چرا روحانی به آمارسازی و دروغ در میدان اقتصاد روی آورده است ؟ ۲

لافهای اقتصادی

درحالیکه مردم ایران درگیر خرابکاریهای محمود احمدی نژاد و سعید جلیلی با رهبری حکیمانه خامنه ای بودند ، حسن روحانی را در اوج نومیدی انتخاب کردند تا گره کور اقتصاد را به کمک کلید وی باز نمایند.

شیخ کلید ساز وعده هایی برای ۱۰۰ روز داد که پس از نزدیک به چهار سال هنوز به انجام نرسیده اند! مهمترین نگرانی مردم ایران اقتصاد راکد و بیمار و بیکاری فزاینده بود. وعده های روحانی آنچنان شورانگیز بود که مردم را به پای صندوقهای رأی کشانید؛ نتیجه چه شد؟ همان که از پیش معلوم بود. نرمش قهرمانانه با توصیه های حکیمانه خامنه ای و دلقک بازی جواد ظریف در مدتی طولانی به برجام رسید. برای ۲ سال مردم ایران منتظر بودند تا سرانجام چانه زنی را ببینند. سرانجام البته چیزی نبود که بیشتر مردم انتظار داشتند. زمانی که یک کشور با جمعیتی حدود ۸۰ میلیون نفر دچار افت اقتصاد و بحران بیکاری و ورشکستگی می شود ، سالهای زیادی برای ترمیم آن نیاز است.  هرچند با توجه به حاکمیت نظام فاسد و دزد ، این ترمیم هرگز محقّق نخواهد شد.

لافهای اقتصادی دولت روحانی با تبلیغات و هیاهوی بسیار آغاز شد. اما مگر ایران در گذشته برنامه توسعه نداشته است؟ چه شد که بدینجا رسیدیم؟ مگر غیر از این نیست که در این سیستم فاسد و دزدپرور هیچ امنیت اقتصادی چه برای سرمایه گذار ایرانی و چه برای خاریجیها وجود ندارد؟

کاهش ارزش ریال و رسیدن دلار به نرخ بیش از ۴۰۰۰ تومان خود نشاندهنده ادامه سیاست تضعیف اقتصادی قشر متوسط و فشار بر قشر کارمند و کارگر است . حقوق ماهانه یک کارگر تنها ۲۸۰ دلار در ماه است که البته اگر به مشاغل غیر رسمی و پاره وقت نگاه کنیم بسیاری از مردم با حقوقی زیر ۲۰۰ دلار معلوم نیست چگونه زندگی می کنند!

درحالیکه مردم ایران درگیر خرابکاریهای محمود احمدی نژاد و سعید جلیلی با رهبری حکیمانه خامنه ای بودند ، حسن روحانی را در اوج نومیدی انتخاب کردند تا گره کور اقتصاد را به کمک کلید وی باز نمایند. شیخ کلید ساز وعده هایی برای 100 روز داد که پس از نزدیک به چهار سال هنوز به انجام نرسیده اند!

درحالیکه مردم ایران درگیر خرابکاریهای محمود احمدی نژاد و سعید جلیلی با رهبری حکیمانه خامنه ای بودند ، حسن روحانی را در اوج نومیدی انتخاب کردند تا گره کور اقتصاد را به کمک کلید وی باز نمایند.
شیخ کلید ساز وعده هایی برای ۱۰۰ روز داد که پس از نزدیک به چهار سال هنوز به انجام نرسیده اند!

نبود امنیت اقتصادی

هم در میان مردم و هم در میان سرمایه گذار خارجی ، نوعی بی اعتمادی نسبت به رژیم فعلی وجود دارد. رژیمی که پایه های لرزان اقتصادش بر مبنای رانت و دزدیهای آقازادگان استوار است. امنیت مالکیت هم وجود ندارد ، چه برسد به امنیت سرمایه گذاری.

جو خارجی ستیزی و دشمن تراشی ایجاد شده هم به این شرایط دامن می زند و تلاش یقه سفیدهای دولت روحانی هم برای جلب سرمایه تاکنون نتیجه نداده است.

با روند فعلی که خامنه ای و سپاه یک سوی اقتصاد ایران هستند و رفسنجانی و آقازادگان سوی دیگر بسیار بعید است شرکتهای معتبر خود را به خطر بیاندازند. حتی ورود مجدد پژو ، رنو و خرید هواپیما از ایرباس و  بوئینگ دچار چالش جدی شده است و  این تازه آغاز مشکل است. بانکها و بنگاههای خارجی تمایل خود را نسبت به ایران از دست داده اند و کمتر حاضر به ریسک می شوند. یکی از مسکلات بزرگ ایران بی اعتمادی همسایگان عرب است که با جنگ طلبی ایران و اعمال احمقانه ای چون حمله به سفارت به بدترین زمان خود رسیده است.

نرمش قهرمانانه با توصیه های حکیمانه خامنه ای و دلقک بازی جواد ظریف در مدتی طولانی به برجام رسید. برای 2 سال مردم ایران منتظر بودند تا سرانجام چانه زنی را ببینند. سرانجام البته چیزی نبود که بیشتر مردم انتظار داشتند. زمانی که یک کشور با جمعیتی حدود 80 میلیون نفر دچار افت اقتصاد و بحران بیکاری و ورشکستگی می شود ، سالهای زیادی برای ترمیم آن نیاز است. هرچند با توجه به حاکمیت نظام فاسد و دزد ، این ترمیم هرگز محقّق نخواهد شد.

نرمش قهرمانانه با توصیه های حکیمانه خامنه ای و دلقک بازی جواد ظریف در مدتی طولانی به برجام رسید. برای ۲ سال مردم ایران منتظر بودند تا سرانجام چانه زنی را ببینند. سرانجام البته چیزی نبود که بیشتر مردم انتظار داشتند. زمانی که یک کشور با جمعیتی حدود ۸۰ میلیون نفر دچار افت اقتصاد و بحران بیکاری و ورشکستگی می شود ، سالهای زیادی برای ترمیم آن نیاز است. هرچند با توجه به حاکمیت نظام فاسد و دزد ، این ترمیم هرگز محقّق نخواهد شد.

رکود و تورم

رکود و تورم از دیگر مشکلات ایران است. باتوجه به کاهش شدید تولید ناخالص ملی ایران در سالهای گذشته ، جلب سرمایه و ایجاد بازارهای تازه از سوی خارجیها بسیار مشکل و گاه ناممکن می نماید. شرکتهای سرمایه گذار با مشاهده آمار فقر ، بیکاری و فساد اداری ایران ، تمایل خود را از دست داده اند. ایران یکی از نا امن ترین و فاسد ترین اقتصادهای دنیا را دارد و بسیاری ار بازرگانان و شرکتهای خارجی با توجه به فساد اداری و اقتصادی ایران حاضر نیستند بصورت نقد سرمایه بیاورند و یعی دارند بصورت بیع متقابل و یا شراکت عمل نمایند. حتی همین هم با مشکلات فراوان از نظر امنیت روبروست و کم نیستند سرمایه گذارانی که پس از سالها هنوز در پیج و خم بروکراسی و فساد حاکم ، اندر خم یک کوچه مانده اند.

رکودی که ناشی از کاهش قدرت خرید قشر متوسط بوده است یکی از دلایل عدم تمایل سرمایه گذاران است. بازار ایران آن طراوت و شادابی لازم را ندارد. هر شرکت خارجی به مشتریان بالقوه خود می اندیشد. مشتریانی که به برکت نظام مقدس جمهوری دزدان به گروهی مفلوک و بدهکار بانکی بدل گشته اند. آمار چکهای برگشتی و پرونده های مالی خود گواه ناگواری وضع مردم ایران است.

رکودی که ناشی از کاهش قدرت خرید قشر متوسط بوده است یکی از دلایل عدم تمایل سرمایه گذاران است. بازار ایران آن طراوت و شادابی لازم را ندارد. هر شرکت خارجی به مشتریان بالقوه خود می اندیشد. مشتریانی که به برکت نظام مقدس جمهوری دزدان به گروهی مفلوک و بدهکار بانکی بدل گشته اند. آمار چکهای برگشتی و پرونده های مالی خود گواه ناگواری وضع مردم ایران است.

رکودی که ناشی از کاهش قدرت خرید قشر متوسط بوده است یکی از دلایل عدم تمایل سرمایه گذاران است. بازار ایران آن طراوت و شادابی لازم را ندارد. هر شرکت خارجی به مشتریان بالقوه خود می اندیشد. مشتریانی که به برکت نظام مقدس جمهوری دزدان به گروهی مفلوک و بدهکار بانکی بدل گشته اند. آمار چکهای برگشتی و پرونده های مالی خود گواه ناگواری  وضع مردم ایران است.

از سوی دیگر با توجه به وجود تورم  بالا  در سالهای گذشته ، هنوز هم با وجود رکود شدید ، نرخ ریال کاهش می یابد و تورم در حدودی بالا باقی مانده است. این کاهش ارزش ریال برای سرمایه گذاران سم است چرا که ایشان سودشان ریالی است و طبیعتا کاهش ارزش ریال به ضرر و زیان آنها خواهد انجامید.

تصور بفرمایید که در شهری بزرگ و شلوغ مانند تهران قرار است کاری حیاتی را در عرض یک روز انجام دهید. اگر بشما بعنوان یک غریبه و خارجی آدرس نادرست بدهند، کل مسیر پیموده شده شما بیهوده است. ارائه آمار غلط بسان دادن آدرس نادرست است. آمارهای دولت روحانی به پشیزی هم نمی ارزد. نه نرخ تورم ، نه نرخ رشد اقتصادی و نه نرخ بیکاری هیچکدام با واقعیات آشکار امروز ایران نمی خوانند. یک کارگزار اقتصادی براحتی می تواند متوجه این آمار نادرست شود .

تصور بفرمایید که در شهری بزرگ و شلوغ مانند تهران قرار است کاری حیاتی را در عرض یک روز انجام دهید. اگر بشما بعنوان یک غریبه و خارجی آدرس نادرست بدهند، کل مسیر پیموده شده شما بیهوده است.
ارائه آمار غلط بسان دادن آدرس نادرست است. آمارهای دولت روحانی به پشیزی هم نمی ارزد. نه نرخ تورم ، نه نرخ رشد اقتصادی و نه نرخ بیکاری هیچکدام با واقعیات آشکار امروز ایران نمی خوانند. یک کارگزار اقتصادی براحتی می تواند متوجه این آمار نادرست شود .

آمار نادرست و آدرس دروغ

تصور بفرمایید که در شهری بزرگ و شلوغ مانند تهران قرار است کاری حیاتی را در عرض یک روز انجام دهید. اگر بشما بعنوان یک غریبه و خارجی آدرس نادرست بدهند، کل مسیر پیموده شده شما بیهوده است.

ارائه آمار غلط بسان  دادن آدرس نادرست است. آمارهای دولت روحانی به پشیزی هم نمی ارزد. نه نرخ تورم ، نه نرخ رشد اقتصادی و نه نرخ بیکاری هیچکدام با واقعیات آشکار امروز ایران نمی خوانند. یک کارگزار اقتصادی براحتی می تواند متوجه این آمار نادرست شود . آماری که صدای خامنه ای و روزنامه کیهان را هم در آورده ، هرچند که اهداف کیهان و خامنه ای جناحی است و آنها به انتخابات سال آینده می اندیشند ولی همین آمار نادرست بجای آنکه مشوق سرمایه گذاران خارجی باشد ، باعث سلب اعتماد از تیم اقتصادی روحانی شده است و دیپلماتهای حسن فریدون دست از پا درازتر از سفرهای پرهزینه برمی گردند بی آنکه تضمینی برای ورود غرب به اقتصاد ایران داشته باشند. طبیعی است که غربیها به آمارسازی دولت روحانی کاری ندارند و بهتر از هرکس می دانند که ماست حسن روحانی کره دارد و یا آب است!

بنابراین آمارسازی حسن روحانی این شیخ خوش زبان دیپلمات ، جایی در اقتصاد ندارد. علم اقتصاد علم اعداد است و این اعداد و ارقام واقعی هستند که با زبان بیزبانی کل اقتصاد طوفان زده ایران را جار می زنند. حال اگر روحانی توانسته عده ای عوام و عمّی را بدور خویش جمع کند و داد موفقیت سر دهد، کسی از مخاطبان آگاه داخل و غرب را بدین گزافگویی اعتنایی نیست.

 

 • free

  این روزا تو در و دیوارشهر و پل های عابرپیاده و
  خلاصه هر گوشه کناری می تونیم این شعارهای پوچ و مسخره ضد آمریکایی رو ببینیم اونم تو این شرایطی که واقعا روزهای
  اوج ناکارآمدی و به گند کشیدن اوضاع اقتصادی و اجتماعی ایران توسط این نوابغ فکریه!که
  چشمهامون دیگه به دیدن این مزخرف گویی ها عادت کرده بخاطر منحرف کردن فکر عامه ی
  مردم از وجود افریط آخوند. چون آخوند بو برده که آمریکا تو فکر برچیدن بساط مفت
  خوریشه.کمتر آدم عاقل و سالمیه که ندونه رابطه ی اقتصادی و سیاسی با کشوری مثل
  آمریکا ی رابطه ی فوق العاده و پرسود برای مردم اون کشور
  به حساب میاد که موجب جهش اقتصادی اون مملکت می شه همونطور که می تونیم نمونه های اون
  رو تو کل دنیا ببینیم اما رابطه با روسیه فقط
  به بدبختی های اون کشور دامن می زنه و نمونه هاش هم فراوونه که نمونه ی واضحش همین ایرانی هست که تحت سیطریه
  آخوندها داریم توش به اصطلاح زندگی می کنیم جدا از روضه هایی که حضرات تو بوق و
  کرنا کردن و سعی کردن که قضیه رو وارونه جلوه بدن اما خودشونم می دونن که دارن
  مزخرف می گن . بگذریم…یکی از اون نوشته هایی رو که از کله ی بیمارو عمامه پیچی
  شده ی آقایون ونگهباناشون یعنی پاسدارا به
  بیرون سرایت کرده و تو درو دیوار شهر نوشتن رو به این شکل اصلاح می کنم..

  فرموده بودند که”هر کشوری که به آمریکا
  اعتماد کرد ضربه خوررد”که باید به این صورت اصلاح بشه که)هر کشوری که به موجودی به اسم آخوند میدون داد آخوند سوار گردنش شد و هست و نیستش رو قبضه کرد
  (. و
  این چند ساله ام نشون دادن که خر سوارای قابلی ام هستن و پایین بیاام نیستن.

 • bazigarane rousi rosva

  قبلا نوشتم چگونه مارکسیست های روسی و عوامل آشکار و پنهان آنها در رسانه های فارسی به قصد حفاظت از ج ا در خط روسیه و علیه امریکا و اسرائیل وکشورهای غربی دست به دامن سلطنت ، رضا شاه ، و رضا پهلوی میشوند . و هر وقت برای جنایت کار خواندن امریکا در مقابل روسیه کم می آورند مصدق را بهانه میکنند . در حالیکه خود اینها در جاهای دیگر علیه مصدق و سلطنت و کورش و مشروطه دهانشان کف میکند بماند خود اینها با همکاری شوروی و حزب توده و اتحاد با روحانیت مصدق را زمین زدند و گناه آنرا گردن امریکا انداختند . آخوند ها هم هروقت میخوهند علیه امریکا اقامه دعوا کنند اتفاقا مصدق را بهانه میکنند اما به وقت له کردن ملی ها علیه مصدق دهان به کف می الایند . بالاخره تو نمیفهمی اگر این مصدق بد بود که امریکا کار خوبی کرد او را ساقط کرد . مثل ساقط کردن صدام که ما نفهمیدیم از نظر این جماعت بل بشو و هوچی روسی کار بدی بود یا خوبی بود ؟ انهم از مسائل موسمی است . گاهی خوب است ، گاهی بد است . تا نظر سلطان چه باشد . یا اینکه ترامپ از کلینتون برد بالاخره خوب بود یا بد ؟ کسی از این جماعت مارکسیست روسی و متحدین مارکسیست اسلامی و آخوندهای مذبذب روس پناه هرگز جواب درستی نخواهد شنید . اما جماعت دیگری هستند که نقاب سلطنت، ملی گرایی ، سوسیال دموکراسی نوع بختیار و کودتاچی و وابسته به هر جا ( البته به جز رجوی که معلوم نیست چرا مغضوب اینها است ؟ ولی فدایی و بختیار که همان کار آنها را کردند گاهی و یا دائما محبوب هستند ؟) میزنند اما همان مزخرفات حزب توده و پوتین و مارکسیست های روسی را بلغور میکنند . یکی از این چند چهره های رسوا ف م سخن است . فکر میکند خیلی زرنگ است یک مقاله نیم بند علیه حزب توده نوشت ( مثل ابراهیم نبوی )که بعدا هم آنرا پس گرفت احتمالا عجله کرد فکر کرد کلینتون می اید هواداران روس در رسانه های فارسی زبان بیکار میشوند بعد که دید ترامپ آمد و ژیژک و پوتین و جولیان آسانژ و خامنه ای و شریعتمداری هم از او حمایت کردند و ترامپ هم از پوتین خوب گفت و هم از اسد فکر کرد بازی به روال قبل میتواند ادامه یابد حالا برگشته هندوانه زیر بغل رضا پهلوی میگذارد که خوب کاری کردی ج ا را از حمله ترامپ حفاظت پیشگیرانه کردی . انگار اگر ترامپ بخواهد حمله کند منتظر نظر موافق رضا پهلوی مینشیند . البته بنده فکر نمیکنم ترامپ نیازی به حمله به هیچ یک از این دیکتاتوری های روس پناه را داشته باشد . مثل ریگان یک تشر به روس ها بزند همه این جوجه دیکتاتورهای روسی میروند توی لانه . ج ا هم انقدر آلوده روسیه و مارکسیست های روسی شده که با دشمنی بیهوده ای که در منطقه علیه خودش برای حفاظت از سگ توله های روسی ایجاد کرده و در داخل هم چهل تکه و منتظر یک دعوای قومی است که شیرازه اش بپاشد . خطر شورش گرسنگان و هویت از دست دادگان و مردم خسته از این بازیهای مسخره مذهبی مثل شلاق زدن یک دختر و پسر بینوا برای کاری کاملا عادی در قرن ۲۱ که خود آخوندها و آخوند زاده ها با زن و بچه مردم بی پروا و با زور میکنند ! هر لحظه این رژیم سر تا پا ورشکسته و وابسته به روسیه و غرق در فساد را تهدید میکند . پس این رژیم به حمله خارجی نظای ندارد . خودش خودش را خواهد جوید . فقط کافی است امریکا و غرب به ان باج ندهند و تحریم ها را نگه دارند و گول این بازی بد و بدتر و اصلاح طلب و سبز و موسوی و خامنه ای را نخورند . ف م سخن رضا پهلوی را اول خوب خلع میکند البته مرد رندانه از دید دیگران بدون اینکه خود ان ا ز ما بهتران فدایی – توده ای را زیر سوال ببرد و کارهای زشت آنها علیه مصدق ، شاه ، بزرگان ، و بنی صدر و اتحاد کثیف آنها را با آخوند و ارتجا ع سیاه در خط اسارت روسی مورد حمله قرار دهد . بعد آب نبات جیب شاهزاده میگذارد که او خیلی معروف است افسوس که نمیتواند شاه شود چون زندگی او شاهانه ! است . طرفداران او میخواهند ما را به عصر کورش برگردانند . تو گویی جاسوسی حزب توده و فدایی برای روسیه و اینکه آنها می خواهند ما به عصر استالین به عصر لنین در ۱۹۱۷ برگردانند یا فیدل که خودش الان بشقاب بشقاب گه شل آمریکای سر میکشد و یا ویتنام که کارگر ارزان میگذارد در اختیار سرمایه داری جهانخوار ! و لنین که شاهزاده زیر ۱۸ سال بیمار روسی را بدون دادگاه اعدام کرد وضعیت بهتری از رضا پهلوی دارند . یا حتا از بنی صدر که اولین رئیس جمهوری بود و رای اکثریت مطلق داشت و جلوی خمینی استوار ایستاد و امروز زیر تیغ سانسور همه روس مداران و رفسنجانیست ها است یا امیر انتظام که عمرش را در برابر همه این جاسوسان روس و رژیم روس مدار ایستاد و یا فروهر ها که جانشان را دادند و دیگران ، همه از این مارکسیست های روسی وضعیت بدتر یا خجالت آوری دارند .
  ف م سخن به نیابت از خامنه ای و رژیم مارکسیست اسلامی بعثی دینی روسی او دارد از رضا پهلوی فقط به این دلیل که خواهان عدم حمله امریکا به ج ا متجاوز به سوریه و عراق و لبنان و یمن و نیجریه و … شده تشکر میکند . این تشکر که با ساقط کردن او از پادشاهی همراه است بسیار مضحکانه و مزورانه روسی و مارکسیستی است . یعنی باز اینها میخواهند با کارت جلوگیری از حمله خیالی امریکا ۴ تا ۸ سال دیگر سر مردم ایران را گرم کنند تا سپاه متجاوز و گوش به فرمان روسیه در کشورهای عربی و غیر عربی دخالت کرده و برای ایرانیها بی آبرویی بیاورد و دشمن تراشی کند . خطر ناکتر اینکه با اعمال تروریستی پس از سقوط دا عش که تاریخ مصرفش تمام شده روسیه بخواهد ایرانیان را در انظار جهان تروریست کند و همه مهاجرین و ایرانیان دارای تابعیت دوگانه را به کام جهنم دین بازی ج ا در این کشورهای غربی فرو برد . مردم ایران قبل از اینکه ترامپ کاری بکند این عمال روسیه در کشورهای غربی را که در میان شما با ماسک سلطنت طلب و فعال حقوق بشر و ملی گرا و سوسیال دموکرات و …. به کار خیانت به کشور شما و به خود شما مشغول هستند رسوا و فاش کنید . رضا پهلوی مثل بنی صدر باید بر تحت انقیاد روسیه بودن ولایت فقیه و اصلاح ناپذیری ولایت فقیه و حقوق مردم ایران تاکید کند . نه مبازه با جنگ خیالی