و فارکس چیزی نیست جز یک قمار با شکل و شمایل زیبا و محترمانه.

فارکس یک فعالیت اقتصادی با ریسک بسیار بالاست. چیزی بسیار نزدیک به قمار. احتمال باختن در فارکس بسیار زیاد است. شما ظاهراً در حال فعالیت در بورس هستید. حتی ممکن است مانند یک بازی کامپیوتری خود را در فضای بورس نیویورک تصور نمایید ولی همه اینها یک بازی است. نوسانات ارزی همواره اتفاق می افتد و فارکس چیزی نیست جز یک قمار با شکل و شمایل زیبا و محترمانه.

پیشنهاد پرداخت پول در قبال خرید نرم افزار آموزشی

یک کلاهبرداری تازه فروش نرم افزار آموزشی است. البته ممکن است حتی بشما مدرک هم بدهند. مدرکی من درآوردی که به هیچ دردی نمی خورد.

یک نرم افزار آموزشی را بشما می فروشند. پس از فروش، شما سعی در فراگرفتن شغلی که آنها پیشنهاد داده اند خواهیدکرد. اما این شغل شما می تواند پوششی برای فعالیتهای دیگر مانند شرکتهای هرمی باشد. ممکن است  بی آنکه بدانید نرم افزار آموزشی فارکس را با نام دیگری خریده باشید. یعنی از چاله به چاه بیافتید و پس از پرداخت پول بابت نرم افزار آموزشی حالا گرفتار قمار فارکس شوید.

بسیار مراقب باشید که این پکیجهای آموزشی را نخرید و اگر هم وسوسه شدید و خریدید هرگز خود را گرفتار بازی آموزشی آنها نکنید. ممکن است بشما مثلاً شغلی مانند مشاور املاک مجازی آموزش دهند. اما باید بدانید که فروش املاک در فضای اینترنتی نیازی به خرید سی دی و نر افزار ندارد! اگر آنها می خواهند از شما امتحان بگیرند و استخدام کنند، پرداخت هزینه دیگر چیست؟

می دانید که فروختن یک ملک چقدر مشکل است…. بنابر این سود اصلی این شرکت مشاوره املاک در واقع فروش همان پکیج آموزشی املاک است و نه مشاوره املاک! پس مراقب باشید برده این شیّادان نشوید.

 • yazdan

  مطالب مطرح شده در گزینه آخر (فارکس) همگی صحت نداشته. این فعالیت سالهاست در جهان به شکل قانونی و رسمی شناخته شده و سازمانهایی از جمله CFTC در اروپا و NFA در آمریکا بر نهادها و کارگزارهای آن نظارت دارند. ضمن اینکه فعالیتی است که حجم عمدۀ پولی و معاملاتی آن را خود بانکهای مرکزی جهان تشکیل می دهند و در آن به معامله می پردازند. در این بازار روزانه بیش از ۲ تریلیون دلار مبادلات مالی انجام می شود و بزرگترین بازار معاملاتی جهان است. اما با توجه به اینکه هر چیز جدیدی که وارد ایران می شود، ایرانی جماعت منتظر سوء استفاده از آن در جهت منافع و اهداف کثیف خود است، شیادان ایرانی نیز از این پدیدۀ ناشناخته در ایران استفاده کرده و با وعده های عجیب و قول ثروتهای یک شبه شروع به گول زدن مردم کردند.

  • Baran Bahari

   مطلب بالا ریخن شما ریسک بالای فارکس را شرح داده است و سخن شما ناقض مطلب نیست….

 • نادیا

  مطلب شما کلاً فارکس رو به عنوان ۱۰ امین کلاهبرداری برداری معرفی کرده ، و این صحیح نیست ، که دلیل آن ، عدم شناخت کافی شما از ماهیت وجودی آن است … که اگر این شناخت بود آن را با بورس یا بورس نیویورک توصیف نمی کردین ! جهت اطلاع شما ، در بورس ، کالا و اوراق بهادار (مانند سهام شرکتها) قیمت گذاری و عرضه می گردد ، حال آنکه ، فارکس ، بازار تبدیل ارزها به یکدیگر است و کسانی می توانند در این بازار موفق باشند که توانایی تحلیل خبرهای اقتصادی ، بازار و واکنش ارزها نسبت به یکدیگر را داشته باشند … و مناسب افرادی که این آگاهی را ندارند نیست …مثل هر تخصص دیگری … در نتیجه ؛ قبل از قضاوت و کارشناسی کردن ، مطالعه چیز بدی نیست !

  • باران بهاری

   دوست و هموطن گرامی … اولا که نهمین روش بود و نه دهمین. دوم اینکه فارکس روشی پیچیده است که از نظر ریاضی احتمال باختش بسیار بیش از برد است. حتی بازی شیر و خط بهتر از فارکس جواب می دهد چون ۵۰-۵۰ است، در حالیکه نوسان روزانه ارز قطعاً به باخت سرمایه گذار فارکس خواهد انجامید و این یعنی کلاهبرداری محترمانه.