آقای خامنه ای تجاوز به دختر خانم کرمانشاهی و جنایات بیشماردیگر به دستور شما جلاد بزرگ تاریخ است ۳

پیش گفتار:

اقای خامنه ای،

در تاریخ ۲۲ آذرماه امسال نامه سرگشاده ای برای شما که یک رهبر خود برگزیده و خود برملت نجیب و ناتوان ایران تحمیل نموده هستید نوشتم و در ۲۰ مورد جداگانه جنایات بیشمار، دزدی های کلان، خیانت و دغلبازی خود و خانواده غارتگرتان و آخوندهای بی شرافت و ضد انسان دیگر به نگارش در آورده و از شما خواستم در این روزهای واپسین عمرتان پیش از آن که ملت  نجیب و شکیبای ایران به طغیان و خروش آمده و با برپا کردن چوبه های دار نسل آخوند را از ایران براندازد،  دست از حرص و آز و هوس های شیطانی بیشتر بر دارید و ملت اسیر و دربندمان را به حال خود واگذارید.

در این جا تنها به چند نمونه از صدها جنایاتی که به دستور و زیر فرمان شما و مجتبی فرزند ابر جنایتکارتان به وسیله آدم کشان و مزدوران انجام شده یاد آور می شود و از شما می خواهد تا پاسخگوی آنها باشید:

 ۱- تجاوز و  مرگ دختر خانم کرمانشاهی

آقای خامنه ای،

آدم کشان شما به نام مأموران به اصطلاح اطلاعات با نّقشه شیطانی قبلی خود دختر خانم زیبائی به نام خانم مهندس مهدیس میر قوامی را در یکی از خیابانهای کرمانشاه می ربایند، آنگاه گروه زیادی از آن مزدوران جنایتکار به این دختر پاکدامن و با  شرافت تجاوز می کنند و پس از پایان عمل حیوانی خود او را به حال خود در گوشه ای رها می کنند. این دختر فلک زده و لت و پار شده به دست جانیان ولایت که نمی توانداین خفت و ظلم حیوانی را تحمل کند، پس از ۲۴ ساعت  به ناچار دست به خود کشی می زند.

kerman-shah

آقای خامنه ای,

تجاوز به دختر خانم کرمانشاهی و جنایات بیشماردیگر به دستور شما جلاد بزرگ تاریخ است از آنجا که طبیعت آخوند یک صفت مالامال از بیشرمی و بی حیائی است، سخنان انسانی و منصفانه نگارنده و شمار دیگری انسان های بزرگی که درحقیقت از دل میلیونها انسان رنج کشیده و در زنجیر میهنمان برمی خیزد تاکنون در شما اثری نبخشیده و کماکان با کمال بیشرمی و سنگدلی به جنایات و غارتگری خود ادامه می دهید. اینجاست که ملت بزرگوار ایران نیز  مانند فرزندان اسرائیل آنچنانکه یکی پس از دیگری جنایتکاران نازی را در هرگوشه جهان به سزای خود رساندند، شما و فرزندانتان نیز هرگز از انتقام و خشم عمومی مردم جان سالم به در نخواهید برد.

آقای خامنه ای، 

آیا نمی پذیرید که وقتی مزدوران شما دست به این جنایت های بزرگ می زنند بدون شک آن جنایت به پای شما نوشته می شود؟. آیا شرافت انسانی شما در آن حد هست تا دستور دهید آن جانیان را دستگیر و جملگی را به دار آویزند تا آویزه گوش دیگر مزدوران جنایتکار در خدمت شما مانند مأموران آدم کش اطلاعات، بسیجی ها، لباس شخصی ها، موتور سوارها، زندان بانان، بازجو های زندان و پاسداران آدم کشتان بشود و یا انکه جملگی در انتظار آنید تا هم میهنان ما به طغیان آیند و شماها را از بیخ و بن ریشه کن سازند؟.

۲- تجاوز و قتل آموزگار رامهرمزی

آقای خامنه ای، 

دختر خانم دیگری که آموزگار رامهرمز بوده است را مزدوران شما احتمالاً پس از تجاوز او را می کشند و برای آن که شناخته نشود پیکرش را پس از سوزاندن در  بیابانی رها می کنند. این وظیفه شما است  مزدوران و آدم کشانتان که این  جنایت فجیع را مرتکب شده اند شناسائی و بازهم برای عبرت دیگران آنانرا اعدام کنید. در غیر آنصورت این جنایت هم به پای شما نوشته خواهد شد و فرداروز نه چندان دور خودتان به جرم این جنایت ها به هرکجا روید دستگیرنموده و به دار آویخته خواهید شد. فراموش نکنید که فردا روز عده ای بیگناه را دستگیر نکنید و به نام این جنایت ها اعدام نمائید که در آنصورت جنایات و میزان محکومیت شما در هرمورد چند برابر خواه شد!.

۳- قتل کارتن خوابها 

آقای خامنه ای، 

به تازگی در تاریخ  یک شنبه ۲۶ فوریه بنابه دستور قالیباف به اصطلاح شهردار مزدور دزد و ابر جنایتکار  که گویا غریزه آدم کشی را از شما که دائی او هستید به او به ارث رسیده، فرمان می دهد تا اتوموبیل های شهرداری از روی کارتن خوابهای خیابان مولوی رد کنند و شماری از آنان را به قتل  رسانند.

ویدیو.. زیر گرفتن کارتن خواب‌ها توسط خودروی شهرداری در تهران 

آقای خامنه ای، 

بازهم وظیفه شماست که این آدم کش حرفه ای را که سابقه جنایاتی زیاد در ۱۶ آذر۵۷  در کوی دانشگاه تهران داشته و هرگز به مجازات نرسیده است دستگیر و به سزای همه جنایاتش برسانید.فرد فاسدی که  جنایات او در ۱۸ تیر ۱۳۷۸ کوی دانشگاه تهران

۴- محمد گندم‌نژاد طوسی هم پالکی رهبر گرامی

آقای خامنه ای، 

 گویا همچنان جنایتکار بزرگ و متجاوز به کودکان معصوم محمد گندم‌نژاد طوسی معروف به سعید طوسی بچه باز تفسیر گوی  قرآن را فراموش کرده اید؟. گویاشما این فرد فاسد را هم مانند چند صدهزار جنایتکار و دزد بیت المال دیگر در پناه خود، در کنار خود، و در زیر عبای آخوندی خود پنهان کرده اید تا از انتقام ملت ایران برکنار بمانند؟. آیا پنهان نمودن ای فرد فاسد و متجاوز به کودکان در زیر سایه قرآن پاسخی انسانی و عدالت شما به ملت مظلوم ایران و خانواده های  زجر دیده و در غم فرو رفته آنان است؟؟ آیا شما پاسخی دارید به ملت ایران بدهید که چنین فرد فاسدی را در دور از پنجه عدالت درزیر عبای خود  پنهان نگاه داشته اید؟!.

iran-politics

iran-politics

قاری برتر، لواط گر معروف و رفیق گرمابه و گلستان خامنه ای جنایتکار، محمد گندم نژاد طوسی که پرونده تجاوز او به وکودکان معصوم ایران  به دستور خامنه ای در گوشه ای پنهان شده و تا کنون به شکایات گروه زیادی از قربانیان این دیو مکار ترتیب اثر داده نشده است.

-اسید پاشی به صورت بانوان

آقای خامنه ای،

گویا جنایت فرزند شرور و ابر جنایتکارتان مجتبی خان در دستور اسید پاشیدن روی صورت بانوان اصفهان را فراموش کرده اید؟. هنوز درد و رنج و اندوه زخمها و عوارض روحی آن بر چهره بانوان قربانی جنایت فرزند شرور شما به جاست و لحظه ای آنان و خانواده هایشان را آرام و ساکت نمی گذارد. به راستی قبح این جنایت بزرگ مجتبی خان کم نظیر بوده و در تاریخ به نام خود شما پایه گذار است. البته چندان دل خوش ندارید که به زودی با خیزش مردم کشورمان شما و فامیل بدسگال و متجاوزتان چوب انتقام ملت را خاهند خورد.

اسماعیل احمدی مقدم فرمانده به اصطلاح فرمانده نیروی انتظامی  مردک جنایتکار و مزدور آخوند که جنایت های ارباب خودد مجتبی خامنه ای باهمکاری لات های بسیجی در سوزاندن و ناقص کردن زنان و دختران اصفهان نادیده گرفته و آن همه جنایت گسترده را کار و عملکرد یک شخص می داند  اسماعیل احمدی‌ مقدم،  فرمانده نیروی انتظامی رژیم خامنه ای جنایتکار، است. این نسناس باید منتظر انتقام ملت باشد تا دیگر به هرزه گویی و دروغگویی نپردازد.

اسماعیل احمدی مقدم فرمانده به اصطلاح نیروی انتظامی  مردک جنایتکار و مزدور آخوند که جنایت های ارباب خودد مجتبی خامنه ای باهمکاری لات های بسیجی در سوزاندن و ناقص کردن زنان و دختران اصفهان نادیده گرفته و آن همه جنایت گسترده را کار و عملکرد یک شخص می داند   این نسناس باید منتظر انتقام ملت باشد تا دیگر به هرزه گویی و دروغگویی نپردازد.

از آنچه گفته شد:

آقای خامنه ای،

۳۸ سال حکومت جهل و جنایت  رژیم  ولایت فقیه در ایران عواقب شوم و خاطره های آزار دهنده و درد آوری در دل مردم نجیب و بزرگوار کشورمان به ویژه بانمان ارجمند و گرانمایه به جای گذاشته که شاید بتوان گفت که هرگز زدوده نخواهد شد.

از جنایت های  رژیم شرربار و ضد انسانی شما ازکجا آغاز کنیم و چه بگوئیم؟!. بسیاری از مقاله های ما پر از پوشش و پرداختن به جنایات روزمره رژیم شما است. جنایاتی که نخست به دستور خمینی جلاد ضد انسان و ضد ایرانی آغاز شد و سپس از سوی شما جانشین جنایتکار و فرزند ابر جنایت کارتان تا کنون ادامه داشته و همچنان دنبال می شود.

آقای نوریزاد گزارشی از فساد و دخالت های بیجای خامنه ای در همه زمینه ها را بیان می کند. فساد در همه امور.

نکته پایانی:

آقای خامنه ای،

 هزاران فامیل و بستگان قربانیان جنایات شما زندگی و آرامش خود را از دست داده اند، وهمگی در انتظار مرگ روز را به شب می رسانند. از اعدام های روزمره در چندین هزار زندان مخوف و ناشناخته شما، تا کشتار عمومی دانشجویان میهن پرست سال ۱۳۶۷ گرفته، کشتارهای زنجیره ای، اسید پاشی روی چهره زنان اصفهان، کشتاز و زجر زندانی کردن مخالفین سیاست ضد انسانی شما در سال ۱۳۸۸، و موارددیگر را نمی توان فراموش نمود و نادیده گرفت. شما چنانچه تصمیمی در جبران آنها، به ویژه بازداشت و محکمه مجرمان آن نگیرید باید به زودی در انتظار قیام و انتقام ملت ایران باشید.

 • efshaye yek khianat

  http://www.iran-emrooz.net/index.php/news1/68230/

  صفایی فراهانی اظهار داشت: بعدها که اسناد حزب توده افشا شد، مشخص گردید که ک.گ.ب از حزب توده خواسته بود دولت بازرگان را با انگ لیبرال بودن از دور خارج کند. حزب توده هم در این مورد به خوبی عمل کرد.
  وی افزود: البته ابتدای انقلاب هم دولت بازرگان را با چوب لیبرال بودن می‌زدند، در حالی که دولت او از ابتدا به عنوان دولت موقت آمده بود و قرار نبود استراتژی بلند مدت تدوین کند. پس چگونه می‌توان گفت سیاست‌های لیبرال را پیگیری خواهد کرد؟ بعدها که اسناد حزب توده افشا شد، مشخص گردید که ک.گ.ب از حزب توده خواسته بود دولت بازرگان را با انگ لیبرال بودن از دور خارج کنند. حزب توده هم در این مورد به خوبی عمل کرد! به نظر من ریشه این مشکلات در نبود احزاب و انجمن‌های صنفی فعال، مطبوعات آزاد و گردش آزاد اطلاعات است!

  ————————————————————————————————————

  این سخنان را یک فرد چپ گرا از هواداران موسوی میگوید که بسیار مورد احترام سایت پیک نت و حزب توده است .

  به احتمال زیاد خودش هم قربانی این حزب خائن جاسوس روسیه بوده و شاید هنوز هم باشد .

  مردم ایران

  هر کسی ، هر شخصیتی ، و هر گروهی که نقش روسیه و مارکسیست های روسی ( توده ای – فدایی و دنباله روهای مارکسیست روسی آنها را در تاریخ معاصر ایران) از اشغال آذربایجان تا تقسیم ایران ، از ساقط کردن دولت مصدق تا هل دادن شاه به سوی نظام تک حزبی و دیکتاتوری و نهایتا ساقط کردن ان با همدستی با ملاهای عقب مانده، و تیز کردن شمشیر خلخالی و کشتن قطب زاده و خلع لباس شریعتمداری و لو دادن کودتای نوژه , از دزدیدن انقلاب آزادی و استقلال طلبانه مردم ایران و چرخاندن ان به سمت نوکر جیره خور و گوشت دم توپ روسیه ، از اشغال سفارت امریکا تا سرنگون کردن دولت های بازرگان ، بنی صدر و از انحلال ارتش و قدرتمدار کردن سپاه در خط روسیه و وارد کردن سپاه به مدار سیاسی و اقتصاد لفت و لیسی شبه روسی ،

  از آوردن باند رفسنجانی به جای بهشتی ، باهنر ، مطهری ، مفتح، منتظری و تمامی توطیه های ترکمن صحرا ، کردستان ، دانشگاه تهران ، خوزستان برای بی ثبات کردن دولت های لیبرال و زمینه چینی برای حاکمیت امام عصر طلایی ضد امپریالیست و جانشین بر حق او

  خامنه ای (مسیح پوتین) کارگزار روسیه در سوریه و لبنان و عراق و یمن سخنی نیاورد حتما بدانید مارکسیست روسی است حالا هر لباسی به تن کرده باشد و هر اسم و رسمی به خودش داده باشد .

  تردید نکنید

  خیانت حزب توده ( به شمول کیانوری ، طبری ، ناخدا افضلی ، عمویی ، به آذین ، و دنباله رو اکثریتی آنها فرخ ، زر افشان ، تابان ، شاکری ، توکلی ، …) به حدی روشن است که هر کوری آنرا میبیند

  اینهایی که دنبال پاک کردن کون ان مزدوران هستند خودشان هم مزدورند

  این اتفاقی نیست . ما ۳۰۰ سال است در حوزه سلطه روسیه هستیم . از زمان تزار

  وقتی لنین آمد و استالین را زایید فقط جنایت کاران امپریالیست روسیه هارتر و مجهز تر شدن و فریبنده تر زیر نام طبقه کارگر همان جاکشی تزار ها را پیشه کردند .

  فراماسونری مارکسیست های روسی دنباله تزاریست ها و هم سو با پوتین الیگارشیک ، مافیایی ، سرمایه دار رانت خور ، ک گ ب ، ارتدکس روسی است ، یعنی معجون شر !

  شدت سر سپردگی مارکسیست های روسی به حدی است که برای آنها فرقی نمیکند که چه کسی بر روسیه حکومت کند . اینها آماده هستند تا حلقوم شان کیر ان دیکتاتور اشغال گر را فرو کنند

 • russian spies in farsi media

  نرخ روسپیگری در حکومت امام خامنه ای

  مهدی خزعلی: نرخ فاحشه در ایران امروز ارزانتر از تایلند است! زمان شاه این خبر‌ها نبود
  ———————————————————————————————————-
  گویا نیوز همین خبر را داده و گفته تایلند و کوبا
  مهدی خز علی: قیمت فاحشه در ایران ارزان تر از تایلند و کوبا!
  ————————————————————————————————————
  بسیاری از رسانه های فارسی زبان که در اشغال جاسوسان پوتین یعنی مارکسیست های روسی هستند سخنان خزعلی که خود توده ای است و مورد علاقه سایت پیک نت و مثل مطهری نقش شیر اطمینان و مخالف بهداشتی را برای رژیم ولایت فقیه بعثی اسلامی روسی بازی میکند را سانسور دوباره میکنند و از ذکر فاحشه گری کوبا طفره میروند . از نرخی که در اینتر نت موجود است (و دوستان من در مورد کوبا و ج ا داده اند) فاحشه گری در ایران دو نرخی است ( یکی آنهایی که برای در آمد زیادتر نقش اسکورت دارند نرخ آنها با نرخ اسکورت در کشورهای غربی متناسب است – دوم آنهایی که معتاد و بی مکان و مجبور هستند آنها با تایلند و کوبا قابل مقایسه هستند ) در کوبا نیز فاحشه ها دو دسته هستند آنهایی که در محل های توریستی برای غربی ها مشغول کار و فاحشه گری هستند ۲۰ دلار ( معادل یک ماه حقوق در کوبا ) میگیرند و دختران جوان کوبایی برای توریست های عشرت طلب عمدتا پیر و زشت غربی که به آنجا میروند اسباب عشرت فراهم میکنند چون در کشورهای تابعه آنها برای اسکورت بین ۳۰۰ تا ۱۰۰۰ دلار باید بپردازند و در صورتی که ثابت شود برای خرید سکس بوده آنها با جرائم سنگین روبرو هستند . دسته دوم دخترانی هستند که در کوبا و خارج از منطقه تحت کنترل دولت برای خارجی ها هستند انها نرخی بین ۲ تا ۲۰ دلار را طلب میکنند . که بسیار ارزانتر از تایلند و ج ا است .

  اما مساله اساسی این است چرا رادیو فردا ، دوچه ولله ، بی بی سی فارسی ، زمانه ، کیهان لندن ، پیک نت ، … که مرتب خزعلی را پوشش میدهند در این مورد سانسور مطلق کرده و مردم رپورت ، ایران پرس نیوز ، و … سانسور موردی ( کوبا )؟

  مردم ایران من بارها نشان داده ام که مارکسیست های روسی به عنوان جاسوس پوتین در ایران عمل میکنند و مرتب اخبار دروغ ، و سانسور شده و دست چین و بزرگنمایی شده به خورد مردم ایران میدهند که نشان از استالینیست بودن آنها دارد .

  در ایران و خارج از ایران هیچ رسانه ای وجود ندارد که اخبار را آنگونه که اتفاق می افتد مثل بقیه کشورهای جهان پخش کنند . شما هیچ انتخابی ندارید . هر رسانه ای بروید اخبار ان از کون پوتین در آمده و توسط ما رکسیست های روسی هضم شده و فرم داده شده .

  دیکتاتوری آخوندی همان استالینیسم است و فراهم کننده و تبلیغ کننده و هدایت کننده ان مارکسیست های روسی هستند

  شما حتا همین اندازه که بابک داد نوشته هم در ۹۹ درصد این رسانه ها نمی بینید

  سانسور مطلق !

  ایران و کُره: حتی یک شباهت! بابک داد
  http://news.gooya.com/2017/03/post-1673.php

  ———————————————————————————–
  http://news.gooya.com/2017/03/post-1638.php
  ——————————————————————-
  http://www.dailyvideoreports.net/mehdi-khazali/

 • هه

  گه نخورید خواهشا