ابو دایناسور «جنتی» خود را از قانون هم بالاتر می داند ۰

شکی نیست که نباید رأی داد!

اگر قرار است که تغییر انجام دهیم و اگر بدنبال آنچه آرزوی دیرینمان است یعنی آزادی هستیم، بی شک باید نظام اسلامی که غیر قابل اصلاح و بر مبنای خرافات تشیع بنا شده است سقوط نماید.

این پیشگفتار را نگارنده به هموندان گرامی عرض می دارد تا جایگاه ما را در برابر انتخابات پوشالی باز گو نماید.

شوراهای شهر و روستا که پایه گذار آن محمد رضاشاه پهلوی بود از آغاز تشکیل جای درگیری و دعوا بوده است. خمینی در سال ۴۲ بدلیل داده شدن حق رأی به بانوان و داده شدن پروانه کاندید شدن به اقلیتهای غیر مسلمان، نهضت انقلاب اسلامی را مثلا آغاز کرد. نهضتی که از آغاز با هماهنگی امریکا و نامه نگاری خمینی به کندی آرام آرام شکل انقلاب بخود گرفت و سرانجام هم با فریب خوردن مردم ساده دل در سال ۱۳۵۷ نظام شاهنشاهی را ساقط نمود.

نظام شاهنشاهی که رو به پیشرفت بود اگرچه دموکراتیک نبود ولی بدلیل سکولار بودن آن ،آزادیهای اجتماعی و قومیتی اش بسیار از نظام فاشیست اسلامی بیشتر بود. سقوط پادشاهی پهلوی هنوز برای مردم ایران یک افسوس است چرا که بجای یافتن دموکراسی ، سکولاریسم را هم از دست دادند و حکومت آخوندها میلیونها زندگی را نابود نمود و مردم بسیاری کشته ، آواره و یا بیچاره شدند!

شوراهای شهر و روستا با نفوذ مافیای خامنه ای بدست عده ای نادان و دزد اداره می شود که هیچ چیز بجز سرقت از جیب ملت برایشان مهم نیست!

شوراهای شهر و روستا با نفوذ مافیای خامنه ای بدست عده ای نادان و دزد اداره می شود که هیچ چیز بجز سرقت از جیب ملت برایشان مهم نیست!

شوراهای شهر و روستا با نفوذ مافیای خامنه ای بدست عده ای نادان و دزد اداره می شود که هیچ چیز بجز سرقت از جیب ملت برایشان مهم نیست!

نامه جنتی ابودایناسور!

احمد جنتی در ابلاغیه‌ای که برای انتشار به روزنامه رسمی کشور داده، خواستار جلوگیری از تایید صلاحیت کاندیداهای اقلیت‌های مذهبی در انتخابات شوراهای شهر و روستا شد.

به گزارش انتخاب به نقل از ایلنا، همزمان با بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراهای شهر و روستا در سراسر کشور توسط هیات‌های نظارت که از سوی نمایندگان مجلس تشکیل می‌شود، ابلاغیه آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان درباره جلوگیری از تایید صلاحیت نامزدهای اقلیت‌های مذهبی در انتخابات شوراها منتشر شد.

در ابلاغیه‌ای که در سربرگ شورای نگهبان و با امضای ابو دایناسور جنتی در اختیار ایلنا قرار گرفته، آمده:

با عنایت به اطلاعات واصله از برخی مناطق کشور که اکثریت مردم آن‌ها مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور هستند و افراد غیرمسلمان در این مناطق خود را داوطلب عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا نموده‌اند و با توجه به اینکه تصمیمات شوراها درخصوص مسلمین بدون لزوم رسیدگی آن در شورای نگهبان لازم‌الاتباع خواهد بود، تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نسبت به چنین مناطقی با نص فرمایشات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی علیه‌الرحمه در تاریخ ۱۳۵۸/۷/۱۲ مذکور در صحیفه نور (جلد ۶، چاپ ۱۳۷۱، صفحه ۳۱) مغایر است و لذا خلاف موازین شرع شناخته شد.

ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراها مربوط به شرایط نامزدها است که بر اساس آن نامزدهای انتخابات شوراهای شهر و روستا باید دارای “اعتقاد و التزام عملی به اسلام” باشند اما تبصره یک این ماده می گوید “اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند”. این یعنی در انتخابات شوراها داشتن یکی از مذاهب چهارگانه قانون اساسی کفایت می کند و اظهر من الشمس بود که آخوند این حق ساده را نیز از شهروندان اقلیت بگیرد!

خمینی دجال در آن سالها گفته است که : به کسانی رأی دهید که مؤمن باشد، اسلامی باشد!

همین باد معده خمینی در سال ۵۸ برای جنتی کافیست که قانون خودش را هم زیر پا بگذارد!

احمد جنتی در ابلاغیه‌ای که برای انتشار به روزنامه رسمی کشور داده، خواستار جلوگیری از تایید صلاحیت کاندیداهای اقلیت‌های مذهبی در انتخابات شوراهای شهر و روستا شد.

احمد جنتی در ابلاغیه‌ای که برای انتشار به روزنامه رسمی کشور داده، خواستار جلوگیری از تایید صلاحیت کاندیداهای اقلیت‌های مذهبی در انتخابات شوراهای شهر و روستا شد.

چند نکته!

نخست اینکه : قانونی که در سال ۱۳۷۵ به تأیید این آقایان رسیده بوده است ، اجازه داده است که اقلیتهای مذهبی  مورد تأیید قانون اساسی با تأیید التزام عملی به مذهبشان در انتخابات شوراها تأیید شوند!

اما آقای جنتی حاضر نیست که قانون مصوبه بالا را بپذیرد و بجای این قانون به سخنرانی خمینی دجّال استناد می کند آن هم در سال ۱۳۵۸!

دوم اینکه : خمینی در آن سخنرانی درباره رأی دادن مردم سخن گفته است و نه درباره ردّ صلاحیت.

سوم اینکه : چه بسیار انسانهای غیر مسلمان از مسلمانهای “گرامی” راستگوتر و درستکار هستند! پس این سخن خمینی یک سخن فاشیستی است و ربطی به صلاحیت ندارد.

چهارم و نکته دیگر اینکه مگر خمینی کیست که سخنانش در این خرابشده وحی منزل شده؟ خمینی هم یک روضه خوان بیسواد بود مثل بیشتر این ملّاهای دوزاری.

ه این شورا باید گفت نگهبان لحاف ملّا ! براستی این همه دزد و جنایتکار را تأیید می کنند و با شراکت این شارلاتانها کشور را به لجنی بازگشت ناپذیر کشانیده اند ولی یک اقلیت مذهبی را برای شرکت بسان دیگر شهروندان ، دارای صلاحیت نمی بینند! براستی صلاحیتی که شورای لحاف ملّا از آن نگهبانی می کند چیست؟ هرچه دزدتر باشی ، هرچه از مردم دور تر باشی و هرچه خائن تر و وطن فروش تر باشی در این نظام فاشیستی موفق تر خواهی بود.

به این شورا باید گفت شورای لحاف ملّا ! براستی این همه دزد و جنایتکار را تأیید می کنند و با شراکت این شارلاتانها کشور را به لجنی بازگشت ناپذیر کشانیده اند ولی یک اقلیت مذهبی را برای شرکت بسان دیگر شهروندان ، دارای صلاحیت نمی بینند!  هرچه دزدتر باشی ، هرچه از مردم دور تر باشی و هرچه خائن تر و وطن فروش تر باشی در این نظام فاشیستی موفق تر خواهی بود.

شورای نگهبان!

به این شورا باید گفت نگهبان لحاف ملّا ! براستی این همه دزد و جنایتکار را تأیید می کنند و با شراکت این شارلاتانها کشور را به لجنی بازگشت ناپذیر کشانیده اند ولی یک اقلیت مذهبی را برای شرکت بسان دیگر شهروندان ، دارای صلاحیت نمی بینند! براستی صلاحیتی که شورای لحاف ملّا از آن نگهبانی می کند چیست؟ هرچه دزدتر باشی ، هرچه از مردم دور تر باشی و هرچه خائن تر و وطن فروش تر باشی در این نظام فاشیستی موفق تر خواهی بود.

جمهوری اسلامی از روز اول بر اساس لیاقت افراد نبوده است که بر اساس تعهد به لحاف ملّا بوده .

نادانتر از ما کیست که می دانیم که این انتخابات فریبی بیش نیست و باز هم به آینده دل بسته ایم! ای قوم به خواب رفته! تا تغییری ندهید ، تغییر خودش نمی آید!