فساد مالی واخلاقی چون زنبارگی و لواط، سراپای رژیم رافراگرفته ۲

پیش گفتار:

به دنبال برنامه لواط و فساد اخلاقی نزدیکترین یاران خامنه ای جنایتکار که هفته گذشته از تلویزیون صدای آمریکا VOA)) پخش شد، نگارنده بر آن آمد تا فساد های دیگر رژیم کشتارگر اسلامی مانند پاره ای از دزدی ها، و غارتگری های آنان را نیز برای آگاهی خوانندگان گرانمایه به نگارش در آورد.

تصور نمی رود رژیمی در سراسر تاریخ، چه در ایران، و چه در کشورهای دیگر دیده شده باشد که به اندازه خامنه ای و یارانش دست به سرقت بیت المال زده، خون جوانان را ریخته، فساد و هرزگی را رواج داده، حرمت انسانیت و آزادگی را از میان برداشته، تاریخ و احترام مملکت را زیر پا گذاشته و به لجن کشیده باشد.

تاریخ نشان  می دهد و نسل های آینده به میزان جنایت، فساد، هرزگی، غارتگری، و دهها صفات رذیله و وطن فروشی دیگر این گروه غیر انسان و غیر ایرانی پی خواهند برد، و به ما و نسل کنونی که همزمان با این دجال های تاریخیم، نفرین خواهند فرستاد و ما را انسان های مسخ شده و بی خرد خواهند نامید که چگونه با سکوت و بی تفاوتی خود این زباله های زمان خود را تحمل نمودیم.

قاری برتر، لواط گر معروف و رفیق گرمابه و گلستان خامنه ای جنایتکار، که پرونده تجاوز او به وکدکان معصوم ایران  به دستور خامنه ای در گوشه ای پنهان شده و تا کنون به شکایات گروه زیادی از قربانیان این دیو مکار ترتیب اثر داده نشده است.

قاری برتر، لواط گر معروف و رفیق گرمابه و گلستان خامنه ای جنایتکار، محمد گندم نژاد طوسی که پرونده تجاوز او به وکودکان معصوم ایران  به دستور خامنه ای در گوشه ای پنهان شده و تا کنون به شکایات گروه زیادی از قربانیان این دیو مکار ترتیب اثر داده نشده است.

محمد گندم‌نژاد طوسی

دزدی و غارتگری های رژیم

نه تنها خامنه ای که به عنوان ابر دزد تاریخ ایران شناخته شده، بلکه هریک از اعضاء خانواده کثیف او، هریک از آخوندهای بیشرف و فرومایه گرداگرد او، مزدوران حامی و طرفدار وی اعم از بیت رهبری، مجلس کذائی اسلامی، جنایتکاران محافظ او، مزدوران درون به اصطلاح دولت و یا دارای سمت یا پست های دولتی، مزدوران وی در امامزادها، مسجدها، جاسوسان و نمایندگان او در کشورهای اروپائی، کانادا، و آمریکا، و چندین هزار آخوند و آخوندک پست و فرصت طلبی که یک شبه لچک آخوندی به سر کشیدند، همگی در غارتگری و جنایت های فراوان خامنه ای و یارانش شریکند و بیگمان روزی پاسخ گو خواهند بود.

علاوه بر جانیان ذکر شده در بالا، صدها جیره خوار آدمکش و قداره بند گرداگرد خامنه ای و فرزندان جنایتکارش، هرکدام، به نوعی، و به نحوی با سازش بانک مرکزی و رشوه خواری از بانکهای دیگر و داشتن سهام در واردات، از همه چیز و همه نوع اجناس بنجل و بی ارزش از چین، ترکیه، و هندوستان، و صادرات نفت، معادن، اشیاء گرانبها، غارت کردن موزه ها و فروختن اشیاء عتیقه و پربها، و بسیاری از دزدی های ناشناخته و مخفیانه از دید و اطلاع مردم، نخست مملکت را به ویرانی کشاندند، و دیگر آن که نسل کنونی و آینده را فقیر، ناتوان، و خاکستر نشین ساختند.

قاری و لواط کار معروف محمد گندم نژاد طوسی،  هم پالکی و دوست گرمابه و گلستان رهبر اسلامی را بهتر بشناسید.

دزدی های خامنه ای و خانواده اش

اگر بگوئیم خامنه ای شاه دزدان است، سخن گزافی نگفته ایم. به دنبال دزدی های کلان او، هریک از افراد خانواده اش نیز با دزدی های کلان خود، موجبات فروپاشی کشور، و فقر و تهیدستی بیشترین مردم ایران را فراهم ساختند.

در اینجا لیستی از دزدی های خامنه ای جنایتکار که همراه با ۱۰۰۰نفر دیگر از خانواده کثیف او و مزدوران و هم پالکی های وی در سال ۲۰۱۱ از بانک مرکزی و بانکهای دیگر به کمک و یاری چند میهن پرست از جان گذشته به بیرون درز کرده بود پخش می شود و به جرأت می توان گفت که از آن زمان تاکنون یعنی در مدت ۵ سال گذشته میزان غارتگری های این جانوران ضد ایرانی دست کم دوبرابر شده است:

علی خامنه ای
(Switzerland (Micheloud & Cie/UBS/Credit Suisse, 18 accounts adding to 8.4 billion Euros, Liechtenstein $9.7 billion, Cayman Islands $6.8 billion , Shanghai $3.2 billion, Liechtenstein $2.9 billion, Belize $2.5 billion, Russia $1.1 billion, Malaysia $450 million, Trinidad & Tobago $400 million , S. Africa 2.1 billion Euros, India $630 million, UAE $560 million, Syria $210 million)
********************************************************
مجتبی خامنه ای
(England ? 1.14 billion (2 accounts frozen since 2009), Germany 2.12 billion Euros (4 accounts), Qatar $400 million, S. Africa 950 million Euros (2 accounts), UBS/Micheloud & Cie/Credit Suisse 12 accounts adding to 3.85 billion Euros, Liechtenstein $ 2.8 billion, S. Africa $620 million, Shanghai $4.1 billion, UAE: $ 700 million, Malaysia A$670 millions)
********************************************************
مسعود خامنه ای
(UBS/ Micheloud & Cie/Credit Suisse 2.7 billion Euros, S. Africa $980 million, Syria $45 million, UAE $120 million, Malaysia 540 million Euros, Venezuela $1.2 billion, India 320 million Euros)
********************************************************
‎مصطفی خامنه‌ای
(Credit Suisse $690 million, Hong Kong ?360 million, Russia $80 million, Syria $12 million, Canada C$110 million, Panama $992 million)
‎نازیه خامنه ای
(Turkey $52 million, India 120 million Euros, Germany 102 million Euros, United Kingdom ? 280 million, UBS $421 million)
********************************************************
‎بدریه خامنه ای
(UAE ?142 million, Syria $13 million, Spain 120 million Euros, Panama $329 million)
********************************************************
حسن خامنه ای
(UAE $60 million, Canada C$200 million, Turkey 37 million Euros, Shanghai $ 344 million) ********************************************************
‎هادی خامنه ای
(Liechtenstein $290 million, S. Africa ?121 million, Malaysia 93.2 million Euros, UBS/Scobag Privatbank/HSBC Private Bank (Suisse) 890 million Euros, Turkey 84 million Euros)
poverty-in-iran-and-riches-of-akunds-islamic-clerics
آخوندهای بی شرف و فرومایه، خرد و عقل را از امت ناآگاه ربوده، و آنان را وا می دارند تا هستی خود را به پای مرده های تازیان به عنوان آمام زاده هابریزند. در برابر این فقر و بیچارگی مردم، تازیانند که این چنین به شکم پروری و مفتخوری می پردازند.

 با شاه دزدان چگونه رفتاری می توان داشت؟

خامنه ای، به عنوان شاه دزدان، فاسد ترین، و زیان بخش ترین فردی که بی هیچ منطق و دلیلی بر سر قدرت نشسته و حکومت فاشیستی مذهبی را در ایران پیاده کرده ، مسئول همه این بدبختی ها است.

این فرد نسناس و فاسد اگر هزار دست و پا هم داشته باشذ، بنا به قانون جنایت بار خودشان، هرکدام در هر دزدی و غارتگری، باید از پیکر گندیده اش جدا می شد. به ویژه فرزند جنایت کارش مجتبی، که صدها خون انسان و میلیون ها دلار ارز دزدی شده را به این ملت بدهکار است، و بی تردید آب خوش از گلوی او پایین نخواهد رفت. زیرا انتقام وحشتناک ایرانیان در پی او است.

فسادهای اخلاقی رژیم

فسادهای اخلاقی این رژیم کشتارگر یکی دو نوع نیست که بتوان در این جا به همگی آنان یادآور شد. برای نمونه در این جا به چند نمونه آنها پرداخته می شود:

۱- صیغه یا فحشای اسلامی

بیگمان عملزشت و کریه صیغه  که یک عمل غیر انسانی و روسپیگری یا فحشای بارز است  از زمان روی کار آمدن آخوند های بیشرف در سراسر کشور به ویژه میان خانواده های فقیر و درمانده خاکستر نشین که بیش از ۴۰٪ اجتماع ما را تشکیل می دهند  رواج یافته است. در روزگار پیشین و رژیم گذشته از این عمل حیوانی و زشت اجتماعی سوای گرداگرد امامزاده ها و مکان های مذهبی که آخوند در آنجاها نفوذ و قدرت گول زدن زنان ساده دل و بی خبر داشت در سطح کشور دیده نمی شد.

زنان فقیر ایران هم در گذشته ترجیح می دادند با فقر و درماندگی بسازند ولیکن دامن  عفت خود را آلوده نکنند. ولیکن مانند صیغه خانه حضرت در خدمت زوار و عراقی های شهوت پرست، امروزه همگانی شده، حتی زنان مرفه جامعه با نرخهای بالا و خیره کننده، صیغه یا روسپیگری آخوندی را به منت پذیرا می شوند. آیا فسادی در جامعه از این بالاتر دیده می شود؟!.

بنا به توصیه و خواست آخوندهای جنایتکار، عمل کریه و زشت و غیر انسانی صیغه که روسپیگری و فحشای اسلامی نامیده می شود، در سراسر ایران میان گروه زیادی از زنان فقیر و درمانده و یا زنان ثروتمند شهوت ران، رواج یافته است.

بنا به توصیه و خواست آخوندهای جنایتکار، عمل کریه و زشت و غیر انسانی صیغه که روسپیگری و فحشای اسلامی نامیده می شود، در سراسر ایران میان گروه زیادی از زنان فقیر و درمانده و یا زنان ثروتمند شهوت ران، رواج یافته است.

۲- رشوه خواری

رشوه دادن و رشوه گیری که در روزگار گذشته چندان رواجی نداشت، و تنها در پست های بالای کشوری و گمرکات نمونه های کمی از آن دیده می شد. ولی امروز علنی و همگانی شده. کاری در مملکت صورت نمی گیرد و مشکلی حل نمی شود بدون آن که در آن رشوه گیری باشد.

نگاهی  به امتیازات ناجور و غیر منطقی که شهرداری ها به مالکان و گردن کلفتان جامعه می دهند و گهگاهی اجازه ساختمان ۶-۸ طبقه در کوچه تنگ و تاریکی به کسی می دهند که مالک کنار آن نتوانسته قانوناً خانه خود را ۲-۳ طبقه روی هم کند. همچنین، میزان رشوه خواری در ادارت دارائی، ثبت اسناد، و گمرکات ناگفتنی است.
در آینده نه چندان دور که پرده ها بال می رود میزان این فساد مالی بر همگان روشن خواهد شد.

ترویج صیغه (فحشای اسلامی) در جامعه توسط ملایان نابودگر فرهنگ

۳- دروغ پردازی

صفت بسیار ناپسند و نکوهیده دیگر که از بام تا شام نشخوار رژیم جنایتکار اسلامی و بیشتر آخوندهای فاسد همراه رژیم، دولت و  نماینده های غیر انسان و ضد مردمی مجلس دزدان، و مزدوران گردادگرد خامنه ای، بوده، و به اصطلاح استخوان راست در بدن این جانوران دیده نمی شود. صفت زننده دروغگوئی است که از این رژیم غیر انسانی به سر ا سر جامعه  نفوذ کرده و از کودکستان تا دانشگاه به فرزندان این آب و خاک آموخته می شود.

وقتی آخوند به مردم یاد می دهد که اگر روزه نیستند وانمود کنند که روزه اند، و یا اگر کسی نماز نمی خواند آن را در خود نگاه دارد، و یا پدر و مادر به فرزندان خود می آموزند که در مدرسه به کسی نگویند خانواده آنان روزه نمی گیرد و یا نماز نمی خواند، همه اینها صفت زننده دروغ گوئی است که از آخوند مانند وبا و طاعون به دامن اجتماع سرایت کرده است.

رژیمی که در هر لحظه دروغ می گوید و از کاهی کوهی، و از کوهی کاهی می سازد، همه دروغها و تقلب های خود را به آمریکا، اسرائیل و صهیونیست ها نسبت می دهد!.

هنگامی که یک ایرانی به صفات زشت و زننده و به پوچی اسلام محمدابن عبدالله کلاهبردار پی میبرد و می خواهد از دین برگردد و یا ادیان دیگری را بپذیرد، سزای او در این رژیم کشتارگر غیر انسانی مرگ است. چنانکه تا کنون دسته دسته فرزندان بهائی ایران که نخواستند دروغ بگویند و حقیقت ایمان و باورهای خود را آشکار ساختند ویا افرادی که دین مسیحی را برگزیدند  به دار آویختند و یا در زندان ها به شکنجه و آزار آنان پرداختند.

وقاحت و بیشرمی است اگر آخوندها بگویند در اسلام صیغه و یا فحشای اسلامی وجود ندارد و آن را بنا به مصلحت لحظه ای خودشآن انکار کنند!.

وقاحت و بیشرمی است اگر آخوندها بگویند در اسلام صیغه و یا فحشای اسلامی وجود ندارد و آن را بنا به مصلحت لحظه ای خودشآن انکار کنند!.

۴- دزدیدن اموال و املاک مردم

گوشه ای از ایران نمی توان یافت که این رژیم غارتگر بر روی اموال و املاک مردم از قبیل دارائی ها، زمین، خانه، مزرعه دستی نگذاشته و میان خود و مزدوران حامی و نگهدارشان پخش و توزیع نکرده باشند.

زمین های درون و کنار هر شهر و استان را این دزدان قهار به نام خود ثبت نمودند که جزئیات آن موضوع یک کتاب است و در این جا نمی گنجد. زمین های استان خراسان که از پیش به عنوان گور رضای تازی ثبت شده را خامنه ای و فرزندان دزدش همگی به نام خود بالا کشیدند.

همچنین، زمین های اطراف تهران و کرج را مزدوران گرداگرد او و بستگان نزدیکش بالا کشیدند.
کسی را نمی توان یافت که در ادارات ثبت جرأت داشته باشد یک نمونه آن را بر ملا کند وگرنه کمتر از یک هفته سرش به بالای دار می رود.

۵-چپاول مردم به عنوان دریافت نذورات

دکان مکر و حیله ای که آخوند در سرتاسر کشور بازکرده، گول زدن و گمراه کردن مردم فقیر و بیچاره که نذورات و خیرات خود را برای تبرک، ثواب دنیا و آخرتی که ساخته و پرداخته خودشان است، به درون گور تازیان و مردگان آخوند که به عنوان امامزاده و بارگاه مقدس شناخته شده بریزند و در انتظار معجزات آن باشند.

بدین روش میلیاردها تومان پول و جواهرات به درون مرقد مردگان تازی در مشهد، قم، ری، شیراز، و صدها شهر و ده دیگر ریخته می شود و همه روزه بر اشتهای کاذب آخوند افزوده می شود. از این رو،  روز به روز بر فقر و بیچارگی مردم افزوده شده، به اصطلاح، “ مکنت بر مکنت، و نکبت بر نکبت افزوده می شود”.

۶- لواط و تجاوز جنسی به یکدیگر

ذات اسلام بر لواط و تجاوز به غلمان، و کودکان بنا شده و در آن جای هیچگونه انکاری نیست. از زمان محمدابن عبدالله لواط وجود ذاشته و این امر میان طلبه ها و آخوندها در محافل مذهبی فراوان دیده و شنیده شده، و جای هیچگونه پرده پوشی و انکار نخواهد بود. ولیکن آخوبد بیشرف بچه باز، تلاش می کند که در اینترنت و محافل بین المللی  خود را به بیراهه زده، و آن را عملی غیر اسلامی بداند.

نمونه زنده و آشکار آن لواط محمد گندم نژاد طوسی،قاری بزرگ و ممتاز قرآن  نزدیکترین فرد به خود خامنه ای است که می گوید او اسامی صد نفر دیگر لواط گر (بچه باز) مشهور را میشناسد. بر اساس افشاگری نوجوانان بسیار مذهبی از شاگردان این هیولای اسلامی، او تا کنون به شمار زیادی از آنان تجاوز کرده و شکایات این نوجوانان و اولیاء آنان  به جائی نرسیده، و پرونده ها به دستور جنایت کار بزرگ، خامنه ای  به کناری و گوشه ای انداخته شده است.

زیرا به خوبی روشن است که چنانچه پرونده قاری سعید طوسی برملا می شد و او را به محاکمه می کشیدند، بنا به اقرار او، پرونده صد نفر دیگر از اطرافیان و بستگان خامنه ای جنایتکار بر ملا می شد و بنا به یادواره معروف، :” گرحکم شود که مست گیرند، هرآن که در شهر هست گیرند”. در این صورت لیست بزرگی از آخوندهای لواط گر و اقامشان  آشکار و علنی می شد.

اگر رژیم ضد انسانی ولایت فقیه ریگی ته کفشش نیست و می خواهد تنها در یک مورد حقیقت خود را نشان دهد، باید قاری سعید طوسی  این هیولای آدمخوار را به طور علنی با حضور قربانیان او محاکمه کرده و در ملاء عام اعدام کند. وگرنه آنچه در مورد لواط آخوند و طلبه و اسلام گفته می شود انکار ناپذیر است.

یکی از صدها لواط گر و دیوانه جنسی گرداگرد خامنه ای جنایتکار و یا راسپوتین ایران که سرش را زیر برف کرده و تصور می کند هیچکس چهره کثیف و جنایت بار او را نخواهد دید!.

یکی از صدها لواط گر و دیوانه جنسی گرداگرد خامنه ای جنایتکار و یا راسپوتین ایران که سرش را زیر برف کرده و تصور می کند هیچکس چهره کثیف و جنایت بار او را نخواهد دید!.

پیام چند هموطن به این غول بی شاخ و دم

پس از شکایات گوناگون شماری از قربانیان این دیو اسلامی و پخش برنامه های آن از تلویزیون آمریکا VOA))، تنی چند از هم میهنان ما خطاب برای این جانور خون آشام پیام هائی فرستاده اند که از این گونه است:

 سعید طوسی یا محمد گندم نژاد طوسی، اول با شما سخنی و بعد از خانواده ات سوالی داریم:

۱ –محمد گندم نژاد طوسی ، نه تنها من بلکه تمامی پدران و مادران ، تحمل فرو رفتن یک خار کوچک به پای فرزندانشان را ندارند تا برسد باینکه به آنان تجاوز جنسی شود .

۲ – شما چگونه به چشمان و صورت آن کودکان و نوجوانان معصوم نگاه میکردید و اعمال زشت و پلید خود را انجام می دادید . آیا در آن هنگام به پدر و مادران آنها فکر نکردید که چگونه با اعتماد و بمنظور آموزش کلام خدا دسته های گلشان را بشما سپرده اند ؟ آیا شما از همان قرآن شرمتان نشد ؟ شمایک بیمار و پریشان حال جنسی هستین که امیال و هوس خود را با کودکان و نوجوانان کم سن و سال ارضاع میکنید .

۳ – شما بدور از هر گونه انسانیت ، شرف ، غیرت و مردانگی هستید . شما همجنس بازی هستید که باید بدنبال هم نوع خود جای دگر باشید نه با کودکان و نوجوانانی که برسم امانت به نزد شما سپرده اند .

۴ – شما با این اعمالتان به تمامی اعتقادات خود همانا دین مبین اسلام ، قرآن ، رفتار و اخلاق اسلامی پشت کرده و توهین بزرگ و نا بخشودنی انجام داده اید که سزای اعمال شما طبق همان قرآن سنگسار میباشد و هیچ آبروی نزد خداوند ، خانواده و اطرافیانت ( بیت رهبری ، محل کار ) ندارید .

۵ – همسر و فرزندان محمد گندم نژاد طوسی، شماها چگونه چنین همسری و پدری را تحمل میکنید ؟ چگونه تنهایی خود را در منزل با وی سپری میکنید ؟ چگونه ایشان اعمال خود را توجیه میکند ؟ مگر میشود چنین شخصی را همسر و پدر خطاب کرد ؟ ایشان بر نام مقدس و زیبای پدر توهینی بس بسیار بزرگ کرده اند .

به این ویدیو که صیغه یا فحشای اسلامی  را توجیه کرده و آن را به اصطلاح ماست مالی می کنند توجه کنید. هاشمی رفسنجانی صیغه را یک عمل حسنه مربوط به صفت زنبارگی و رذالت امام حسن می داند.

 نکاتی چند از آنچه گفته شد:

 رژیم ضد انسانی ولایت وقیح مجموعه و کلکسیونی از فساد است که علاوه بر میلیاردها دلار و یورو دزدی های خامنه ای و بستگان غارتگرش،  می توان پاره ای از آن ها را این چنین بر شمرد:

۱- صیغه یا فحشای اسلامی ۲- رشوه خواری ۳- دروغ پردازی ۴- دزدیدن اموال و املاک مردم

۵- چپاول پول مردم به عنوان دریافت نذورات ۶- لواط و تجاوز جنسی به یکدیگر

  • ایرانی

    فعالیت های شکمی و زیر شکمی جزئی جدانشدنی از زندگی این حشرات [جهش یافته هستش .مرتیکه چندش آور آدم حالش بهم می خوره از این زالوها و این به اصطلاح دولت اسلامی صیغه پرور.ملتو به گدایی کشوندن حالا صیغه رو رواج دادن.واقعا این ملت دیگه چیزی ام برای از دست دادن!

  • پندار نیک

    واکنش الله نسبت به این قضیه : ای رسول به آنان بگو ما از آنچه که بر مومنان تهمت روا می دارید آگاهیم .آیا ندیدند چگونه بر آن قاری امر نمودیم تا بر سرای داخل شود و فرزندان شما را آیاتی از ما بیاموزد.گروهی از کافران پنداشته اند آن قاری طفلانی را به حمام برده و ترتیب نموده است حال آنکه خداوند به همه چیز آگاه است. بگو آن صداها که از حمام شنیده اید همانا صدای جبرئیل بوده که بر پشت ایشان(قاری) کیسه میکشیده تا خستگی تلاوت از تن به در کند و اینگونه خداوند پاداش اعمال نیک مومنان را به آنان میدهد. آیا ما برای شما در ایشان(قاری) معجزاتی قرار ندادیم؟آیا به کله کچل ایشان نمی نگرید؟ آیا انعکاس نور را در کله ایشان نمیبینید ؟ آیا به دنبال آیات و نشانه های بیشتری هستید؟خداوند میداند آنچه را که شما نمیدانید .تنها از خداوند و رسولش پیروی کنید تا رستگار شوید.(سوره جدید ترتیبون آیات ۱ تا فلان)تا آیات و روایات بعدی صدق الله العلی العظیم!