تکلیف اسلام و آخوند در آینده ایران چیست؟ ۳

این رژیم تا ابد که پایدار نخواهد بود.

رژیم دیکتاتوری جمهوری اسلامی غرق در فساد و تباهی است. هر قدر هم که تلاش کنند، بالاخره روزی سقوط خواهد کرد. این رژیم نه در داخل طرفدار دارد و نه در خارج . اگر فضای امنیتی و بگیر و ببند و زندان اوین نبود، بسیار زودتر از اینها شاهد سقوط جمهوری اسلامی بودیم. اگر در سال ۸۸ اندکی از جنبش براندازی حمایت شده بود ، تکلیف جمهوری اسلامی یکسره می شد. امروز هم هر کسی می داند که پایداری رژیم جمهوری اسلامی بسته به چیزی جز بسته بودن فضای داخلی و زد و بند نفتی با اربابان خارجیش نیست.

روزی این رژیم خواهد رفت. خود ملایان چنین برداشت کرده اند که با پایان رژیم اسلامی ، دودمان آخوند بر باد و پرونده اسلام و تشیع خرافی در ایران بسته خواهد شد.

آخوند انصاریان می گوید : « بعد از ۱۵۰۰ سال حکومت را گرفتیم. برای حفظ این فرصت باید از هر وسیله استفاده کنیم؛ چون اگر دوباره این حکومت و اسلحه را از ما بگیرند، دماری از روزگارمان در بیاورند که نتوانیم جبران کنیم!»

توهین به شخصیت ایرانیان وسیله روضه خوانها

وقتی یک روضه خوان مطابق روایتی می گوید که شیری برای وضع حمل نزد موسی ابن جعفر آمد تا درد زایمان همسر شیر! کمتر شود…. چه توهینی بیش از این به مردم ایران؟ این مردم ایرانند که چنین دروغگویانی بر جان و مال و ناموسشان مسلط هستند.

دین وسیله کسب آخوند بود. امروز بیش از این هم شده است. دین شده است وسیله استیلای بر روان و آبروی مردم. آبروی مردم ایران رفته است. چه شد که پس از چهار دهه به این فلاکت و بی آبرویی رسیده ایم؟ چه شد که در داخل و خارج ایرانی بودن یک شرم و ننگ تلقی می شود ؟ آیا جز این است که با حاکم شدن خرافات ، دروغ و ریا بر ما ، بدین جا رسیدیم؟

جایگاه تشیع و دین در روز آزادی ایران

گروهی از مردم ایران چه بخواهیم و چه نخواهیم شیعه هستند و شیعه خواهند ماند. در سکولاریسم و آزادی بیان ، نمی توان و نباید که در امور شخصی افراد دخالت کرد. بنابر این اگر دین را امری خصوصی بدانیم ، ایرادی ندارد که و اصلا اهمیتی ندارد که هرکس چه دینی دارد. بگذارید در خانه هایشان شیعه باشند، اما کسی حق ندارد دین و طرز فکر خود را در زندگی اجتماعی و در سیاست وارد نماید.

اما زمانی که دیگر شیعه بودن سودی به جیب چاپلوسان و پاچه خواران نرساند، بسیاری از همین مگسان گرد شیرینی که امروز به امید جیره و نان دزدی به گرد آخوندهای قدرتمند حلقه زده اند ، بدور نیروی قدرت جدید حلقه خواهند زد! یعنی اینکه گروه زیادی از کسانی که امروز سنگ ائمه و سید الشهدا را به سینه می زنند ، بدون شک در آینده ایران هم ناگهان با چرخش قهرمانانه سنگ ایرانیت و کوروش و ملی بودن را به سینه خواهند زد!

اگر دین را امری خصوصی بدانیم ، ایرادی ندارد که و اصلا اهمیتی ندارد که هرکس چه دینی دارد. بگذارید در خانه هایشان شیعه باشند، اما کسی حق ندارد دین و طرز فکر خود را در زندگی اجتماعی و در سیاست وارد نماید.

اگر دین را امری خصوصی بدانیم ، ایرادی ندارد که و اصلا اهمیتی ندارد که هرکس چه دینی دارد. بگذارید در خانه هایشان شیعه باشند، اما کسی حق ندارد دین و طرز فکر خود را در زندگی اجتماعی و در سیاست وارد نماید.

پرهیز از تفرقه و درگیری

امروز مردم ما از اسلام، از آخوند و از مدیران دزد و جنایتکار جمهوری اسلامی متنفرند و بقول حاج آقا انصاریان ، اگر قدرت از دست اینها گرفته شود دمار از روزگار آخوند در خواهد آمر. اما اطرافیان آخوند چطور؟ آیا راه حل آینده ایران حذف فیزیکی اسلام و مسلملنان است؟

آنچه مایه ترس و نگرانی نگارنده و بسیاری دیگر از هموندان است اینکه چگونه می توان جامعه از هم گسیخته و به نفرت آلوده ایران را بسوی یک هدف رسانید تا حکومتی آزاد و سکولار ، بدون دخالت مزیت دینی و یا نژادی تشکیل شود؟

فضای امروز ایران متکثّر است. گروه زیادی با توجه به ستم و فساد امروز رژیم اسلامی حول خانواده پهلوی جمع شده اند و از شاهزاده رضا پهلوی حمایت می کنند. شاید اولین نشانه های این موضوع را می توان در همایش میلیونی ۷ آبان بعنوان روز کوروش دانست.

اما هنوز هم گروههای چپی دوران انقلاب کم نیستند. اما هنوز هم گروه زیادی بخصوص نسلهای گذشته از شاه و خانواده او نفرت دارند. این گروه نمی توانند در آینده ایران موفق باشند ، چون هدف مشخصشان یعنی سقوط پهلوی برای بسیاری از مردم ایران نخونما و بی اهمیت است.

گروه اسلامگرایان هم به هر حال خواهند بود. آشکار نیست چه شمار از مردم ایران به اسلام بعنوان مکتب زندگی نگاه می کنند. مشخص نیست چون امروز بسیاری از روی چاپلوسی رژیم در سفره اسلام و پای منبر آخوند نشسته اند. یعنی بدون وجود سفره جمهوری اسلامی از شمار اسلامگرایان چاپلوس بشدت کاسته خواهد شد.

بی نظمی میان مردم ایران به نفع این حکومت بوده و هست. اما پس از سقوط این رژیم چه امروز اتفاق بیافتد و چه صد سال دیگر ، این بی نظمی و تفرقه باید کنترل شود.

شاهزاده رضا پهلوی چرا از اسلام دفاع کرد؟

گروه بسیاری از مخالفان رژیم بشدت به شاهزاده حمله کردند و اتهام زدند . بسیاری در توهینهایشان از اینکه شاهزاده شعارهای ضد اسلامی و ضد عرب را نقد کرده است به انواع فحاشی و تهمت روی آورده اند. در سال ۸۸ دهها نفر کشته شدند و به گزارشهای مختلف بیش از ۸۳۰ نفر فقط قطع نخاع شده اند. اما آیا نفرت ما از رژیم اسلامی باید به تفرقه و برادرکشی بدل شود؟

reza-pahlavi

شاهزاده چه گفت؟ آیا شاهزاده باید بر طبل اختلاف قومی و دینی بزند؟ جایگاه وزارت اطلاعات رژیم اسلامی در این همایش ملی که بهانه اش کوروش بزرگ بود، چیست؟ آیا وزارت اطلاعات بیکار نشسته است تا مردم به کوروش درود بفرستند و به آرامی اسلام را از زندگی خود بیرون کنند؟ خیر!

وزارت اطلاعات رژیم اسلامی از هر شعار تجزیه طلبانه و فاشیستی حمایت می کند تا میان اپوزسیون اختلاف ایجاد کند. این رژیم بدون شک در مخالفان خود نفوذ کرده است تا اپوزسیون را منحرف کرده و به دعوای داخلی مشغول نماید. امروز تنها گزینه موجود برای حذف رژیم اسلامی ، رهبری شاهزاده رضا پهلوی است. اگر گزینه دیگری سراغ دارید بما بگویید. شاهزاده رضا پهلوی سعی دارد که همه ادیان و همه اقوام را زیر یک پرچم و زیر یک شعار قرار دهد. پس هرگونه دشمنی مذهبی و اختلاف دینی راه بجایی ندارد. اینجاست که باید گفت: اگر قرار است فاشیست اسلامی برود و فاشیست ملی بیاید ، همان بهتر که رژیم تغییر نکند!

 • separatists Russian

  Arabs, Kurds, and European countries are turning against Iranian regime
  This will gie Mullahs one last lesson before they collapse
  Russia, Europe, Arabs are not trust worthy counterpart if America and Israel are not your allies
  History has shown this over and over but Mullahs were deceived by pro-Russian Marxists, Russia, Germany, and some other European countries. They lured them to this trap just because they wanted to use them
  Now it is pay back time. Trump is against Mullahs only and all European countries are turning their back to fooled Mullahs because they know Islamic Republic is the target. An Easy target. This is what happening in Syria. Putin will sell them because after 15 months mass killing and destroying Syria there is no sign of saving criminal Assad. I warned Mullahs so many time in the past that the only way out of this mess was signing a piece treaty with Israel, and becoming American ally. But pro-Russian Marxists, Melli mazhabi Islamist Marxists, Khate Imamm, and Russian greens, are so hunted with stupid outdated Marxism that can not understand facts and are out of touch. They encouraged Mullahs to stand off against America and participating in Terrorist acts, supporting Terrorist groups, and meddling in Arab world to the sole benefit of Russia
  Today, Mullahs will join the history but that is not my concern. I am worried this collapse accompanied by Iranians security, sovereignty, and unity. Unfortunately opposition groups are all hunted with the same shameful pro-Russian Marxism ideology. My last warning to opposition is kick pro-Russian Marxists asses along with Mullahs and prevent Iranians from falling with the back warded Islamic Republic of Russia. Do not let any Marxist join or be present in your group because that is the beginning of the collapse

  ولادیمیر پوتین گمان داشت که با حمله‌ای برق‌آسا به حلب می‌تواند کشور خود را از انزوای سیاسی بیرون بکشد و به مثابه قدرتی جهانی عرض اندام کند.

  رسانه‌های روسیه کوشیدند از پیشرفت عملیات نظامی در سوریه تصویری مبالغه‌آمیز ارائه دهند. آنها در ابتدا حتی چنین تبلیغ می‌کردند که ارتش سوریه قادر است با پشتیبانی حملات هوایی روسیه ظرف تنها چند روز سیطره رژیم اسد را در حلب بازسازی کند.

  باز پس‌گیری حلب از شورشیان مخالف اسد، تنها برای رژیم سوریه حیاتی نیست. روسیه نیز به پیروزی هرچه سریعتر در سوریه نیازمند است.

  ژنرال‌های روسیه تبلیغ می‌کردند عملیاتی که در آخر سپتامبر ۲۰۱۵ شروع شد، حداکثر چند ماه طول خواهد کشید. اکنون ۱۵ ماه از ورود رسمی ارتش روسیه به جنگ داخلی سوریه می‌گذرد.

  در گزارشی که به تازگی اشپیگل آنلاین منتشر کرده، به برخی از موانع پیروزی سریع روسیه در جنگ سوریه اشاره شده است.

  ضعف ارتش اسد: به گفته کارشناسان نظامی، ارتش سوریه به دنبال چند سال جنگ داخلی ضعیف‌تر از آن است که روسیه خیال کرده بود. افزون بر این با متحدان سوریه، یعنی نیروهای شبه‌نظامی ایرانی و فلسطینی و حزب‌الله لبنان، هماهنگی مناسبی وجود ندارد.

  ضرورت مبارزه همه‌جانبه با تروریسم: مبارزه با اسلامگرایان افراطی “داعش” تنها در سوریه ممکن نیست. روسیه از مبارزه با نیروهای افراطی در اماکن دیگر غافل است.

  ضربه‌پذیری نیروی هوایی روسیه: دوشنبه گذشته (۵ دسامبر) دومین جت جنگی روسیه سقوط کرد. رسانه‌های دولتی روسیه تنها در حاشیه این خبر را منتشر کردند. اما سانحه که در دریای مدیترانه و در نزدیکی ناو هواپیمابر آدمیرال کوزنتسوف به وقوع پیوست، ضعف تکنیکی ارتش را عیان کرد.

  روسیه نیروی هوایی خود را نوسازی کرده و گفته می‌شود که به سطح بالاترین استاندارد بین‌المللی رسانده است، با وجود این تحلیلگران عقیده دارند که امکانات رزمی روسیه در نبرد دریا به زمین محدود است.

  ضعف دقت تکنیکی: ارتش روسیه تا پایان اکتبر ۲۰۱۶ بیش از ۱۳ هزار حمله هوایی به حلب انجام داده که علی‌القاعده می‌توانسته تمام مواضع شورشیان را نابود کند. اما نه تنها شورشیان همچنان در حلب و پیرامون آن مقاومت می‌کنند، بلکه بارها از بمباران شدن مواضع غیرنظامی، مانند بیمارستان‌ها و مدرسه‌ها، توسط جنگنده‌های روسی گزارش شده است.

  بیشتر بخوانید: حملات روسیه به حلب هزاران سوری را راهی ترکیه کرده است

  بنا به نظرسنجی نهادهای روسی مردم کشور همچنان از این نخستین عملیات ارتش فراتر از مرزهای اتحاد شوروی (سابق) پشتیبانی می‌کنند، اما معلوم نیست که با بالا رفتن هزینه عملیات، این حمایت باقی بماند.

 • bani sadr dar censor

  http://www.dailyvideoreports.net/?p=14334#comment-917
  بنی صدر به این دلیل سانسور است که حقیقت را میگوید
  به این تحلیل او از خیال پردازی های روسی پیک نت ، اخبار روز ، کیهان لندن ، عصر نو ، زمانه ، رادیو فردا ، بی بی سی فارسی ، دوچه ولله و بقیه رسانه های فارسی زبان تحت اشغال پوتین و ارتش سایبری تبلیغات گوبلزی او گوش دهید تا ببینید چرا او سانسور است و عده ای جاسوس رسمی و غیر رسمی روسیه تزاری – مارکسیستی – ارتدکس سرمایه دار رانت خوار دولتی مافیایی وحشت دارند صدای او به مردم برسد
  This man says nothing but truth. That is why Pro-Russian Marxists censor him and post Putin`s bullshits

 • Parham ma

  سلام بر شما خانم بهاری
  من همیشه مقالات شما رو در این سایت دنبال میکردم و میکنم چون بسیار عالی و نقادانه مینویسید
  اما هنوز قانع نشدم(بهتره بگم متوجه نشدم) که چرا شاهزاده پهلوی از اسلام،این دین خشن و تروریستی دفاع کردند؟!!!
  یعنی مصلحت کشور و اتحاد مردم برای براندازی رژیم را در بیان این مساله دیدند؟
  یا اینکه ایشان خود قلباً به این دین جاهلیت ایمان دارند؟
  بعضی میگویند ایشان به نوعی مزدور رژیم سعودی هستند و با دلار هایی که از آنها گرفته اند صرفا میخواهند مردم را سرگرم کنند یا مثل همین مورد از دین عربستان یعنی اسلام دفاع کنند
  ببخشید اگه خیلی ناشیانه صحبت کردم چون من سن زیادی ندارم ولی همیشه طرفدار ایشون بودم و عمیقا اعتقاد داشتم و دارم که ایشون بهترین گزینه هستن ولی بعد از حمایت از اسلام فاشیستی خیلی ازشون ناراحت و دلسرد شدم(مانند خیلیای دیگه)
  اگه میشه لطف کنید توضیح بدید ممنون میشم
  سپاس گزارم