مگر اسرائیل علیه ایران چه کرده است؟ ۷

پیام نتانیاهو به مردم ایران

همزمان با کنار رفتن اوباما و بدست گرفتن قدرت وسیله دونالد ترامپ،نیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در پیامی ویدئویی گفته است که اسرائیل بین حکومت ایران و مردم این کشور تفاوت قائل است و خود را دوست مردم ایران می‌داند نه دشمن. او می‌گوید خواسته پیش از ملاقات با دونالد ترامپ با مردم ایران صحبت کند.

نتانیاهو در پیام خود درباره تلاش برای ایجاد خصومت ذاتی وسیله حکومت ایران سخن گفته است و از نقض حقوق بشر و انتخابات نمایشی در ایران انتقاد نمود. اما منظور او از ایجاد خصومت ذاتی وسیله حکومت ایران چیست؟

نتانیاهو به دوستی دو هزار و پانصد ساله مردم ایران و یهودیان اشاره کرد و پرسید : آیا در این مدت یک تیر از سوی یهودیان به سمت مردم ایران پرتاب شده است؟ او حساب حکومت ایران را از مردم ایران جدا نموده است و نشان داد که بخوبی از نارضایتی مردم ایران درباره سیاست خارجی رژیم جمهوری اسلامی آگاهی دارد.

نتانیاهو به دوستی دو هزار و پانصد ساله مردم ایران و یهودیان اشاره کرد و پرسید : آیا در این مدت یک تیر از سوی یهودیان به سمت مردم ایران پرتاب شده است؟ او حساب حکومت ایران را از مردم ایران جدا نموده است و نشان داد که بخوبی از نارضایتی مردم ایرن درباره سیاست خارجی رژیم جمهوری اسلامی آگاهی دارد.

نتانیاهو به دوستی دو هزار و پانصد ساله مردم ایران و یهودیان اشاره کرد و پرسید : آیا در این مدت یک تیر از سوی یهودیان به سمت مردم ایران پرتاب شده است؟ او حساب حکومت ایران را از مردم ایران جدا نموده است و نشان داد که بخوبی از نارضایتی مردم ایران درباره سیاست خارجی رژیم جمهوری اسلامی آگاهی دارد.

آشکار شدن تاریخ هخامنشیان

تاریخ هخامنشیان برای ۲۰۰۰ سال به فراموشی سپرده شده بود و آنچه در تورات و نوشته های یونانی درباره کوروش بزرگ و خدمات او به مردم خاورمیانه نگاشته شده بود برای ۲۰۰۰ سال در هاله ای از ابهام بوده است. تا اینکه با تلاش خاورشناسان خط میخی قابل ترجمه شد و پرده ها کنار رفت تا مردم ایران پس از ۲۰۰۰ سال با تاریخ هخامنشیان روبرو شوند. برای ۲۰۰۰ سال از زمان اشکانیان تا قاجاریه ،هیچ تاریخ ایرانی به نام کوروش و هخامنشیان اشاره نکرده است و کارهای تاریخی افرادی مانند فردوسی نیز از ساسانیان به پس را بیان نموده است و آنچه پیش از آن روی داده بصورت افسانه های پیشدادی و نمادین است.

به نظر می رسد که در ۵۰۰ سال حکومت اشکانیان ، هر آنچه درباره هخامنشیان بوده است عمداً به فراموشی سپرده شد و ایرانیان حتی توانایی خواندن کتیبه های خود را برای ۲۰۰۰ سال نداشته اند.

خط پارسی میخی که از همان خط بابلی بوجود آمده است تنها دو سده است که قابل خواندن شد و این بازخوانی کتیبه های به خط بابلی و پارسی باعث شد تا پس از ۲۰۰۰ سال بتوان تاریخ هخامنشیان را دوباره باز خواند.

با بدست آمدن استوانه کوروش در عراق و ترجمه آن صحت تاریخی تورات و داستان کوروش بعنوان شاهنشاه دادگر ایران تایید شد. پس از آن دهها کتیبه بدست آمده و ترجمه شده است. کتیبه هایی که در ایران ،ترکیه ، عراق و مصر از هخامنشیان بدست آمد همگی مهر تاییدی بر تاریخ ایران هخامنشی بود که تنها در نوشته های یونان باستان و تورات بدان اشاره شده بود. هرچند آنچه در تورات آمده است با افسانه و اساتیر خوانی همراه است ولی درست کم مهر تاییدی بر تاریخ گزارش شده بدست هرودوت و گزنفون یونانی بوده است.

توماس جفرسون همواره یک جلد از کتاب کوروش گزنفون را با خود داشته است. این خود می تواند نشانه اهمیت کاری که کوروش در ۲۵۰۰ سال پیش انجام داده بود ،باشد.

اما کوروش که بود و چه کرد؟

کوروش یک شاهزاده ایرانی در منطقه انشان بود که با شورش بر مادها توانست کل ایران را زیر سلطه خود در آورد. از آنچه در تورات و تاریخ یونان آمده است ، او فرمانروایی بخشایشگر و بزرگمنش بوده است که هرگز به تحقیر دشمن و کشت و کشتار علاقه نداشته است. این را اگر مقایسه نماییم با فرمانروایانی همچون حمورابی و دیگر فرمانروایان پیش از کوروش، می توانیم به اهمیت کوروش و علت ماندگاری نام او پی ببریم.

فرمانروایان دوران باستان تا آن زمان ، شهرهای تسخیر شده را آتش می زدند، زنان و مردان را به بردگی می بردند و با زور شمشیر دین خود را بر آن مردم شکست خورده تحمیل می کردند. (چیزی که بخوبی در تاریخ اسلام ۱۴۰۰ سال پیش هم آشکار است) افتخار بسیاری از پادشاهان آشور ، بابل و اکّد این بوده است که در کتیبه هایشان از تعداد کشته ها و سوزاندن شهرها بگویند. اما در استوانه کوروش برای اولین بار پادشاه پیروز از احترام به دین مردم شکست خورده و آزادی بردگان سخن می گوید. این همان چیزی است که باعث شد یهودیان بسیاری از زیر یوغ بابل و مصر نجات یابند و ایران به سرزمین آزادی برای یهودیان بدل گشت. برای ۲۴۰۰ سال ، ایران بزرگترین پایگاه یهودیان بوده است.

در استوانه کوروش برای اولین بار پادشاه پیروز از احترام به دین مردم شکست خورده و آزادی بردگان سخن می گوید. این همان چیزی است که باعث شد یهودیان بسیاری از زیر یوغ بابل و مصر نجات یابند و ایران به سرزمین آزادی برای یهودیان بدل گشت. برای 2500 سال ، ایران بزرگترین پایگاه یهودیان بوده است.

در منشور کوروش برای اولین بار پادشاه پیروز از احترام به دین مردم شکست خورده و آزادی بردگان سخن می گوید. این همان چیزی است که باعث شد یهودیان بسیاری از زیر یوغ بابل و مصر نجات یابند و ایران به سرزمین آزادی برای یهودیان بدل گشت. برای ۲۴۰۰ سال ، ایران بزرگترین پایگاه یهودیان بوده است.

مردم ایران و یهودیان دوستان ۲۵۰۰ ساله

بنابراین یهودیان و ایرانیان برای ۲۵۰۰ سال با یکدیگر دوست و همراه بوده اند. دقت بفرمایید که امروزه ثابت شده است که همسر خشایارشا آمشترش یک زن ایرانی از خاندان هخامنش بوده است و داستان استر و شورش خیالی یهودیان شهر شوش در زمان خشایارشا هیچ سندیتی ندارد و جشن پوریم و رنگ کردن تخم مرغ چیزی بجز همان نوروز نیست که یهودیان آنرا تغییر دادند و برایش افسانه ساخته اند. این مقدمه را برای دوستانی گفتیم که از این داستان خیالی بعنوان سند دشمنی یهودیان و ایرانیان در زمان خشایارشا سخن گفته اند.

جامعه کلیمیان ایران آنچنان شیفته فرهنگ و هنر ایران شدند که خود در مبارزه برای حفظ آن سهمی بزرگ داشته اند. در زمانی که حکومت مذهبی صفویه دستور به شکستن و سوزاندن سازهای موسیقی داد و هنر موسیقی از سوی آخوندهای صفوی حرام اعلام گشت ، این یهودیان شیراز و اصفهان بودند که در خفا چند ساز مانند تار،تنبک، سه تار و کمانچه را حفظ نمودند.

جامعه کلیمیان ایران آنچنان شیفته فرهنگ و هنر ایران شدند که خود در مبارزه برای حفظ آن سهمی بزرگ داشته اند. در زمانی که حکومت مذهبی صفویه دستور به شکستن و سوزاندن سازهای موسیقی داد و هنر موسیقی از سوی آخوندهای صفوی حرام اعلام گشت ، این یهودیان شیراز و اصفهان بودند که در خفا چند ساز مانند تار،تنبک، سه تار و کمانچه را حفظ نمودند.

بنابراین  و بر پایه آنچه در میان مردم ایران می دیدیم و می بینیم، جامعه کلیمیان ایران آنچنان شیفته فرهنگ و هنر ایران شدند که خود در مبارزه برای حفظ آن سهمی بزرگ داشته اند. در زمانی که حکومت مذهبی صفویه دستور به شکستن و سوزاندن سازهای موسیقی داد و هنر موسیقی از سوی آخوندهای صفوی حرام اعلام گشت ، این یهودیان شیراز و اصفهان بودند که در خفا چند ساز مانند تار،تنبک، سه تار و کمانچه را حفظ نمودند. اگر آنها با عشق به موسیقی ایرانی این کار را نمی کردند شاید همین چند ساز باقیمانده هم از بین رفته بود. یاد آور می شویم که در زمان ساسانیان موسیقی والاترین هنر در دربار ساسانیان بود و ۶۰ ساز در ایران استفاده می شد که تنها سازهای کوچک که قابلیت پنهان شدن را داشتند از گزند اسلام و آخوند در امان مانده است.

رقص ایرانی از دیگر هنرهایی بود که در کنار موسیقی قرار می گرفت و با توجه به تعصبات ۱۴۰۰ ساله مردم ایران ، تا آغاز قاجاریه برای زنان مسلمان رسما ممنوع بود ، اما ایرانیان یهودی بسیاری به همراه دسته های نوازنگان، این هنر را از نسلی به نسل دیگر منتقل نمودند و آنچه بعنوان رقص “تهرانی” و یا رقص ایرانی زنانه باقی مانده است مدیون جامعه کلیمیان است. کسانی که با موسیقی و رقص مردم را شاد می کردند؛ هرچند از سوی مردم هم تحقیر می شدند و تا همین امرور هم واژه مطرب بار تحقیر دارد و مقدسان نجس ، هنرمندان را تحقیر و توبیخ می نمایند.

جمهوری اسلامی و ایجاد دشمنی تصنعی ایران با اسرائیل

ایرانیان و یهودیان دو جامعه ای هستند که برای ۲۵۰۰ سال بی هیچ درگیری و جنگی با هم زندگی کرده اند. جالب است که هم یهودیان و هم ایرانیان مورد هجوم اعراب مسلمان قرار گرفته اند و شاید هزاران یهودی و میلیونها ایرانی زرتشتی بدست اعراب اعدام شده باشند. حال این پرسش نگارنده را کسی پاسخ بدهد :« اگر دشمن مشترک ما اعراب مهاجم و داعشهای زمان بوده اند ، اگر هم ما و هم یهودیان مورد کشتار از سوی اصحاب محمد و پیروان اسلام قرار داشته ایم ، چه شده است که آخوند بصورت تصنّعی و دروغین سعی دارد ایرانیان و اسرائیل را دشمن یکدیگر قلمداد نماید؟

تا پیش از انقلاب اسرائیل در صنعت و کشاورزی ایران بسیار فعال بود و کار آفرینان بسیاری ماندد حبیب الله القانیان در ایران به ایجاد کارخانه و واردات فن آوری مشغول بودند. کشت و صنعت مغان ، کشت و صنعت دشت مرغاب (یک و یک) سدهای مختلفی در میناب ، فارس و آذربایجان بدست اسرائیل ایجاد شد که تا امروز هم باقیست.

تا پیش از انقلاب اسرائیل در صنعت و کشاورزی ایران بسیار فعال بود و کار آفرینان کلیمی بسیاری مانند حبیب الله القانیان در ایران به ایجاد کارخانه و واردات فن آوری مشغول بودند. کشت و صنعت مغان ، کشت و صنعت دشت مرغاب (یک و یک) سدهای مختلفی در میناب ، فارس و آذربایجان بدست اسرائیل ایجاد شد که تا امروز هم باقیست.

تا پیش از انقلاب اسرائیل در صنعت و کشاورزی ایران بسیار فعال بود و کار آفرینان بسیاری مانند حبیب الله القانیان در ایران به ایجاد کارخانه و واردات فن آوری مشغول بودند. کشت و صنعت مغان ، کشت و صنعت دشت مرغاب (یک و یک) سدهای مختلفی در میناب ، فارس و آذربایجان بدست اسرائیل ایجاد شد که تا امروز هم باقیست. ایجاد گاوداری و باغداری مدرن ، اصلاح درختان و موسسه تحقیقات کشاورزی کرج هم از خدمات اسرائیل در ایران است. شاید ندانید که اولین شرکت کامپیوتری در ایران هم وسیله اسرائیل ایجاد شد که نامش اسرائیل-ایران یا همان ایز-ایران است که تا امروز پابرجاست!

سوریه و روسیه بعنوان متحدان جمهوری اسلامی شناخته می شوند. اتحادی که بسیار لرزان است و تا بوی پول به مشام آنها بخورد ،ایران را رها می کنند. چنان که امروز حماس دیگر رابطه ای با ایران ندارد و بسوی عربستان چرخیده است. ایران تنهاست! اینها حتی یک روز هم پشت ایران نخواهند بود. ما امریکا و اسرائیل را داده ایم و بجایشان سوریه و روسیه را مثلاً داریم!

سوریه و روسیه بعنوان متحدان جمهوری اسلامی شناخته می شوند. اتحادی که بسیار لرزان است و تا بوی پول به مشام آنها بخورد ،ایران را رها می کنند. چنان که امروز حماس دیگر رابطه ای با ایران ندارد و بسوی عربستان چرخیده است. ایران تنهاست! اینها حتی یک روز هم پشت ایران نخواهند بود. ما امریکا و اسرائیل را داده ایم و بجایشان سوریه و روسیه را مثلاً داریم!

آیا در کنار امریکا و اسرائیل باید باشیم ، یا سوریه و فلسطین؟

از سال ۵۷ تا امروز ، رژیم جمهوری اسلامی جنگی بیهوده را با اسرائیل شروع نموده است. از کشتار زنان و کودکان بی دفاع بدست سلیمان خاطر دیوانه تمبر چاپ نموده است؛ هزاران موشک به حماس و حزب الله داده است که شهروندان یهودی را کشتار کنند . پرسش ساده ای که همه دارند این است که آیا مردم مظلوم بلوچستان و کردستان و خوزستان انسان نیستند؟ چرا فلسطین؟! کمک به کشتار و ایجاد تنش در منطقه با مسلح کردن حماس و حزب الله چه سودی برای ما دارد؟ اصلا چه سودی برای خود اعراب داشته است؟ آیا خون مردم کردستان و خوزستان و بلوچستان از مردم فلسطین کم رنگ تر است؟!

مردم ایران باید تکلیف خود را با این رژیم خائن و وطنفروش که حتی خاکش را به اعراب می فروشد، مشخص نمایند. ما باید یک بار برای همیشه مشخص نماییم که چه کسی دوست ما و چه کسی دشمن ماست؟ اگر یک موشک اسرائیلی به تهران می رسید ، همه داد و فریاد می کردیم اما آیا می دانید که حماس و حزب الله ۶۰۰۰۰ هزار موشک ساخت ایران دارند که تنها برای کشتن مردم غیر نظامی اسرائیل تنظیم شده اند؟

سوریه و روسیه بعنوان متحدان جمهوری اسلامی شناخته می شوند. اتحادی که بسیار لرزان است و تا بوی پول به مشام آنها بخورد ،ایران را رها می کنند. چنان که امروز حماس دیگر رابطه ای با ایران ندارد و بسوی عربستان چرخیده است. ایران تنهاست! اینها حتی یک روز هم پشت ایران نخواهند بود. ما امریکا و اسرائیل را داده ایم و بجایشان سوریه و روسیه را مثلاً  داریم!

 • رها

  ذات این رژیم مستبد مذهبی “جمهوری اسلامی” ک مثل ی دمل چرکی می مونه دشمنی و مخالفت با دوستان واقعی خودش تو منطقه و جهان یعنی اسرائیل و آمریکاست.و همچنان با این توهم که می تونن این افکار مالیخولیایشونو به خورد سایر ملت ها بدن دارن دست به هر بی شرافتی که می تونه از ی موجود دوپا بربیاد میزنن و با این استراتژی که هدف وسیله رو توجیح میکنه دنیا رو به آشوب کشیدن و دست به هرکاری ک در مخیله ی یک انسان بگنجه میزنن ازارسال اسلحه و راکت به اراذل و اوباش امثال خودشون تو منطقه و ساخت و پاخت با تبهکارهای بین المللی برای خرابکاری و آشوب تو منطقه گرفته تا تزانزیت و قاچاق مواد مخدربه اروپا و آمریکا و…..
  ما مردم منزجریم از این اراذل و اوباش بی همه چیزی که به اسم دولت مذهبی دارن هست و نیستمونو غارت می کنن و ماهارو به بردگی مدرن کشوندن و به گروگان گرفتن .دقیقا باید بگم که الانم ما درحقیقت بعد از حمله ی اعراب در سال ۱۳۵۷در اسارت اعراب قرار داریم و این تشکیلات ضد ایرانی و ضد منافع ملی با حاکمان غیر ایرانی و عرب تبارش با اوج بیسوادی و بیشعوریشون دارن هر روز ما رو به لبه ی پرتگاه سقوط و تباهی نزدیک و نزدیک تر می کنن اما خودشون جایگاهشون و پولهاشون جاش امنه چون اصلا اینجارو وطن خودشون و جای موندن نمی دونن.برای همین بی مهابا دارن دست به هر غلطی که دوست دارن میزنن و وقاحتشون نقطه ی پایانی نداره.تو دنیا شاید نمونه ای مثل کشور خودمون صلا سراغ نداشته باشیم که مردمش اینهمه بی تفاوت شاهد ذلت و تباهی خودشون باشن و دم برنیارن.باید اینهمه صبر و طاقت رو تحسین کرد….!

 • تورک

  برو بابا شما از آخوندها کثیف ترید ظاهرا شما از خوان گسترده ایران پارسی!محرومید وق وق می کنید فردا گر بر حکومت نشینید حتمن برای ترکا عربها وکردها و سایر ملل محروم در عیران داستان رستم وسهراب وتلاوت خواهید کرد ویا لوح دروغین گهروش مردوک پرست رابه عنوان برتری قومی به جای حل دمکراسی به رخ ما خواهید کشید!

  • ariya89

   شکی نیست که جاهلان میهن فروش تازی پرستی چون تو جیره خوار این نظام کثیفن

 • hameye mardane rous

  http://www.tahlilrooz.net/?p=11124#comment-4458

  در پرونده بختیار مثل همه سیاستمداران ایرانی یک ، دو یا سه مطلب هست که سیاه است و با هیچ ابی نمی شود آنرا پاک کرد . تلاش افراد برای بت سازی از آنها و یا علم کردن آنها در برابر رقبای او همین جا شکست می خورد .

  زمانی که شاه می خواست الله یار صالح را به نخست وزیری بگمارد و تلخی ۲۸ مرداد بین شاه و جبهه ملی به فراموشی سپرده شود همین بختیار که نه سر پیاز بود و نه ته پیاز به نفع شوروی و مارکسیست های روسی رفت در سخنرانی الله یار صالح بالای سن بدون مشورت با هیچ کسی در جبهه ملی و علیه قرار داد های امنیتی سنتو و سیتو زر زر کرد ! چرا ؟ چون شوروی آنروز دنبال هپلو کردن ایران بود و مارکسیست های روسی که جاسوسان روسیه در ایران بودند نمی خواستند مشروطه در ایران پا بگیرد . هیچ تحلیل تاریخی در ایران که به نقش ماکسیست های روسی و روسیه اشاره نکند ارزش ندارد و مارکسیست های روسی و روسیه پشت ان هستند . دوم اینکه بختیار با خمینی در تماس بود که نخست وزیر بشود (و بازرگان هم که قبلا اسم انقلاب را گذاشته بود نهضت خود ویرانگری و گفته بود شاه بماند و سلطنت کند ) هم مایل بود اما منتظری رای خمینی را در پاریس زد .. برای نخست وزیری شاه هم او از روی قدرت پرستی با دوسیه سفیران انگلیس و امریکا در تهران بسیار دیر هنگام و بدون اطلاع بقیه دوستانش د رجبهه ملی با فرصت طلبی ( شانس موفقیتش صفر بود ، نه ارتش به او وقعی نهاد و نه خمینی در آنزمان با شورشی که همه کشور را فراگرفته بود و پشتیبانی مردمی سنگینی داشت و همه سیاسیون ایران از او حمایت میکرند , ولو ناچرا ) و شاه تصمیم به خروج از کشور داشت ، حاضر به عقب نشینی بود . به همین دلیل صدیقی قبول نکرد چون میدانست اگر شاه برود مشروطه ای در کار نیست . سوم اینکه او با صدام و ارتش عراق ساخت در زمان جنگ علیه ایران . از زشتی این اقدام همین بس که مجاهدین خلق همین کار را کردند و الان همه احزاب و گروه ها در ایران همین کار مجاهدین را بهانه کرده اند و آنها را لعن میکنند . حتا بختیاریست ها که همان مارکسیست های روسی خزیده د رجبهه ملی هستند و بختیار را علم کرده اند که نقش کثیف خودشان را در همراهی با ملاها در ساقط کردن مصدق ، شاه ، بنی صدر و بازرگان پنهان کنند ، مجاهدین را به خاطر ان اتحاد با عراق صدام محکوم میکنند . یکی نیست بپرسد چرا برای بختیار خوب بود اما برای مجاهدین نه ؟

  بختیاریسم روسی مثل قوامیسم توده ای یک ترفند سیاسی حزب خائن توده است به قصد ایجاد اختلاف بین مشروطه خواهان و سلطنت طلبان و لیبرال ها . انها میخواهند با تیر بختیار هم بنی صدر را بزنند ، هم بازرگان ، هم رضا پهلوی ! همان طوری که قوام را بزرگ میکنند چون او عامل دوجانبه روس و انگلیس بود .

  هیچ سیاستمداری در ایران که وابسته به یک کشور خارجی باشد ( روسیه ، انگلیس ، امریکا ، فرانسه ، آلمان ، پرتقال ) در میان مردم شانس و مقبولیت نخواهد داشت . به همین دلیل مردم ایران این همه به مصدق و امیر کبیر ارادت دارند

 • moghtada.israel@azadi.com

  اینها قهرمان ملی هستند . وقتی مملکت را جاسوسان روسیه گوش تا گوش پر کرده اند و کشور را به پرتگاه میبرند دو تا جاسوس اسرائیلی این امید را زنده میکند که ممکن است دو تا پاسدار هم جاسوس اسرائیل باشند و کشور را با یک کودتا نجات دهند
  فعلا که به اپوزیسیون آلوده به جاسوسی روسی و همدست رژیم روسی امیدی نیست . ما چاره ای نداریم که به این مقتدا صدر و این دو تا جاسوس اسرائیلی امید ببندیم بلکه اینها این رژیم روسی را سرنگون کنند
  http://www.iranpressnews.com/source/208148.htm
  افسران جنگ نرم جاسوس از آب درآمدند+عکس
  مقتدی صدر بار دیگر خواستار انحلال حشد الشعبی شد

 • محمد عزتی

  اول راجب اینکه یه تیر هم یهود ها به ما پرت نکردن شما فقط گفتی که چنین چیزی واقعیت نداره اما سند رو نکردی
  جشن پوریم واقعیت داره چون هم تو کتاب استر که خودش نوشته اعتراف میکنه که با فریب حکم قتل۷۷۰۰۰ایرانی رو از خشایارشاه گرفته و هم اینکه این اتفاق رو هرودوت و تاریخ نویسای دیگه هم تایید کردن و تو خود تلمود و تورات هم از استر به خاطر این کارش تقدیر شده اونوقت این همه کتاب معتبر تاریخی میگن که یهودی ها ایرانی ها رو هولو کاست کردن تو یکی میگی دروغه همین جوری باید مدرک معتبر بیاری.
  بعدشم از کجا معلوم که آمریکا دوست باشه روسیه دشمن آخه اسگل روسیه کشور درپیت و داغونی مثل سوریه که برای بازسازیش باید چند بیلیون دلار خرج کنه رو نگه میداره ایران رو با قدرت نظامیش نفتش گازش موقعیت جغرافیایی خاصش که خیلی میتونه کمکش کنه ول میکنه
  مگه اسراییل نیست که این همه رو تحریک میکنه ایران رو تحریم کنن اگه واقعا مردم ایران رو دوست داشت تحریم نمیکرد که پدر مردم در بیاره اگه واقعا مردم ایران رو دوست داشت خودش کوتاه میومد.

 • پارسا

  نظام ۴۰ سال هست که با انواع روش های رسانه ای و شستشوی مغزی کودکان در
  مدارس قصد دارد بین مردم ایران و اسرائیل دشمنی بندازن اما هیچگاه این
  اتفاق نیوفتاد و با گذشت زمان مردم دارن متوجه می شن که دشمن حقیقی حکومت
  عربی است که سال هاست کنترل و ثروت کشور را در دست گرفته و در جهت اهداف
  تروریستی استفاده می کند. به امید آزادی ایران و به امید روزی که دست ما در
  دست مردم اسرائیل باشید. درود بر دولت و مردم اسرائیل.