کودتای نظامی خامنه ای و آدم کشان بسیجی علیه روحانی نماینده برگزیده مردم ۲

پیش گفتار:

نگارنده در نامه سرگشاده ای در تاریخ ۲۳ آذرماه ۱۳۹۵خطاب به آقای خامنه ای بعنوان عامل فساد، به هم پاشیدن شیرازه وعقب ماندگی کشور از کارهای خلاف قانون و عملکرد نادرست ایشان در راستای منافع و مصالح کشور تذکر داده، و به ایشان یاد آور شدم که وی رهبر خود برگزیده ایران بوده و هیچگونه مشروعیتی در چنین پست و مقامی ندارد و آنچه را تا کنون انجام داده خود سرانه و برخلاف قانون بوده است.

ملت ایران هرگونه حقی را از ایشان سلب می کند و باقی ماندن وی در پست کنونی را خلاف مصالح ملی و مردمی می داند.

برای آگاهی خوانندگان بسیار محترم به بازپخش پیش گفتار نامه سرگشاده خود می پردازد:

پیش گفتار نامه ۲۳/۹/۱۳۹۵:

نامه سرگشاده:

این نامه سرگشاده خطاب به رهبر خود برگزیده ایران است که از دیدگاه تاریخ و ملت ایران هیچگونه مشروعیتی ندارد و برخلاف خواسته ملت و صلاح  مملکت پست رهبری کشور را اشغال کرده و به تاراج و فروپاشی آن پرداخته است

آقای خامنه ای:

خیانت شما، بستگان، و یارانتان به این کشور ناگفتنی است و صفحات سیاه تاریخ کنونی کشورمان را می پوشاند. شما به هیچ عنوان رسمیتی به عنوان رهبر ایران ندارید و اکثر مردم این کشور با نفرت و بیزاری به شما نگاه می کنند. هم میهنان ما به راستی از سوی شما و چماقدارنتان به گروگان گرفته شده و همه گونه حق و حقوق آنان در هرزمینه از دست رفته و اجازه کمترین اعتراض و انتقادی از رفتار غیر انسانی شما ندارند.

این نامه مستند  که گویای حقیقت خیانت های علی خامنه ای  به ملت ایران در طی ۳۸ سال گذشته است، ۳۹۱۵ بار از سوی خوانندگان بیشمار ما بازپخش شده و در دسترس و تأیید گروه عظیمی از هم میهنان محترم ما قرار گرفته است. بیگمان در یک رفراندم و رأی گیری عمومی  اکثریت ملت ایران ( سوای مزدوران استخدامی، جیره خواران، زنان امل بی سواد و ناآگاه، و بسیجی های چاقوکش و پاسداران خیانت و نوکر پیشه رژَیم) با کینه و نفرت به خامنه ای و آخوندهای غارتگر و فرومایه رأی منفی خواهند داد و آنان را دشمنان واقعی خود  خواهند شمرد.

 اقدامات خامنه ای در راستای خلاف مصلحت مردم ایران

بیگمان کاری نیست و تصمیمی به وسیله خامنه ای گرفته نمی شود که در راستای منافع ایران باشد. می توان گفت که این فرد در همه زمینه ها به کشور و مردم ما خیانت می کند. خیانت های این فرد و کارهای ضد ملی و بیگانه پرستی این فرد  را می توان همانند و همراستای تازیانی دانست که با زور و شمشہر کشور ما را اسغال کردند و آنگاه هستی مردم و دارائی های مردمی را میان خود بخش و تقسیم نمودند.

ملت ایران باید بداند که با یک بیگانه وطن فروش آنهم خرافاتی و از هر جهت ضد ملی و مردم طرف است. بیگانگانی مانند سلجوقیان، و نادرشاه در کشورما به پست و مقامی رسیدند ولیکن همواره در راه منافع و مصالح مردم ما گام برداشتند و موجب ترقی و تعالای کشورمان شدند.

بی توجهی و دشمنی خامنه ای با ملت و منافع کشورمان را باید با خیانت های اشرف افغان برابر دانست. باید گفت که باردیگر فرد خائنی چون اشرف افغان ولی یک آخوند آنهم بنام خامنه ای در ایران به قدرت رسیده و کشورمان به نادرشاهی نیاز مند است که این ریشه فساد را از جای برکند، کشور و مردم را نجات بخشد.

صحنه ای از کشته شدگان در حمله داعش که آن را برنامه ساخته شده خود رژیم می دانند.

صحنه ای از کشته شدگان در حمله داعش که آن را برنامه ساخته شده خود رژیم می دانند.

مقایسه خامنه ای با روحانی

البته ما به خوبی می دانیم که روحانی نیز یکی ازکارفرمایان و سردمداران رژیم اسلامی بوده، و در گذشته موجب خیانت هائی به کشور و در راستای مصالح رژیم اسلامی کرده و نمی تواند یک فرد ملی و مردمی باشد. ولیکن در مقایسه با ۵ شاخ شکسته دیگر که به وسیله آخوند به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری تحمیل شدند مزیت و برتری بیشتری دارد.

در این انتخابات (افتضاحات) که ملت ایران سهمی نداشت، کاندیدها همگی مرد و از میان ضعیف ترین و بی ارزش ترین افراد علاقمند به مردم و کشورمان دست چین شده بودند، روحانی وضع بهتری داشت و ملت ما می توانست اندکی به او اعتماد کند.

تشییع جنازه پیکر قربانیان داعش در تهران که خامنه ای این کشتار مردمی را ترقه بازی نامی

تشییع جنازه پیکر قربانیان داعش در تهران که خامنه ای این کشتار مردمی را ترقه بازی نامی

نباید فراموش کرد که کاندیدای واقعی خامنه ای در میان این ۶ شاخ شکسته ابراهیم رئیسی بود. جنایتکاری که در سال ۱۳۶۸ مرتکب قتل دست کم ۳۸۰۰ تن از جوانان میهن پرست ما شده، پرونده او سیاه و در هردادگاهی در جهان بارها به اعدام محکوم خواهد شد.

ولیکن از آنجا که در میان آخوندها تنها جانیان و آدم کشان آنان بر سر پست و مقامند و مورد توجه ولایت فقیه که خود در جنایت و آدم کشی مقام اول را در کشور به دست آورده قرار دارند. در یک جمله می توان گفت که روحانی انتخاب شده مردم و سابقه ۵ ساله گذشته وی نیز در راه خدمت به مردم و کشور بوده، درحالی که خامنه ای رهبر خود برگزیده ایران بوده و کمترین امتیازی در او از نظر انتخاب ملت ایران وجود ندارد.

نبودن کاندیدای زن میان کاندیداهای  آخوند

باید توجه داشت که نیمی از جمعیت ۸۰ میلیونی ایران یعنی حدوود ۴۰ میلیون آن را زنان تشکیل می دهد. ولیکن آخوند بیشرف و ضد زن حتی یک کاندیدای زن را به مردم معرفی نکرده بود. این بدان معناست که زنان کشورمان شعور ندارند و در حد حیواناتند. برای ما به خوبی روشن است که زنان سکوی خانواده و اقتصاد و سیاست روزمره اند.

بدون زنان جامعه لنگ و ناتوان است و هرگز با وجود مردان تنها به جائی نمی رسد. حال چطور و چگونه ممکن است ما به جای آن که دست کم سه کاندیدای زن داشته باشیم، در میان این ۶ شاخ شکسته معرفی شده به وسیله خامنه ای خیانتکار، حتی یک کاندیدای زن هم وجود نداشت.

اصولان چه ربطی به خامنه ای داشت که کاندیداها را انتخاب کند؟. پس مردم چه کاره اند؟. چرا این حق از مردم گرفته شده است؟. شورای نگهبان  ساخته و پرداخته آخوند چه کاره است  که برای مردم تصمیم بگیرد؟. چرا ملت ما آنچنان ضعیف و بدبخت شده که در هرمورد جیره خوار و وابسته به آخوند شده؟!. در کشوری که بیش ازچهار سده آخوند گدائی می کرد و از روی ترحم چیزی به او داده می شد، حال چگونه زین به پشت و پشت به زین شده که ملت بزرگ ما دست گدائی پیش آخوند جنایتکار دراز می کند و او برنامه ریز و تصمیم گیرنده است!.

لیاقت زنان تا چه اندازه است؟

هنگامی که حتی یک کاندیدای زن در میان شاخ شکسته های معرف ولایت فقیه وجود ندارد و زنان به آرامی و خونسردی در صف انتخاب کردن می ایستند و به کاندیداهای مرد آخوند رأی می دهند باید به شعور و درایت زنان شک برد و بدان نتیجه رسید که شاید در زنان ما خلل و نادرستی باشد که اینچنین وامانده و بی برنامه اند و نمی توانند از حق و حقوق خود دفاع کنند!!. به راستی موجب ننگ و عیب کشوما است که کاندیدی از زنان برای ریاست جمهوری نبوده و بازهم زنان با فراغ بال و بدون هیچگونه ناراحتی و نگرانی به ۶ شاخ شکسته مرد آخوند رأی داده اند!!.آیا به راستی  لیاقت زنان همین است؟> اگر زنان میخواستند برای حقوق خود و دفاع از نافع کشور بایستند، نمی بایست حتی یک نفر آنان در این رأی گیری مسخره ساخته و پرداخته آخوند جنایتکار شرکت کنند.!!

کودتای خامنه ای علیه روحانی

هنگامی که خامنه ای دشمن مردم و کشورما می بیند که برخلاف میل و خواسته او روحانی به جای رئیسی جنایتکار از سوی ملت ایران برگزیده شده و شبهای زیادی پس از انتخابات مردم تا ساعاتی از بامداد با شادی و خوشحالی بوق زنان اتومبیل های خود را در خیابان های تهران و شهرهای بزرگ دیگر به حرکت در می آوردند و نهایت شادی  خرسندی خود را به سرنشینان اتومبیل های دیگر و افراد پیاده رو نشان می دادند، برای او تحمل ناپذیر و غیر قابل قبول بود.

به راستی که این جشن و شادمانی تا چه اندازه لذت بخش و پر هیاهو بوذ؟. نظیر این شادمانی و خرسندی ملی کمتر میان مردم ایران تاکنون دیده شده!. آری ملت ایران از انتخاب روحانی احساس رضایت و شادمانی می کرد. روحانی هم که با اکثریت آراء باردیگر انتخاب شده، خود را مدیون ملت ایران می داند و برای جبران آن هم اکنون به برنامه ریزی صحیح و درست در راه منافع ملی و مردمی می پرازد.

قانون “شما آتش به اختیار،” و یا قانون جنگل خامنه ای

اینجاست که خامنه ای در خود احساس کمبود و ناچیزی می کند و می خواهد همچنان به عنوان یک دیکتاتور خودخواه و خود پسند مانند گذشته عمل کند و همگان نوکری و بردگی او را بپذیرند. او نمی تواند رئیس جمهوری که با اختیارات فراوان از سوی ملتی برگزیده شده در کار و برنامه هایش بدون خواسته و تصمیم گیری خودش آزاد بگذارد. اینجاست که این فرد خیانتکار در کنار گروهی از سپاهیان منفعت طلب و به کمک بسیجی های جنایتکار و دیگر نوکران آدم کش و ضد مردمی کودتائی را علیه روحانی آغاز میکند

خامنه ای  با توصیف اقداماتی همچون نامه نگاری بر سر ربنا به عنوان مصداق “تشخیص ندادن مساله اصلی از فرعی”، به دانشجویان حاضر گفت: “وقتی این‌جوری دستگاه‌های مرکزی اختلال دارند، آن‌وقت اینجا شما آتش به اختیارید.” وی در بخشی دیگر از سخنرانی خود تاکید کرد: “همه‌ هسته‌های فکری و فرهنگی و عملی و جهادی هرکدام کار کنند، مستقل، آتش به اختیار باشند.

 فرمان انجام هرگونه جنایتی بدون در نظر گرفتن قانون و مقررات کشور. فرمانی که در زمان جنگ دور از هرقانون مقرراتی ذر شرایطی لازم و خاص داده می شود. فرمانی توأم با هرج و مرج، بی نظمی و در حقیقت اجرای قانون جنگل. در کشوری که به اصطلاح مجلس تصویت قوانین وجود دارد. وزیرانی در کنار هم مراقب این قانون ها بوده و در راستای قوانین موجود در راه و هدف خود خدمتگذاری می کنند. حال، این آخوند بیشرف و فرومایه تصمیم گیری و کار مملکت را به دست یک مشت آدم کش حرفه ای می سپارد. به راستی ننگ بر ما که این جنایات را می بینیم و شاهد آنیم و صدائی بر نمی آوریم!

غم انگیزترین چیز آنست که مردم بیشتر از این که نگران حمله تروریستی بعدی باشن نگران این باشند که #آتش_به_اختیار ها چه بلایی میتونن سرشون بیارن. یکی از هم میهنان در برابر این تصمیم ضد انسانی خامنه ای نوشته: “

از حضرت آقا که فرمان #آتش_به_اختیار صادر کردن تقاضا دارم نوع اسلحه رو هم مشخص کنن سوءتفاهم نشه: چاقو، اسید، داروی نظافت”.یک ایرانی دیگر می نویسد: “مقام معذب رهبرى رویشان نشد بفرمایند نوع سلاح آتش به اختیار توسط دانشجویان بسیجى( بفرمایید لباس شخصى هاى سابق) چى است ولى ظاهرا مى تواند انواع اسید سولفوریک٬ اسید کلرئیدریک٬ همچنین چماق گرزى اعلا٬ چماق ولایتى٬ قمه چاله میدونى باشد”.

حمله داعش به تهران یا ترقه بازی!

رهبر جمهوری اسلامی ایران در واکنش به حملات تروریستی به مجلس شورای اسلامی و مقبره بنیانگذار جمهوری اسلامی گفت:

«ملت ایران دارد حرکت می‌کند و پیش می‌رود. این ترقه‌بازی‌هایی هم که امروز شد، این‌ها هم در اراده‌ مردم تأثیری نخواهد گذاشت.»

 شمار کشته‌شدگان هر دو حمله را می توان ۱۷ نفر و مجروحان آنرا نزدیک به ۵۰ نفر اعلام کرد. این اخوند فرومایه با خواست ملت ایران بازی می کند و همواره ملت ایران را مایه می گذارد بدون آن که گفتار و عملکردش در راستای خواسته مردم ایران باشد. او جنایت بزرگ داعش که گفته می شود کار خود رژیم بوده، و شمار زیادی کشته و مجروداشته را ترقه بازی می داند.

اجرای همگان اصول ۳۰۲۰

دستور کار ۲۰۳۰  یا سند ۲۰۳۰ یونسکو مجموعه‌ای از اهداف هستند که به آینده مربوط می‌شوند. رؤسای دولت‌ها، نمایندگان بلندپایهٔ نهادهای تخصصی سازمان ملل متحد و جامعه مدنی در سپتامبر ۲۰۱۵ گرد هم آمدند و در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دستورکار توسعه پایا ۲۰۳۰ را تصویب کردند. این دستورکار  شامل ۱۷هدف اصلی و ۱۶۹ هدف ویژه است که  این سند دستورکاری برای مردم، پایان بخشیدن به فقر در همه اشکال آن و برای کرهٔ زمین، خانه مشترک ماست.

اهداف این دستورکار باید از اول ژانویه ۲۰۱۶ در کشورها اجراء شوند و راهنمای تصمیمات ما برای پانزده سال آینده قرار گیرند. همهٔ ما باید برای اجرای این دستورکار با توجه به ظرفیت ها و واقعیت های ملی و سطوح توسعه در کشورهای خود و احترام به سیاست ها و اولویت های ملی، منطقه ای و جهانی کار کنیم.»

هدفهای اصلی اصول ۳۰۲۰

این هدفها بر پایه ۱۷ اصل استوار است که مورد تصویب ۱۹۶ کشور از جمله ایران قرار گرفته است. این اصول بر اساس مساوات میان زن و مرد، اقشار جامعه از هرگروه و نژاد، از میان بردن فقر و تنگدستی، از میان بردن نابرابری در جامعه، بهداشت و سلامت همگان، بهره برداری یکسان از امکانات طبیعی و مانند آن است. این اصول در نهایت انسانی و در مرتبه والای بشری و رعایت همدیگر در جامعه طرح ریزی شده و فاصله میان فقر و ثروتمندی را در جامعه از میان می برد و کاملن بر مبنای انسانیت و حق طبیعی آدمی پایه گذاری شده است.

مخالفت خامنه ای با اصول ۳۰۲۰

خامنه ای بدون شک با این اصول که بر اساس مساوات میان ملتها، مساوات میان زن و مرد، از بین بردن فاصله طبقاتی، حق همه در استفاده منابع کشور، حق همه در بهداشت، سلامت، تندرستی، و بهداشت. حق همه در آموزش و پرورش و مانند آنست مخالف است. در کشوری که خامنه ای به تنهائی بیش از ۹۰ میلیارد دلار از بیت المال می دزدد و در همان شرایط زنانی چند برای سد جوع خود ناچار به تن فروشی اند و ۴۰٪ جامعه زیر خط فقر زندگی می کند اجرای اصول ۳۰۲۰ یونسکو برای آخوند خبر خوشایندی نست. به ویژه آن که در اسلام زن در بربر مرد هیچگونه حقی ندارد و حق او به اندازه بیضه چپ یک مرد شناخته شده. در مورد ارث و هرگونه تصمیم گیری وابسته به مرد است و حقی برای او در نظرگرفته نشده است. چنانکه در میان ۶ کاندیدای شاخ شکسته آخوند حتی یک کاندیدای زن نیز دیده نشد!!.

گروه بسیجی های آدم کش که خامنه ای بدانان دستور “شما آتش به اختیار،” و یا قانون جنگل حمله عمومی به افراد صادر نمود.

گروه بسیجی های آدم کش که خامنه ای بدانان دستور “شما آتش به اختیار،” و یا قانون جنگل حمله عمومی به افراد صادر نمود.

از آنچه گفته شد:

خامنه ای، دیکتاتور خودکامه کشورمان در برابر انتخاب روحانی با اکثریت زیاد از طرف مردم ایستادگی می کند و بسیجی های جنایتکار و گروه آدمکش دیگر را فرمان آتش به اختیار می دهد که آنان مانند قانون جنگل هرطور میل دارند عمل کنند، فردی یا چیزی در برابر آنان یارای مقاومت نداشته باشد. در چنین شرایطی روحانی که برگزیده مردم است نمی تواند بر اساس قانون عمل کند و کارهائی انجام دهد که در راستای منافع و مصالح مردم ایران باشد.او ناچار است به این دیکتاتور خودکامه و ضدمردمی پاسخ مثبت داده و براساس خواسته او عمل کند.

اصول ۱۷ گانه ۳۰۲۰ که بر اساس مساوات و همآهنگی میان ملل و بهره برداری همگان از طبیعت و زندگی، بهداشت، تحصیل و مانند آن از سوی یونسکو پیشنهاد شده و مورد تصویب ۱۹۶ کشور قرار گرفته، مورد مخالفت خامنه ای است. زیرا این اصول بر اساس برابری انسانها و برابری زن و مرد است. چیزی که در اسلام مخالف آن بوده و زن در برابر مرد در جامعه حق و حقوقی ندارد. وانگهی وجود فقیر و ناتوان در جامعه اسلامی امری طبیعی است. همانگونه که می بینیم بیش از ۴۰٪ مردم کشورمان زیر فقر زندگی می کنند و خامنه ای به تنهائی بیش از ۹۰ میلیارد دلار از بیت المال دزدیده است.

نکته پایانی:

لیاقت زنان تا چه اندازه است؟

هنگامی که حتی یک کاندیدای زن در میان شاخ شکسته های معرف ولایت فقیه وجود ندارد و زنان به آرامی و خونسردی در صف انتخاب کردن می ایستند و به کاندیداهای مرد آخوند رأی می دهند باید به شعور و درایت زنان شک برد و بدان نتیجه رسید که شاید در زنان ما خلل و نادرستی باشد که اینچنین وامانده و بی برنامه اند و نمی توانند از حق و حقوق خود دفاع کنند!!.

 • mamuran rzhim va putin ra bshn

  بازداشت مخالف حکومت پوتین در مسکو
  http://www.iranpressnews.com/source/207054.htm
  ——————————————————————————-

  ملت ایران دم خروس دیکتاتوری ، فساد، امپریالیسم ، ماجراجویی و دخالت نظامی ، ترور زیر عناوین دین و مذهب و انتر ناسیونالیسم و مارکسیسم لنینیسم و شوونیسم و قومیت گرایی کاملا سر بزنگاه ها آشکار میشود .

  لازم نیست که تخصص سیاسی ، آیدیولوژیکی ، فرهنگی ، نظامی ، اقتصادی دا شته باشید یا پروفسور باشید که مچ اینها را بگیرید

  فقط منتظر گاف اینها باشید

  این وبسایت که بیش از همه جیغ و داد میکرد که روحانی هم آخوند فریبکار و نامشروع است و اگر شرف داشته باشد باید از کاندیداتوری استعفا دهد یکباره سر خر را کج کرد و هوادار ملایم روحانی شد !!!

  جالب است که مارکسیست های روسی و مزدوران پوتین و ساواما که بنیصدر را فقط به این دلیل که در ابتدای انقلاب ۵۷ به مدت یک سال و اندی فریب خمینی را خورد ( مثل همه ) و جزو اولین کسانی بود که در برابر خمینی ایستاد و مورد خشم حزب توده ، شوروی ، خمینی ، رفسنجانی ، خوئینی ها ، خط امام ، موسوی ، نبوی ، مجاهدین انقلاب ، و همه مارکسیست های روسی و اسلامی روسی قرار گرفت ، از نظر همین وب سایت خائن به مردم و کشور نامیده میشود !!! اما موسوی و روحانی که یک میلیون بار بدتر از او هستند ( چون به خمینی بعد از رو کردن چهره واقعی کشتارگر و به خامنه ای پس از رو کردن ماهیت کاملا روسی و فروش مملکت به روسیه هنوز کرنش میکنند ) را مشمول عفو عمومی خودشان قرار میدهند و مماشات میکنند .

  این در حالیست که نه فقط مارکسیست های روسی و مارکسیست های اسلامی روسی از بنیصد ر وحشت دارند بلکه خامنه ای هم نتوانست وحشت خودش را از بنیصدر پنهان نگه دارد و امروز عقده خودش نسبت به روش و منش سیاسی بنی صدر را آشکار کرد .

  قبلا حسینیان گفته بود که لیبرال های مذهبی ( بازرگان و بنی صدر ) چون استخوان در گلوی خمینی بودند . سوال این است که بنی صدر که منتخب ملت بود در آزاد ترین انتخابات در جمهوری اسلامی و در حالیکه نامزد رفسنجانی ، بهشتی ، خامنه ای ، اردبیلی که همان نامزد حزب توده بود و ملی مضحکی ها یعنی حسن حبیبی ! ( بعد از خلخالی آدم کش و جلال الدین افغانی جاسوس قذافی ) یک چهارم او رای آورد و شکست مفتضح خورد چطور هیچ مشروعیتی ندارد و سانسور کامل است ، اما موسوی عصر طلایی و حسن کلید ساز روسی مشروعیت دارند و یا بختیار که دوسیه داشت از سفیران انگلیس و امریکا و شاه مجبور شد او را بپذیرد و ارتش شاه به هیچ وجه او را نپذیرفت تا جایی که او رفت با خمینی ساخت و پاخت کند مثل کیانوری ، متاسفانه منتظری نگذاشت ، باز هم دست بردار نبود با صدام هم پیاله شد ، کودتا ترتیب داد و توده ایها آنرا لو دادند تا ارتش شاه نابود شود و سپاه قزاق جایگزین ان گردد

  این پوتین که هیچ مخالفی را بر نمی تابد به آمریکایی ها میگوید که آنها مرام دموکراسی نمی دانند !!!! این مردک متقلب متجاوز امپریالیست انترناسیونال زمین خوار با ان همه فساد که در روسیه ایجاد کرده و ۲۵ درصد مردم فاسد هستند !!! عین حکومتش را به کشور ما تحمیل کرده . رفتار خامنه ای و سپاه و روحانی عینا شبیه روس ها است

  مارکسیست های روسی هم همه وب سایت ها را به دستور او اشغال کرده و دروغ بافی میکنند

 • شهروند

  مرگ بر خامنه ای دیکتاتور