امت خردباخته و خرافاتی با انتخاب بد از بدتر همچنان رژیم جنایتکار را بر سر قدرت نگه داشته است ۴

پیش گفتار:

چه بنویسم؟!، و درد دل را با که بگویم؟!، زیرا آنچه که ما در این چند سال گذشته نوشتیم، آنچه را یادآور شدیم، اشتباهات و کجروی های امت خردباخته و خرافاتی امان که دست پرورده و مورد خواست این رژیم کشتارگر است یادآور شدیم کمترین تغییری در روش ناآگاهانه  ملت ما داده نشد و همچنان دست رژیم ضد ایرانی را در کشتار و غارتگری خود باز گذاشتند.
به راستی موجب شگفتی و غم و اندوه  فراوان است. ایکاش ما کمی خرد داشتیم، می اندیشیدیم و از این خواب غفلت و بیخردی و خیانت خود بیدار می شدیم.!

ضریحی که با نادانی و بیخردی مردم از گوش و گلوی پابرهنه های کشورمان گرفته و ساخته شده است.از قدیم گفته اند اگر کاخی نباشد کوخی هم وجود نخواهد داشت. بنابراین، ساخته ضریح با طلا و نقره کشورمان است که بیشتر مردم را خاکستر و کوخ نشین کرده است.

ضریحی که با نادانی و بیخردی مردم از گوش و گلوی پابرهنه های کشورمان گرفته و ساخته شده است.از قدیم گفته اند اگر کاخی نباشد کوخی هم وجود نخواهد داشت. بنابراین، ساخته ضریح با طلا و نقره کشورمان است که بیشتر مردم را خاکستر و کوخ نشین کرده است.

 امت خرافاتی خردباخته:

بی گمان امت خردباخته ایران چشم های خود را بسته تا حقیقت را نبیند و گوشهای خود را بسته تا بازهم سخنان منطقی و پسندیده را نشنود. همین اشتباه و ندانم کاری پروانه همه جنایات و غارتگری ها را در این چهار دهه به رژیم ضد ایرانی و تازی پرست داده است.

به راستی جای نهایت  اندوه و تأسف است و باید گفت افسوس و صد افسوس که ملت ما برای دزدیدن پس اندازشان در بانک ها و یا مؤسسات خصوصی دست به تظاهرات و راهپیمانی می زنند و غرش و فریاد خود را به گوش همگان و رژیم کشتارگر می رسانند ولیکن در برابر زجر و شکنجه کردن افراد بسیار میهن پرست اعتراض کننده به این رژیم و به دار آویختن روزانه این فرزندان پاکباخته و دلاور میهن کمترین تعرض و به پاخیزی از خود نشان نمی دهند.

تفاوت میان خرافات و خردابدیشی را در این تصویر به خوبی می بینیم.

تفاوت میان خرافات و خردابدیشی را در این تصویر به خوبی می بینیم.

امت خرافاتی :

شوربختانه باید گفت که ملت ما غرق در دریائی از خرافات و بیخردی است ونجات آنان از این طلسم آخوندهای بی شرف و کلاهبردار امکان پذیر نخواهد بود. با یک نگاه ساده به میزان طلا و نقره ای که در مدت چهار سال برای ساخت ضریح گور به گور شده امامین عسکری دشمنان فرهنگ و تاریخمان به وسیله هنرمندان بزرگ کشور مصرف شده نگاه کنید و از بی توجهی و بی اعتنائی خود به عرف مطلب و خردباختگی ما ملت خرافاتی پی ببرید و از اشتباه و کوتاهی خود عبرت بگیرید.

اینهم از خرافات دین است. زیرا هردوگروه شیعه و سنی در باغ نیستند و هیچگاه از خرد و هوشمندی خود بهره نگرفته و در دریائی از خرافات غوطه ورند.

اینهم از خرافات دین است. زیرا هردوگروه شیعه و سنی در باغ نیستند و هیچگاه از خرد و هوشمندی خود بهره نگرفته و در دریائی از خرافات غوطه ورند.

آیا کسانی که برای اندوخته خود در جلو بانک ها و یا مؤسسات خصوصی کلاهبردار در سرما و گرما ساعتها صف کشیده و فریاد می زنند نمی توانند برای دزدی میلیاردی رژیم در ساخت ضریح برای گور دشمنانمان نیز اعتراض کنند؟.

آیا این خود پرستی و خودخواهی ما نیست؟. زیرا ما منافع ملی و عمومی که به صدها روش گوناگون از بین می رود و نیست و نابود می شود نادیده گرفته و به تنها منافع اندک خود چسبیده ایم.!

زنان خرافات زده  و یا بی منطق:

زنان کشورمان به سه گروه بخش پذیرند: 

۱- گروه خرافات زده:

گروهی که عمیقاً در خرافات و بیخردی فرو رفته اند و در نتیجه حمایت کننده و پشتیبان پر و پا قرص آخوندهای بیشرف جنایتکار و غارتگرند. باید گفت که چشم و گوش این گروه به روی حقیقت بسته شده، و تا کنون نه تنها در این چهار دهه بلکه در این ۱۴ سده آخوند تازی نژاد و تازیان را بر جان، مال، ناموس، و کشورمان مسلط و چیره ساختند.

اینها زنان زن ستیزند. زنانی که مزدوری رژیمرا پذیرفته و به خیانت علیه همنوعان خود می پردازند.

اینها زنان زن ستیزند. زنانی که مزدوری رژیمرا پذیرفته و به خیانت علیه همنوعان خود می پردازند.

۲- گروه خردمند ولی بی تفاوت:
گروهی که می فهمند و حقایق تلخ تاریخ گذشته امان و جنایات تازی ها و نوکرانشان را در کشورمان به خوبی می دانند ولیکن به این مصیبت ها و منافع ملی و مردمی کار ندارند، و تنها به منافع خود اکتفا می کنند. گروه زنانی که در جلو میدان های ورزشی از نتوانستن و اجازه نداشتن  رفتن به تماشای مسابقات به تظاهرات می پردازند، از این نمونه اند. زیرا آنان نیز منافع ملی و مردمی را فدای منافع شخصی خود می کنند.

آخوند بی شرف کلاهبردار که زنان کشورمان را به روسپیگری و فحشا تشویق می کند!.

آخوند بی شرف کلاهبردار که زنان کشورمان را به روسپیگری و فحشا تشویق می کند!.

۳- گروه خردمند میهن پرست:

زنان خردمند و با شعوری که آگاهانه در دفاع از منافع عمومی در هر مورد به پا می خیزند و دوش به دوش مردان میهن دوست به چالش و مبارزه با رژیم تازی منش می پردازند. شمار زیادی از این بانوان خردمند در گوشه زندان های بیشمار رژیم کشتارگر به سر می برند و هرزمان مورد تعرض، شکنجه و تجاوز جنسی هیولاهای مزدور رژیم قرار می گیرند.

دختران و بانوانی که در سرتاسر جهان به اعتراض جنایت های این رژیم به پا می خیزند و یا در سازمان های دفاع از حقوق بشر تلاش و همکاری می کنند از این گروه وارسته و ستایش انگیزند.

امام زمانی که در سوریه ظهور کرد:

امت خردباخته به ویژه بانوان چشم و گوش بسته کشورمان باید بدانند و آگاه باشند امام زمانی را که سالها انتظار ظهورش داشتند همان داعش است که چند سال پیش در سوریه ظهور کرد. زیرا آنچنان که ما انتظار داریم امام زمان با ظهور خود با شمشیر به جان مردم افتاده و همه گمراهان را از پای در می آورد به طوری که جوی خون راه می افتد. حال ازخود باید پرسید که آیا داعش همان امام زمان کذاہی نیست؟!.

مقایسه کنید ببینید چه تفاوتی میان داعش و امام زمان وجود رارد؟!. بنابراین باید به این نتیجه رسید  داعش همان امام زمانی است که چهار سال پیش در سوریه ظهور کرده است!!.

مقایسه کنید ببینید چه تفاوتی میان داعش و امام زمان وجود رارد؟!. بنابراین باید به این نتیجه رسید  داعش همان امام زمانی است که چهار سال پیش در سوریه ظهور کرده است!!.

از این روی،  با توجه به این حقیقت ها آیا نمی توان به جرآت و باکمال شجاعت گفت که همه این مزخرفات  مانند بهشت و جهنم، روز قیامت، وجود خدا در آسمان، و وجود امام زمان در ته چاه همه و همه ساخته و پرداخته آخوند های شارلاتان جنایتکار و دیگر پیشوایان مذهبی بوده که برای گمراهی و کلاهبرداری از مردم ساخته شده است؟!.

دین، خرافات وبال انسانها:

با آنکه استخوان های انسانهایی مربوط به ۳ میلیون سال پیش در مناطقی مثل چین و آلمان  به دست اومده. ولیکن چون تعداد آنها کم هستند باستانشناسان قدمت زندگی بر روی زمین ر ا  دو میلیون و پانصد هزار سال می دانند .این در حالی است که عمر ادیان روی زمین به کمتر از هفت هزار سال می رسد.

با این احتساب باید از خود پرسید اگر خدای ادیان کلیمی، اسلام که در آسمان ها زندگی می کند و تاکنون کوچکترین اطلاعی از او به دست نیامده و یا خدای دیگر باورها در این هفت هزار سال به راهنمائی و ارشاد بندگان خود پرداخته اند و بدانان آگاهی از بهشت و جهنم موهومی و بی منطقی داده اند،

پس تکلیف بشر روی زمین از سه میلیون سال تا هفت هزار سال پیش که راهنما و ارشاد کننده ای نداشته اند چه شده، آیا آنان به جهنم رفته اند، و یا به بهشت؟!. آیا در آن دوران هم خدائی بوده، و اگربوده کجا بوده که خبری از او در تاریخ جهان نیست؟!.

اردیبهشت تکه ای از بهشت بوده و مااز آن آگاهی نداشتیم!!.

اردیبهشت تکه ای از بهشت بوده و مااز آن آگاهی نداشتیم!!.

بیرون راندن آدم و حوا از بهشت:

از آنجا که بشر از زمان آدم و حوای تخیلی با خوردن میوه ممنوع از درختی از بهشت رانده شدند، همواره در حال اشتباه و گمراهی اند. از این روی، می توان تصور نمود که بیشتر انسان های امروزی هم که  گناهکارند، به جهنم ساخته و پرداخته آخوند می روند. اینجاست که باید پذیرفت اندازه و وسعت بهشت تخیلی در برابر جهنم آخوند اندک و ناچیز است.

اکنون قرنهاست که کلیسا، کنیسه، و مسجدها با این مزخرافات دین گروه بیشماری از مردم  جهان، همچنین هم میهنان ما را به بازی گرفته اند و آنان را از دیدگاه  درست اندیشیدن  خلع سلاح کرده اند. آنچه که از گفتار خردمندان و دانشمندانی چند شنیده می شود نه تنها بهشت و جهنم و روز قیامت، بلکه خدائی هم وجود ندارد و بهترین خدا و آگاهی از وجود بهشت و دوزخ همان خرد و درست اندیشیدن انسان ها است.

آدم و حوا گناهکارند که از میوه ممنوع بهشت مانند سیب خوردند و درنتیجه از بهشت بیرون رانده شدند. حال باید از خود پرسید این آدم گناهکار در پیشگاه پروردگار چگونه می تواند به عنوان حضرت آدم نخستین پیامبر فرستاده خدا برروی زمین باشد، و اگر هم پیامبر بوده، او برای ارشاد چه کسانی آمده است!!!؟.

آدم و حوا گناهکارند که از میوه ممنوع بهشت مانند سیب خوردند و درنتیجه از بهشت بیرون رانده شدند. حال باید از خود پرسید این آدم گناهکار در پیشگاه پروردگار چگونه می تواند به عنوان حضرت آدم نخستین پیامبر فرستاده خدا برروی زمین باشد، و اگر هم پیامبر بوده، او برای ارشاد چه کسانی آمده است!!!؟.

آیا حوا هم پیامبر بوده؟:
پس تکلیف حوا چه می شود؟!. آیا اوهم پیامبر بود؟!. در  پاسخ باید یادآور شد که چنین امری ممکن نبوده است زیرا در ادیان گوناگون به ویژه ادیان ابراهیمی  میا ن یکصد و بیست و چهار هزار پیامبر خیالی  که حتی یکی از آنان نیز صحت نداشته، زنان نه تنها هرگز نتوانستند پیامبر شوند بلکه در برابر مردان موجوداتی دست دوم، بیکاره، و بیخرد تلقی شده اند. البته این در مورد زنان بیخردی که به دین چسبیده اند و مرید خواست و تمنای آخوندهای بیشرفند کاملن صادق است و جز این نمی تواند باشد.

انتخاب میان “بد”و “بدتر”:

به راستی موجب نهایت خجالت و شرمندگی همه ما است  که بدانیم  ملت ما به دنبال “بهتر”، و بهترین نیست بلکه  انتخاب خود را میان “بد”، و “بدتر”، “بد” می کند!.  همین روش ناپسند و ضد ملی موجب شده که میان  رئیسی آخوند ابر جنایتکار و حسن روحانی جنایتکار دیگر، ما به روحانی وابسته و عضو رژیم آدمکش ولایت فقیه رآی داده ایم

ما تنها به این دلیل به روحانی رأی دادیم که جنایت  و کارهای ضدملی و مردمی او از رئیسی کمتر بوده است. همین روش ناپسند و بی خردانه را در مورد انتخاب آخوند خاتمی و دیگران به کار بردیم و همواره آخوند جنایتکار را بر مال، جان، و ناموس کشورمان چیره و مسلط ساختیم!.

به راستی شاهزاده ایران که در تلاش نجات کشور و بیرون راندن آخوندهای جنایتکار  کمر همت بسته و سالها در حال کوشش و فعالیت  است حق دارد که بگوید مردم ایران در نهایت بیخردی به جای تلاش برای وضعیت بهتر و بهترین، به "بد" در برابر "بدتر" قناعت و اکتفاء کرده اند. زهی موجب تأسف و شرمساری همگی.

به راستی شاهزاده ایران که در تلاش نجات کشور و بیرون راندن آخوندهای جنایتکار  کمر همت بسته و سالها در حال کوشش و فعالیت  است حق دارد که بگوید مردم ایران در نهایت بیخردی به جای تلاش برای وضعیت بهتر و بهترین، به “بد” در برابر “بدتر” قناعت و اکتفاء کرده اند. زهی موجب تأسف و شرمساری همگی.

از آنچه گفته شد:

از آنجا که بشر از زمان آدم و حوای تخیلی با خوردن میوه ممنوع از درختی از بهشت رانده شده، همواره در حال اشتباه و گمراهی است. از این روی، می توان تصور نمود که  انسان های امروزی هم که بیشتر گناهکارند، به جهنم ساخته و پرداخته آخوند می روند. اینجاست که باید پذیرفت اندازه و وسعت بهشت تخیلی در برابر جهنم آخوند اندک و ناچیز است.

لذا با توجه به این حقیقت ها آیا نمی توان به جرآت و باکمال شجاعت گفت که همه این مزخرفات  مانند بهشت و جهنم، روز قیامت، وجود خدا در آسمان، و وجود امام زمان در ته چاه همه و همه ساخته و پرداخته آخوند های شارلاتان جنایتکار و دیگر پیشوایان مذهبی بوده که برای گمراهی و کلاهبرداری از مردم ساخته شده است؟!.

برای آنکه ورزشکاران ما علی ابن ابیطالب ابرجنایتکار را بهتر بشناسند که جلاد رسمی محمدابن عبدالله بوده، به مقاله گذشته ما مراجعه فرمایید.

برای آنکه ورزشکاران ما علی ابن ابیطالب ابرجنایتکار را بهتر بشناسند که جلاد رسمی محمدابن عبدالله بوده، به مقاله گذشته ما مراجعه فرمایید.

نکته دیگر:

آیا  داعش همان امام زمانی نیست که در سوریه ظهور کرده و همچنان با شمسیر به قتل عام گمراهان دین می پردازد؟!. همان امام زمانی که خامنه ای پرچم اسلام را به دست او داده است؟!.

آیا این آیه قرآن که خداوند گروهی را به کشتاردیگر مردم دعوت می کند حکایت از چیست؟، عدالت خدای کریم بخشنده مهربان؟، و یا خدای جنایتکار بی رحم و شقاوت پیشه؟!. آیا با درک همین یک آیه نی توان گفت که دین دروغ است، خدا دروغ است، امام زمان درون چاه دروغ است، و بهشت و جهنم وروز قیامت نیز جملگی دروغ است. و همه اینها ساخته و پرداخته آخوندهای شیاد جنایتکار است؟.

آیا این آیه قرآن که خداوند گروهی را به کشتاردیگر مردم دعوت می کند حکایت از چیست؟، عدالت خدای کریم بخشنده مهربان؟، و یا خدای جنایتکار بی رحم و شقاوت پیشه؟!. آیا با درک همین یک آیه نی توان گفت که دین دروغ است، خدا دروغ است، امام زمان درون چاه دروغ است، و بهشت و جهنم وروز قیامت نیز جملگی دروغ است. و همه اینها ساخته و پرداخته آخوندهای شیاد جنایتکار است؟.

نکته پایانی:
اکنون قرنهاست که کلیسا، کنیسه، و مسجدها  مزخرافات بی اساس دینی گروه بیشماری از مردم  جهان، همچنین هم میهنان ما را به بازی گرفته اند و آنان را از دیدگاه اندیشیدن و خردمندی خلع سلاح ساخته اند. آنچه که از گفتار خردمندان و دانشمندانی چند شنیده می شود نه تنها بهشت و جهنم و روز قیامت، بلکه خدائی هم وجود ندارد و بهترین خدا و بهشت و دوزخ همان خرد و درست اندیشیدن انسان ها است.

 • Toudeh party fadayy, Russia

  فیس بوک: به احتمال زیاد روسیه در انتخابات آمریکا دست داشته است

  http://www.dw.com/fa-ir/

  Americans do not know much about a hidden Organization called Russian Freemasonry which is formed by Russia to influence in all countries around the world. This organization is as old as 300 hundred years and after 1917 it was changed to pro-Russian Marxist freemasonry which is 10 times more powerful and effective because uses Marxism to fool intellectuals, political activist, university students and elites specially in developing countries. They started a camouflage approach later on during Stalin. They penetrated in regional ideologies and religions by creating a mixed branch of Marxism. In Muslim countries they created Nationalist Arab Marxism, in Iran they created Islamist Marxists, and in south American countries they created Bolivar Marxism, … Their goal was fooling elites in order to control people, penetrating in military to arrange coup, creating Terrorist groups in order to create chaos in third world and take over by force
  After USSR collapse they changed their tactics and strategies. They moved all pro-Russian Marxists to the western countries as immigrant and refugees. Their job changed to deceiving the country they reside in by promoting Russia, Dictatorships made or backed by Russia, attacking American intervene in third world using some American regretful or shameful feelings about American attack on Vietnam , Korea, Afghanistan, Iraq, Libya, Balkan, …
  Basically they are trying to make Americans and their allies feel guilty removing the most shameless murderer fascists made by USSR and backed by Russia
  They falsely claim if America and NATO had not removed Saddam, Qaddafi, Amin , Milosevic this world was safer and there was no Terrorism or danger.
  Americans should tell these Russian poppets how about North Korean Fascist Terrorist? If we let him stay there, the whole world will be fried by a nuclear war much more worse than ISIS. America should ask these Russian spies in the Western countries about any guaranty that if Saddam, Assad, Qaddafi stay there they will not do the same thing or even worse

 • آقا

  مرگ بر خامنه ای حیوان

 • فرهاد

  لطفا ابتدا معنای افعال را بفهمید و سپس قرآن را ترجمه کنید
  یقاتلون از باب اقتال به معنای تلاش کردن و قتل که مضارعش یقتل نه یقاتل است به معنای کشتن است

 • کوروش

  بابا قاطی هستی تو…
  چی داری میگی برای خودت؟؟؟
  آسمون ریسمون داری به هم می بافی که فقط حرفت رو به کرسی بشونی.