توطئه بزرگ رژیم در هرچه بیشتر مردمی نشان دادن عزاداری محرم ۳

ییش گفتار:

اکنون بیش از چند قرن می گذرد که بنا به دسیسه و خدعه آخوند مردم مصیبت زده ایران برای موضوعی پوچ و بی محتوا به عزا نشسته اند. آنهم مرگ حسین تازی دشمن مردم و خاک ایران. فردی که در سپاه فرستاده عمر در گیلان و مازندران به همراهی برادرش حسن به قتل عام مردم بیگناه آن سامان پرداخت. فردی که برای کسب قدرت و سلطنت که کمترین شایستگی و حقی نداشت با یزید سلطان و حاکم قانونی در ستیز شد و به سزای گستاخی و بلند پروازی خود رسید.

 به راستی نه تنها ماه محرم و صفر بلکه تمام دوران سال برای ایرانیان ماه عزا و سوگواری است. آنهم نه برای حسین تازی بلکه برای نادانی و درماندگی و کشتی به گل نشسته خود مردم که آه ندارند تا با ناله سودا کنند و بازیچه دست آخوند قرار گرفته اند. گریستن و سینه چاک کردن برای این مردم ناآگاه و گمراه شده امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.

این برج چوبی که با پارچه های الوان و آیینه های تمام قد تزین شده و شکل نیمه مخروط را دارد ظاهراً تابوت امام حسین است که بیش از چند صد نفرآن را حمل می کنند و شماری نیز درون و بالای آن هستند. این مراسم نخل برداری در بسیاری از بخشهای ایران به ویژه در شهر یزد و بخشهای آن استان انجام می شود. آیا خرافات و بی خردی از این بالاتر وجود دارد؟!!.

محرم ماه مصیبت و عزاداری

خمینی حق داشت که بگوید: “ اسلام با وجود محرم و صفر زنده است”.البته اسلام خمینی و آخوند با اسلام معرفی شده به وسیله محمد ابن عبدالله تفاوتی فاحش دارد. در اسلام محمدابن عبدالله و یاران او؛ ابوبکر، عمر، عثمان، نشانه ای از حسین و کربلا و جنگ با یزید و آنچه آخوند جنایتکار و حقه باز می گوید و آن را به صورت نمایشنامه مقدسی نشان می دهد خبری نیست. همانگونه که جنگهای پیامبر نیز جنگ قدرت، تسلط بر گروهی دیگر و ثروت اندوزی و غارتگری و زنبارگی  بود.

بنابراین، هیچکدام از جنگهای پیامبر و حسین در راه خدا نبوده و دور از هرمعنویت و درستی بود. اما امام حسن فرزند بزرگ علی ابن ابیطالب جاه طلبی و بلند پروازی برادر کوچکترش حسین رانداشت. او به دنبال زنبارگی و ثروت اندوزی بود. از این روی، از رسیدن به قدرت و سلطنت خودداری کرده، با یزید سلطان زمان از در دوستی درآمد و زمامداری ملک فارس را از آن خود نمود.

یادآوری ایرانیان از حسن و حسین

اگر قرار باشد برای امام حسین تعزیه و سوگاری شود، بهتر است برای جنایت و آدم کشی های امام حسن و امام حسین که همراه با سپاه به فرمان عمر به ایران آمدند و به کشتار مردم شمال ایران پرداختند برای به خاک و خون افتادن هزاران نیاکان خود در ناحیه گیلان به سوگواری بنشینیم و بر حسن و حسین و نسل پیامبر جلاد و آدم کش نفرین بفرستیم.

شمار مسلمانان در جهان

بر اساس آمارهای سازمان ملل و برخی منابع دیگر، در سال ۱۹۹۹ میلادی،‌ جمعیت جهان از مرز ۶ میلیارد نفر گذشته است. حدود بیست درصد از جمعیت جهان یعنی ۱/۲ میلیارد نفر را مسلمانان تشکیل می دهند.  حدود حدود ده درصد مسلمانان، یعنی مطابق با آمارهای موجود تقریباً ۱۲۰ میلیون نفر شیعه هستند.[۶]

صحنه ای از مراسم محرم که باید گفت دوران عیش و نوش و سرمستی ٱخوندهای فرومایه و سودجوی است، در یکی از شهرستان های ایران برگزار شده. براستی باید به این نادانی ، نآآگاهی و بی خردی هم میهنانمان افسوس خورد که اینچنی اسیر در خرافات و در طلسم آخوند گرفتارند!.

صحنه ای از مراسم محرم که باید گفت دوران عیش و نوش و سرمستی ٱخوندهای فرومایه و سودجوی است، در یکی از شهرستان های ایران برگزار شده. براستی باید به این نادانی ، نآآگاهی و بی خردی هم میهنانمان افسوس خورد که اینچنی اسیر در خرافات و در طلسم آخوند گرفتارند!.

توزیع جمعیت شیعیان

در دایره المعارف بریتانیا (۲۰۰۲) چنین آمده است:  تعداد شیعیان در اواخر قرن بیستم حدود ۶۰ الی ۸۰ میلیون یا یک دهم کل مسلمانان جهان است. تشیع، مذهب اکثریت مسلمانان ایران، عراق و احتمالاً یمن بوده و پیروان زیادی در سوریه، لبنان، شرق آفریقا، هند، پاکستان و افغانستان دارا می باشد. آیا توسل به دین و مذهب  سوای  نادانی ، ناآگاهی، و بی خردی نیست؟

شمار اندک باورمندان به مذهب شیعه

جمعیت جهان کمی بیش از ۷ میلیارد و جمعیت مسلمان ۱/۲ میلیارد می باشد. بنابراین ۵/۸ میلیارد از مردم جهان یعنی نزدیک به ۵ برابر مسلمانان پیرو ادیان و مذاهب دیگرند و هیچگونه ارتباطی به اسلام ندارند.

جمعیت شیعه تنها ده در صد کل مسلمانان،  یعنی نزدیک به ۱۲۰ میلیون می باشد و بیگمان شاید ۷۰٪ آنان یعنی ۸۴ میلیون آنان نیز ظاهراً و مادر زادی شیعه بوده و چندان اعتقادی بدان ندارند. حال، آخوند بیشرف و فرومایه این مذهب خود ساخته و بی ارزش و بی اعتبار را که شمار اندکی از جمعیت مسلمانان و شمار بسیار ناچیز و بی اهمیتی از جمعیت جهان را تشکیل و در بر می گیرد آنچنان بزرگ و واقعی نشان  داده که نزدیک به هفت میلیارد مردم جهان نیز در گرو آن قرار گرفته اند.

محرم و صفر در کشورهای اسلامی

در کشورهای عربی که طلیعه دار اسلامند و اسلام واقعی و آنچه پیامبر اسلام و یاران نزدیک به او از آن پیروی می کردند در این کشورها به اجراء گذاشته می شود ماههای محرم و صفر مانند ماههای دیگر قمری به صورت عادی و دور از هرگونه عزاداری و ماتم و شیوه برگزار می شود. نه حسین جاه طلب و مقام دوستی شهید می شود و نه عباس علمداری آب فرات برای لب تشنگان می برد. بدیهی است جنگ میان سربازان یزید حاکم و سلطان قانونی آن زمان و حسین فرصت طلب و زیاده خواه یک امر طبیعی آن زمان، و اجتناب نا پذیر بود. مردم کوفه هم که وسوسه شده بودند تا با حسین در جنگ همراهی کنند، به این نتیجه رسیدند که راه وی اشتباه است و حسین جز مقام دوستی و زیاده طلبی هدف دیگری ندارد. از این روی عاقلانه از وی فاصله گرفتند.

شتری که در تعزیه خوانی روز عاشورا در زارچ از توابع شهرستان یزد احتمالن برای حمل و نقل زینب خواهر امام حسین و فرزندانش پس از کشته شدن وی معین شده بود،  در حالیکه کمرش می سوزد و از وحشت جمعیت فراوان و سر و صدا و موزیک ناهنجار پای به فرار گذاشته و در میان جمعیت ۴ نفر را پایمال و زخمی کرد که آنان به بیمارستان منتقل شدند. آیا شما کمترین خرد و اندیشه ای در این مراسم مسخره می بینید؟!.

وارثان اصلی پیامبر اسلام

مردم عربستان از وارثان و بازمانده های اسلام ناب محمدی اند. هرآنچه آنان بگویند و عمل کنند همان گفتار و عملکرد پیامبر اسلام و نزدیکان او مانند ابوبکر، عمر، و عثمان می باشد. در این کشور صد در صد اسلام ناب محمدی، نه از واقعه کربلا و ماتم گرفتن و اشک ریختن برای حسین خبری است، و نه به یاد تشنگان فرزندان حسین کسی به سوگواری می نشیند، و نه برنامه فانتزی مراسم نخل برداری و حجله قاسم و دیگر داستان های مسخره که در بسیاری از شهرها و دهات ایران اجراء می شود و ملتی را در حماقت و بی فکری فرو می برد، برگزار می گردد. از این روی، این دو ماه محرم و صفر نیز به آرامی و بی دغدغه و بدون تعطیلی و بر سر و سینه زدن می گذرد.

سوگواری دهه محرم در ایران

به راستی ماه محرم و صفر به ویژه  دهه اول محرم برای ما ایرانیان دهه زجر و عقب نشینی، تنبلی، بیکاری، و رکود اقتصادی و بازماندن از هرگونه جنبش اجتماعی و زندگی روزمره است. دو ماه محرم و صفر گرچه برای آخوند جنایتکار فرومایه ماههای  فرصت طلبی و سودجویی و بهره برداری هرچه بیشتر از رزق و روزی ملت ناآگاه و کشتی به گل نشسته است، به همان نسبت بر نکبت و خواری و عقب ماندگی ملت دربند ایران افزوده می شود.

هزینه از بیت المال برای تعزیه خوانی محرم

رژیم ضد مردمی ولایت فقیه برای گول زدن و تحمیر مردم از چند سال گذشته در دهه م‍حرم میلیاردها تومان از بیت المال را به گروهی از دلالان و مفت خوران می دهد که در هرگوشه و کنار شهر و بخش های ایران به صرف برگزاری مجالس پر سر و صدا و تبلیغات دهه محرم پردازند و در هر نفطه دهها گوسفند و گاو کشته و به نام خود در میان مفت خوران و مزدوران ظاهراً به عنوان ملت ایران توزیع کنند.

جنگ مغلوبه و بزن بزن میان حضرت عباس و سپاهیان یزید در مراسم تعزیه و نمایشنامه ای که در میدان شهر مهریز استان یزد برگزار گردید. دوگروه نمایش دهنده به جای نمایش به جان هم افتادند و کتک کاری کردند.

نکته هایی چند از آنچه گفته شد:

ماه محرم و صفر ماههای سودجوہی و بیشتر دیکتاتوری و قلدری آخوند بیشرف و فرومایه است. همانگونه که خمینی جلاد می گفت:  “ اسلام با وجود محرم و صفر زنده است”. به راستی اگر محرم و صفر نبود که آخوند هرچه بیشتر ملت ناآگاه را سربه کیسه کند و با تبلیغات شوم و مسموم خود او را در قعر نادانی و بی خبری فرو برد هرگز آخوند جز دریوزگی در جلو خانه های مردم و کیسه گداہی به دست گرفتن کار دیگری نداشت!.

نکته پایانی:

آخوند جنایتکار  و ضد انسان هرساله در ماههای محرم و صفر میلیاردها تومان پول از بیت المال که در حقیقت از جیب مردم بیچاره و درمانده است، در میان دلالان و مزدوران خود پخش و توزیع می کند تا به برگزاری مجالس هرچه باشکوتر تعزیه خوانی و سوگواری در هرگوشه و کنار شهرهای ایران بپردازند و با کشتن شمار بیشماری گوسفند و گاو و توزیع آن میان مفتخوران و مزدوران خود به مردم وانمود کنند که خود مردم این برنامه های پرشکوه تعزیه خوانی را برگزار کرده اند.

ابعاد تبلیغاتی این حاتم بخشی از کیسه خلیفه که  خود ملت فقیر کشورمان است، به نام مزدوران رژیم در هر گوشه شهرها و بخشهای ایران تبلیغ و ثبت می شود. ‍در نتیجه شکوه و جلال این سوگواری هاو بریز و بپاش ها، از جیب ملت، آخوند بیشرف و فرومایه را هرچه بیشتر و بیشتر بر سر قدرت و زورگوئی نگاه می دارد.

 • رهایی

  اگه بخواییم رفتاراین اقلیت مردمی رو که تو تقویم دست کاری شده و من درآوردی این حکمران
  های قالتاق بی وجدان به ما مردم بی نصیب تحمیل شده ریشه یابی کنیم اونم تو روزهای ماتم و نکبتی که این حضرات برای
  ما نسخه پیچ کردن و به خیال خام خودشون ماها رو مسلمون و شیعه می دونن علتش چیزی جز “جهل و ترس” نمی تونه
  نتیجه ی این دریوزِگی و به درو دیوار زدن و به سر و صورت زدن این اقلیت بخاطر این داستانا و افسانه ها باشه که
  هرساله تو مدار تکرار میفته و این مردم احساسی هربار بدون هیچ مطالعه و آگاهی و
  دانش واقعی نسبت به حقایق واقعی این رخدادها شروع می کنن به برپایی این مراسم هایی
  که واقعا باعث اذیت و سلب آسایش و آرامش بقیه ی مردم میشه در صورتی که انقدر حقایق
  گریه آوری تو زندگی این روزهای ما مردم نه وقایع هزاران سال قبل!که در اثر گذر
  زمان بزرگنمایی شده هستش که این مردم خودشونو
  زدن به بی خبری و بی اطلاعی.از واقعیت های تلخ بچه هاشون مثل ناتوانی از ازدواج بیکاری و اعتیاد و هزار درد بی درمون دیگه بخاطر
  فقر و مشکلات اقتصادی و هزار کوفت و زهرمار دیگه که ی بچه دبستانی ام اینو دیگه
  درک کرده.

  هیچ ایرانی مسلمون و هیچ مسلمونی ایرانی نیست و این حاکمام زور گو و بی وجدان ما
  اکثریت مردم ایران رو با خود شون اشتباه گرفتن و با وقاحت هرچی تموم تر و با اصرار
  می خوان ما اکثریت مردم ایران رومثل خودشون از تبار عرب و طرفدار اون وحشی های
  بیابونی بی رحم بدونن و چی وحشتناکتر از این دیدگاه و تفکر مذهبی و
  اسلامی که هر قتل و غارت و جنایت و تجاوز و ویرانگری رو با اسم الله و اسلام
  توجیهش می کنن همونطور که با روی کار
  اومدن این نظام “الهی”شاهدش بودیم و صدهابرابر بدترش رو وقتی اعراب
  بیابانی تمدن ندیده تو حمله به ایران مرتکب شدن.

  در آخر باید
  گفت جامعه ی این روزهای ایران به
  دودسته ی مشهود تبدیل شده.ی دسته اقلیت مسلمون شیعه شده و دسته ی دیگه اکثریتی که این دولت اون ها رو به
  زور مسلمون و شیعه ی شناسنامه فرض کرده

  ما انسان هایی که از بد حادثه و از بی خردی و
  خیانت گذشتگانمون و ازجبر زمونه داریم تو این زندان بزرگ مثلا زندگی می کنیم خودمون رو بدجور به خواب
  زدیم و اجازه دادیم که فقط بذارن زنده بمونیم و همه جور حق دیگه رو ازمون گرفتن و
  حتی واسه ی بعد از مرگمونم واسمون تعیین تکلیف کردتن که قراره چه اتفاقایی واسمون
  بیفته و چه چیزایی رو باید تو آستینمون آماده داشته باشیم واسه گذر بی خطر و مشرف
  شدن به اون دنیا!

  و در آخر باید پرسید که ما به کجا می رویم…

 • jasusane regim

  khatare.rousi@islamist.marxist.net

  They are bringing this sectarian war to Canada.
  Ashura in Toronto
  Christian Iranians in jail in Tehran

  Harper knew Russians and Islamic Republic of Iran are both
  sources of Dictatorship, invasion, and anti-stablity in the region and
  around the world. His decision to close Iranian Embassy and his support
  for Ukraine were both wise. Iranians and Canadians will come to know
  that his decision was to their benefits when Islamic Republic of Iran
  activates its sleep cells which are pro_Russian Marxists migrated to
  Canada and are waiting to destroy Iranian Canadians’ life in the Western
  countries by sending these Intelligence service members of Russia and
  IRSI and committing crimes, terrorism, and chaos in Canada

  I hope Liberal party of Canada does not open the gate to these terrorists and intelligence services.

  While ago BBC Farsi which is Pro-Russian Marxists war room against
  Western countries and their allies posted a provocative article accusing
  Iranian Canadians for not supporting their country of birth and being
  dissolved in Canadian society. By that they mean two hundred thousand
  Iranian community in Canada should support Islamic Republic and its
  Master Russia by hiding behind Marxism and supporting major political
  trend of IRSI and Russia. This is a warning to Iranian Canadians: Do not
  let Regime poppets represent you in Canadian society. Stop their plans,
  ceremonies, religious interference, and hurting you and Iranians in
  eyes of Canadians

  Other wise they will bring worse than Shariah law which is Islamist
  Marxism to Canada and create trouble. Canada is a secular country and
  freedom of speech does not mean you bring back warded divisive religion
  which is completely mixed with Russian Marxism and Russian political
  plots to Canada. Whoever likes these religious agenda should go back to
  Iran, Iraq, and Lebanon. Canada should tell these people that whenever
  you allowed Iranian Christians freely practice their religion in Iran we
  will let you to do your thing here.

 • پندار نیک

  دین برا آخوندا بهانه ایست تا حکومت کنن و گرنه آدم یه جو عقل داشته باشه میفهمه خدا و پیغمبر و دارودستش همشون تروریستن و چه جنایتا که نکردن نامردای بیشرف