سفره های خالی کارگران در سال نو ؛ عمّامه را کج بگذار آخوند ۴

مدیریت آخوند در ۳۸ سال !

اگر بتوان دزدیها و چپاول منابع ایران را مدیریت نامید! خودشان به این دسته گل می گویند سوء مدیریت!

یادمان هست که آخوند آمد تا چکار کند؟  اصولاً مردم از آخوند چه می خواستند؟ آری پرسش این است که مردم چه می خواستند؟ شاید اگر به سراغ روشنفکران آن زمان برویم کمابیش پاسخ دهند :« آزادی سیاسی می خواستیم». جالب است که آزادی سیاسی را نه تنها بدست نیاوردند بلکه بیشترشان سر از زندان و اعدام در آوردند و بازماندگان آن روشنفکرها به شاه خدابیامرز هم می گویند! قصد دفاع از شاه را نداریم. اصولا بت سازی اشتباه است و افراد تاریخی برای عبرت ما هستند و نه برای سوت و کف ما. اما ببینید که مدیریت آخوند پس از ۳۸ سال چه مصیبتبی را بر ایران نازل نموده است…

علاوه بر بیکاری و فقر ، علاوه بر فحشا و اعتیاد، منابع طبیعی ایران را به تاراج برده اند و بیش از ۷۰ درصد از جنگلها و مراتع را نابود کرده اند. مشابه این خرابکاری را در هیچ کجای جهان نمی توانید بیابید ، مگر آفریقا ؛ شاید کشور زیمباوه!

سیاستهای اشتباه آخوند همواره جیب ملت را خالی کرده است و بر  ثروت ایشان که در بالای هرم قدت هستند افزوده است. حتی گروهی از ایرانیان مرزنشین که پس از انقلاب بخاطر فشار بیکاری و فقر به کشورهای همسایه می رفتند تا در آنجا مشغول کار و نان آوری برای خانواده شوند ، امروز بدلیل وضعیت سیاسی ایران در منطقه از سفر به کشورهای همسایه محروم شده اند. بعنوان نمونه قطر و کویت از پذیرفتن نیروی کار ایرانی سبر باز می زنند و امارات متحده هم مشکلات فراوانی برای ایرانیان شاغل در این کشور ایجاد نموده است. حقارت پاسپورت ایرانی بر هیچ کس پوشیده نیست!

علاوه بر بیکاری و فقر ، علاوه بر فحشا و اعتیاد، منابع طبیعی ایران را به تاراج برده اند و بیش از 70 درصد از جنگلها و مراتع را نابود کرده اند. مشابه این خرابکاری را در هیچ کجای جهان نمی توانید بیابید ، مگر آفریقا ؛ شاید کشور زیمباوه!

علاوه بر بیکاری و فقر ، علاوه بر فحشا و اعتیاد، منابع طبیعی ایران را به تاراج برده اند و بیش از ۷۰ درصد از جنگلها و مراتع را نابود کرده اند. مشابه این خرابکاری را در هیچ کجای جهان نمی توانید بیابید ، مگر آفریقا ؛ شاید کشور زیمباوه!

دزدی از جیب ملت با کاهش ارزش ریال.

دولت و بانکهای ایران سالهاست که ورشکسته اند. اما برای جبران بدهیها و مشکلات ناشی از فساد اداری خود ، ریال را بشدت کاهش ارزش داده اند و پیش بینی ها همگی می گویند که این کاهش ارزش ریال در سالهای آینده بخصوص پس از پایان انتخابات ۹۶ شدت خواهد گرفت! یک راهی که مدیریت آخوندی اقتصاد ایران در پیش گرفته است بی ارزش کردن کاغذهای ریال در دست مردم است. دستمزد یک کارمند ساده در سال ۱۳۵۷ حدود ۳۰۰۰ تومان معادل ۴۳۰ دلار بوده است. این کمابیش دست پایین دستمزد بوده است. امروز با وجود اینکه دلار خود ارزشش کاهش داشته و تقریبا نصف ارزش ۱۹۷۹ را دارد، اما دستمزد یک کارگر بینوای ایرانی حدود ۲۲۰ دلار است! این در حالیست که هزینه های مسکن ، درمان و پوشاک بشدت افزایش یافته و با اندکی مطالعه متوجه می شویم که بیشتر مردم ایران فقط زنده اند و زندگی نمی کنند!

حقوق یک کارمند ساده در سال 1357 حدود 3000 تومان معادل 430 دلار بوده است. این کمابیش دست پایین حقوق بوده ست. امروز با وجود اینکه دلار خود ارزشش کاهش داشته و تقریبا نصف ارزش 1979 را دارد، اما حقوق یک کارگر بینوای ایرانی حدود 220 دلار است! این درحالیست که هزینه های مسکن ، درمان و پوشاک بشدت افزایش یافته و با اندکی مطالعه متوجه می شویم که بیشتر مردم ایران فقط زنده اند و زندگی نمی کنند!

دستمزد یک کارمند ساده در سال ۱۳۵۷ حدود ۳۰۰۰ تومان معادل ۴۳۰ دلار بوده است. این کمابیش دست پایین دستمزد بوده است. امروز با وجود اینکه دلار خود ارزشش کاهش داشته و تقریبا نصف ارزش ۱۹۷۹ را دارد، اما حقوق یک کارگر بینوای ایرانی حدود ۲۲۰ دلار است! این درحالیست که هزینه های مسکن ، درمان و پوشاک بشدت افزایش یافته و با اندکی مطالعه متوجه می شویم که بیشتر مردم ایران فقط زنده اند و زندگی نمی کنند!

ویران کردن جنگلها و منابع آب و خاک

بر کسی پوشیده نیست که با مدیریت نادرست آخوند، ایران در وضعیتی قرار دارد که منابع آب و خاک خود را به سرعت به پایان رسانیده است. شعار گندم بکارید و قرار دادن ایران در وضعیت جنگی باعث شد که بجای توجه به آبادی جنگلها و مراتع ، این منابع غنی و حساس ایران به تاراج بروند و طبق آمار نزدیک به ۷۰ درصد جنگلها و مراتع ایران ویران شده است. زمینهای جنگلها به ویلاها و باغشهرهایی برای آقازادگان سپاه تبدیل شده و هیچ کس هم پاسخگوی سیلابهای ناشی از انهدام مراتع و جنگلها نیست.

هزینه میلیاردها دلار به بهانه صدور انقلاب!

بجای توجه به مردم فقیر و مفلوک داخل کشور ، آخوند به کشورهای همسایه و بخصوص شیعه گرایی پرداخته است. میلیاردها دلار از جیب ملت ایران بدون هیچ درنگ و مسئولیتی به خارج از ایران انتقال یافته و صرف هزینه کردن در صدور انقلاب کذایی شان شده است. جالب است که پس از ۳۸ سال هیچ موفقیتی در این زمینه بدست نیاوردند و فقط آبروی ملت ایران و هویت ایرانی را در میان کشورهای همسایه را برده اند.

ساختن ضریح طلا، بیمارستان و حوزه و حسینیه که چیزی پیش پا افتاده است. دولت ایران کل جنوب لبنان را آباد نموده است و مردم جنوب لبنان از مردم ایران بسیار سپاگزارند که با وجود فقر و فلاکت خود، میلیاردها دلار به لبنان داده اند.

سپاه قدس و فعالیتهای برون مرزی آن هم یک بار هزینه میلیارد دلاری بر گردن ملت ایران است.

دولت ایران کل جنوب لبنان را آباد نموده است و مردم جنوب لبنان از مردم ایران بسیار سپاگزارند که با وجود فقر و فلاکت خود، میلیاردها دلار به لبنان داده اند. سپاه قدس و فعالیتهای برون مرزی آن هم یک بار هزینه میلیارد دلاری بر گردن ملت ایران است.

دولت ایران کل جنوب لبنان را آباد نموده است و مردم جنوب لبنان از مردم ایران بسیار سپاگزارند که با وجود فقر و فلاکت خود، میلیاردها دلار به لبنان داده اند.
سپاه قدس و فعالیتهای برون مرزی آن هم یک بار هزینه میلیارد دلاری بر گردن ملت ایران است.

انهدام صنعت نوپا و کشاورزی

صنعت نوپای ایران که در دهه ۵۰ تازه آغاز به بازاریابی در کشورهای همسایه کرده بود امروز کجاست؟ هر روز خبری تازه از تعطیلی کارخانه ای را می شنویم. برندهای ایرانی ارج ، آزمایش و پارس امروز کجایند؟  این کارخانه ها با مدیریت دزد و لاابالی آخوند و سپاه به ورشکستگی رسیدند و هزاران کارگر ایرانی در حالی بیکار شدند که حقوق ناچیز خود را در ماههای آخر تعطیلی کارخانه هم بدستشان نرسیده بود! صنعت نساجی ایران که روزگاری با ترکیه رقابت می کرد ، امروز وجود خارجی هم ندارد! اینها همگی بخاطر مدیریت برادران سپاهی است که تنها به جیب خود می اندیشند و از بیکار شدن کارگران ککشان هم نمی گزد!

با ۲۲۰ دلار دستمزد چه می شود کرد؟

از یک سوی بیکاری بیداد می کند و بسیاری از کارگران ایرانی جرأت ندارند دم بزنند و از وضعیت فلاکت بارشان بگویند، چرا که از اخراج شدن می ترسند. از سوی دیگر باید پرسید با ۲۲۰ دلار دستمزد چگونه می توان یک خانواده را اداره کرد؟ این مقدار تنها به اجاره مسکنی مخروبه کفایت می کند و برای گذران هزینه های سرسام آور خانواده ها هرگز کافی نیست. کسانی که درباره کودکان کار، فحشای گسترده در تهران و شهرهای بزرگ و همچنین بیسوادی چند میلیون کودک سخن می گویند چرا راه دور می روند ؟ علت العلل همگی این مشکلات این حقوقهای پایین به سرپرستان است.

علاوه بر حداقل دستمزد بسیار پایین فقط ۲۲۰ دلار ، تعداد زیادی از کارگران و حتی کارمندان جزء با قراردادی صوری و موقتی مشغول به کار هستند که حتی این کف دستمزد هم بدستشان نمی رسد. بعنوان نمونه چندین هزار منشی زن با مدارک دانشگاهی در تهران مشغول بکارند. کار که چه عرض کنیم … بیگاری و برخی خود فروشی.

در چنین جامعه ی لرزان و شکننده ای که افراد برای گذران زندگی براحتی دیوارهای آن جامعه را خراب نموده اند، در چنین اوضاعی که بنیان خانواده ها با روسپیان ارزان قیمت و مواد مخدر ارزانتر از غذا رو به ویرانی است، گشتن بدنبال مقصر اصلی چندان سخت نیست! نیازی به میز گرد و بررسی هم نیست. این مصیبتها حاصل 38 سال مدیریت آخوند و سپاه است.

در چنین جامعه ی لرزان و شکننده ای که افراد برای گذران زندگی براحتی دیوارهای آن جامعه را خراب نموده اند، در چنین اوضاعی که بنیان خانواده ها با روسپیان ارزان قیمت و مواد مخدر ارزانتر از غذا رو به ویرانی است، گشتن بدنبال مقصر اصلی چندان سخت نیست! نیازی به میز گرد و بررسی هم نیست. این مصیبتها حاصل ۳۸ سال مدیریت آخوند و سپاه است.

نتایج اجتماعی سنگین در آینده کشور

این مشکلات اقتصادی سهمگین در نهایت به مشکلات اجتماعی منجر خواهد شد. بنا به آمار میدانی، در تهران حدود ۵۰ هزار روسپی مشغول به کارند. اگر به این آمار ، روسپی های گذری و نیمه وقت را اضافه نمایند شاید به بیش از صد هزار روسپی برسیم! مصداق این آمار دهشتناک را هر روز و با گذر از چند خیابان تهران عیناً می توان دید!  زورگیری ، قاچاق مواد مخدر و ساخت مشروبات تقلبی را هم به این اضافه نمایید!

در چنین جامعه ی لرزان و شکننده ای که افراد برای گذران زندگی براحتی دیوارهای آن جامعه را خراب نموده اند، در چنین اوضاعی که بنیان خانواده ها با روسپیان ارزان قیمت و مواد مخدر ارزانتر از غذا رو به ویرانی است، گشتن بدنبال مقصر اصلی چندان سخت نیست! نیازی به میز گرد و بررسی هم نیست. این مصیبتها حاصل ۳۸ سال مدیریت آخوند و سپاه است. تا این کشور را اینها اداره نمایند اوضاع به همین منوال خواهد بود. تغییر اوضاع هم بدون تغییر هرم قدرت ممکن نیست.

 

 • سپهر

  درود بر شما و قلم توانمندتان.
  مقالاتتان بسیار مفید است.

  • Baran Bahari

   سپاس فراوان

 • Traneh

  دستاورد های سی و هشت سال جمهوری اسلامی در ایران

  سی و هشت سال ظلم و جنایت

  سی و هشت سال اعدام و شکنجه

  سی و هشت سال بی عدالتی و محکمه های بدون وکیل
  سی و هشت سال فساد گسترده و اختلاس (سه هزار میلیاردی و … بابک زنجانی و…)
  سی و هشت سال تورم دو رقمی
  سی و هشت سال غارت در آمد های نفتی (بیش از هزار و صد میلیارد دلار در آمد های نفتی در سی و هشت سال)
  سی و هشت سال حکومت زندان(زندانی شدن بیش از ۲۵۰ هزار نفر در زندانها ، ۲۵ برابر اول انقلاب، تعداد زندانیان اول انقلاب ده هزار نفر)
  سی و هشت سال دیکتاتوری و تبعیض و اختناق
  سی و هشت سال فقر اکثریت مردم
  سی و هشت سال بیکاری گسترده (آمار رسمی بیش از ده درصدی)
  سی و هشت سال خانه نشین کردن زنها
  سی و هشت سال سو مدیریت
  سی و هشت سال ممنوع شدن احزاب و جمعیت ها
  سی و هشت سال محدود شدن آزادی های اجتماعی
  سی و هشت سال عقب ماندگی کشور
  بیش از سه میلیون کشته و هزاران میلیارد دلار خسارت ایران و عراق در جنگ ایران و عراق
  سی و هشت سال حکومت اعدام (اعدام هزاران نفر در سال ۱۳۶۰ ، اعدام هزاران نفر در سال ۱۳۶۷ و ..)
  سی و هشت سال عدم توجه به خواسته های مردم و تقلب در انتخابات ۸۸
  آلودگی شهر های بزرگ (تهران، اهواز اصفهان) و مرگ هزاران نفر در سال در اثر آلودگی هوا
  سی و هشت سال تصادفات جاده ای گسترده (اکنون سالیانه حدود ۳۰ هزار نفر)
  سی و هشت سال طلاق گسترده ( الان ۱۵۰ هزار نفر در سال، ده برابر اول انقلاب یعنی ۱۵ هزار نفر)
  خشک شدن بسیاری از دریاچه ها ن ارومیه، هامون، بختگان، پریشان … و بیش از چهل تالاب و بسیاری از رودخانه ها نظیر زاینده رود و کارون و..

 • soreh rosuieh va sourieh va lo

  et می‌گه:

  دیدگاه شما در انتظار بررسی است.

  فروردین ۱۴, ۱۳۹۶ در ۲:۴۹ ق٫ظ

  ka • در چندین ثانیه

  آغاز حذف عشاق اوباما از VOA و رادیو فردا

  http://news.gooya.com/2017/…

  ———————————————————————

  سعید قاسمی نژاد: منظرپور رفت اما منظرپورها هستند خصوصا در رادیو فردا. امیدوارم کنگره درباره صدای آمریکا و رادیو فردا تحقیق کنه و اگه اصلاح ممکن نیست تعطیلشون کنه

  —————————————————————————————————————

  http://www.iranpressnews.co…

  بازهم سرکوب معترضان خیابانی در مسکو

  مسکو – ایرنا – ۳۷ معترض و مخالف دولت روسیه در جریان برگزاری دو تجمع بدون مجوز در مسکو دستگیر شدند.

  ————————————————————————————————————-

  با روی کار آمدن ترامپ فراماسونری مارکسیست های روسی و اسلامی که مهره های نفوذی خودش را ( فداییان خلق – توده ایها – ملی مضحکی ها – کمونیست کارگری – احزاب کرد کومله و پژاک و …) با نقاب فعال حقوق بشر ، سکولار دموکرات ، سلطنت طلب بختیاریست ، سوسیالیست مصدقی ، روشنفکر دینی ، سوسیال دموکرات و … به غرب کوچ دسته جمعی داده بود حتا فرخ و بهزاد توکلی و اردشیر زارع از مسکو رفتند به غرب ! برای چی ؟ برای اینکه پروژه اورا آسیای پوتین – دوگین را در غرب در مورد ایران و خاور میانه پیاده کنند . زمینه سازی برای پخش تبلیغات پوتینیستی و دروغ های پوتین علیه غرب و لیبرال دموکراسی و بازار ا زاد و رژیم توسعه گرای مدرن شاه ، مصدق و بازرگان و بنی صدر و فروهر ها و سنجابی و جبهه ملی از یکطرف در دستور کار اینها بود

  از طرف دیگر حفظ رژیم بعثی اسلامی آخوندی ضد امریکا و ضد اسرائیل با تشکیل نهاد های لابی گر مثل امیر احمدی و نیاک و دیاشی و روشندل و صدر و تقی زاده و ارما ن مستوفی و جمشید فاروقی و گلستان و ف م سخن و صادق صبا و یحیایی و طالعی و نوری زاده و محمدی و سهیمی ادیب زاده ، نیکفر و اکبر گنجی و علی افشاری و علامه زاده ، موسویان و رسانه های روز و مردم رپورت و اخبار روز و دوچه ولله و رادیو فردا و بی بی سی فارسی و پیک ایران و رادیو زمانه و … از طریق ایجاد شک و تردید در تروریست بودن و روسی بودن و ماجراجو بودن ج ا و تبلیغ برای بد و بدتر و امکان اصلاح ! رژیم روسی که هر روز بیشتر و بیشتر در دامن روسیه میغلطید توسط همین ها ، تبلیغ برای سید خندان و روحانی معتدل و امکان شرکت در انتخاب بد و بدتر ! که تمامی فریب بود . اینها یک وظیفه دیگر هم داشتند که روسیه را که مورد تنفر مردم ایران است و اعراب را که نفرت توده مردم ایران را همیشه پشت خود داشته اند از زیر ضربه خارج و با سانسور اخبار بد روسیه و ونزوئلا و کوبا و بلاروس و هم چنین دشمنی آشکار با انقلاب مردم اوکراین و دولت گرجستان و ترکیه و حتا کره جنوبی و ژاپن که از متحدان امریکا هستند همیشه اسرائیل و امریکا و لیبرال دموکراسی و بازار آزاد را مورد حمله قرار داده و در غرب کمک کنند به پشیمانان از حمله به صدام و تبلیغ برای اینکه اسد و قذافی و صدام و تره کی و میلوشویچ و کاسترو و دیگر جنایت کاران مارکسیست روسی و رژیم های فاشیستی دست ساز شوروی برای منطقه و جهان بهتر بودند و ساقط کردن آنها به ایجاد تروریسم اسلامی کمک کرد . این دروغ بزرگ را به داخل کاخ سفید هم بفرستند و از آنجا همه حرف پوتین و استالین را بزنند .تا حدودی هم موفق شدند

  چون اباما به اسد حمله نکرد و خنثی ماند و پوتین دور برداشت .

  چهره سازی اینها دون کیشوت هایی مثل اسد و قاسم سلیمانی خنده دار بود . آنها میخوستند ج ا را تشویق کنند که منافع روسیه در خاور میانه را حفاظت کند بدون مواجب ! از جیب مردم ایران خرج اعراب تروریست ، تجزیه طلبی کردها ، امپریالیسم روسیه ، ناکار آمدی و ورشکستگی ونزوئلا و کوبا کردند . این در حالی بود که ویتنام و کوبا و خود روسیه با سر و دم دنبال امریکا موس موس میکردند

  اتحاد اعراب با اسرائیل و ترکیه به جای اتحاد سنتی ایران -اسرائیل – ترکیه نشست . روس ها نصف کون اسد را در قسمتی از سوریه برای خودشان حفظ کردند و کردها دنبال دزدی زمین عرب های سنی در موصل و کرکوک هستند. اما گیر ج ا چی آمد ؟ مسئول اصلی حمایت از تروریسم بین الملل شناخته شد ، با وجود امضای پیمان برجام هنوز نمی تواند حتا با هند معامله کند تا چه رسد به اروپا و امریکا . مردم ایران در لیست محور شرارت اسلامی جهانی قرار گرفتند که خودشان قربانی درجه یک ان هستند . کشور ایران هدف اعراب کینه جو ، ترک ها ، پاکستانی ها ، کردها و تمامی غرب قرار گرفته است . یک تارگت بی نظیر در حد کره شمالی در حالیکه پشتیبانی بین المللی مثل چین و روسیه را هم ندارد !!!

  این خیانت بزرگ پس از خیانت بزرگ دیگری که محصول اتحاد ارتجاع سرخ و سیاه علیه مصدق و شاه بود بسیار سهمگین تر و هزینه زا تر برای مردم ایران خواهد شد .

  اما راه حل :

  هر کسی که از طرف ترامپ مامور اصلاح رادیو فردا و صدای امریکا است باید برای استخدام هر فرد جدیدی به گذشته او مراجعه کند اگر حتا یک مورد حمله به اسرائیل و امریکا و ترکیه ، یا لاپوشانی برای روسیه و ونزوئلا و کوبا و اسد و قذافی و صدام و میلوشویچ ، یا یک مورد حمله به مردم اوکراین پید اکرد نباید او را به صدای امریکا و رادیو فردا راه دهد . خیلی ساده اینها ماموران پوتین و ج ا هستند . ممکن است یکنفر بگوید که او با اسرائیل و ترکیه و امریکا به دلایل حقوق بشری انتقاد میکند . فورا بپرسید طبق همین استاندارد انتقادات شما به روسیه و دیکتاتور امپریالیست ان ، دیکتاتور پوپولیست ونزوئلا ، دیکتاتور کوبا ، اسد جنایت کار ، صدام جانی و قذافی قتل کجا است .

  از اینها بپرسید اگر امریکا به عراق و ناتو به لیبی حمله نمیکرد چه گونه رژیم های صدام و اسد و قذافی که میلیونها تن مواد شیمیایی انبار کرده و استفاده کرده بودند ( در مورد سوریه و لیبی ثابت شد) صدام آنرا پنهان کرد یا به ج ا داد مثل هواپیما ها ، یا به سوریه ( قبل از حمله چون او علیه مردم حلبچه و ایران به کار برده بود ) و مردم خودشان را زیر یوغ دیکتاوری مخوف تبدیل به حیوانات جنایت کار کرده بودند ممکن بود اصلاح شوند ؟ و یا دست به حمله به کشورهای متمدن نزنند ؟ آیا کره شمالی هیچ شانسی برای اصلاح دارد /. نه . چرا چون اینها دست ساز شوروی هستند و چین یعنی ما رکسیسم ! ببینید رژیم های دست ساز امریکا و غرب به راحتی سقوط کردند ، مثل شاه ایران ، مبارک ، بن علی ، …. اما این جنایت کاران بعثی و همین رژیم ج ا فقاهتی بعثی جز با حمله خارجی کنار نمیرود . چون سربازان مدافع حرم ( مارکسیست های روسی و ملی مضحکی ) نمی گذارند . پوتین پشت اینها است تا ایجاد ترور و جنگ اتمی .

  اگر پس از سقوط صدام و قذافی آرامش نیست به لحاظ این است که اسد و عربستان و ایران و … نمی گذارند . ارتش های به جا مانده از این جنایت کاران که ذاتا جنایت کار و وحشی هستند نمی گذارند .

  وگرنه امریکا به ژاپن و آلمان هم حمله کرد چرا تروریست اسلامی ؟ چون تروریسم اسلامی پس از حمله شوروی به افغانستان و چرخش انقلاب مردم ایران به سمت اشغال سفارت و تشکیل گروه حزب الله تروریست و دخالت در امور اعراب و همسایه ها به وجود آمد . یعنی حزب توده از طریق کیانوری و طبری و نفوذی های ملی مضحکی و جاسوسان به نام روسیه خویینی ها ، محتشمی پور ، بهزاد نبوی و دکتر پشیمان در میان اسلامیست ها جو ضد آمریکایی و ضد اسرائیلی به وجود آورد و فداییان تروریست و احزاب کرد تروریست به ان دامن زدند تا ایران را تبدیل به عراق ، سوریه ، لیبی ، افغانستان دیگری کنند که کردند .

  ۵۰۰۰ نفر از داعش مال آسیای مرکزی یعنی شوروی سابق هستند . ارتش سابق صدام به رهبری ازت ابراهیم با تعلیمات نظامی روسی در میان آنها است . پوتین جدیدا به آنها وسایل جاسوسی محافظت در برابر اسکنرهای فرودگاه ها را داده !

  تنها کشوری که مورد حمله داعش نیست روسیه است . یعنی دشمن اصلی مسلمانان افراطی سنی .

  امریکا باید به آلمان و انگلیس هلند فشار آورد تا آنها هم در دوچه ولله و بی بی سی فارسی

  و رادیو زمانه ما رکسیست های روسی و اسلامیست های مارکسیست ضد امریکا ، اسرائیل و ترکیه و اوکراین و هم آوا با پوتین و ج ا را بریزند بیرون

  • پاسخ•به اشتراک گذاری ›