حتی خبر رسانی درباره انتخابات نمایشی ، کمک به خامنه ای است. ۴

مشروعیت نفتی

چه اندازه از مشروعیت ایران نفتی است؟ مشروعیت داخلی و خارجی ایران بشدت وابسته به دلارهای نفتی آن است. اگرچه ارزش کاربردی نفت و سهم کشورهای نفت خیز از بازار انرژی در دو دهه گذشته کاهش چشمگیری داشته است، اما نفت همچنان بازیگری مهم در سیاست و دیپلماسی است.

نمونه بارز این تاثیر دلارهای نفتی را می توان چشم پوشی امریکا از تأیید دخالت عربستان سعودی و سران آن در ماجرای یازده سپتامبر بود. آنچه همواره باعث شده است که ارتباط شاهزاده های سعودی با ماجرای یازده سپتامبر نادیده گرفته شود همانا  دلارهای نفتی شیوخ سعودی است. در مورد دیگر دبیر کل سازمان ملل از محکوم کردن کشتار یمن کناره گیری نمود چرا که عربستان تهدید نموده بود که کمکهای خود را به این سازمان قطع خواهد نمود.

بنابر این ، ایران هم بعنوان یک کشور نفت خیز از مشروعیت و مصونیت دیپلماتیک نفتی برخوردار است. این همان چیزی است که در مجامع بین المللی به ایران کمک نموده با وجود فتنه انداز در خاورمیانه و با وجود نقض حقوق بشر ، همچنان روابط خوبی با اروپا ، چین و ژاپن داشته باشد. البته روابط نفتی!

افزون بر روابط خارجی نفتی ایران ، حکومت جمهوری اسلامی از این دلارهای نفتی برای سرکوب مردم ، تطمیع و ایجاد تفرقه در میان مردم ایران بهره خوبی برده است. میزان بودجه امنیتی و تبلیغاتی رژیم جمهوری اسلامی بسیار هنگفت است. بدین معنی که هرساله میلیاردها دلار در داخل برای ایجاد امنیت داخلی و جلوگیری از اعتراض مردم هزینه می شود.  هزینه های که حکومت ایران برای تشکلهایی مانند بسیج و سازمانهایی مانند صدا و سیما و حوزه علمیه انجام داده است عمدتاً هزینه هایی در جهت ایجاد امنیت و فریب دادن اقشار مختلف بوده است.

انتخابات در جمهوری اسلامی یک ویترین و دکور برای نمایش مشروعیت خود است. اگرچه مردم داخل ایران از دکوری بودن خیمه شب بازی انتخابات آگاهند ولی همواره فریب ملا را خورده اند و با هر روش که شده رژیم این عوام را به پای صندوق رأی کشانیده است.

انتخابات در جمهوری اسلامی یک ویترین و دکور برای نمایش مشروعیت خود است. اگرچه مردم داخل ایران از دکوری بودن خیمه شب بازی انتخابات آگاهند ولی همواره فریب ملا را خورده اند و با هر روش که شده رژیم این عوام را به پای صندوق رأی کشانیده است.

مشروعیت دکوری (خیمه شب بازی انتخابات!)

انتخابات در جمهوری اسلامی یک ویترین و دکور برای نمایش مشروعیت خود است. اگرچه مردم داخل ایران از دکوری بودن خیمه شب بازی انتخابات آگاهند ولی همواره فریب ملا را خورده اند و با هر روش که شده رژیم این عوام را به پای صندوق رأی کشانیده است.

مردم ایران از آغاز انقلاب فریب آخوند را خوردند. امروز هم آخوند با تردستی و سیاه-بازی بخوبی مردم ایران را فریب داده است. هر انتخابات یک لولوی سر خرمن می آورند تا مردم بپای صندوق کشیده شوند! علاوه بر این ، وعده و شعار که مالیات ندارد! هنوز هم پس از ۴ دهه وعده آب و نان بسیاری از عوام را فریب می دهد. بسیاری از مردم متوجه نیستند که انتخابات اثری در سرنوشتشان ندارد، چرا که اداره کشور بدست رهبر است. در زمان خاتمی و احمدی نژاد نظر ملوکانه خامنه ای بر ادامه غنی سازی هسته ای بود. اگر خامنه ای به احمدی نژاد می گفت که غنی سازی را پایان دهد، بی شک او اینکار انجام می داد.

همچنین در سیاستهای اقتصادی، آن ارگانی که اقتصاد ایران را قبضه کرده است ، بیت رهبری و سپاه است که هیچ کاری با دولتها نداشته اند و بدون توجه به دولتها اقتصاد ایران را به فساد و قهقرا کشانیدند.

با این وجود رژیم همواره به یک مشروعیت داخلی و خارجی بصورت ویترین نیاز دارد و دوست و دشمن را با آن فریب دهد و یا لا اقل بر آن تکیه نماید . این ویترین چیزی نیست بغیر از انتخابات.

این نمایش انتخابات به یک نمایش تکراری احمقانه بدل شده است و بسیار جالب است که رسانه هایی مانند بی بی سی و صدای امریکا بخوبی برای روحانی تبلیغ می کنند و مردم را از امثال رئیسی و بقایی می ترسانند. طبیعی است که در هر حال برنده اصلی انتخابات همواره خامنه ای است. او همواره توانسته است مشروعیت نظامش ر به رخ جهانیان بکشد و هیچ دولتی هم یارای تغییر سیاستها را بغیر از نظر ملوکانه او نخواهد داشت.

این نمایش انتخابات به یک نمایش تکراری احمقانه بدل شده است و بسیار جالب است که رسانه هایی مانند بی بی سی و صدای امریکا بخوبی برای روحانی تبلیغ می کنند و مردم را از امثال رئیسی و بقایی می ترسانند. طبیعی است که در هر حال برنده اصلی انتخابات همواره خامنه ای است. او همواره توانسته است مشروعیت نظامش ر به رخ جهانیان بکشد و هیچ دولتی هم یارای تغییر سیاستها را بغیر از نظر ملوکانه او نخواهد داشت.

ایجاد خیمه شب بازی با ورود رئیسی

لولوی سر خرمن! جناب رئیسی وارد این خیمه شب بازی شدند و مردم را ترساندند. آیا همگی ما فراموش کرده ایم که برجام همان سیاست «نرمش قهرمانانه » رهبر بود؟ آیا تصویب آن به فرمان رهبر در ۱۸ دقیقه چیزی غیر از این بود که کل ماجرای برجام از آخور آقاست؟ چگونه کسی باور می کند که سیاستهای ایران را کسی غیر از ولی فقیه نادان تعیین نموده است؟ البته اگر بتوان نام اخلال ، خیانت و خرابکاری را “سیاست ” گذاشت.

جناح بازی جمهوری اسلامی بسیار خنده آور است. حسن روحانی یکی از نیروهای امنیتی سالهای جنگ براحتی توانست بعنوان یک جناح مقابل خامنه ای رأی مردم را جلب کند ! رفسنجانی و اصلاح طلبان هر چه بعنوان نظام اسلامی است را قبول داشتند

جناح بازی جمهوری اسلامی بسیار خنده آور است. حسن روحانی یکی از نیروهای امنیتی سالهای جنگ براحتی توانست بعنوان یک جناح مقابل خامنه ای رأی مردم را جلب کند ! رفسنجانی و اصلاح طلبان هر چه بعنوان نظام اسلامی است را قبول داشتند

جناح بازی جمهوری اسلامی بسیار خنده آور است. حسن روحانی یکی از نیروهای امنیتی سالهای جنگ براحتی توانست بعنوان یک جناح مقابل خامنه ای رأی مردم را جلب کند ! رفسنجانی و اصلاح طلبان هر چه بعنوان نظام اسلامی است را قبول داشتند، تبعیت از خامنه ای ، تأکید بر دشمنی با اسرائیل ، دخالت حکومت و سپاه در اقتصاد ، فشار  بر مردم بعنوان شریعت اسلام و وجود زندانی سیاسی چیزهایی است که میان همگی جناحها کمابیش مشترک است.  اگرچه امروز اصلاح طلبان در فشارند ولی فراموش نکنیم که رقابت اینها درون نظام است و هیچ کدام حاضر به رسمیت شناختن  مردم ایران در تعیین سرنوشت خود ، آزادی عقیده و بیان و برابری دینی ، نبوده اند.

این نمایش انتخابات به یک نمایش تکراری احمقانه بدل شده است و بسیار جالب است که رسانه هایی مانند بی بی سی و صدای امریکا بخوبی برای روحانی تبلیغ می کنند و مردم را از امثال رئیسی و بقایی می ترسانند. طبیعی است که در هر حال برنده اصلی انتخابات همواره خامنه ای است. او همواره توانسته است مشروعیت نظامش ر به رخ جهانیان بکشد و هیچ دولتی هم یارای تغییر سیاستها را  بغیر از نظر ملوکانه او نخواهد داشت.

این نمایش انتخابات به یک نمایش تکراری احمقانه بدل شده است و بسیار جالب است که رسانه هایی مانند بی بی سی و صدای امریکا بخوبی برای روحانی تبلیغ می کنند و مردم را از امثال رئیسی و بقایی می ترسانند. طبیعی است که برنده اصلی انتخابات همواره خامنه ای است.

این نمایش انتخابات به یک نمایش تکراری احمقانه بدل شده است و بسیار جالب است که رسانه هایی مانند بی بی سی و صدای امریکا بخوبی برای روحانی تبلیغ می کنند و مردم را از امثال رئیسی و بقایی می ترسانند. طبیعی است که برنده اصلی انتخابات همواره خامنه ای است.

آیا مشکل اصلی مردم آب و  نان است؟

آب و نان ، بهتر بگوییم «اقتصاد» آشکارترین مشکل مردم ایران پس از ایجاد نظام اسلامی بوده است. اما بدون یک نظام درست سیاسی، این مشکل همواره پابرجا خواهد بود. نبود آزادی بیان و ایجاد هزاران پایگاه و ارگان برای تبلیغ نظام و ایجاد امنیت در برابر مردم هزینه های گزافی داشته است. همچنین بی لیاقتی و دزد صفتی آخوند و سپاهان باعث شده است که ثروتهای مردم ایران به خارج منتقل شود و ایران در عین فروش بسیار بالای نفت ، روز بروز فقیر تر شود.

بنابر این اگرچه اقتصاد بیمار ایران بصورت یک دمل چرکی در معرض دید همگان است ولی مشکل از جای دیگری است. ویروسی بنام جمهوری اسلامی به جان ایران افتاده که دمل چرکی آن اقتصاد بیمار شده است.

اگر بخواهیم بدنبال ریشه ها بگردیم ، بی گمان ، نظام من در آوردی ولایت فقیه معضل اصلی مردم ایران است که با هیچ انتخاباتی کنار نخواهد رفت و تنها را تغییر آن مقابله و دشمنی با آن است و نه همراهی با آن. آب و نان هم بدون وجود سیستم سکولار و دموکرات به سفره های مردم ساده دل نخواهد آمد. چرا؟ چون مافیای قدرت این تو در توی نظام را برای قبضه کردن ثروت و اقتصاد ملی ایجاد نموده. حال چه خامنه ای باشد و چه رفسنجانی مانند آن.

بنابراین هرگونه صحبت درباره این جناح و آن جناح، این شخص و آن شخص ، یک تبلیغ برای نظام دیکتاتوری ولایت فقیه است.

 

 • hameh.zanjendehha baraye assad

  نوبت شما؛ ادعای ‘حمله شیمیایی’ دولت سوریه به شهرک خان شیخون
  http://www.bbc.com/persian/interactivity-39503847
  ————————————————————————
  در میان کاربران فارسی زبان، طیف مختلفی از اظهارنظرها وجود داشت. برخی کاربران با اشاره به پیروزهای اخیر دولت بشار اسد و حامیانش – ایران و روسیه – عامل این حمله را نیروهای مخالف مسلح بشار اسد معرفی می‌کردند.
  http://zeitoons.com/28001
  ————————————————————————–
  گاهشمار استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه و واکنش‌های بین المللی
  http://ir.voanews.com/a/syria-chemical-attack-timeline/3797685.html
  ———————————————————————————————
  نشست شورای امنیت : همان گونه که انتظار میرفت صحنه بگو مگو های کشورهای غربی مخالف اسد بود و روسیه . عامل حمله شیمیایی هم چنان در ابهام است !!! (خارکستگی این رادیو زمانه ها بی نظیر است)
  https://www.radiozamaneh.com/333572
  ———————————————————————————————-
  «حمله شیمیایی» سوریه؛ طرح قطعنامه در شورای امنیت، بیانیه وزارت دفاع روسیه
  http://www.radiofarda.com/a/f35_syria_khan_sheikhun_un_res_prussia_def_ministry/28411229.html
  —————————————————————————————————-
  میدانید تفاوت مادر جنده و خارکسته بودن در سیاست با مجرم بودن ، جنایت کار بودن ، دیکتا تور فاسد بودن ، کشتار گر و شکنجه گر بودن در سیاست چیست ؟

  دیکتاتور جنایت کار فاسد و مجرم مثل اسد مردم خودش را میکشد ، شهرهای خودش را بمباران شیمیایی و بشکه ای میکند ، نصف جمعیت آواره و صد ها هزار زن و بچه خودش را میکشد و میگوید من این مردم را دوست دارم دشمنان ! دشمنان ! دشمنان با من در جنگ هستند چون مردمی که من آنها را میکشم عاشق من هستند .

  اما مادر جنده ، خارکسته در سیاست کسانی هستند که برای این اسد تبلیغ میکنند ، حرفهای او را اصل میگیرند ، مخالفین اسد را دشمنان ! تروریست ها ! امریکا و غرب ! معرفی میکنند و دائم دنبال تشکیک و تردید هستند که اصلا اسد جنایتی مرتکب شده ؟ بمبی انداخته ؟ بچه و زن و مردمی را شیمیایی کرده ؟ میگویند نه ! اسد مقصر نیست ! اسد شیمیایی نداشته ؟ مخالفین اسد بوده اند ! یا مثل روسیه مادر جنده زن قحبه خارکسته میگوید اسد حمله کرده ولی میخواسته انبار شیمیایی مخالفین را بزنه ! ای زن جنده پوتین ! اگر اینجوری بود چرا اول اعلام نکرد ؟ چرا از اول نگفت من بودم ؟ حالا که دیده بازی موش و گربه روسیه جنایت کار در سازمان ملل دیگر کار نمیکند و اگر روسیه وتو هم بکند امریکا جداگانه حمله خواهد کرد مثل عراق ! ممکن است ج ا را هم داخل این مساله تنبیه کند ! ممکن است کون پوتین هم بذارد. هیچ بعید نیست . چون اسد انقدر مادر جنده بازی در آورد که حالا که گوزیده و کمی هم شلوارش زرد شده امریکا کون اسد و حامیان او ج ا و روسیه خواهد گذاشت

  اما لیست خارکسته ها و مادر جنده ها

  سایت زیتون ( ملی مضحکی – آخوند بی حجاب روسی رفسنجانیست کس کش ، طاها پارسا با ان اسم عربی زن جنده ) خیلی خنده دار جلوتر از ج ا اسد و روسیه مدعی شد که کون اسد پاک است و ما آنرا تا ته سوراخ میلیسیم تا شما مطمئن شوید اسد مشکلی ندارد !

  سایت دوچه ولله ، بی بی سی فارسی ، زمانه میگویند اسد امکان نداشته ! اسد میگوید او نبوده ! قبلا مخالفین هم استفاده کرده اند . مزخرفات دیگر از قول اسد و روسیه ! گفتند شاهدت کیه گفت دمم ! اخه کجای ژور نالیسم میگه باید از دیکتاتور جنایت کار آدم کش پرسید , اگر قبول کرد قبول است ؟ بنا براین هیچ قاتل و جنایت کاری مسول نیست .

  اولین سوال از اسد این است : چرا ۳ میلیون تن مواد شیمیایی انبار کرده بودی ؟ این حکومت جنایت کارانه تو چقدر برای مردم سوریه می ارزد ؟ مگر صدام و قذافی و مبارک و بن علی ماندند به هر قیمتی ؟ مگر شاه ایران نمی توانست بگوید مردم عاشق او هستند و بماند و شیمیایی کند و شهرها را ویران ؟

  شانس آوردیم مچ اسد را قبل از حمله گرفتند وگرنه این خارکسته ها ی زن جنده ( ملی مضحکی ، توده ای ، فدایی ) میگفتند اسد مواد شیمایی اصلا نداشت ! مثل صدام !

  من از خارکسته ها می پرسم حکومت اسد چه قدر می ارزد ؟ این همه بچه شرم به وجدان بی وجدان سوسیالیستی شما نمی آورد ؟

  امروز ثابت شده که ما رکسیست ها و مذهبی ها و ملی مذهبی ها و سوسیالیست ها و سوسیال دموکرات ها کثیف ترین و بی وجدان ترین و حیوان ترین شبه انسان ها هستند که هر جنایتی را که در حوزه خارکستگی خودشان باشد حلال میکنند . ببینید مادرو , مادر جنده , با مردم و دموکراسی چه میکند اینها ساکت هستند اما دائم به اردوغان گیر میدهند که چرا فلان قانون را از مجلس گذرانده ؟

  مشکل اینها با اردوغان مذهبی بودن او نیست چون با ملاهای فاشیست رفیق هستند . مشکل آنها با اردوغان تغییر قانون اساسی نیست و به سمت اقتدار گرایی رفتن ,چون با پوتین و مادرو و کاسترو و لوکاشنکو اصلا مشکلی ندارند . مشکل اینها با اردوغان این است که او عضو ناتو و دوست اسرائیل و امریکا است . آمریکایی ها توجه کنند هر کسی با اردوغان مخالف باشد دوست امریکا و اسرائیل نیست و تشابه مواضع در این مورد نفی کننده دشمنی بی پایان مارکسیست های روسی ، اسلامیست های ما رکسیست و احزاب تروریست کرد با غرب و دموکراسی و بازار آزاد و ارزش های غربی نیست .

  امریکا و غرب باید اینها را با مواضع اصلی آنها ( دشمنی با امریکا و اسرائیل و ترکیه و کره جنوبی و اوکراین و حمایت آنها از اسد و صدام و قذافی و میلوشویچ و تره کی ) بشناسد.

  ترامپ نباید اشتباه اوباما را در خاور میانه و ایران تکرار کند .

  مخالفین ج ا گاهی از خود ج ا بیشتر ضد امریکا و اسرائیل و متحدین امریکا و غرب هستند . آنها را با اسد و اوکراین و کره جنوبی و اسرائیل تست کنید !

  سرنگونی ج ا بدون شناخت صحیح از این فراماسونری مارکسیست های روسی که در رسانه های فارسی زبان رخنه و آنجا ها را قرق کرده و به انحصار خود درآورده اند ممکن نیست

  اسد فقط با منطقه ممنوعه پروازی سقوط میکند

  منتظر پوتین نمانید

  پوتین خیلی زود جا میزند اگر بداند مثل عراق و لیبی و تونس و صربستان و … امریکا مصمم است و یک جانبه اقدام میکند .

  اسد را سرنگون کنید خاور میانه آرام میگیرد

  مزدوران مارکسیست روسی و اسلامیست های مارکسیست را از رادیو های فارسی زبان بریزد بیرون مردم ایران خودشان رژیم روسی را سرنگون میکنند . فقط اسناد روسی بودن این رژیم را پیش روی مردم بگذارید . مردم ایران نسبت به وابستگی حکومت به بیگانه حساسیت دیوانه وار دارند . شاه را ملاها و توده ایها و ملی مضحکی ها با همین اتهام ساقط کردند .

  سوال یک میلیون دلاری از رسانه های فارسی زبان که دائم با حرارت علیه رئیس جمهور سابق کره جنوبی جنجال میکنند برای یک فساد درجه هزارم غیر مستقیم ! اما در مورد جنایات مستقیم درجه یک اسد ، پوتین ، مادرو ، کاسترو ، میلوشویچ ، صدام ، قذافی ، کیانوری ، طبری ، فدایی سیاه کل ، …. دائم ماله دستشان هست و توجیه و صافکاری میکنند

  چرا آنجا از در دروازه تو نمی روید

  اینجا از سوراخ سوزن با یک تمساح روسی که در ماتحت شما فرو رفته میخواهید رد شوید ؟

 • سپهر

  واقعا حرف دل من رو میزنید.
  مشکل از اصل ایدئولوژی حکومت اسلامیست…
  مقصر اصلی هم خود مردم هستند که برای آخوند ارزش قائلند.
  تا وقتی مردم بیدار نشوند و این خرافات را کنار نگذارند، اوضاع همینی ست که هست.
  به قول ناصرخسرو: از ماست که بر ماست!
  برای مردممون متاسفم که آرمان و آرزویشان شده آزادی موسوی و کروبی و رهنورد و بازگشت به دوران طلایی امام جاهل!!

  برای نگارش و ویرایش مقالات می توانید روی کمک من حساب کنید. 🙂

 • assad gayydeh shod

  حمله هوایی آمریکا به سوریه
  http://www.bbc.com/persian/world-39522276

  بالاخره یک دست بالای دست جنایت کار اسد ، پوتین و حامیان مارکسیست روسی و ملی مضحکی و آخوند روسی پیدا شد

  حالا اسد مادر جنده جرات دارد دوباره شیمیایی بزند

 • sarbazane jadide putin

  بساط انتخابات جمهوری اسلامی در خارج کشور را باید جمع کرد!

  تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران

  ۸ مه ۲۰۱۷

  https://rowzane.com/ca/article=91656#comment-2875
  ————————————————————————————————–
  مقام اسرائیلی: زمان مجازات اسد فرار رسیده
  http://www.iranpressnews.com/source/204471.htm
  ————————————————————————————————-

  هیچ دقت کرده اید که اسد دیگر شیمیایی نمیزند ؟ خایه اش را کشیدند با ان موشک های آمریکایی . پوتین هم از ترس خودش مناطق امن ایجاد کرد چون اگر نمی کرد امریکا برای هر دوی آنها مناطق امنی ایجاد میکرد که هر دو به تاریخ بپیوندند . دقت کرده اید در فرانسه دیگر تروریست های آسیای مرکزی با سابقه جنایی بازی تروریستی در نمی آورند ؟ پوتین فرانسه را از دست داد .

  حزب کمونیست کارگری بالاخره دست از ایما و اشاره برداشت و صریحا گفت حزب توده ، فدایی اکثریت و ملی مضحکی ها این رژیم قلابی روسی را سر پا نگه داشته اند .

  تدارکات چی های قلابی بازار گرم کن هم یکی پس از دیگری از صحنه خارج میشوند . موسوی هم طبق پیش بینی بنده حالا وارد گود شده که مشتری پای صندوق جمع کند . از قول کروبی هم گفتند ( اگر خودشان به جای او نگفته باشند ). ملی مضحکی ها دنبال شریک جرم در داخل میگردند , فدایی و توده ای در خارج . عباس شکری ، همبستگی برای جمهوری عرفی و حقوق بشر در ایران ( تو بخوان فداییان و توده ایها با لباس مبدل )، بهروز بیات ، کاظم کردوانی ، حسین شادمانی ، رضا علوی ، عفت ماهباز و حمید حمیدی ( غیر مستقیم با حمله به فقط رئیسی ) ، بیژن اقدسی ، علی مختاری ، سهیمی عده ای چپ روسی هستند که جملگی به نهضت رای جمع کردن برای ملاتاریا پیوسته اند . خنده دار اینکه اینهمه لشگر مارکسیست روسی و مارکسیست اسلامی روسی از حسن روحانی دفاع و دنبال آوردن مردم پای صندوق قربانی کردن بدیهی ترین حق شان یعنی حق انتخاب کردن رئیس دولت هستند آنوقت ان احمق آلزایمر گرفته سپاهی زن بی حجاب کتک زن که با حقه بازی خودش را اپوزیسیون حکومت جا زده و به کمک همین مارکسیست های روسی جایزه هم گرفته با فریب ارگانهای حقوق بشر ، برادر اکبر گنجی ، در هافینگتون پست هم مزخرفات به نفع پوتین و رژیم خامنه ای سر هم میکند و غربیها را فریب میدهد که اگر حسن بیاید چه میشود !!! مردک میگوید این انتخابات بین طرفداران روس و جنگ طلب از یک سو و طرفداران غرب و صلح طلب از سوی دیگر است .

  من که هر چی نگاه کردم دیدم به جز یک ملاقات با نماینده پوتین و اینکه سپاه و اصول گرایان او را میخواهند ( البته ظاهرا تا روزی که معلوم شود کاندید اصلی آنها کیست ، یعنی همان که از صندوق در می اید ) هیچ هوادار روس از او حمایت نکرده . همه توده ایها و فدایی ها از حسن روحانی دفاع میکنند و سینه به تنور می چسبانند . تازه همین حسن قبل از انتخابات رفت روسیه پابوس پوتین و کلی اموال ملت ایران را برای خرید اشغال از روسیه داد به آنها .

  حالا اکبر که خودش مشکوک به مارکسیست روسی بودن است و خودش را در میان روشنفکران دینی چپانده و دائم آدرس عوضی میدهد و مردم را به یک شیطان از میان شیاطین ملاتاریا دل گرم میکند و بدبین به شیطان مغضوب دیگری که البته با گذشت زمان مشمول عفو ملوکانه اکبر میشوند مثل هاشمی رفسنجانی ( شیطان اکبر – عالیجناب سرخ پوش ) و ناطق نوری ( طالبان ایران ) .

  من که از این همه وقاحت و نجاست سیاسی حالت تهوع بهم دست میده شما مردم ایران را نمی دانم

  اما از این مارکسیست آنارشیست که اخبار روز پیدا کرده تا از او به عنوان مشتری جمع کن ( اپوزیسیون خودی چپ روسی ) استفاده کند مطلب آخر را بخوانید پر از نصف حقیقت است

  نصف مربوط به ج ا و اکبر ها و خاتمی ها و گنجی ها و حاتمی کیا ها و رضا کیانیان ( البته مواظب است به اصغر فرهادی چیزی نگوید ) ، …

  اما هرگز سخنی راجع به فداییان خلق و حزب توده نمی گوید یعنی متهمین اصلی و صحنه پردازان اصلی این توطیه روسی .

  به نظر میرسد از دفتر پوتین – دوگن او را فرستاده باشند تا ورشکستگی چپ را جبران کند با لوده بازی و فحاشی , اما فقط به افراد خاص ( چون هنوز عشق چه گوارا دارد – کسی مثل رئیسی و خلخالی که بدون هیت منصفه و وکیل ۵۰۰ نفر مخالف را مثل سوسک کشت، عشق شاملو – کسی که فروغ را جنده نامید ، لابد چون یک شاعر غیر خودی بود و مهمتر از ان یک زن ، چون زن در مارکسیسم مثل اسلام موجود درجه دو است ) ،
  – هنوز فکر میکند آزادی و دموکراسی در غرب بازی است ( لابد مثل آزادی و دموکراسی در مکتب لنین و کاسترو ) ،
  – هنوز به رسانه ها آمریکایی حمله میکند که از نظر درج خبر ( حتا نظر مخالف ) از بی بی سی هم بهتر است تا چه رسد به اخبار روز – پراودا ، راشا تودی ، زمانه ، دوچه ولله ، لوموند ( سانسور مطلق دگر اندیشان و انقلاب اوکراین و ونزوئلا و کشتار مهیب سوریه و دروغ پردازی مکتبی علیه تمامی دموکراسی ها و کشور های پیشرفته) .

  اما دریغ که حتا یک خط علیه نقش روسیه ، زر افشان ، عمویی و رئیس دانا بگوید

  بالاخره این روسیه چغندر که نیست ؟ در همه کشورهای جهان نقش دارد ، نقشی بالاتر از نقش سی ان ان . نقش این پوتین که شما میگویید در همه جهان تاثیر شگرف دارد ، در کشور شما و ملاتاریا و احزاب چپ حامی ان چه نقشی دارد ؟

  من این سوال را در برابر تاریخ میگذارم

  هر تحلیل گری ، فعال سیاسی ، روزنامه نگار ، شاعر ، هنرمند ، روشنفکر ، آخوند ، مارکسیست ، آنارشیست ، سوسیالیست ، امپریالیست ، ماکیاولیست ، ناسیونالیست , سلطنت طلب , کارگر ، رهبر ، معلم ، … که تاریخ ایران را بر رسی کند اما نقش شوروی ( روسیه ) را در ان ندیده گرفته یا زیر سبیلی در کند

  – یا خر است

  – یا کس کش

  – یا جاسوس

  – یا مارکسیست روسی (یعنی همه ان سه تا باهم )

  د راین تردید نکنید

  ممکن است فرزند مادرتان یا پدرتان نباشید

  اما در این که گفتم تردید نکنید

  حرامزاده هایی هستند این اعضای فراماسونری مارکسیست های روسی

  مرتیکه مارکسیست انارشیت رفته امریکا نشسته علیه همه ذات و هویت کشور آنها لجن پراکنی میکنه با بودجه دولت آلمان (متحد آنها) آنوقت میگه دموکراسی و آزادی بیان آنجا قلابیه

  تف به کس ننه هر چی خر روسیه

  http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=79975