در رژیم آخوندهای فاسد، نه زن ارزشی دارد و نه کودکان در امانند ۲

پیش گفتار:

از برکت وجود نحس آخوند جنایتکار و هرزه و بد اندیش کشورما از ۳۸ سال پیش تا کنون دچار هزار بلا و مصیبت شده!!!.
وجود آخوند، از هرگونه وبا و طاعون بدتر و خطرناکتر است. این قوم ناپاک و نمک به حرام علاوه برغارت و چپاول کشور، و از نظر اقتصادی آن را به خاک سیاه نشاندن، مردم رافقیر، ذلیل و بیچاره نموده، و از نظر راستی و درستی، و اخلاق و کرامت انسانی نیز آن را به کلی نابود و به فساد کشانده است.

از سجایای اخلاقی و منش های بزرگ انسانی اجداد ما و پیشینیان این کشور چون رفتار، گفتار، و کردار نیک دیگر خبری نیست و به جای ارزش های والای انسانی، همه جا حیوانیت، درندگی ، خون آشامی، تجاوز، دروغ پردازی، تقلب، و به هم اندازی به چشم می خورد.

اسید پاشی  روی زنان:

اسید پاشی بر روی زنان و دختران به دستور مجتبی خامنه ای جنایتکار، برنامه ریزی چندساله بوده، و تا کنون آب هم از آب تکان نخورده است. بدیهی است در این جنایت ضد بشری بسیجی های آدم کش همکاری و هم آهنگی گسترده ای داشته و همگی از حمایت و پشتیبانی امامان جمعه چند شهر و استاندار جنایتکار اصفهان بهره مند بوده اند.

به راستی باید گفت مرگ بر اسلام و مرگ بر آخوند که هردو ضد زن، و زن ستیزند و جنایاتشان علیه زنان ناگفتنی است.

به راستی باید گفت مرگ بر اسلام و مرگ بر آخوند که هردو ضد زن، و زن ستیزند و جنایاتشان علیه زنان ناگفتنی است.

تجاوز به کودکان در جلسه آموزش قرآن:

سعید طوسی، یار گرمابه و گلستان خامنه ای جنایتکار به ۱۲ تا ۱۶ کودک مصوم و بیگناه تجاوز می کند و به جای آن که به اعدام و یا دست کم زندانی طولانی مدت محکوم شود، در پشت عبای خامنه ای ابر جنایتکار پنهان شده و به دستور خامنه ای خائن به ملت و مملکت این بیشرف خطاکار ازهرمجازاتی برکنار مانده و با وقاحت و پرروئی راست، راست در اجتماع می گردد و شاید به دنبال آن است که کودکان معصوم دیگری یافته و بدانان نیز تجاوز کند.!!! آخر دین اسلام غیر ازاین چیزی نیست. زیرا از صدر اسلام تا کنون تجاوز به غلامان و کودکان همیشه معمول و متداول بوده، و آخوندها در مدارس طلبگی همواره با طلبه های جوان این کار پست حیوانی را انجام می دهند!!!.

در مورد سعید طوسی خطاکار که به ۱۰ تا ۱۹ نوجوان ۱۲-۱۴ ساله تجاوز کرده آن چنان که در اجتماع می بینیم اثر وحشتناک و نا مطلوب این جنایت تا پایان عمردر روحیه و افکارهرکدام از آنان به جای مانده، و مانند خوره و یا تیری که در بدن آنان فرو رفته آنان را هر لحظه از زندگی بیزار وزجر کش می کند.

در مورد سعید طوسی خطاکار که به ۱۰ تا ۱۹ نوجوان ۱۲-۱۴ ساله تجاوز کرده آن چنان که در اجتماع می بینیم اثر وحشتناک و نا مطلوب این جنایت تا پایان عمردر روحیه و افکارهرکدام از قربانیان این جنایت به جای مانده، و مانند خوره و یا تیری که در بدن آنان فرو رفته آنان را هر لحظه از زندگی بیزار وزجر کش می کند.

اعدام هفتگی  مخالفان سیاسی:

هر هفته و گاهی هر روز در گوشه و کنار شهرها زنان و مردانی بیگناه که دارای عقاید و باورهای سیاسی غیر از رژیم بوده اند و انتقاداتی از رژیم می کنند وحشیانه در گوشه زندان های بیشمار و یا حتی در میدان شهرها به نام قاچاق به دار آویخته می شوند و کسی را یارای انتقاد و اعتراض از آخوند جنایتکار نیست.

اگر قرار بود که قاچاقچی را اعدام کنند، به راستی بایستی تاکنون همه پاسداران که بزرگترین قاچاق کننده های حشیش، هروئین، تریاک، و کالای بنجل بی مصرف و مواد خوراکی مسموم کننده  بوده و چند نسل ایرانی را بیمار،دربدر و نابود کردند، اعدام نموده باشند٬٬٬.

مجتبی خامنه ای ولد چموش آخوند ۵ تومانی کسی که از حیث شرارت، آدم کشی، توطئه و هزاران فساد اخلاقی دیگر دست ابلیس را از پشت بسته . قتل های زنجیره ای، اسید پاشی روی زنان اصفهان، و تیر اندازی به ملت به پاخاسته و در حال اعتراض از پشت بامها در سال ۸۸ چند نمونه از شیرین کاری این ولدالزنا است.

مجتبی خامنه ای ولد چموش آخوند ۵ تومانی کسی که از حیث شرارت، آدم کشی، توطئه و هزاران فساد اخلاقی دیگر دست ابلیس را از پشت بسته . قتل های زنجیره ای، اسید پاشی روی زنان اصفهان، و تیر اندازی به ملت به پاخاسته و در حال اعتراض از پشت بامها در سال ۸۸ چند نمونه از شیرین کاری این ولدالزنا است.

چپاول بیت المال و تصرف زمین ها:

روزی نیست که آماری از چپاول آخوندها و شریکانشان از بیت المال و سپردن آنها درحساب های گوناگون و بانک های کشورهای دیگرپخش و منتشر نشود. گویا اشتهای کاذب آخوندها مانند جیب های گشادشان بی انتهاست و پرشدنی نیست!!!.
تصرف املاک و زمین های کشور و مردم در این ۳۸ سال همواره ادامه داشته است از زمینهای شمال ایران از گیلان گرفته تا گرگان و مرز روسیه، و زمین های اطراف شهرهای کلان ایران،  همه و همه به مرور زمان به وسیله آخوندهای غارتگر تصرف و دزدیده شده، و به بهای بسیار بالا به فروش  رسیده است.

ما در مقاله های گذشته زمین خواری قالیباف شهردار دزد و فاسد تهران که یکی ازطفیلی های خامنه ای ابرجنایتکار است به نگارش در آوردیم. ضبط کارخانه جات و کارگاههای تولیدی نیز از دزدی های بیشمار آخوندهای جنایتکار است که باید بنا به قانون کذائی اسلامی  دست همه آخوندها را برید تا به گفته خودشان دزدی در جامعه ریشه کن شود!!!.

اگر دست دزد باید بریده شود، تا عدالت اسلامی اجراء گردد، خامنه ای شاه دزد چند دست باید داشته باشد، و چند بار باید قطع شود؟

اگر دست دزد باید بریده شود، تا عدالت اسلامی اجراء گردد، خامنه ای شاه دزدان چند دست باید داشته باشد، و چند بار باید قطع شود!!!!.

زن ستیزی رژیم:

ذات اسلام بر زن ستیزی بنا شده. در اسلام ارزش زن چون یکی از وسائل خانه مانند چمدان ، مبل و کمد است.شهادت زن در هیچ دادگاهی پذیرفته نمی شود، ارث مانند فرزند ذکور به دختران نمی رسد. زن نمی تواند قاضی، شهردار شود و یا پست های کلیدی دیگر را در دست داشته باشد. آخوندهای بی شرف و فرومایه، زن را روزها برای کار در آشپزخانه، و شبها برای لذت و هوسرانی در اتاق خواب می خواهند و دیگر برای زن ارزشی قائل نیستند.

گرفتن ۴ زن عقدی و تعداد بیشمار صیغه ای (فحشاء و روسپیگری اسلامی)، بزرگترین اهانت و جسارت به مقام شامخ بانوان است که از تازیان صدراسلام تاکنون در کشور ما پیاده شده. آخوند بی وجدان این تز حیوانی ۴زن عقدی و شمار بیشمار صیغه رابا تمام قدرت تا کنون در همه جا پیاده کرده است. (جنده خانه حضرت در مشهد از این نمونه است). شوربختانه زنان مانیز نشان دادند که حق با آخوند بوده و آنان در اجتماع از شعور کمتری برخوردارند.

بانوان بزرگوار ایرانی، در سال ۱۳۵۷، پس از پی بردن به برنامه های پلید و شوم زن ستیزی خمینی، به تظاهرات برخاستند، ولی چون همراهی نشدند، و تنها در اقلیت میان زنان بی تفاوت ایران قرار گرفتند، بدبختانه به جایی نرسید

بانوان بزرگوار ایرانی، در سال ۱۳۵۷، پس از پی بردن به برنامه های پلید و شوم زن ستیزی خمینی، به تظاهرات برخاستند، ولی چون همراهی نشدند، و تنها در اقلیت میان زنان بی تفاوت ایران قرار گرفتند، بدبختانه به جایی نرسید

رأی دادن خجالت آور بانوان:

نمونه خجالت آور این تز کار غلط بانوان، شرکت جمعی آنان در انتخابات ریاست جمهوری و نمایندگان مجلس است. همه ما به خوبی می دانیم که ۶ شاخ شکسته و معلوم الحال کاندیدای ریاست جمهوری هیچکدام کاندیدای ملت ایران نبودند. بلکه همگی از مزدوران وابسته به علی خامنه ای ابر جنایتکارند.

نکته تأسف آور دیگر با آن که بانوان نیمی از جمعیت ۸۰ میلیونی کشورمان را در بر می گیرند و بنا به باور نگارنده، آنان از حیث بنیان نهادن اصالت و درستی خانواده، دوران بارداری سخت و کشنده، زایمان رنج آور و همراه با خطر، پرورش و تغذیه نوزاد، تربیت و حمایت کودک،…. همراهی، همفکری، پشتیبانی، و حمایت شوهران و فرزندان، زنان، بار بس سنگین تری از مردان در جامعه به دوش می کشند و به راستی ارزش تلاش و کارشان به مراتب از مردان بیشتر است، ولیکن در جامعه آخوند زده تازی منش ما کمترین ارجی بدانان داده نمی شود!!!.

اما،  در اجتماعات پیشرفته جهان مردم به ارزش والا و فداکاری بی دریغ و بی مانند بانوان گرامی و ارجمند جامعه پی نبرده اند. و آنچنان که آنان نشان دادند حرف آخوند درست است و آنان همانا روزها، به درد آشپزخانه، و شبها به درد اتاق خواب می خورند. زیرا بانوان با شرکت در رأی گیری ولایت فقیه همگی حضور داشتند و به دلقک های خامنه ای  رأی دادند. کاری که هرگز یک ایرانی وطن پرست انجام نخواهد داد!!!.

رأای دادن بانوان در حالی که رژیم اسلامی پشیزی برای آنان ارزش قائل نیست و در مملکت هیچهاره ند، نهایت نادانی آنان و خیانت به کشور است

رأی دادن بانوان در حالی که رژیم اسلامی پشیزی برای آنان ارزش قائل نیست و در مملکت هیچ کاره اند، نهایت نادانی آنان و خیانت به کشور است

کودک آزاری مردم و رژیم ایران:

بیگمان کودکان در اجتماع ایران چندان ارزشی ندارند. بزرگان کودکان را به حساب زبان نفهم، گنگ، نادان، بی هوش، و بی شعور تصور می کنند و رفتارشان با آنها نامتعادل و غیر طبیعی است.

کودک آزاری و عمل سکسی نیز شوربختانه در اجتماع ما دیده می شود. بسیاری از این اعمال حیوانی و تجاوز به حریم کودکان، ناگفته و پنهان می ماند.

کودک از بیان آن ترس و وحشت دارد و یا خجالت می کشند که موضوع را آفتابی و برملا کند. نمونه آشکاری که لو رفت و بردهان ها افتاد تجاوز سعید طوسی یارغار، همراز، و هم آواز خامنه ای ابرجنایتکار به کودکان مکتب قرأن بود.
athena

جنایت دیگری که از پرده برون افتاد:

به راستی تجاوز جنسی و کشتن دردناک طفل معصوم و بیگناه آتنا اصلانی قلبها را فشرد، اشکها را سرازیر، و فریادها را به آسمان بلند نمود. تنها در جامعد فاسد آخوندی کهءشهوترانی و تجاوز به دختران و پسران (غلمان) جایز و شرعی است، آتنا اصلانی کودک خردسال می تواند آنچنان به وسیله هیولای دیو سیرتی آش و لاش شود. هزاران نفرین براین درنده خویان انسان نما، و هزاران ننگ و نفرین بر آخوند و مکتب کید، ریا، تزویر، و جنایات او!!!..

athena-islami
ناله های دلسوز یک هم میهن:

نازنین از دست رفته! قاتل تو آنهایی هستند که یک عمر با جداسازی زن و مرد و دیوار کشیدن بین آنها ،جامعه را حریص و گرگ بار اوردند.قاتل تو سیستم غلط فرهنگیست که این شهوترانان بی خرد در جامعه پیاده کردند و گمان می کنند با سرکوب و مخفی کردن زن میشود جامعه را اصلاح کرد.

بی ارزش بودن و پوچی مقام زن در اسلام:

در کشوری که در تلویزیونش زن با مانتو و مقنعه به رختخواب میرود و طبیعی ترین حالت های زندگی همچون در آغوش کشیدن مادر و فرزند در آن جرم است،چه نسلی پدیدار خواهد شد؟؟؟در جامعه ای که زنان روسپی مکان مشخصی تحت نظارت دولت ندارند،همه خیابان روسپی خانه می شود!!!!در مملکتی که میخانه ندارد ،هر خانه خلوتی محل تجمع میشود و آنچه بر سر روح و جسم جوانان در آن خانه ها می آید بی بازگشت است…….پروردگارا کشور مارا از دروغ و خشکسالی و تعصب مذهبی و حکومت دینی نجات بده.

athena-corpse
از آنچه گذشت:

از برکت وجود نحس آخوند جنایتکار و هرزه و بد اندیش کشورما از ۳۸ سال پیش تا کنون دچار هزار بلا و مصیبت شده!!. به راستی وجود آخوند، از هرگونه وبا و طاعون بدتر و خطرناکتر است. این قوم ناپاک و نمک به حرام علاوه برغارت و چپاول کشور، و از نظر اقتصادی آن را به خاک سیاه نشانده، مردم رافقیر، ذلیل و بیچاره نموده، و از نظر راستی و درستی، و اخلاق و کرامت انسانی نیز آن را به کلی نابود و به فساد کشانده است.

بی ارزش بودن زن در جامعه، زن را به درون آشپزخانه فرستادن و شبها به عنوان سکس و برای رفع شهوت (رفع شهوت آخوندها) از آنان بهره برداری کردن، زنانی که در قاموس اسلام تنها ارزش کالای خانه را داشته، شهادت، گواهی، قول و گفتارش بی ارزش بوده، و هیچگونه سندیتی ندارد. چپاول و غارت بیت المال، تصرف زمین های شهری و کشاورزی در سرتاسرایران، تصرف عدوانی کارخانه جات، کارگاههای تولیدی کشور به وسیله آخوندهای بیشرف و فرومایه، غارت بانک ها و فرستادن میلیاردها دلار پول مردم به افاد و اعضاء رژیم ضدانسانی ولایت وقیح به حساب های شخصی اشان در بانکهای کشورهای بیگانه…

گزارش دقیق از گم شدن آتنا اصلانی تا پیدا شدن جسدش”

نکته پایانی:

کودک آزاری مردم و رژیم ایران:

بیگمان کودکان در اجتماع ایران چندان ارزشی ندارند. بزرگان کودکان را به حساب زبان نفهم، گنگ، نادان، بی هوش، و بی شعور تصور می کنند و رفتارشان با آنها نامتعادل و غیر طبیعی است. کودک آزاری و عمل سکسی نیز شوربختانه در اجتماع ما دیده می شود. بسیاری از این اعمال حیوانی و تجاوز به حریم کودکان، ناگفته و پنهان می ماند. کودک از بیان آن ترس و وحشت دارد و یا خجالت می کشند که موضوع را آفتابی و برملا کند.

 • ابوالفضل

  اینها که چیزی نیست.
  :ﺭﺳﻮﻝ ﺧﺪﺍ ﻓﺮﻣﻮﺩ:ﻫﺮ ﻣﺆﻣﻦ ﮐﻪ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺩﺭﺑﻬﺸﺖ ﻗﺼﺮﻱ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺵ ﺭﺍ ﻣﻲ ﮐﺸﺪ ﮐﻪ

  ﺩﺭ ﺁﻥ ﻗﺼﺮ ٧٠ﺣﺠﺮﻩ ﺍﺳﺖ
  ﻭ ﻫﺮ ﺣﺠﺮﻩ ﺩﺍﺭﺍﻱ ٧٠ﺗﺨﺖ ﺍﺳﺖ
  ﻭ ﺑﺮ ﻫﺮ ﺗﺨﺘﻲ ٧٠ ﻓﺮﺵﮔﺴﺘﺮﺍﻧﺪﻩ ﺍﻧﺪ
  ﻭ ﺑﺮ ﻫﺮ ﻓﺮﺷﻲ ٧٠ﺣﻮﺭﻱ ﻧﺸﺴﺘﻪ
  ﻭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺷﻬﻴﺪ ﺭﺍﻩ ﺍﺳﻼﻡ ﺭﺍ ﻣﻲﮐﺸﺪ
  ﺑﺎ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﻳﻦ ﺳﺨﻦ ﻭ ﺑﺎ ﻳﮏ ﺿﺮﺏ ﺳﺎﺩﻩ ﺭﻳﺎﺿﻲ ﻧﺘﻴﺠﻪ مبگیریم
  ﺑﺮ ﻃﺒﻖ گفته ﺭﺳﻮﻝ
  ٧٠ ﺑﻪ ﺗﻮﺍﻥ ۴ ﺣﻮﺭﻱ
  ﺭﻗﻤﻲ ﻣﻌﺎﺩﻝ ٢۴ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺣﻮﺭﻱ ﺑﻬﺸﺘﻲ
  ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻳﮏ ﺷﻬﻴﺪ ﺍﺳﻼم میباشد
  ﺑﺎ ﻓﺮﺽ ﺍﻳﻨﻜﻪ
  ﻫﺮ ﻛﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﻓﺮﺷﻬﺎ ۶ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎﺷﺪ
  ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﻞ ﻓﺮﺵﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ٠٠٠ ٠۵٨ ٢ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
  ﺑﺎ ﺩﺭﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ٢٠ ﺩﺭﺻﺪ ﻓﻀﺎ
  جهت ﺭﺍﻫﺮﻭ، ﺭﺍﻩ ﭘﻠﻪ ﻭ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺑﺪﻭن فرش
  ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﺎﺥ ۶٠٠ ۴۶٩ ٢ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪﺩﺳﺖ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ
  ﻋﻤﺎﺭﺗﻲ ﺑﺎ ﺯﻳﺮ ﺑﻨﺎﻱ ٠٠٠ ٢٠ﻣﺘﺮ ﺩﺭ ٠٠٠ ٢٠ﻣﺘﺮ
  ﻭ ۶٢ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻪ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ١٨۶ ﻣﺘﺮ
  ﭘﺮ ﺍﺯ ﺣﻮﺭﻱ! ﻓﻘﻂﺑﺮﺍﻱ ﻳﻚ ﺷﻬﻴﺪ ﺍﺳﻼﻣﻲ
  ﺑﺎ ﻓﺮﺽ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻫﺮﺣﻮﺭﻱ
  حداقل ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﺳﺮﻭﻳﺲﺩﻫﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
  ((ﺑﻌﺪ ﺍﺯ٧۴٠ ٢ﺳﺎﻝﻛﺎﺭ ﺑﺪﻭﻥ ﻭﻗﻔﻪ))
  ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺣﻮﺭﻱ ﻣﻴﺮﺳﺪ

 • pardeh.darideh@russia.net

  فروش پرده بکارت ملکه زیبایی روسیه در چین

  http://newsoholic.com/missing-russian-beauty-queen-17-sold-virginity-for-10000/10/

  چرا رسانه های فارسی و اپوزیسیون خود خوانده رژیم هم صدا با رژیم فقاهت روسی
  ۱) همه اخبار منفی روسیه ، ونزوئلا ، برزیل . کوبا ، سوریه ، و هر رژیم چپ روسی یا کودتایی روسی را سانسور میکنند
  ۲) چرا همه آنها اخبار منفی امریکا و متحدان ان مثل کره جنوبی ، اسرائیل ، ترکیه را صد برابر بزرگتر و با جنجال منتشر میکنند
  ۳) چرا اگر خبر منفی در مورد روسیه و شرکا گاهی مجبور شوند بیاورند آنرا دست کاری میکنند تا نوعا مثبت شود یا بر منفی بسیار ناچیزی داشته باشد ؟
  به همین خبر بالا در گویا نیوز نگاه کنید
  لینک از یک وبسایت انگلیسی است
  متن ان مربوط میشود به فحشای روسی در سطح دختران زیر ۱۸ سال و حتا شرکت کنندگان در مسابقات ملخ زیبایی .
  داخل وب سایت زیر عکس ها را بخوانید کاملا با تیتر خبر تناقض دارد
  دختران روس میروند دوبی ! دوبی ! دوبی ! و خودشان را میفروشند .

  اکثرا فریب خورده و فراری هستند . کسی جای آنها را هم نمی داند . اسکورت اعراب می شوند
  خوب این برای پوتین پهلوان پنبه مارکسیست ها روسی خیلی افت دارد
  این نشان میدهد که زن در روسیه ارزشی ندارد
  این نشان میدهد در رژیم های روسی از آخوندی تا کوبا و تاجیک و ازبک و قرقیز و بلاروس و …. فروش دختران یک امر عادی است
  این نشان میدهد رسانه های قلابی فارسی که بر سر فروش دختران به دوبی و جدیدا ترکیه !!!! جنجال میکنند دروغ پردازان حقوق بگیر دفتر پوتین و مارکسیست روسی حامی رژیم ملاتاریا هستند و میخواهند ایران را به راه سیاه کره شمالی ببرند

  پیشرفت و توسعه اقتصادی و دموکراسی و حقوق شهروندی منتج از ان فقط از پیوستن به بازار آزاد و اتحاد با امریکا به دست می اید ، به همین دلیل ویتنام میرود پیش ترامپ با کاسه گدایی .
  اما مارکسیست های روسی کره شمالی را به ایران به عنوان راه حل نشان میدهند
  هر وقت کسی از سوئد یا یک کشور اروپایی که در خط روسیه نباشد برود ایران همه میگویند وای حقوق بشر !
  میگویند چرا روسری سر کردید
  اما پوتین و شرکا که میروند ، آلمانی ها که میروند ، کسی نمی گوید چرا به علی خامنه ای توصیه نمی کند در مورد حقوق شهروندی ! آلمان چون همسو با روسیه و همدست ملاها است همه رسانه ها فارسی در مورد روابط رژیم روسی مرکل با آخوندها سکوت میکنند اما به توتال حمله میبرند !
  مردم ایران ریشه فلاکت شما در مارکسیسم روسی است
  این آخوندها را هم آنها به شما تحمیل کردند
  حالا مزدور فرستا ده اند به غرب که به شما بگوید امریکا این فقاهت اسلامی روسی را آورده تا گشت دم توپ روسیه باشند ! دروغ به این بزرگی
  برای اینکه سلطنت طلبان را منحرف کنند و ضد امریکا مغز شویی !
  در بدبینانه ترین حالت حتا اگر معتقد به انقلاب نباشید و سقوط شاه را مثل سقوط مصدق یک کار آمریکایی بدانید !
  این رژیم حاکم حتا ان دولتی نبود که بهشتی با هایزر مذاکره کرد و یا بنی صد رو یزدی و قطب زاده و خمینی در پاریس به امریکا اطمینان دادند که در پس رفتن شاه می اید.
  این فقاهت روسی طرحی بود کاملا روسی که با اشغال آذربایجان و ساقط کردن مصدق و ساقط کردن شاه و اشغال سفارت امریکا و راه اندازی جنگ با صدام و کودتای لو رفته نوژه ( توسط روسیه به تایید عمویی ) و ساقط کردن جنبش سبز مردم و بازی اتمی و فریب و بد و بدتر آگاهز و ادامه دارد
  مجریان طرح
  حزب توده ، فدائیان ، ملی مضحکی ها سوسیالیست های مصدقی ، سلطنت طلبان مارکسیست ، اتحاد جمهوری خواهان ، سوسیال دموکرات ها ، اسهال طلبان ، سبزهای عصر طلایی ، مجاهدین انقلاب بعثی و به عبارت ساده تر :
  مارکسیست های روسی هستند
  خامنه ای با دو تا آخوند مثل جنتی و اژه ای ودو تا پاسدار مثل جعفری و علی لاریجانی کجا میتوانستند در برابر دولت امریکا و اتحادیه اروپا و اتحادیه اعراب و ۹۸ درصد کشور های جهان این گربه رقصانی موشک پران اتم باز تروریستی را ۳۹ سال ادامه دهند ؟ با توسری و روسری !
  بچه نشوید
  اگر روسیه نبود
  اگر همه این احزاب مارکسیست روسی نبودند
  اگر بازی موسوی – خاتمی – روحانی به سر کردگی موش دوان اکبر ، رفسنجانی شاگرد کیانوری نبود
  اگر آخوند خوئینی ها و دکتر پشیمان در مکتب پاتریس لومومبا درس خیانت نخوانده بودند
  هرگز سه نفر فراری با یک آخوند در به در بی وطن مگر میتوانستند چنین کاری صورت دهند ؟
  اگر میشد بفرمایید شما نخبه های اعلم و این همه گروه و حزب و …. جمع شدید حتا نمی توانید با کمک همین آخوند روحانی یک وزیر چادر چاقچوری بیاورید تا چه رسد تغیر رژیم !
  این همه امریکا و اسرائیل و اروپا و ترکیه و اعراب هم حاضرند به شما کمک کنند .
  یک جای کار میلنگد
  فکر میکنم حالا میدانید کجای کار است
  در مراسم تنفیز و تنقیه روسی و دودول بران حسن همه تروریست ها آمدند . حتا نخست وزیر عراق هم نیامد