سقف ۲۴ میلیونی در برابر میلیاردها دزدی ، یک جوک خنده دار است. ۳

اعتراض بسیاری از مردم به سقف بالای حقوق مدیران

در چند روز گذشته مردم به سقف بالای دستمزد مدیران ارشد کشور اعتراض نمودند. در قضای مجازی و شبکه های اجتماعی اعتراضها به شکل و شمایل مختلف دیده شد.  نکته ی مثبت این سقف حقوقی این است که پس از ۳۸ سال دزدیهای میلیاردی ، حکومت دست به اندکی قانونگذاری زده است تا میزان برداشت از سفره انقلاب را کمی کنترل نماید . ژست دولت و مجلس هم ژستی است که می خواهند به مردم درستکاری خود را نشان دهند!

در این میان مردم ما به این میزان از دستمزد معترضند. این در حالیست که سیستم رانتی و فاسد ایران طوری است که اساساً بسیاری از مدیران حکومت نیازی به حقوق ندارند و بسیاری از نمایندگان مجلس و مدیران کشور به این حقوق ماهیانه بعنوان یک “پول ناچیز” نگاه می کنند. در واقع میزان دریافتی افرادی چون لاریجانیها، رفسنجانیها، قالیبافها و هزاران آقازاده اطراف سران حکومت آنقدر زیاد است که نیازی به حقوق ندارند!

نمونه آشکار آن تلاشهای چند میلیاردی نمایندگان برای رسیدن به کرسی مجلس است. این میزان از هزینه کردن که هیچ گاه هم منشأ آن رو نشده است ، بی تردید برای رسیدن به  “قدرت نا مشروع” است وگرنه ۴ سال حقوق مجلس  ۲۵۰ میلیون تومان است که طبیعتا سرمایه میلیاردی آقای نماینده را باز نخواهد گردانید.

سفره باز انقلاب و دزدیهای سران مملکت به قدری بزرگ است که یک مداح در عرض یک ساعت مدّاحی ۲۰ میلیون تومان بابت صدای انکرش گرفته است. پس اینکه فقط ۲۴ میلیون در ماه به سران دزد حکومتی حقوق بدهند، واقعا خنده دار و یک توهین به شعور ملت ایران است. دریافتی سران مملکت از سفره چپاول ایران روزانه میلیاردها است.

در این میان مردم ما به این میزان از دستمزد معترضند. این در حالیست که سیستم رانتی و فاسد ایران طوری است که اساساً بسیاری از مدیران حکومت نیازی به حقوق ندارند و بسیاری از نمایندگان مجلس و مدیران کشور به این حقوق ماهیانه بعنوان یک "پول ناچیز" نگاه می کنند. در واقع میزان دریافتی افرادی چون لاریجانیها، رفسنجانیها، قالیبافها و هزاران آقازاده اطراف سران حکومت آنقدر زیاد است که نیازی به حقوق ندارند!

در این میان مردم ما به این میزان از دستمزد معترضند. این در حالیست که سیستم رانتی و فاسد ایران طوری است که اساساً بسیاری از مدیران حکومت نیازی به حقوق ندارند و بسیاری از نمایندگان مجلس و مدیران کشور به این حقوق ماهیانه بعنوان یک “پول ناچیز” نگاه می کنند. در واقع میزان دریافتی افرادی چون لاریجانیها، رفسنجانیها، قالیبافها و هزاران آقازاده اطراف سران حکومت آنقدر زیاد است که نیازی به حقوق ندارند!

نبود شفافیت مالی و بانکی

ایران از نظر شفافیت مالی و بانکی یکی از عقب مانده ترین کشورهای جهان است. این شفاف نبودن منابع مالی افراد ضربه بزرگی به اقتصاد ایران و مردم آن زده است. ریشه در آمد افراد باید مشخص باشد.  بعنوان مثال باید پرسید چگونه است که هزینه عروسی دختر قالیباف از حقوق یک معلم در تمام دوران خدمتش بیشتر است؟ این چه در آمدی است که قالیباف دارد و منشأ این همه پولهای باد آورده کجاست؟

رشوه در ایران چیزی رسمی است. همگی سران حکومت در این رشوه خواری سهیمند. رشوه های بسیار هنگفتی که در معاملات بزرگ و رانتها ردّوبدل می شود سر به فلک می زند. منشأ در آمد سران حکومت این رشوه ها ، شیرینی ها و پورسانتهاست.

سفره باز انقلاب و دزدیهای سران مملکت به قدری بزرگ است که یک مداح در عرض یک ساعت مدّاحی 20 میلیون تومان بابت صدای انکرش گرفته است. پس اینکه فقط 24 میلیون در ماه به سران دزد حکومتی حقوق بدهند، واقعا خنده دار و یک توهین به شعور ملت ایران است. دریافتی سران مملکت از سفره چپاول ایران روزانه میلیلاردها است.

سفره باز انقلاب و دزدیهای سران مملکت به قدری بزرگ است که یک مداح در عرض یک ساعت مدّاحی ۲۰ میلیون تومان بابت صدای انکرش گرفته است. پس اینکه فقط ۲۴ میلیون در ماه به سران دزد حکومتی حقوق بدهند، واقعا خنده دار و یک توهین به شعور ملت ایران است. دریافتی سران مملکت از سفره چپاول ایران روزانه میلیاردها است.

یک کارمند ساده سفارت که باید به امور ارباب و رجوع بپردازد ، همواره در این فکر است که با تجار حکومتی آشنا شده و از آن طریق به پورسانت برسد! او هرگز بدنبال حقوق ماهیانه وزارت خارجه نیست. یک کارمند ساده بانکی همواره بدنبال جوش دادن وامهای میلیاردی برای آقازادگان است ، تا از این را به پورسانتی برسد ، او هم بدنبال حقوق ماهیانه اش نیست. در این سیستم آلوده  در آمد بسیاری از کارمندان کشور از راه رشوه و رانت خواری بسیار بیش از ماهی ۲۴ میلیون تومان است و اصولا این کارمندان جزء به حقوقشان نیازی ندارند، چه برسد به مدیران و سران ارشد مملکت.

زمانی که یک دربان ساده در اداره ثبت اسناد ، روزانه ۵۰۰ هزار تومان رشوه دریافت می کند چگونه می توانید درباره حقوق مدیران کشور صحبت کنید؟! زمانی که یک پزشک در بیمارستان دولتی حین جراحی به بستگان بیمار تشر می زند که “پول را کارت به کارت کرده اند و یا خیر؟!” ،چه انتظاری از مدیران ارشد ایران دارید؟

در تمامی قسمتهای اجرایی و نظارتی حکومت فاسد جمهوری اسلامی ، رشوه یا همان شیرینی مرسوم است. یک قرارداد ساده بین دو کارخانه اگر دارای مزایا و پورسانت برای مدیران نباشد ، انجام نمی شود.

یک مثال از صنعت نفت

در سال ۱۳۸۱ ایران مناقصه ای درباره یکی از پروژه های گازی خود در پارس جنوبی برگزار کرد. شرکتهای بزرگ اروپایی و آسیایی در مناقصه بودند. پس از پایان مناقصه همگی متعجب شدند که یک شرکت چینی با کمترین تجربه توانسته است این مناقصه را برنده شود. چون مناقصه بود طبیعتا همه از پیشنهاد پایین شرکت چینی صحبت می کردند. بعدها مشخص شد که پیشنهاد دو شرکت کره ای و فرانسوی از شرکت چینی پایین تر بوده است ولی مدیران برگزار کننده این مناقصه دو شرکت فوق  را از قرارداد حذف نموده اند! بهانه این مدیران هم ارتباط این شرکتها با اسرائیل بود که طبیعتا بی معناست و در جهان تجارت همه کشورها با هم در ارتباطند. اما علت واقعی چه بود؟

شرکت چینی که قصد داشته از این طریق به دنیای گاز و نفت وارد شود، با توجه به آگاه بودن از فساد درونی مدیران نفتی کشور به آنها پیشنهاد ۲۰۰ میلیون دلار رشوه کرده بوده است! این پیشنهاد وسوسه کننده کافی بوده تا مدیران نفتی براحتی مناقصه را به اسرائیل پیوند بزنند و دو شرکت کره ای و فرانسوی حذف شدند.

لازم به ذکر است که شرکت چینی فوق پس از ۷ سال بدون انجام تعهدات خود ایران را به بهانه تحریم ترک کرد و میلیاردها دلار  به ایران ضرر زد.  مانند این ماجرا از ۲۲ بهمن ۵۷ تا به امروز برقرار است و آنقدر میزان فساد و درآمد مدیران کشوری و لشکری زیاد و سرسام آور است که هیچ کس را توان حساب کردن آن نیست.

شرکت چینی که قصد داشته از این طریق به دنیای گاز و نفت وارد شود، با توجه به آگاه بودن از فساد درونی مدیران نفتی کشور به آنها پیشنهاد 200 میلیون دلار رشوه کرده بوده است! این پیشنهاد وسوسه کننده کافی بوده تا مدیران نفتی براحتی مناقصه را به اسرائیل پیوند بزنند و دو شرکت کره ای و فرانسوی حذف شدند.

شرکت چینی که قصد داشته از این طریق به دنیای گاز و نفت وارد شود، با توجه به آگاه بودن از فساد درونی مدیران نفتی کشور به آنها پیشنهاد ۲۰۰ میلیون دلار رشوه کرده بوده است! این پیشنهاد وسوسه کننده کافی بوده تا مدیران نفتی براحتی مناقصه را به اسرائیل پیوند بزنند و دو شرکت کره ای و فرانسوی حذف شدند.

ماجرای پورسانت مجتبی خامنه ای و مهدی هاشمی

اگرچه هزاران آقازاده در قسمتهای مختلف اقتصاد ایران فعالند. اما به دو نمونه آن بسنده می کنیم:

۱- مجتبی خامنه ای

محسن مخملباف در مورد سید مجتبی حسینی خامنه ای و دارایی‌های او می‌نویسد:

   «…در زمان آقای خاتمی ایرانسل به مناقصه گذاشته شد. مجتبی خامنه‌ای به دنبال آن بود که آفریقای جنوبی که به او پورسانت می‌داد، برنده مناقصه باشد، اما در یک مناقصه آزاد، شرکت ترک سل، برنده مناقصه شد. مجتبی ناراحت ‌شد و به آقای خاتمی زنگ می‌زند که نگویید برنده مناقصه شرکت ترک سل شده است. آقای خاتمی به سلیمانی می‌گوید قانونی عمل کنید. سلیمانی اعلام می‌کند ترک سل قانونا برنده شده است. مجتبی دست به دامان حداد عادل می‌شود. حداد به احمد توکلی می‌گوید که برنده شدن ترک سل خلاف امنیت ملی است و علیه دولت خاتمی تعداد زیادی مقاله نوشته می‌شود. خاتمی زیر بار نمی‌رود تا احمدی‌نژاد رئیس جمهور می‌شود. اولین کاری که احمدی‌نژاد می‌کند این است که قرارداد را بدهند به وزارت دفاع و ام تی ان به صورت مشارکتی. و بدین ترتیب مجتبی از آفریقای جنوبی پورسانت می‌گیرد که به حساب او در لندن ریخته می‌شود. (رجوع شود به سخنرانی‌های توکلی در این مورد و همینطور به سخنرانی‌های سلیمانی در سایت بازتاب در این باره)

    …در حال حاضر بابت هر تلفن ایرانسل ۲ تومان و بابت هر اس ام اس یک تومان به مجتبی می‌رسد. این علاوه بر پولی است که از آفریقا به حساب او پورسانت ریخته می‌شود. هم چنین هر بشکه نفتی که به چین و هند فروخته می‌شود یک دلار به مجتبی می‌رسد.

    چندی پیش یک میلیارد و ششصد میلیون پوند که به حساب مجتبی خامنه‌ای در لندن رفته بود به دلیل آن که معلوم نبود،از کجا آمده است توسط انگلیس مصادره شد.

مجتبی خامنه ای ابر جنایتکاری که دست همه جنایتکاران را از پشت بسته و گوی سبقت را از همگان ربوده است. مزدوران و بله قربان گویان رژیم لعنتی از پاسدار و بسیجی و ارتشی گرفته تا آخوند و رئیس جمهور و اعضاء کابینه آخوندی و آخوندهای بیشمار حاکم بر کشورمان در برابر این آخوندک جلاد و ستمگر سر تعیم فرود می آوردن و کرنش مہ کنند. به راستی فروکش انسانیت و علو انسانی تا به کجا؟

…در حال حاضر بابت هر تلفن ایرانسل ۲ تومان و بابت هر اس ام اس یک تومان به مجتبی می‌رسد. این علاوه بر پولی است که از آفریقا به حساب او پورسانت ریخته می‌شود. هم چنین هر بشکه نفتی که به چین و هند فروخته می‌شود یک دلار به مجتبی می‌رسد.
چندی پیش یک میلیارد و ششصد میلیون پوند که به حساب مجتبی خامنه‌ای در لندن رفته بود به دلیل آن که معلوم نبود،از کجا آمده است توسط انگلیس مصادره شد.

مخملباف ادامه می دهد: ثروت مجتبی: ۳ میلیارد دلار  است. ۲ میلیارد در لندن و سوریه و آفریقا و ۷۰۰ میلیون دلار ملک در سوریه ، ونزوئلا و لندن و ۳۰۰ میلیون دلار نقد (الماس و طلا و دلار)

    مجتبی از سال ۷۶ جایگزین حسن خامنه‌ای در نفت شد. بابت خرید بنزین تا کنون از هر تن ،بین ۵ تا ۱۵ دلار حدود ۱ میلیارد دلار پورسانت گرفته است. در زمین: (یک قطعه ۵۰۰هزار متری در مشهد مال اوست ). بزرگترین پاساژ و آپارتمان‌سازی مشهد مال مجتبی است. ۲۰۰ هزار متر زمین از قالیباف در تپه های عباس آباد گرفته است. ۱۵۰ هزار متر شاپینگ در اکباتان ساخته شده که مجوزش را از قالیباف گرفته (۵۰۰ میلیون دلار سود داشته است).»

محمد نوری زاد می‌نویسد: «امروز نیز به یُمنِ آقازادگی‌اش، و به برکت دستی که به گردن حضرت حجة الاسلام والمسلمین آشیخ حسین طائب رییس سازمان اطلاعات سپاه و مسئول سابق هماهنگی‌های بیت مکرم انداخته، در پس پرده اقتدار شما، به رتق و فتق امور می‌پردازد و برای خود در فردای پس از شما خواب‌هایی می‌بیند.»

       به گفته محمد نوری‌زاد، مجتبی خامنه‌ای حتی آن قدر نفوذ دارد که در دفتر همه وزراء و خود رییس جمهوری، دفتر رییس مجمع تشخیص مصلحت، در دفتر رییس قوه قضاییه و رییس مجلس، حتی در دفتر حیدر مصلحی (وزیر اطلاعات سابق) نیز شنود کار گذاشته بوده است.

     به نقل از وب سایت جرس، مسئله ۱٫۶ میلیارد یورویی زمانی لو رفت که هیاتی متشکل از ابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضائیه، مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور و حیدر مصلحی وزیر واواک با محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری دیدار می‌کنند و مدارک دخالت و دست داشتن اسفندیار رحیم مشائی رئیس دفتر رئیس جمهور در اختلاس سه هزار میلیارد تومانی را به وی ارائه داده و می‌گویند پرونده وی کامل است و از احمدی‌نژاد می‌خواهند مشائی را برکنار کند تا به اتهام او رسیدگی شود. احمدی نژاد می گوید: اشکال ندارد، اما باید به همه پرونده‌های اختلاس رسیدگی شود. من اسناد و مدارک موثقی دارم که به موجب آن، آقای سید مجتبی خامنه‌ای فرزند محترم مقام معظم رهبری رقم ناقابل یک و شش دهم میلیارد یورو از بیت‌المال اختلاس کرده‌است. اگر متعهد می‌شوید که به هر دو پرونده همزمان رسیدگی کنید من با استعفای مشائی موافقت خواهم کرد.»

مهدی هاشمی

پرونده رشوه‌دهی استات‌اویل در ایران یا رشوه استات‌اویل-رفسنجانی (به نروژی: Statoils korrupsjonssak) به تلاش شرکت نفتی نروژی استات‌اویل در سال‌های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ برای تضمین بستن قراردادهای نفتی با استفاده از فساد سیاسی در ایران می‌پردازد. این رشوه به میزان ۱۵٫۲ میلیون دلار به شرکت مشاوره‌ای با مالکیت مهدی هاشمی رفسنجانی پرداخت شد.با وجود اینکه استات‌اویل در نروژ مجرم شناخته شده و در دادگاه محکوم شد، در ایران هرگز دادخواستی علیه رشوه‌گیرندگان ارائه نشد و موضوع مسکوت گذاشته شد. گذشته از این، یکی از نفرات کلیدی در این پرونده به نام عباس یزدان پناه از سال ۲۰۱۳ در دبی ناپدید شده و گفته می‌شود به ایران منتقل شده است.

این رشوه به میزان ۱۵٫۲ میلیون دلار به شرکت مشاوره‌ای با مالکیت مهدی هاشمی رفسنجانیپرداخت شد.با وجود اینکه استات‌اویل در نروژ مجرم شناخته شده و در دادگاه محکوم شد، در ایران هرگز دادخواستی علیه رشوه‌گیرندگان ارائه نشد و موضوع مسکوت گذاشته شد. گذشته از این، یکی از نفرات کلیدی در این پرونده به نام عباس یزدان پناه از سال ۲۰۱۳ در دبی ناپدید شده و گفته می‌شود به ایران منتقل شده است.

این رشوه به میزان ۱۵٫۲ میلیون دلار به شرکت مشاوره‌ای با مالکیت مهدی هاشمی رفسنجانی پرداخت شد.با وجود اینکه استات‌اویل در نروژ مجرم شناخته شده و در دادگاه محکوم شد، در ایران هرگز دادخواستی علیه رشوه‌گیرندگان ارائه نشد و موضوع مسکوت گذاشته شد. گذشته از این، یکی از نفرات کلیدی در این پرونده به نام عباس یزدان پناه از سال ۲۰۱۳ در دبی ناپدید شده و گفته می‌شود به ایران منتقل شده است.

اینها دو قطره از دریاست

حجم فساد و رشوه و رانت خواری در جمهوری اسلامی غیر قابل شمارش است و مجتبی خامنه ای یا مهدی هاشمی رفسنجانی در برابر دریایی از ثروت باد آورده سران مملکت قطره ای بیش نیستند! سفره ی انقلاب باز است و لاشخوران در حال خوردن آن هستند. آنچه مردم را فریب داده است این داستانهای حقوق و سقف حقوق است. اینها با آن همه رشوه و دزدی اصلا نیازی به حقوق ندارند!

 

 • tabary.jasus@russia.net

  حزب خائن توده بازوی جاسوسی شوروی در ایران که با هدف استراتژیک اشغال ایران از طریق نظامی ، کودتا، شبه انقلاب ، نفوذ و توطیه به هر قیمتی پایه گذاری شد و همه تاکتیک ها و استراتژی ها از تقسیم ایران با انگلیس تا اشغال نظامی آذربایجان تا نفوذ و نشاندن وزیر د ر دولت قوام تا چپاندن نفوذی های تواب و نظامیان ( جعفریان ، باهری ، انصاری ، نیک خواه ، اکبر اعتماد ، مقربی ، ناخد افضلی ، خسرو روزبه ، علی عمویی ) در دولت شاه و پس از ان در انقلاب مردم ایران برای دموکراسی و استقلال ، تا توطیه های چریکی سیاه کلی ، ترور شاه ، همدستی با مذهبیون ضد ملی و ضد شاه و غرب ( کاشانی ، نواب ، خمینی ، رفسنجانی ، موسوی ، نبوی ، تروریست سازی برون مرزی حزب الله لبنان توسط محتشمی پور با کمک اسد ، اشغال سفارت امریکا ، توطیه تجزیه طلبانه کردی ، ترکمنی ، عرب ، ….. جنگ شهری در آمل و لو دادن کودتای نوژه و حمله طبس و پشتیبانی استراتژیک از ماجراجویان انقلاب صادر کن و تروریست ساز ولایت فقیه روسی در سازمان ملل متحد و خنثی کردن همه استراتژی ها و تاکتیک های امریکا و غرب علیه ماجراجویی تروریستی ، اتمی ، نظامی ج ا و بحران سازی ان در منطقه ، حمایت از بی ثبات سازی و سرنگونی دولت مصدق و دهن کجی به مصدق و دادن طلاها به دولت کودتا ، دهن کجی به مردم ایران و پشتیبانی از احمدی نژاد و متقلیبن به رای نیم بند و ناچارانه مردم که بیشترین ان باز به کروبی بود و حذف کروبی و نشاندن زورکی رفسنجانی به جای ان و سپس برنده کردن احمدی نژاد و در دور بعدی حذف کروبی و نشاندن موسوی (که خود الت دست ولی مهره سوخته آنها بود و در برا بر خامنه ای – سپاه – احمدی نژاد که کشو را دست بسته تحویل روسیه می داد مهره بهتر و کار آمد تری نبود ) به عنوان رهبر جنبش سبز که صریحا مردم شعار مرگ بر روسیه و نه غزه نه لبنان میدادند و تقلیل دادن ان به سازش با ولایت فقیه روسی و عصر طلایی امام گردید .
  -بازی اتمی برای فریب غرب با سو استفده از ناکار آمدی دولت اوباما و عزلت گزینی خجلت زده او در خاورمیانه با هدف نجات ولایت فقیه روسی از تحریم های کمر شکن و نهایتا بهم زدن ان با زیاده خواهی و جایگزینی موشک پرانی و دخالت تروریستی در لبنان و عراق و سوریه و یمن و تحریک همه مسلمانان از ترکیه تا عربستان و اندونزی و مصر و انداختن گناه ان به گردن امریکا

  -بزرگ کردن روسیه و پوتین و اس ۳۰۰ و حالا بزرگنمایی سیاست نزدیکی به روسیه ترامپ در سایت پیک نت و بقیه سایت های روسی بدون اشاره به تصمیم جدی ترامپ به نابود کردن ملاها و باز پس گرفتن همه امتیازهایی که اوباما به ملاها داد ، و تمایل شدید ترامپ به محدود کردن مفلوکانه این رژیم ورشکسته روسی تا حد تنبیه همه ایرانیان و سو استفاده از انتقاد های ترامپ به کاستی های دولت اوباما و بزرگ کردن ان در حد مزخرفات مارکسیستی روسی علیه امریکا و نظام بازار آزاد
  همه و همه در دفتر دوگن – پوتین و تینک تنک های اورو – آسیا طراحی و توسط عوامل این حزب خائن و زائده کوچک روده بزرگ روسی یعنی فداییان خلق و گوزهای صدا ساز ملی مضحکی – خط امام روسی – سپاه و فقاهت و روحانیون روسی ، رفسنجانیست های لوث شده روسی و خاتمی واداده و این آبدارچی جدید اعتدال روسی به اجرا در می اید

  – رادیو زمانه که نقش فداییان خلق و خایه مالان سپاه را بازی میکند با ان مدیر وب سایت قفقازی که مامور پوتین است و برای دروغ پراکنی پوتین آمده به هلند و از آنجا برای پوتین و مارکسیست های روسی تبلیغ میکند ، پس از جاسوس سلطنت طلب نمای روسیه ف م سخن از در دیگری در آمده تا یکی از خائنین مسلم به مصدق ، ملت ایران ، شاه و لیبرال ها و همه مخالفین به خاک و خون کشیده ج ا و مجاهدین خلق و همه سیاستمداران ملی سلاخی شده و همه سران ارتش و خانم فرخ رو پارسا و ده ها بیگناه دیگر را تبرئه کند و در خائن بودن و جاسوس بودن او تردید ایجاد کرده و حقه مارکسیستی لنینیستی او در گرویدن ظاهری به اسلام برای تزریق مارکسیسم روسی به ولایت فقیه و اسلام سیاسی آخوندی از طریق پشه منتقل کننده شریعتمداری و ناقلان نا آگاه مثل شریعتی به جوانان ایرانی را زیر سرپوش شکسته شدن یا نشدن پنهان سازی اطلاعاتی کند .
  اما در همانجا چند چیز را لو داده که میتواند بر جاسوس بودن و مامور بودن این مرد خائن شهادت دهد

  ۱- میگوید او از بنیان گزاران حزب توده بوده ، مخفیانه ! رفته روسیه ! در مدارس جاسوسی روسیه تعلیم دیده ! بهترین خانه در روسیه را که مال رئیس جمهور آلمان بوده به او داده اند ! در حالیکه این مبارز راه زحمتکشان د رخانه گرانقیمت لوکس عیش و نوش میکرده هم پالکی های او در تهران تبلیغ میکردند که شاه طبقه کارگر را به جهنم فرستاده !
  ۲- او بعد ها د رج ا همان گونه که خمینی در پاریس قول داد آزاد بوده ! از بنی صدر و قطب زاده و دستمال چی و شریعتمداری و حتا موسوی و خاتمی آزادتر ! یعنی با نامه جاسوس وقت شوروی در ج ا یعنی فرزند ناب اما م موسوی از کشور خارج و برای معالجه ( مثل آخوندها ) به کشور آلمان شرقی رفته ( همان محلی که پوتین ، مرکل و دیگر اعضای ک گ ب که برای نفوذ در غرب و نابودی دموکراسی غربی از درون دوره میدیدند) دوره دیده، به ایران برگشته ، پس از دستگیری مصلحتی با دخالت سر جاسوس وقت شوروی در حکومت خمینی ( رفسنجانی ) آزاد شده و آزادنه به همه جا میرفته تا سال ۶۲ . یعنی دورانی که همه کشتار های رژیم که مورد تایید حزب توده بوده و همه دوران دگر دیسی انقلاب استقلال طلبانه مردم ایران به یک رژیم وابسته مفلوک به روسیه بین ۵۷ تا ۶۰ و کشتارهای نهایی و تصفیه های استالینیستی تا سال ۶۲ ادامه یافت . در آنزمان عسگر اولادی سر جاسوس انگلیس از دولت انگلیس سند دخالت اینها د ریک کودتای بزرگتر را رو میکند و اینها که میخواستند دو قلپی ایران را بخورند دستشان رو میشود .
  ۳- دستگیری های بعدی که بر خلاف رویه ج ا با هیچ اعدامی از این جاسوسان اصلی همراه نبود و بیشتر به یک شوخی شبیه بود تبدیل به یک نمایشنامه برای بزرگ کردن ولایت فقیه روسی به سبک استالین و توبه بازی همراه بود که بنده شک ندارم انهم به درخواست همین کیانوری و طبری آنگونه اجرا شد تا اینها بتوانند افرادی مثل شریعتمداری و موسوی و رفسنجانی و خویینی ها و محتشمی پور را در رژیم نگه دارند تا آنها به کمک ملی مضحکی ها نمایش اعتباری بازی کنند برای رژیم ولایت فقیه و آنرا رفته رفته روسی تر کنند تا جایی که امروز خامنه ای هم چاره ای ندارد جز تسلیم مطلق به روسیه تا چه رسد به قزاقان روس در ایران ( سپاه پاسداران ) .

  ۴- این بازی اعتبار سازی با کمک کانون نویسندگان و روزنامه نگاران مامور روسیه در همه رسانه ها ادامه داشته و اینها نقش بازوی امنیتی رژیم در سرکوب لیبرال ها ، سلطنت طلبان ، ملیون ، و حتا چپ هایی که سرنگونی می خواستند را بازی کرده اند . نفوذ اینها به عالم هنر با کندی انجام شد چون هنر مندان ایرانی به لحاظ فرهنگی غربی تر هستند . به همین دلیل اینها چند تا هنرمند مارکسیست روسی ساخته و پرداخته کردند و آنها را با حقه بازی و سو استفاده از روحیه حاکم بر اسکار که همیشه هنرمندان از کشورهای تحت دیکتاتوری را مورد تلطیف و بزرگ نمایی میکنند ، اینها را با بازی سیاسی جلو آوردند و جاسوسی وابسته مثل فرهادی با ان فیلم بسیار سطحی به اسکار فرستا دند تا از روحیه مقاومت اسکار در برابر ترامپ سو استفاده کرده و به او جایزه دهند بدون اینکه از او بپرسند تو در کشور خودت با کسانی که یک میلیون بار از ترامپ شدید تر با دگر اندیشان و دگر باشان و مردم کشور خودش رفتار میکند تا چه رسد به تروریست هایی که ا زکشور دیگر می آیند چه کاری کرده ای ؟
  چه انتقادی به تسلیم کشورت به تروریست های عرب و مسلمان و روسی کرده ای ؟ چه انتقادی به دخالت بیجای رهبر کشورت در سوریه کرده ای ؟ دو تابعیت ها و دگر کیشان و زنان درکشور تو وضعیتی اسفناک تر از مهاجرین غیر قانونی و جنایت کاران مسلمان و سیاه و هیسپانیک دارند . چطوری تو به جای اعتراض به آنها به ترامپ معترضی ؟ وقتی سایت امنیتی – توده ای پیک نت تبلیغ میکند که ترامپ بسیار حقیقت گو است و هر آنچه ترامپ میگوید واقعیت امریکا است ؟

  وقتی رژیم تو و اطلاعات و امنیت و سپاه تو با ترامپ هستند به این خیال باطل که دوستی پوتین و ترامپ آنها را نجات میدهد تو آیا وظایف مهمتری در کشور خودت نداری ؟ آیا منتقد ترامپ در امریکا کم هست که تو بچه کونی نوکر روس آمده ای به ما درس دموکراسی و همدردی بدهی ؟

  اگر کسی در ایران لیاقت جایزه داشته باشد کیا رستمی است که هرگز حاضر نشد بازیچه این سیاست بازیهای مزدورانی مثل احسان طبری (ماتریالیسم = منیستی = واحد = یگانه =توحیدی ) باشد

  این بازی بد و بدتر ! که هیچ حاصلی جز کشاندن کشور ما به این سیاه چال روسی که بدترین است نداشته

  http://www.pyknet.net/1395/01esfand/14/page/bohran.php

  https://www.radiozamaneh.com/328273

 • Froisan

  ما شیفتگان خدمتیم، نه تشنگان قدرت”. “انقلاب ما انفجار نور بود”. از این اراجیف بخوام بگم تا صبح باید بگم.سال ۵۷ مردم ساده ایران از رو شکم سیری زدن زیر کازه کوزه شاه بخت برگشته به امید مدینه فاضله مارکسیستهای اسلامی. حالا بعد از ۳۸ سال این کفتارهای کمونیست اسلامی بر سر لاشه ایران و ایرانی تو سر و کله هم میزنن و تا استخوانهای این لاشه رو بین خود تقسیم نکنند، دست بردار نیستند. تا فراموش نکردم؛ تو انتصابات بین بد و بدتر حتمأ شرکت کنید. عزت زیاد

 • haghighat garayy hournalisty

  This is one fair comparison between South Korea as an example of Liberal Democracy and American ally, and Islamic Republic of Iran as a Russian poppet and backed by pro-Russian Marxists and Islamist Marxists. This is first time a reformist ( From Karroubi side not Mousavi backed by Russian poppets) looks differently at problems Iranians have on their hands. I wish he had compared this with Russia and Putin to make it more real journalism. But I congratulate him because he is smarter and much better than those Russian poppets in Radio Farda, BBC Farsi, DW, Zamaneh, Kayhan london, and many others who covered this quite wickedly against Liberal Democracy.

  صفحه نخست » ایران و کُره: حتی یک شباهت! بابک داد

  Babak_Dad_Small_new.jpgآدمی با “مقایسه کردن” طول و عرض جهان را می‌شناسد و خوب و بد آن را می‌فهمد.

  دو روز قبل در گوشه‌ای از این جهان، اتفاقی افتاد که‌ باز هم «ذهن مقایسه‌گر» ما را درگیر این سئوال کرد که اگر این اتفاق در «ایران اسلامی» رخ داده بود، واقعاً چه می‌شد؟ به وضعیت و ابعاد این ماجرا در مقایسه با موارد داخلی نگاه می‌کنیم:

  🔹خبر: خانم «پارک گون‌هوئه» رئیس ‌جمهور ۶۵ ساله کره جنوبی که «فرزند شهید» هم هست، روز پنجشنبه با رأی دادگاه عالی آن کشور برکنار شد و مصونیت قضایی خود را از دست داد تا درباره «احتمال همدستی» او با دوست صمیمی‌اش در سوءاستفاده مالی (اختلاس) محاکمه شود. تا پایان دوره ریاست جمهوری او فقط یک سال باقی مانده بود، اما به او مهلت ندادند بر مقام خود باقی بماند!

  اگر با مقیاس‌های جمهوری اسلامی ایران، ماجرا را ببینیم و مقایسه کنیم نتیجه چه خواهد شد؟

  در جامعه غیراسلامی کره جنوبی، که در مجاورت دشمن اتمی‌اش کره شمالی، هر روز زیر سایه حمله اتمی زندگی می‌کنند، می‌بینیم چطور قاطعانه به «قانون» عمل می‌کنند و بدون ترس از آشفتگی احتمالی و یا حتی تجاوز دشمن شمالی، با تخلف عالی‌ترین مقام کشور برخورد می‌شود. این را قیاس کنید با حکومت «ولایت فقیه» که چطور از تخلفات سنگین و فسادهای نجومی هشت ساله دولت احمدی‌نژاد گذشتند و از جرم هر کسی که با ولایت فقیه «هم‌نظر» باشد، چشم‌پوشی می‌کنند.

  🔹وضعیت: وقتی می‌گویم او فرزند شهید است، واقعاً هست. پدر و مادر خانم «پارک گون‌هوئه» توسط دشمن ترور شده‌اند. مادر خانم پارک (وقتی که او فقط ۱۲ ساله بود) توسط مأموران «دشمن» یعنی کره شمالی در سال ۱۹۷۴ در سالن تئاتر ترور و کشته شده. پنج سال بعد، پدرش هم که رئیس جمهور کشور بود، ترور و کشته شد. به عبارتی خانم «پارک» یک فرزند شهید «دو قبضه» است. او از ۱۷سالگی، «یتیم» شد، درس خواند، کار کرد و ازدواج هم نکرد، تا عاقبت در ۶۱ سالگی (همین چهار سال پیش) با «رأی مردم»، به عنوان اولین رئیس جمهور دموکراتیک کره جنوبی و «اولین رئیس‌جمهور زن» در این کشور انتخاب شد.

  در قانون کره جنوبی، هر فرد اجازه دارد فقط برای «یک دوره ۵ ساله» رئیس جمهور شود. یعنی حتی اگر خانم پارک برکنار نمی‌شد، سال آینده خودبخود باید جایش را به منتخب بعدی می‌داد. اما از سه ماه قبل، با برملا شدن تخلفات مالی دوست صمیمی‌اش، خانم پارک هم متهم شده که «از تخلفات او خبر داشته» و با همان اتهام، از ریاست جمهوری برکنار شد.

  دقت کنید! این فرزند شهید که تا پارسال بسیار هم محبوب بود، فقط به خاطر «احتمال همدستی» با تخلف مالی دوستش برکنار شده و حالا راه برای پیگرد قضایی‌اش باز شده است.

  «ذهن مقایسه‌گر» ما هزار سئوال دارد!

  🔹 جرم: خانم پارک گون‌هوئه نه میلیاردها دلار پول صرف واردات «دسته بیل و میخ و سوزن و الاغ و…» کرده، نه ثروت ملی را به کشورهای دیگر بخشیده، نه وام‌های کلان به رفقا و خودیهایش داده، نه چندین دکل نفتی «گم»‌ کرده، نه میلیاردها دلار در دولتش «گم» شده،… اینها تخلفات رئیس جمهور سابق ایران اسلامی است که «نظر رهبر به او نزدیک‌تر بود». جرم خانم پارک حتی در مقابل جرم نوچه‌های احمدی‌نژاد هم، «جرمی کودکانه» است.

  از اخبار مختلفی که تاکنون منتشر شده، احتمالاً رقم سودجویی «دوست رئیس‌جمهور» که همدستی خانم پارک با او هنوز ثابت نشده، نهایتاً چند میلیون دلار باشد. یعنی رقمی که فقط با «یک فقره» از دزدی‌های یک مسئول دولت احمدی‌نژاد (مثل سعید مرتضوی در شستا و سازمان تأمین اجتماعی) قابل قیاس نیست. و تازه خود مرتضوی هم در مقابل ابعاد شاهکار بابک زنجانی‌ها «بچه‌دزد» است. و تازه اینها همگی در مقابل «دزدیهای کابینه‌ای» دولت احمدی‌نژاد و بقایی و رحیمی و مشایی و… به شوخی شبیه هستند.

  به عبارتی در مقابل ارقام و موارد متعدد چپاول و غارت و اختلاس بیت‌المال در «ایران ولایت فقیه» اتهام خانم پارک تازه «اگر اثبات شود» حتی به اندازه «پول خرد» هم نیست. اما قانون در کره و کشورهای توسعه‌یافته، چنان قاطعانه بر مسئولان سختگیری می‌کند که (قبل از اثبات آن اتهام در دادگاه)، خانم پارک گون‌هوئه را برکنار می‌کند!