خنجری که روحانی و اصلاح طلبان از پشت به ملت زدند ۱۰

چرا اصلاح طلبان ؟

پرسشی که شاید برای برخی پیش می آید این است که چرا اصلاح طلبان؟ مگر بعنوان نمونه، ملی ها، ملی مذهبی ها پایگاه مردمی نداشته اند؟ چه شده است که حتی طرفداران رضا پهلوی هم گهگاه از روحانی و اصلاح طلبی سخن گفته اند؟

پاسخ بسیار ساده است. نظام اسلامی دیکتاتوری است و براحتی طرفداران پادشاهی و کمونیستها و دیگر احزاب را با اعدام ، شکنجه و ترور خذف نموده است. طبیعی است که حذف خشونت بار این گروهها خفقانی ذلتی را در ذهن مردم ایران ببار آورده است. چندان که سخن  گفتن درباره شاهان پهلوی ، سخن گفتن درباره کمونیسم و سوسیالیسم یک تابو است. تابویی که شکستنش می تواند به اعدام ، شکنجه و ترور بیانجامد. از این روی در چارچوب دیکتاتوری نظام ولایت فقیه ، جوانان خود را با اصلاح طلبی و بحث درباره خاتمی و موسوی ، یا درباره حجاب اجباری و کنسرتها مشغول نموده اند.

در واقع آن فعالیت سیاسی و حزبی که روزگاری به بحث هگل و جبر تاریخ و یا تاریخ شاهنشاهی ایران تا مشروطه می انجامید ، دیگر به بحث درباره چند سانتی متر روسری و جوراب و یا کنسرت تبدیل شده است. البته نگارنده نقدی به جوانان امروز ایران در این باره ندارد چرا که محیط ایشان را وادار نموده است و گرنه در فضای باز و آزاد این چنین نمی شد. از سوی دیگر درخواستهایی مانند آزادی حجاب و کنسرت ، جنین ناقص خواهد بود چرا که با آقایی ولی فقیه ، سلیقه او و امامان جمعه است که در کشور اجرا می شود و نه خواست مدنی مردم!

آنچه نباید کرد شاید این است که با آگاهی از فریبکاری مذهبی های کراواتی ، دیگر به ایشان و صندوق رأی ایشان توجه ننمود. بی توجهی به اصلاح طلبان و وعده های توخالی ایشان دقیقا به جایی ختم خواهد شد که 39 سال است ما را از رسیدن بدان دور نموده اند : استقرار سکولار دموکراسی!

آنچه نباید کرد شاید این است که با آگاهی از فریبکاری مذهبی های کراواتی ، دیگر به ایشان و صندوق رأی ایشان توجه ننمود. بی توجهی به اصلاح طلبان و وعده های توخالی ایشان دقیقا به جایی ختم خواهد شد که ۳۹ سال است ما را از رسیدن بدان دور نموده اند : استقرار سکولار دموکراسی!

روحانی در این دوره!

حسن روحانی پس از انتخاب ، بسرعت رابطه اش را با اصولگرایان که بشدت مورد نفرت مردم هستند ،تحکیم بخشید. به سپاه قول و قرارهای اقتصادی داد و  اعضای کابینه را با نظر مستقیم رهبر و هماهنگی با وی انتخاب نمود. چیزی که عملاً ما را بیاد دوران زنده یادان هویدا و شاه می اندازد. ( البته این کجا و آن کجا ! هویدا و شاه بهر روی خدماتی انجام دادند که بی سابقه بود و ایران را به قطب اقتصاد و سیاست آن زمان در خاورمیانه بدل ساخت. چیزی که مردم ایران آرزوی آن را دارند و به آن افسوس می خورند!)

بنابراین حسن روحانی پس از رأی مردم ، اکنون سراغ پاچه رهبر رفته است و تمام سعی خود را دارد تا به سرانجام سه رئیس جمهور پیشین دچار نشود و قلب آقایش ،مولایش ، رهبرش علی خامنه ای را بدست آورد! بی توجهی به خواست مردم از آغاز این دوره بخوبی آشکار شد. حسن روحانی نه توجهی به خواستهای مدنی مردمی که بدو رای دادند نمود و نه حتی بدنبال حفظ ظاهر بود! او ظاهر را هم نگه نداشت و برخورد ناجوانمردانه با مردم طلبکار از موسسات مالی یکی از نشانه های این دو رویی حسن روحانی است. افزایش تدریجی بهای ارز پس از انتخابات نیز از دیگر نشانه های دو رویی دولت روحانی است.

با وجودی که حسن روحانی در ستادها ، بر حضور زنان پا بپای مردان در دولت تاکید می نمود هیچ اثری از زنان در میان وزرا و افراد رده بالا دیده نمی شود و فقط بطور سنتی همان زنان تکراری را در پستهایی پایین تر قرار داده است که بار دیگر بر دو رویی حسن روحانی و فریبکاری او دلالت دارد.

حسن روحانی پس از رأی مردم ، اکنون سراغ پاچه رهبر رفته است و تمام سعی خود را دارد تا به سرانجام سه رئیس جمهور پیشین دچار نشود و قلب آقایش ،مولایش ، رهبرش علی خامنه ای را بدست آورد! بی توجهی به خواست مردم از آغاز این دوره بخوبی آشکار شد. حسن روحانی نه توجهی به خواستهای مدنی مردمی که بدو رای دادند نمود و نه حتی بدنبال حفظ ظاهر بود!

حسن روحانی پس از رأی مردم ، اکنون سراغ پاچه رهبر رفته است و تمام سعی خود را دارد تا به سرانجام سه رئیس جمهور پیشین دچار نشود و قلب آقایش ،مولایش ، رهبرش علی خامنه ای را بدست آورد! بی توجهی به خواست مردم از آغاز این دوره بخوبی آشکار شد. حسن روحانی نه توجهی به خواستهای مدنی مردمی که بدو رای دادند نمود و نه حتی بدنبال حفظ ظاهر بود!

وضعیت عجیب برای امثال زیباکلام و مسیح علی نژاد

مسیح علی نژاد که از اصلاح طلبان بوده و هست و همچنین صادق زیباکلام در یک برنامه تلویزیونی نا امیدی خود از حسن روحانی اعلام نمودند. این اعلام ناامیدی از سوی دو عنصر نسبتا محبوب در میان اصلاح طلبان است. البته فراموش نکنیم که همانطور که در بالا گفته شد ، خفقان و تابوهای مختلف باعث شده است که تنها اصلاح طلبان آزادی نسبی برای برخی فعالیتها را در ایران داشته باشند . اما اصلاح طلبان چه خواستهایی داشته اند ؟ آیا به این حداقل ها رسیدند؟

امثال زیباکلام که با سفسته بافی مردم را امیدوار به نظام فعلی نمودند ، تبدیل به مهره هایی برای جمع آوری رأی مردم شدند. مردم ایران بارها و بارها اشتباه انتخاب امثال خاتمی و روحانی را تکرار کرده اند و فریب خورده اند. این در حالیست که خواستهای اصلی مردم ایران در سایه شعارهای کم وزن و بی ارزش اصلاح طلبان گم شده است. اینکه کروبی و موسوی از حصر بیرون بیایند هیچ دردی را دوا نخواهد کرد. براستی اگر موسوی رئیس جمهور می شد چه توفیقی در وضع نابسامان فعلی داشت و موسوی در برابر قانون اساسی و آرمانهای امامش چه می توانست بکند؟ هیچ!

امثال زیباکلام که با سفسته بافی مردم را امیدوار به نظام فعلی نمودند ، تبدیل به مهره هایی برای جمع آوری رأی مردم شدند. مردم ایران بارها و بارها اشتباه انتخاب امثال خاتمی و روحانی را تکرار کرده اند و فریب خورده اند. این در حالیست که خواستهای اصلی مردم ایران در سایه شعارهای کم وزن و بی ارزش اصلاح طلبان گم شده است.

امثال زیباکلام که با سفسته بافی مردم را امیدوار به نظام فعلی نمودند ، تبدیل به مهره هایی برای جمع آوری رأی مردم شدند. مردم ایران بارها و بارها اشتباه انتخاب امثال خاتمی و روحانی را تکرار کرده اند و فریب خورده اند. این در حالیست که خواستهای اصلی مردم ایران در سایه شعارهای کم وزن و بی ارزش اصلاح طلبان گم شده است.

چه باید کرد؟

اینکه چه باید کرد و چه نباید ، پرسش مهمی برای امروز ایران است. چرا که افرادی مانند زیباکلام و دیگر اصلاح طلبان بخوبی توانسته اند جو براندازی پایان دهه هشتاد را کنترل و خاموش نمایند. شعارهای مردم را از سقوط ولایت فقیه و پایان آقایی مافیای سپاه به حجاب و حضور یکی دو زن در کابینه تقلیل دادند و امروز می بینیم که همین حداقل ها هم بخاطر ویران بودن خانه از پای بست بجایی نرسیده است و حسن روحانی خواسته و یا ناخواسته ، مردم را فریب داد تا شاید بتواند دل رهبرش را بدست آورد!

آنچه نباید کرد شاید این است که با آگاهی از فریبکاری مذهبی های کراواتی ، دیگر به ایشان و صندوق رأی ایشان توجه ننمود. بی توجهی به اصلاح طلبان و وعده های توخالی ایشان دقیقا به جایی ختم خواهد شد که ۳۹ سال است ما را از رسیدن بدان دور نموده اند : استقرار سکولار دموکراسی!

پس پاسخ چه باید کرد چندان هم سخت نیست! تا زمانی که جان و رمقی در ماست، همچنان بر براندازی نظام مافیایی ولایت فقیه  تکیه خواهیم داشت تا بتوانیم در برابر این نظام جنایتکار ، مردم ستیز و ایران-سوز یک آلترناتیو سکولار ، آزاد و ایران-دوست قرار دهیم. چیزی که آرزوی قلب ما بوده و هست. چیزی که هیچ زیباکلام و مسیح علی نژادی بما نخواهد داد!

 • koreh.khare.rousi@zamanh.org

  در حالیکه زنان ایرانی از رفتار روبه صفتانه و شارلاتان بازی کلاهبردارانه حسن روحانی در خشم هستند و حتا آنها که برای حسن رای گدایی کردند از زنان دلیر ایرانی در میان اسهالی ها و سبزی قورمه های روسی و ملی مضحکی های بی همه چیز هم برای حفظ ظاهر دارند اظهار ناراحتی میکنند که چرا اقلا سه تا فاطمه کماندو تروریست سفارت اشغال کن را وزیر امور آفتابه نکردی .
  اما دو نفر مارکسیست روسی که جاسوسی آنها برای روسیه اظهر من الشمس است و اصلا دنبال پنهان کردن ان هم نیستند دنبال فریب جدید مردم ایران هستند با ساختن سراب های روسی که غیر واقعی بودن ان حتا از خود ظاهر سراب پیدا است و هیچ خری را فریب نمیدهد
  اکبر گنجی گفته بود لابد حسن یک امتیازاتی گرفته !!!! که بر هیچ کس جز خود او آشکار نیست . این حماقت در تحمیق فقط از یک جاسوس روسیه بر می اید که تا روزی که این مزدوران روسیه در یک دادگاه با هیات منصفه و وکیل محاکمه نشوند پایان نمی پذیرد .
  مزدور دیگر که فرمان تعطیل وپوزیسین را صادر کرده بود امروز کشف کرده که زنان شوروی اگر چه از حقوق زن چیزی گیرشان نیامد و حتا یک زن به مقام عالی در کشور نرسید اشکالی ندارد انها بیشتر از زنان غربی به ارگاسم میرسیدند ! تف به کس زن هر چی خا رکسته زبان نفهم جاسوس روس .

  مردک زن از پایین تنه رشد نمیکند بلکه از مغز و شخصیت رشد میکند

  اگر همین حرف را حتا یک ملا زده بود یا یک مقام غربی یا یک هوادار دموکراسی الان تمام ارتش سایبری پوتین ( توده ایها ، فدایی ها ، مارکسیست های روسی و اسلامیست های مارکسیست روسی ) صف کشیده بودند در هجو ان . ف م سخن الان پانصد مقاله نوشته بود و تاجزاده از پستوی خانه خامنه ای , ابرام نبوی لنگ سارتر را کشیده بود وسط تیغ کشی لات های سیاه اسلامی و سرخ روسی و بقیه از مرکز لابی مصباح و مکارم الان عربده سبز و سرخ و سیاه و بنفش میکشیدند

  این مردک جاسوس روسیه که با پول دولت هلند برای ملاها و اسد و سپاه و قذافی و استالین و پوتین و کاسترو و مادرو و اون جنگ و همه تروریست های عرب و روس تبلیغ آشکار میکند در برابر یاد آوری های مکرر بنده در مورد درجه دو بودن زن در نظام های مارکسیستی و اسلامی و نرسیدن به مقامات عا لیه در شوروی و کوبا ( مردانه بودن دولت و صاحبان اصلی قدرت و سرمایه و بزرگان فسلفه و شعر و نویسندگی و دانش ) به این امتیاز فاحش در آلت زنانه بر خورده انهم فقط در بلغارستان و آلمان شرقی ! ( که در زمان شاه زنان در آنجا در برابر توریست ها در ازای خرید یک جوراب شلواری استارلایت از فروش گاه مخصوص توریست ها با توریست هم خوابه میشدند لابد ارگاسم آنها هم ناشی از آموزش هنری پورن توریست های شهوتران غربی بود )
  میگوید کمونیست ها زن را وارد نیروی کار کردند !!! خوب معلوم است برای بردگی و استفاده ارزان از آنها تا دولت سرمایه داری فاسد امپریالیستی شوروی بیشتر بهره وری داشته باشد
  احمق دادن رفاه بیشتر و دستمزد بالاتر و امکانات برابر با مردان در همه زمینه ها نشان از اهمیت دادن به حقوق بشر است نه به بیگاری گماردن برای دولت سرمایه دار که آنرا صرف ترور و دخالت نظامی و گسترش قلمرو و فربه کردن طبقه نومن کلاتورا کند
  و خنده دار اینکه اینها را از آمار همان دولت ها که امروزه ثابت شده که همه ان آمارهای کمونیستی مثل آمار سپاه و دولت روحانی و احمدی نژاد به درد توالت کردن میخورد .
  خوب ملاها هم از رهبران غربی و دانشمندان غربی بیشتر به ارگاسم میرسند . حتا در نود سالگی باز بچه درست میکنند مثل پدر ان ایت الله مورد علاقه شما . این چه چیزی را میرساند
  دانش تجربی میگوید که نیروی محرکه جنسی با فقر تقویت میشود
  به همین دلیل فقرا بچه بیشتری درست میکنند و بیشتر رابطه جنسی دارند
  به آفریقا و هند نگاه کنید بعد به آلمان و ژاپن و سوئد و دانمارک و بلژیک و هلند …
  خر فهم شد ؟
  الاغ روسی
  خاک بر سر آنهایی که تو فیلسوف آنها هستی

 • do not delete

  رنج‌کشیدگان زندان اشتازی در آلمان شرقی

  http://www.dw.com/fa-ir

  To all Marxists in Iran and some part of the world

  This is socialism. This is Marxism
  What are you hiding
  Why are you hiding
  Come on clean for humanity if there is any in your ideology

  All lies. Are you not sick and tired of lies, treason, plots, and working for powers

  What is the difference between you and those fascist religious who are running Iran with your help and your master help

  • احسان

   احسنت به نویسنده محترم مقاله.بسیار نظرتان به نظر من نزدیک است. براوو خانم بهاری

 • ایرانی

  من جوان تحصیل کرده چند ساله تو این نظام دزد اسلامی اسهالی بیکارم .. اون حرومزاده هایی که سال ۵۷ عنقلاب کردند الان کجان بیان وسط خیابان برقصن که چه قدر تحصیل کرده بیکار تو نظام اسهالی اسلامی وجود داره . احتمالا همشون سقت شدن حرومزاده های ۵۷ ..
  هزاران مرگ بر جمهوری دزد و غارتگر اسلامی اسهالی
  هزاران مرگ بر خامنه ای مزدور و حرومزاده
  مرگ بر فلسطین
  مرگ بر لبنان
  مرگ بر روسیه
  مرگ بر سوریه
  مرگ بر عراق
  زنده باد آمریکا به کوری چشم مزدوران جمهوری دزد و غارتگر اسلامی اسهالی
  لطفا یه مقاله راجع به بیکاری تحصیل کرده های ایران هم بزنید .

 • ایرانی

  جاوید شاه
  جاوید شاه
  جاوید شاه
  جاوید شاه
  جاوید شاه
  نور به قبرت بباره شاهنشاه آریامهر

  • مریم داد

   شما گوساله ها چند دهه گفتین جاوید باد شاه پاینده باد شاهنشاهی یارو هم خودش به دلیل سکس با خواهرش اشرف پهلوی ایدز گرفت و مرد و هم حکومتش سرنگون شد. خب بایین شعارتون رو بروز کنید: جاوید شاهزاده زنباره رضا پهلوی

 • ahmad.tavakoli, akbar ganji, r

  ۱) حمله احمد توکلی به «ساختارشکنان» و دفاع او از علم‌الهدی در اعتراضات اخیر
  ۲) اصلاحات در عربستان، اصلاحات در ایران
  http://www.iranpressnews.com/source/210854.htm

  3) وزیر خارجه روحانی :
  اقدام خصمانه و غیرقانونی رژیم ترامپ در قرار دادن نام حضرت آیت الله آملی
  لاریجانی ریاست محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران در فهرست به اصطلاح
  تحریم های جدید آمریکا از تمامی خطوط قرمز رفتاری ……..

  ۴) اکبر گنجی پا انداز مارکسیست روسی رژیم :

  ریشه های حرکت اعتراضی دی ۹۶: اقتصاد و انقلاب؟

  ————————————————————————————————-
  ۱) وزیر اقتصاد عدالت ! خواه ! موسوی و نفوذی حزب توده در میان باند اصول گرایان . چه انتظاری دارید ؟ همه رسانه های چپ روسی از او ایه های لنینیستی می آورند. جالب است که به مهره انگلیس ( مهاجرانی ) همه حمله میکنند اما مهره روس در حفاظت کامل است
  ۲) تلگرام ابزار جاسوسی پوتین است در میان مردم ایران و با رژیم همکاری دارد . اینه بازی موش و گربه ا ست . وقتی ثابت شد کاسپرسکی نرم افزار آنتی ویروس که در امریکا و توسط افسر سابق ک گ ب تولید میشود و باید علیه روسیه باشد اما اطلاعات کاربران را میدهد به پوتین ، این دیگر مسلم است که هر کس ارتباطی از هر نوع با روسیه داشته باید به او شک کرد . ببینید مرکل که بانوی آهنین و در غرب شهرت دارد چه گونه ابزار دست پوتین شد و ملا شاهرودی را فرار داد ! آنوقت دائم به اردوغان حمله میکند . کدام بدترند ؟ شاهرودی یا اردوغان ؟

  ۳) وقتی پای نظام فقاهت روسی در میان باشد همه با هم هستند . اصولی ، اصلاحی .سبزی ، ارزشی ، توده ای ، فدایی ، کمونیست کارگری ، راه کارگر ، خط شیطانی امام ، دیوار بالکش ، لچک به سر ، ملی مضحکی ، روسیه ، آلمان ، کوبا ، نیکاراگوا ، برزیل ، ونزوئلا ، سوریه ، حماس ، حزب الله ، ….

  ۴) اکبر گنجی ! این مردک مادر قحبه روسی که برای او در کنگره فداییان خلق کف میزنند ، همه مارکسیست های روسی برای او به به و چه چه میکنند هر وقت رژیم فقاهت روسی به سمت زانو زدن میرود و یا امریکا و اسرائیل برای فشار آوردن به ان مصمم میشوند ، با سر هم کردن مشتی مزخرفات بیربط می خواهد اصل مساله را گم کند .
  تنها چیزی که نمی بیند و نمی گوید
  – مردم با عرب پرستان آخوند و مارکسیست و ملی مضحکی مشکل دارند
  – مردم بر خلاف عرب بازان روس پرست مارکسیست مذهبی هوادار رابطه با امریکا و و اسرائیل هستند و شاه میخواهند
  – مردم از رژیم ( همه انواع باندهای روسی ان گذشته اند ) اسم این انقلاب اگر نباشد چیست ؟ به جز انقلاب فرانسه چند تا انقلاب ریشه اقتصادی داشته اند ؟ هیچ ! چند رژیم چنج در دنیا بوده که یک اقلیتی آمده اند به نام اکثریت رژیم عوض کرده اند ؟ قذافی ، اسد ، البکر ، ناصر ، تره کی ، کاسترو ، … چه گونه به قدرت رسیدند ؟ آیا اکثریت مردم در یک رای گیری آزاد برای رهایی از گرسنگی آمدند به آنها رای دادند ؟ آیا مردم به خیا بان آمدند ؟

  آیا مردم ایران در سال ۵۷ به دلیل گرسنگی آمدند ؟
  چرا مردم بانه ، مریوان ، سقز ، و تبریز و آستارا و ارومیه و … نیامدند ؟ مگر آنها گرسنه نیستند ؟ با معیار های مارکسیستی لنینیستی , انقلابی نیستند ؟
  آیا جز این است که این یک انقلاب هویت خواه ملی طبقه متوسط ایران علیه هوادران روس و عرب رژیم است ؟ یک انقلاب هویتی است که هیچ روس محوری از ان خوشحال نیست ؟ هیچ تجزیه طلبی همراه ان نیست ؟
  این یک جنگ فرهنگی است . اقتصاد به مفهوم ضدیت با ماهیت فساد شبه مارکسیستی روسی ان مطرح است . مقایسه فساد روسی -عربی این رژیم با ارقام و شیوه های غربی ، مقایسه نت موسیقی باخ با قورباغه است .
  مردم ایران از شما به اندازه همین رژیمی که از ان حمایت میکنید نفرت دارند .

  اکبر مادر قحبه مزدور پوتین :
  فقط این اصلاحات عربستان را ببین ، آنرا با اسد جنایت کار و آخوند روسی مرتجع ماقبل تاریخ مقایشه کن ! کره خر روسی خیانت کار !

 • شهروند

  مرگ بر خامنه ای نجاست

 • تینا

  لعنت بر بنیان گذار جمهوری کثیف اسلامی

 • مریم داد

  یه روز میگید اصلاح طلبان نفوذی های رژیمن در بی بی سی و صدای امریکا و در میان دخالفین ج.ا. در خارج از کشور روز دیگه میگید اصلاح طلبان به نظام نه گفتن و بکل نظام رو قول ندارن. هر دفعه تحلیل های مزخرفتون رو منتشر میکنید والا خوبه دیگه هر خری تحلیل گر میشه و خیال میکنه با نوشتن در یه سایت تخمی میتونه ژورنالیست بحساب بیاد پنیاره خانوم ساقیت کیه؟ هه هه