گسترش روز افزون بازار تن فروشی در ایران ۰

پیش گفتار:

تن فروشی و روسپیگری بیشتر زائیده فقر وتنگدستی است. از ۳۷ سال پیش تا کنون که به تدریج طبقه متوسط جامعه به دلیل نداشتن شغل و یا درآمد ناچیز که نمی تواند با آن نیازهای نخستین و ابتدائی خانواده خود را پاسخ گو باشد، و یا روی آوردن مردان و حتی زنان به اعتیاد که بازهم چهار ستون خانواده رااز هم گسسته و آنان را به سوی فقر و درماندگی رانده است، در این دو مورد نیاز شدید به درآمدهای ناسالم و غیر اخلاقی مانند روسپیگری  احساس، و هردوگروه را به سوی تن فروشی و روسپیگری گرایش داده است.

مورد دیگری  که کمتر دیده شده، روی آوردن شماری از زنان پول دار خوش گذران به تن فروشی است. آنان که به نحوی از شوهر و زندگی خود خشنود نیستند، برای انتقام از شوهر خود، لذت های شهوانی، و حتی درآمد بیشتر و داشتن زندگی مرفه تر به تن فروشی می پردازند.

در حکومت اسلامی چند چیز همواره در حال پیشرفت و ترقی است‍:۱-قیمت و بهای اجناس و خانه مسکونی، ۲- مبلغ و مقدار دزدیها و غارتگری های رژیم، ۳- شمار روز افزون بیکاران و معتادین جامعه ۴-ازدیاد فحشاء و روسپیگری، ۵- افزایش فقر و تهیدستی و خاکستر نشینی مردم و..

در حکومت اسلامی چند چیز همواره در حال پیشرفت و ترقی است‍:۱-قیمت و بهای اجناس و خانه مسکونی، ۲- مبلغ و مقدار دزدیها و غارتگری های رژیم، ۳- شمار روز افزون بیکاران و معتادین جامعه ۴-ازدیاد فحشاء و روسپیگری، ۵- افزایش فقر و تهیدستی و خاکستر نشینی مردم و..

صیغه و یا روسپی گری

صیغه و یا تن فروشی در برابر دریافت پول و امتیازات مادی نیز یک نوع تن فروشی و روسپی گری شرعی است که در گذشته در ایران کمتر رواج داشت و تنها در کنار جایگاههای مذهبی آنهم به ندرت دیده می شد ولیکن از برکت فساد و تخریب همه جانبه بنیان خانواده به وسیله رژیم ضد انسانی ولایت فقیه و عوامل آن،  از ۳۷ سال پیش تاکنون در ایران به سرعت رواج و گسترش یافته و همان گونه که موریانه  چهارچوب و ستون های یک خانه را ذره ذره از هم جدا و نابود می کند، صیغه یا تن فروشی نیز به هردلیل ستون های استوار خانواده را از هم جدا و نابود می سازد.

این تبلیغ نرخ جنده خانه ایست که مسئول آن یک دکترا از رژیم جهل و جنایت دریافت کرده است. آخر این رژیم لعنتی به هر بی سواد ودیوانه ای تا کنون مدرک دکترا داده، تاارزش بین المللی آن را کم رنگ کند.

این تبلیغ نرخ جنده خانه ایست که مسئول آن یک دکترا از رژیم جهل و جنایت دریافت کرده است. آخر این رژیم لعنتی به هر بی سواد ودیوانه ای تا کنون مدرک دکترا داده، تاارزش بین المللی آن را کم رنگ کند.

سه گروه در تهران تن فروشی می کنند

خانم فرحناز سلیمی متخصص مامایی و کارشناس ارشد روانشناسی علت تن فروشی زنان را فقر و تامین مواد مخدر برای خود و یا همسر می داند و می گوید: بیشتر زنان، بالای ۳۰ سال سن دارند و شاید بهتر است بگویم مشکل و علت تن فروشی زنان در تهران با بندرعباس فرقی ندارد. ما افرادی داریم که تنها برای تامین یک وعده غذایی اقدام به تن فروشی می کنند!

برخی دیگربرای اینکه پول تعویض مدل ماشین یا خرید مانتو را ندارند دست به تن فروشی می کنند. و افراد جوانی که تجربه جنسی برایشان مهم است سراغ چنین زنانی با بدترین وجهه می روند. او از شوهرانی با غیرت! گفت که برای تامین مواد، زنانِ خود را در اختیار مردانی قرار می دهند که خود انتخاب کرده اند و از مادرانی که صاحب خانه(پاتوق) هستند و یکی از اتاق ها را شیر کش خانه و اتاق دیگر را در اختیار تن فروشان قرار می دهد!

زنانی که در کودکی بدانان تجاوز شده

با بررسی خانم فرحناز سلیمی بخشی دیگر اززنان تن فروش (حدود یک سوم) در دوران بچگی مورد تعرض محارم قرار گرفته و از آن ها باردار شده اند. حتی مواردی از زنان تن فروش هم جنسگرا وجود داشته که بیشتر آن ها سابقه زندان دارند و قابل شناسایی هستند. تاسف بار تر اینکه تن فروشی در دختران ۱۶ ساله دیده می شود که خانواده دار و با سواد هستند.

گفتگو برسر صیغه شدن و صیغه کردن، زیاد، و فریادها بلند است و تا آخوند زنده است، این نکبت و یا فاحشگی اسلامی همچنان ادامه دارد.

گفتگو برسر صیغه شدن و صیغه کردن، زیاد، و فریادها بلند است و تا آخوند زنده است، این نکبت و یا فاحشگی اسلامی همچنان ادامه دارد.

روسپیگری و فحشاء در ابعادی گسترده

 امروزه، از بیش از سه دهه پیش تاکنون، از برکت اسلام راستین و موهبت حکومت اسلامی، سرتاسر مملکت از فساد و فحشاء لبریز شده است. گزارش روزنامه نگار آلمانی نشان می دهد که شمار آنان در سال ۱۳۸۵ به بیش از یک میلیون و هفتصد هزار نفر می رسید که بی تردید اکنون باید بسی بیشتر شده باشد.

زنان بخت برگشته که به دلیل های گوناگون شوهران خود را از دست داده اند، یا دخترانی که زیر ظلم و ستم خانواده خرافاتی مذهبی از خانه ها فرار کردند، و یا زنانی که به دنبال و در جستجوی کار به دام آخوندها و شیادان دیگر اجتماع افتادند، سر انجام حتی با کودکانی خردسال راهی خیابان ها شدند و روز و شب طعمه لاشخورهای اجتماع می گردند

توریسم سکس در مشهد !! (مستندی وحشتناک از صیغه کردن دختران ایرانی ها به دست توریست عراقی)

در آماری که به دست آمده در سال ۱۳۸۲ تعداد ۶۰،۰۰۰ دختر از خانواده های متعصب و سختگیر خود فرار کردند که عمومن اینگونه دختران، سرانجام در دام سوداگران و دلالان حقه باز و فریب کار می افتند. کشتن دختر و یاهمسر خود به وسیله مردان متعصب و بی خرد نیز سوغات دیگری است که رژیم اسلامی برای مردم ایران به ارمغان آورده است.  در خانواده های خرافاتی و متعصب مذهبی، دختران نوجوان، از خانواده فراری می شوند.

روسپی خانه های اسلامی

در اماکن مذهبی مانند اطراف حرم امام رضا، معصومه قم، شاه عبدالعظیم و شاه چراغ  که پایگاه آخوندها بود، همواره شماری زنان روسپی و فاحشه نیز در چرخش بودند و برای خود مشتریانی دست و پا می کردند. این گسترش و فراوانی فحشا گری موجب می گردید که طلبه ها و آخوندهای جوان اماکن مذهبی هر زن و دختری را می بینند گمان کند فاحشه است، و از او تقاضای عمل صیغه کنند.

دختران و زنان خردباخته مسلمان در صف ثبت نام صیغه در جوار حرم امام رضا ایستاده اند. ممکن است یک زن مسلمان برای ثواب و یا رفع شهوت به صیغه شدن پناه ببرد، ولی همین که در برابر آن با نرخ و تعیین ساعت و روز پول دریافت می کند، راهی را برای کسب درآمد در می یابد که دنباله همان صیغه شدن، روسپیگری خواهد بود.

دختران و زنان خردباخته مسلمان در صف ثبت نام صیغه در جوار حرم امام رضا ایستاده اند. ممکن است یک زن مسلمان برای ثواب و یا رفع شهوت به صیغه شدن پناه ببرد، ولی همین که در برابر آن با نرخ و تعیین ساعت و روز پول دریافت می کند، راهی را برای کسب درآمد در می یابد که دنباله همان صیغه شدن، روسپیگری خواهد بود.

امروزه از برکت سیاست تخریب اخلاق و چهار چوب خانواده در رژیم اسلامی فحشاء و روسپیگری که در گذشته تنها در جاههای محدود، آنهم به شمار کم و ناچیز در شهرهای بزرگ مانند مشهد، تهران، شیراز، و تبریز  دیده می شد هم اکنون همگانی شده و در جامعه ایران در هرکجا اعم از شهر بزرگ و کوچک  ایران به شمار فراوان و باور نکردنی دیده می شود.

آمار نگران کننده در مورد وضعیت تن فروشی در ایران

نه تنها روسپی خانه های رسمی مانند روسپی خانه حرم مطهر  در مشهد با همه امکانات در اختیار زائران به ویژه مسافرین عراقی و عرب کشورهای کناره خلیج فارس قرار می گیرد، بلکه در میان خانواده ها و در کوچه پس کوچه های شهرهای گوناگون نیز مراکز بزرگ و کوچکی از این روسپی خانه های اسلامی  دیده می شود.

با نرخ صیغه (فحشاگری اسلامی) که چند سال پیش آگهی شده آشنا شوید و بشتابید به سوی فاحشه خانه ولی وقیح به نشانی بالا تا از فیض دنیا و آخرت برخوردارباشید

با نرخ صیغه (فحشاگری اسلامی) که چند سال پیش آگهی شده آشنا شوید و بشتابید به سوی فاحشه خانه ولی وقیح به نشانی بالا تا از فیض دنیا و آخرت برخوردارباشید

آمار وحشتناک روابط جنسی دبیرستانی‌ها

 حدود ۷۴ درصد دانش‌آموزان دبیرستانی دارای رابطه غیر مجاز با جنس مخالف و ۱۷ درصد دارای روابط هم جنس گرایی بوده‌اند. اکنون سن روسپیگری به ۱۵ سال رسیده است.  با استناد به نامه‌ای از وزارت آموزش و پرورش، نتایج تحقیق بر ۱۴۱ هزار و ۵۵۵ دانش آموز دختر و پسر دوره متوسطه در سال تحصیلی ۱۳۸۷-۱۳۸۶ منتشر شده است.بر اساس این تحقیق، ۱۰۵ هزار و ۴۶ نفر دانش آموز یعنی ۷۴.۳ درصد دارای رابطه «غیر مجاز با جنس مخالف» بوده‌اند. هم چنین طبق این گزارش، در سال تحصیلی ۱۳۸۶-۱۳۸۷ از ۱۴۱۵۵۲ دانش آموز (دختر و پسر) دوره متوسط در کل کشور تعداد ۲۴۸۸۹ نفر (۱۷٫۵ درصد) دارای روابط هم جنس گرایی (لواط و مساحقه) بوده اند.

روابط جنسی گسترده میان دختران دبیرستانی و پسران

روابط جنسی گسترده میان دختران دبیرستانی و پسران

نکاتی چند از آنچه گفته شد:

تن فروشی و روسپیگری بیشتر زائیده فقر وتنگدستی است. از ۳۷ سال پیش تا کنون با نابودی طبقه متوسط و تبدیل آنها به طبقه مستمند و کم درآمد و حتی زندگی زیر فقر جامعه ، و یا روی آوردن مردان و حتی زنان به اعتیاد، و یا به زندان رفتن مردان،  زنانشان که خرد و شکننده اند به روسپیگری پناه می برند.

صیغه گری یک نوع جنده گری و فحشاء اسلامی است که در سراسر کشورمان به وسیله آخوندهای بیشرف و فرومایه پایه گذاری و جایگزین شده است.

هنگامی که زن در اسلام ارزش چندانی ندارد و آخوند، زن را وسیله هوس های شخصی خود و یا کلفت و خدمتگار خانه بداند، و در اجتماع برای زنان شغلی آزاد و مستقل و درآمدی وجود نداشته باشد، پایان کار بسیاری از آنان جز پریشانی، و سرگردانی در خیابان ها چه می تواند باشد؟!.

یادداشت نگارنده :

از آن جا که روسپیگری و صیغه یا فحشای اسلامی از برکت نحوست آخوندها روز به روز در حال پیشرفت وزیاد شدن است به طوری که  به دانش آموزان کمتر از ۱۵ سال مدارس نیز سرایت نموده و بنیان خانواد ها به کلی در حال زیر و رو شدن است، نگارنده را بر آن داشت که مقاله ای بر اساس نوشته های گذشته و گسترش روز افزون این فسادهای اخلاقی و اجتماعی نوشته و تقدیم خوانندگان گرامی خود کند. – سهراب ارژنگ

شفاف سازی سکس شتری و سکس موتوری و سکس اوتولی !

نکته پایانی:

رژیم روسپی پرور اسلامی پس از گشایش فاحشه خانه حضرت در کنار مرقد امام رضا به تدریج با صیغه گری که فحشای رسمی اسلامی است در سراسر ایران رواج و اشاعه داد. به طوری که امروزه در هرگوشه و کنار کشور به ویژه در کنار اماکن مذهبی به میزان فراوان دیده می شود.