حقوق پایمال شده بانوان کشورمان به وسیله رژیم زن ستیز اسلامی ۲

پیش گفتار:

زنان نیمی از جمعیت کشورهای جهان را تشکیل می دهند. نه تنها باید آنان در مسائل سیاسی و سرنوشت کشورشان با مردان  همدوش و همکار و مبارز باشند، بلکه آنان شیر زنانی هستند که چراغ خانه را روشن، و خانواده را همواره گرم نگاه می دارند.دوران بارداری رنج آور، زایمان کشنده و مصیبت بار، از ویژگی های زنان است که مردان هرگز آنها را احساس و لمس نمی کنند. اینگونه خصایص و فداکاری های خانوادگی اهمیت و مقام زن را بسی بالاتر از مرد به اثبات می رساند.

فاطمه آلیا زن زن ستیزی که به اصطلاح نماینده مجلس است ولیکن خود بردگی و مزدوری آخوند مشهدی را پذیرفته است.

فاطمه آلیا زنی زن ستیز که به اصطلاح نماینده مجلس است ولیکن خود بردگی و مزدوری آخوند مشهدی را پذیرفته است.

توجه جهانی به حقوق زنان:

آیا جوامع جهانی حقوق این فرشتگان بی مدعا را به رسمیت می شناسد و برای آنان ارج و منزلتی قائل است؟. شوربختانه پاسخ منفی است و باید اذعان نمود که در همه کشورها به زنان که باید دست کم شریکان ۵۰٪ زندگی با مردان باشند نادیده گرفته شده، و با آن که خانه و خانواده را عملن زنان اداره می کنند، ولیکن هرگونه اظهار نظر و تصمیم گیری برعهده مردان بوده، و زنان مطیع بی اراده و بی اختیارند.

وضعیت حقوق زنان در ایران:

حقوق از دست رفته زنان در ایران از حقوق زنان در دیگر کشورهای جهان بیشتر، و نادیده گرفته شده است. زیرا حقوق زنان در ایران حقوقی است که اسلام دین ارتجاعی و دین نژاد پرست ضد زن بدانان داده است. زنانی که در طول این هزار و چهارصد سال به آن ها بیشترین ظلم ها روا شده است، زن هایی که شخصیت اجتماعی شان با دستورات محمّد به لجن کشیده شده است و صرفا از آنان استفاده های ابزاری و جنسی می شود، و تنها به درد اطاق خواب و یا کار در آشپزخانه می خورند، و با آن ها همانند برده های جنسی برخورد می کنند و الله مدینه به مردان اجازه ی هرگونه قصاوت و جنایتی را در حق زنان داده است. شوربختانه بازهم این زنان، از اسلام خشونت بار، و شکنجه گر طرفداری می کنند.

مقام شامخ زن در اسلام را ببینید و تماشا کنید. اسلام و رژیم های اسلام زده از زن چه می خواهند؟. آیا سوای کنیزی، بردگی، کلفتی، و به صیغه در آوردن، هدف دیگری دارند؟

مقام شامخ زن در اسلام را ببینید و تماشا کنید. اسلام و رژیم های اسلام زده از زن چه می خواهند؟. آیا سوای کنیزی، بردگی، کلفتی، و به صیغه در آوردن، هدف دیگری دارند؟

 ظلم و ستم به زنان ایران:

باید اذعان نمود که از چهار سوی و چهار جهت  به زنان ایرانی ظلم و ستم روا می شود:

۱- ظلمی که اسلام و قوانین ضد انسانی و ضد زن خود به خود به زنان تحمیل می کند.

۲- از سوی رژیم ضد بشر اسلامی به زنان تحمیل می شود.

۳-ظلم و ستمگری که از سوی شوهران متجاوز به زنان تحمیل می شود.

۴- ظلم و ستمی که از سوی گروهی زنان متعصب که غرق در قوانین ضد بشری اسلامی  اند و یا به حالت مزدوری به همنوعان خود همه گونه جور و ستم روا می دارند.

کنفرانسی برگرفته از سازمان رهائی زنان در ماه مارس سال ۲۰۱۲ در گوتنبرگ سوئد. گرچه زنان ایران در گوشه و کنار جهان و هتی در ایران گهگاهی تظاهرات و نشست هائی برای حقوق از دست رفته خود علیه رژیم زن ستیز اسلامی انجام داده اند، ولیکن همه اینها شمع روشنی در بیابانی برهوت و در شب تاریک است. شوربختانه زنان ایران عمومن مهر سکوت به لب زده و ساکت نشسته اند و چنین وانمود می شود که سزاوار هرگونه ظلم و ستم  باشند.

خجالت و شرم بر رژیم زن ستیز اسلامی:

به راستی روضه خوان پنج تومانی مشهدی و نماینده او حسن روحانی باید از زن ستیزی خود شرمنده باشند و نتوانند به روی یک بانوی فرهیخته ایرانی نگاه کنند. گذشته از رفتار زشت و قوانین زن ستیز رژیم اسلامی که در هرمورد حقوق زن پایمال شده، انتصابات (انتخابات) ننگین سال اخیر که در آن حتی یک نماینده زن وجود نداشت موجب نهایت شرمندگی و خجالت .دولت ضد زن روحانی و رژیم بدسگال علی خامنه ای است.

این رژیم نمایندگانی بی محتوا و غیر مردمی به انتخاب خود بدون خواسته و رضایت ملت ایران وارد به اصطلاح مبارزات انتخاباتی کردند و از میان آن افراد ناشناخته غیر مردمی عده ای را که نوکری و بردگی آنان به رژیم ضلم و ستم آخوندی ثابت شده بود به نمایندگی مجلس برگزیدند.

اینهم گروهی از زنان خردباخته و بسیار نادان و در عین حال زن ستیز است که زیر پرچم آخوند رژه می روند و به ساز آخوند می رقصند.

اینهم گروهی از زنان خردباخته و بسیار نادان و در عین حال زن ستیز است که زیر پرچم آخوند رژه می روند و به ساز آخوند می رقصند.

حقوق زنان نیمی از جمعیت ایران:

ما در بخش پیش گفتار این مقاله اهمیت و فداکاری بانوان ایرانی چه دراداره و مدیریت خانه و خانواده و چه در تولید و بزرگ کردن فرزندانی رشید و برومند یاد آور شدیم. به گمان و باور نگارنده، حقوق زنان در هرجامعه ای از حقوق مردان به مراتب بیشتر و بالاتر است. زیرا مادران شمع و چراغ خانواده اند و بدون وجود آنان نور و روشنائی در هیچ خانواده ای دیده نمی شود.

این ویدیو  بیان می کند که دولت ضد مردمی حسن روحانی چگونه حقوق نیمی از زنان ایران را پایمال نموده و به جای آن که نیمی از وزیران انتصابی خود از میان زنان باشد حتی یک وزیر زن را در کابینه خود نپذیرفته است. آیا این عملکرد غیر انسانی سوای زن ستیزی رژیم بدسگال اسلامی نیست؟!.

انتصاب وزیران غیر مردمی:

با توجه به اینکه نیمی از جمعیت ایران را زنان تشکیل می دهد، چرا و به چه دلیل روحانی و آخوند ۵ تومانی مشهدی خجالت نکشیدند که در کابینه انتصابی خود هیچ وزیر زن جای ندادند؟!. به راستی هزاران شرم و خجالت بر این دولت غیر مردمی و خامنه ای فرومایه ضد زن باد. آنان اگر شرف داشتند به جای آن که  عده ای شاخ شکسته و نوکر بی اختیار به عنوان وزیران رژیم خود معرفی کنند نمایندگانی به تمام معنا مردمی، مستقل، آزاده، وطن پرست،بی طمع و فداکار میهن بر می گزیدند که نیمی از آنان زنان بسیار شایسته و تحصیل کرده کشورمان و نیمی دیگر مردان باشرف باشند. اگر چنین روش انسانی انجام می گرفت، همه جهانیان در برابر ملت و دولت ایران سر تعظیم فرو می آوردند و ایران را بالاترین کشور آزاد و قانون دان جهان می شناختند.

آیا زنان از حقوق خود دفاع می کنند؟:

با کمال شرمساری باید گفت که زنان ایران در برابر هر ظلم و ستمی تسلیمند و در دوران ۱۴۰۰ ساله تسلط تازیان بر کشورمان، هرگز از حقوق پایمال شده خود نه تنها دفاع نکردند، بلکه بسیاری از آنان موجب ظلم و ستم بیشتر به زنان شدند. نمونه آنها فاطمه آلیا نماینده بی خرد به اصطلاح مردم در مجلس غیر مردمی رژیم است که به مزدوری خامنه ای خود اعتراف دارد. خانم دکتر زهره طبیب زاده نوری، خانم عاطفه سماعی، خانم پروانه معصومی، و الهام چرخنده نیز از نمونه های دیگر خانمهای خیانتکار به همنوعان خود،همگی مزدور رژَیم اسلامی و عامل خیانت به همه مردم و کشور ایرانند.

دفع غارتگرانی که ۴ دهه پیش به کشورمان یورش آوردند:

اگر دزدی وارد خانه ما شود همه ما ساکنین آن خانه با تمام نیرو در براب آن می ایستیم و تلاش می کنیم تا دزد را دستگیر کرده و تحویل پلیس دهیم. حال چگونه است  که نزدیک به چهل سال  آخوندهای مزدور و تازی نژاد به کشورمان شبیخون زده اند و بر مال و جان و ناموسمان مسلط شده اند و کمترین اعتراض و خیزشی به ویژه از سوی بانوان که همگی حقوق آنان پایمال شده، دیده نمی شود. اعترا ضاتی که از سوی بانوان ایرانی در چند نقطه ایران و یا در کشورهای آزادی مانند سوئد، نروژ، دانمارک و یا فنلاند دیده می شود بسیار جزئی و مانند شمع کوچکی است که در شب تاریک در بیابانی روشن شود.

بانوی فرهیخته و فرهنگ پرور ایران، دکتر فرخ رو پارسا، و مهندس عبدالله ریاضی پدر مهندسان و صنعت ایران، که فدای جهل و نفهمی و تازی گری رژیم شدند، و از سوی آدم خوران رژیم تازی منش از پای در آمدند. به راستی اگر مردم ایران سکوت نمی کردند و در مقابل اعدام چنین انسان های وارسته ای دست به اعتراض و تظاهرات می زدند، آیا خمینی می توانست به تندروری های جنایت بارش ادامه دهد؟

بانوی فرهیخته و فرهنگ پرور ایران، دکتر فرخ رو پارسا، و مهندس عبدالله ریاضی پدر مهندسان و صنعت ایران، که فدای جهل و نفهمی و تازی گری رژیم شدند، و از سوی آدم خواران رژیم تازی منش از پای در آمدند. به راستی اگر مردم ایران سکوت نمی کردند و در مقابل اعدام چنین انسان های وارسته ای دست به اعتراض و تظاهرات می زدند، آیا خمینی می توانست به تندروری های جنایت بارش ادامه دهد؟

ظلم به زنان از کجا ناشی می شود؟:

در زبان فارسی ضرب المثلی ( یادآوره ای) داریم که می گوید: “ هرکجا مظلوم است، ظلم هم وجود دارد”. به گفته دیگر مظلوم است که ظالم به وجود می آورد. اگر به زنان ظلم می شود، اگر حقوق آنان پایمال می گردد، تنها به دلیل سکوت و بی تفاوتی آنان است. ما به خوبی می دانیم که ؛ “سکوت علامت رضایت است”.

تا زمانی که ملت ایران به ویژه زنان بنشینند و ساکت بمانند سکوت آنان موجب ظلم و ستم زیاد از سوی آخوندهای بیشرف و ضد انسان شده، زنان نیز از سوی رژیم، از سوی بعضی شوهران خود، و از سوی زنان بی خرد اسلام زده و یا مزدور رژَیم بیشتر و بیشتر مورد ظلم و ستم قرار می گیرند.

بنابراین، یک پرسش ساده از بانوان اینست که آیا در انتصابات وزیران رژیم از حق خود که نیمی از وزیران بایستی از میان بانوان فرهیخته ایران ( و نه مزدوران آخوند ۵ تومانی مشهدی) باشد اعتراض و تظاهراتی از خود نشان دادند؟. باید گفت خیر. زنان ایران بره هائی هستند که دسته جمعی از سوی قصاب بزرگ (علی خامنه ای) به کشتارگاه فرستاده می شوند.

از آنچه گفته شد:

چرا به زنان از هرجهت ستم و ظلممی شود؟:

در زبان فارسی ضرب المثلی ( یادآوره ای) داریم که می گوید: “ هرکجا مظلوم است، ظلم هم وجود دارد”. به گفته دیگر مظلوم است که ظالم به وجود می آورد. اگر به زنان ظلم می شود، اگر حقوق آنان پایمال می گردد، تنها به دلیل سکوت و بی تفاوتی آنان است. ما به خوبی می دانیم که ؛ “سکوت علامت رضایت است”. تا زمانی که ملت ایران به ویژه زنان بنشینند و ساکت بمانند سکوت آنان موجب ظلم و ستم زیاد از سوی آخوندهای بیشرف و ضد انسان شده، زنان نیز از سوی رژیم، از سوی بعضی شوهران خود، و از سوی زنان بی خرد اسلام زده و یا مزدور رژَیم بیشتر و بیشتر مورد ظلم و ستم قرار می گیرند.

نکته پایانی:

زنان نیمی از جمعیت کشورهای جهان را تشکیل می دهند. نه تنها باید آنان در مسائل سیاسی و سرنوشت کشورشان با مردان  همدوش و همکار و مبارز باشند، بلکه آنان شیر زنانی هستند که چراغ خانه را روشن، و خانواده را همواره گرم نگاه می دارند.دوران بارداری رنج آور، زایمان کشنده و مصیبت بار، از ویژگی های زنان است که مردان هرگز آنها را احساس و لمس نمی کنند.

 • ali systani VS ali kahmenehei

  ارسال نظر به عنوان مهمان

  only in Russi Marxism Islamism • ۱۹ دقیقه پیش

  جهان

  سفر وزیران خارجه و دفاع فرانسه به عراق
  http://www.dw.com/fa-ir/
  چرا زن خارجی اینجا توسری سر نمی کند ؟ حتا زنان عراقی مجبور نیستند توسری سر کنند ؟
  شیعه و اسلام در فقاهت روسی -اسلامی چه تفاوتی دارد ؟
  پاسداران از چه چیزی در عراق ایت الله سیستانی دفاع میکنند ؟
  تنها تفاوت این است
  در ایران ورژن مارکسیسم اسلامی – روسی – ضد آمریکایی حاکم است
  در مارکسیسم مثل اسلام عقب مانده کسی به زن اهمیتی نمیدهد
  ایدیولوژی از همه چیز مهمتر است
  زنان باید تهدید شوند تا هوس فمینیسم غربی و فرهنگ آزاد غربی به سرشان نزند
  چرا
  رسانه های فارسی یا این خبر را نمی نویسند یا عکس نمی گذارند و هیچ
  مارکسیستی نمی پرسد چرا زنان خارجی در عربستان و عراق و ترکیه و پاکستان
  مجبور نیستند توسری سر کنند ؟

  To American and Western politicians

  You
  should understand this fact that Mullahs are following footsteps of
  Marxism-Leninism. They are religious outside but inside no different
  with Stalin, Kim Jung IL, Castro, Saddam, Assad, and Qaddafi
  You
  should put pressure on Russia and kick out all pro-Russian Marxists from
  Farsi Media around the world. Otherwise you will sea a North Korea soon

  پاسخ

  به اشتراک گذاری ›

 • شهروند

  مرگ بر خامنه ای کفتار