شرکت در انتخابات چه گناه بی لذتی است ۲

با رأی ندادن ما چه می شود؟

نه استخدام کسی به مهر شناسنامه  بستگی دارد و نه تا به حال کسی توانسته است با رأی دادن کمکی به خود و یا منافع ملّی ایران کند. این رأیها جز آب به آسیاب دشمن (خامنه ای ) ریختن نیست.

با رأی ندادن ما رژیم ایران مشروعیّت بین المللی خود را در خطر خواهد دید.
با رأی ندادن ما توان و نیروی مخالفان رژیم به رخ آن کشیده خواهد شد و این مبارزه مدنی می تواند به جهان نشان دهد که گروه زیادی در ایران موافق ادامه رژیم اسلامی نیستند.

از طرف دیگر با رأی ندادن ما رژیم ایران توان تبلیغ در مجامع بین المللی و توجیه اعدامها و زندانی کردن مخالفان خود را از دست خواهد داد.

هر رأیی که داده می شود کمکی در راه پایمال شدن کشتگان  راه آزادی است. کسانی که از اول انقلاب تا امروز برای اصلاح و تغییر رژیم تلاش کردند و با اعدام و ترور و شکنجه مواجه شدند.هر رأیی که داده می شود، عمر  این رژیم خونخوار که دشمن ملت و ملیّت ایران است تداوم خواهد یافت و آب است  به آسیاب دشمن ملت .دشمن واقعی ملّت و منافع ملّی ایران که همانا آخوند دزد و جنایتکار است.

هر رأیی که داده می شود کمکی در راه پایمال شدن کشتگان راه آزادی است. کسانی که از اول انقلاب تا امروز برای اصلاح و تغییر رژیم تلاش کردند و با اعدام و ترور و شکنجه مواجه شدند.هر رأیی که داده می شود، عمر این رژیم خونخوار که دشمن ملت و ملیّت ایران است تداوم خواهد یافت و آب است به آسیاب دشمن ملت .دشمن واقعی ملّت و منافع ملّی ایران که همانا آخوند دزد و جنایتکار است.

هر رأیی که داده می شود کمکی در راه پایمال شدن کشتگان راه آزادی است. کسانی که از اول انقلاب تا امروز برای اصلاح و تغییر رژیم تلاش کردند و با اعدام و ترور و شکنجه مواجه شدند.هر رأیی که داده می شود، عمر این رژیم خونخوار که دشمن ملت و ملیّت ایران است تداوم خواهد یافت و آب است به آسیاب دشمن ملت .دشمن واقعی ملّت و منافع ملّی ایران که همانا آخوند دزد و جنایتکار است.

رأی دادن تکرار حماقت و گناهی بی لذت!

هر کس که در این نظام جبّار و خونریز رأی داده باشد ، در جنایات آن سهیم است. قسمت زیادی از فلاکت، فقر و فساد امروز جامعه ایران ناشی از ایجاد مشروعیت دروغین بوسیله خیمه شب بازی انتخابات است. این دزدان سر گردنه امروز که برای مردم کوچه و بازار خط و نشان می کشند، این جنایتکاران تشنه به خون که برای جوانان ایران دشنه و تفنگ می کشند همگی دستپخت آنهایی هستند که با نا آگاهی بپای صندوقهای رأی رفتند و این جلادان و گردنه زنان را به مال و مقام رسانیدند.

هرگاه حکومتی پشتوانه مردمی خود را از دست بدهد به زور متوسل خواهد شد. جمهوری اسلامی کمابیش از روز اول بجای پشتوانه مردمی به زور و خفقان متوسل شده است ، پس پشتوانه مردمی این حکومت دزدان و جنایتکاران اندک است. اما با کمال تأسف ، انتخابات نمایشی همواره با ایجاد فضای نمایشی و فریب توانسته است مشروعیت این سیستم فاشیستی را بهبود بخشد.

هیچ وجدان بیداری نمی تواند بپذیرد که این خائنین به مام میهن را در یک انتخابات نمایشی برگزیند. چه گناهی بالاتر از اینکه خامنه ای را شاد کنیم؟ چه گناهی بالاتر از اینکه افرادی چون روحانی ، قالیباف و رئیسی را به ادامه نظام جمهوری اسلامی امیدوار سازیم!

چرا نباید رأی داد

رای دادن در ایران مانند این تصویر است! پس از رأی راننده البته گازش را می گیرد و می رود ؛ دیگر نیازی به ما نیست تا چهار سال بعد! قبول دارید؟

بحث در تداوم جمهوری اسلامی است

برای سران نظام ، این خیمه شب بازی انتخابات یک دسر و حلواست. اینکه روحانی رئیس جمهور شود و یا یک تخته چوب ، هیچ اثری ندارد! رهبر و مجری سیاستهای نظام ولایت فقیه ، خود رهبر است و مابقی مترسکی بیش نیستند. همانطور که دیدیم شعارهای زیبای امثال خاتمی ، روحانی و احمدی نژاد هرگز عملی نشد. اینها بقول خودشان تدارکات چی خامنه ای هستند.

پس انتخابات برای اینها بهانه است. بهانه ای که به جهان مشروعیت رژیم ولایت فقیه را نشان دهند. اینکه به جهانیان تلقین نمایند که حقوق شهروندی در ایران رعایت می شود و برای تأیید حرف خود نیز همواره به شرکت مردم در انتخابات اشاره کرده اند.

مردم ایران باید اراده خود را در تعیین آینده ایران با نه گفتن به رژیم ولایت فقیه نشان دهند. مطمئن باشید که اثر رأی ندادن ما بسیار بیشتر از آن است که تصور می کنید و جهان منتظر یک علامت مناسب از سوی مردم ایران است تا پروژه تغییر نظام اسلامی را به نظامی سکولار کلید بزند. آرزویی که دست یافتنی است اگر ما همدل و همصدا این اجانب ایران ستیز را از ایران بیرون نماییم.

مردم ایران باید اراده خود را در تعیین آینده ایران با نه گفتن به رژیم ولایت فقیه نشان دهند. مطمئن باشید که اثر رأی ندادن ما بسیار بیشتر از آن است که تصور می کنید و جهان منتظر یک علامت مناسب از سوی مردم ایران است تا پروژه تغییر نظام اسلامی را به نظامی سکولار کلید بزند. آرزویی که دست یافتنی است اگر ما همدل و همصدا این اجانب ایران ستیز را از ایران بیرون نماییم.

مردم ایران باید اراده خود را در تعیین آینده ایران با نه گفتن به رژیم ولایت فقیه نشان دهند. مطمئن باشید که اثر رأی ندادن ما بسیار بیشتر از آن است که تصور می کنید و جهان منتظر یک علامت مناسب از سوی مردم ایران است تا پروژه تغییر نظام اسلامی را به نظامی سکولار کلید بزند. آرزویی که دست یافتنی است اگر ما همدل و همصدا این اجانب ایران ستیز را از ایران بیرون نماییم.

گاهی سکوت بالاترین فریادهاست

گاهی سکوت در برابر زور بهتر از اطاعت از زورمدار است. کمترین کاری که می توانیم انجام دهیم می تواند کاری بزرگ شود اگر همراه باشیم.

امروز که این همه وسایل ارتباطی پیشرفت کرده اند و دسترسی به کتابها و تاریخ براحتی انجام می شود، این میزان نا آگاهی و خواب بودن ملت ایران در خور خجالت برای همه ماست. اگر به مردم دوران قاجار خرده می گیرید که خواب بودند، نه تنها وسایل آگاهی و ارتباطی امروز را نداشتند بلکه درود به مردم قاجار که توانستند سربلند انقلاب مشروطه را بنیان بنهند و از قهقرای سلطان صاحبقران نجات یافتند. اما ، ما چطور؟ ما که این همه منابع و وسایل آگاهی دهنده در اختیار داشتیم یک دهم مشروطه هم به وظیفه خود عمل نکردیم و دردمان فقط نفت پای سفره هاست! در حالی که درد واقعی ما آزادی و سکولاریسم بوده و هست. نفت سر سفره ها هیچ دردی را دوا نمی کند اگر که آزادی و سکولاریسم نباشد.

 

 

 • hemaghate.chap@ghodrat.talab

  فرانسه: در حالیکه حمایت‌های سیاسی از امانوئل ماکرون نامزد چپ میانه گسترش می‌یابد، مارین لوپن در جهت جلب آراء رای دهندگانِ چپ رادیکال تلاش می‌کند
  http://fa.rfi.fr/
  ——————————————————————————
  پیشتاز انتخابات فرانسه، هدف هکرهای پوتین
  http://www.iranpressnews.com/source/206095.htm
  ———————————————————————————————-

  خبر اول چکیده تمامی فلسفه تاریخ و تاریخ فلسفه است .

  چپ افراطی همان راست افراطی است . همیشه این گونه بوده . آنها به هم نان قرض میدهند ، با هم متحد میشوند علیه دموکراسی ، حقوق بشر ، آزادی های اجتماعی ، و بطور کلی علیه مردم . هیچ تفاوتی بین آنها نیست . هر کدام به قدرت برسند نابود میکنند ، همه دستاوردهای تاریخ بشر را میریزند توی چاه توالت . دستگیری ، شکنجه ، فرد پرستی ، جنایت های تروریستی سیاسی علیه مردم و مخالفین ، دیکتاتوری ، فساد مطلق ، از مشخصات حکومت های راست و چپ افراطی است .

  خبر دوم ماحصل تاریخ ۳۰۰ سال گذشته است در کمتر از یک خط .
  روس ها ( تزاریستی ها ، لنینیست استالینیست ها ، پوتینیست ها ) خطرناکترین دولت ها برای بقیه جهان مخصوصا همسایه ها و کشورهای کوچک با دموگرافیک مردمی، قومی ، فرهنگی ، مذهبی ، سیاسی متفاوت هستند .

  روس ها فجیع ترین ستمکارترین ، ماندگار ترین ، کشتارگر ترین ، شکنجه گر ترین ، خون اشام ترین رژیم های دست نشانده را به کشورهای دیگر تحمیل کرده اند . با کودتا ، با فرستادن نفوذی های مارکسیست روسی تعلیم دیده در پاتریس لومومبا به کشورهای جهان و فریب مردم فقیر از طریق اندیشمندان و روزنامه نگاران و دانشجویان آنها ، و اکنون با دخالت سایبری ، پخش دروغ ، جعل سند ، از طریق فرستادن نفوذی های مارکسیست روسی به داخل این کشورها و در میان وسایل ارتباط جمعی با ایجاد شک و شبهه علیه سیاستمد ا ران غربی ، کار آمدی نظام های لیبرال دموکرات ، تخریب آماری و علمی ، و حتا با فرستادن تروریست نفوذی ( ارتباط آنها با طالبان اکنون محرز است و من قول شرف میدهم که به زودی غرب خواهد فهمید که داعش تحت کنترل روسیه است و این موج جدید تروریست های حمله کننده به ترکیه و اروپا که جملگی از میان سابقه داران آشنا برای پلیس صورت میگیرد توسط پوتین اجیر شده اند و اصلا مساله اعتقادی ، مذهبی در مورد اینها مطرح نیست و جالب است که همه آنها از اسیای مرکزی می آیند . که باید دشمن پوتین باشند و بنا بر تبلیغات سالها پیش مارکسیست ها و روسیه اینها باید تحت الحمایه غرب باشند و علیه روسیه بجنگند . )

  دخالت روس ها در همه رژیم های ایران از صفویه و قاجار تا پهلوی و خمینی و خامنه ای هم اظهر من الشمس است .

  مخصوصا دادن میدان عمل و وادادگی ولایت فقیه بعثی روسی در برابر روسیه و مارکسیست های روسی که در تاریخ ایران بی سابقه است ، تنها به این دلیل که ج ا بدون هیچ توجیه منطقی و به گونه ای خود خواسته کشور ما را گروگان خصومت های روسیه و مارکسیست روسی با اسرائیل و امریکا و متحدان آنها کرده . در حالیکه همه کشورهای سابقا تحت نفوذ مطلق روسیه و حتا خود روسیه و چین و هند سیاستی کاملا مغایر با این سیاست کهنه و بیهوده جنگ سرد اتخاذ کرده اند , که دیکته شده توسط کیانوری – طبری به رفسنجانی و از آنجا به کل آخوند و بچه آخوند و سپاهی و بسیجی به طریق برگشت ناپذیری تزریق شده .

  از ان مسخره تر این است که حتا اعراب موش خور هم در این دام نیفتاده اند . عربستان و اردن و مصر و شیخک های خلیج دنبال روش ترکیه و اردوغان ( که نزدیکی با اسرائیل و امریکا است ) رفته اند . به همین دلیل همه سایت های مارکسیست روسی به جنگ مصنوعی علیه اردوغان که هیچ نفعی برای ایران ندارد ( صرفا به نفع اسد جنایت کار دست نشانده روسیه و خود روسیه است ) دامن میزنند همه با هم هماهنگ . تو گویی دشمنی اعراب و امریکا و اسرائیل و کشورهای غربی با کم نبود اینها دنبال ازدیاد دشمن هستند .

  چپ ایران در کل افراطی ، احمق ، و روسی است .

  به همین دلیل اینها با هر کثافتی متحد میشوند علیه آزادی و استقلال و تمامیت ارضی در ایران . اتحاد نامتجانس اینها با ارتجا ع سیاه علیه شاه و مصدق و بازرگان و بنی صدر و امیر انتظام و فروهر ها فقط به همین دلیل است . اینها با امریکا هم متحد شدند در کودتا علیه مصدق . اینها از طریق ناخد افضلی به صدام هم اطلاعات دادند . یعنی از اینها کثیف تر گروهی و اندیشه ای وجود ندارد .

  ان چپ با سابقه و آکادمیک فرانسه که اینقدر احمق و بی شعور و خیانت کار است شما از چپ های جاسوس و دست ساز روسیه در ایران چه انتظاری دارید؟

 • chera pak mikonid

  همکاری پوتین و اردوغان برای ایجاد مناطق امن در سوریه
  http://www.dw.com/fa-ir/

  تماس تلفنی ترامپ با پوتین

  روز سه‌شنبه، دوم ماه مه، در یک تماس تلفنی ترامپ و پوتین بر سر بحران سوریه با یکدیگر گفت‌وگو کردند. ترامپ نیز از ایده برقراری آتش‌بس و ‌ایجاد مناطق امن در سوریه دفاع کرد.

  ————————————————————————
  منصور امان

  داروغه ها و “آقا” شان زیر ضرب کرباسچی و حماس
  http://www.iranpressnews.com/source/206224.htm#
  ——————————————————————————–
  بر اساس گزارش پایگاه اینترنتی کاخ سفید، پنس گفت: دولت آمریکا به رژیم ایران هشدار داده است که دیگر تلاش‌های این رژیم برای بی‌ثبات کردن منطقه و از بین بردن امنیت اسرائیل را تحمل نخواهد کرد.
  ———————————————————————————————–

  خبر ها کاملا نشان از پیروزی ترکیه در سوریه و بخت کامل سرداران قزاق روسیه که اینک پوتین آنها را فروخته و عصبانیت سایت روسی دیپلماسی ایرانی از ترکیه و حمله های جنون آسای چماق بدستان نظام روسی فراموش شده ج فقاهتی است . پوتین از آنها سو استفاده و همان گونه که انتظار میرفت آنها را رها کرد . حالا با پشتیبانی کامل ترامپ از ترکیه و منطقه امن در سوریه ، قسمت هایی از سوریه عملا از چنگال پاسداران بیسواد به در خواهد آمد ، سپاهیانی که فکر میکنند سیا ست میدانند و دائم هشدار میدهند به مثلا سیاستمداران خودشان که به امور نظامی ( منظورشان عملیات تروریستی نظامی در کشور های عربی است که حالا کاملا شکست خورده ) ورود نکنند !

  هیچ کس از اپوزیسیون و رسانه های فارسی زبان از اظهارات کاملا درست و اثبات شده کرباسچی دفاع نکرد . هیچ کس در داخل از او حمایت نکرد . همه دستشان با رژیم در یک کاسه است وقت دشمنی با ترکیه ، خایه ملی از پوتین ، هدر دادن منابع کشور برای تروریست های عرب و کرد های تروریست که رهبران خودشان را در پارس ترور کردند تا چه رسد به مخالفین و غربی ها و ایرانی ها. همه کثافت کارهای ونزوئلا ، ج ا ، برزیل ، روسیه را پنهان و اشما لی میکنند .

  مطهری و خزعلی که سوپاپ این رژیم روسی هستند در مورد مطلبی به این مهمی سکوت کره اند