خاورمیانه برروی کوه باروتی سوار، وکبریتی دردست ولی فقیه در کنار آن ۶

پیش گفتار:

از قدیم گفته اند که گاهی احمقی سنگی به درون چاهی می اندازد که چهل عاقل توانائی بیرون آوردن آن را نخواهند داشت. این یادواره در مورد شماری از شاهان بی خرد و ناآگاهان ایران گویا و سرشار از حقیقت آن است. به عنوان نمونه شاه سلطان حسین بیخرد و نادان را می توان نام برد که تاج تخت و سلطنت کشور پهناورمان را با دست خود بر سر محمود افغان دزد و راهزن گذاشت، و سرانجام خود و خانواده اش به فرمان این راهزن به دست جلادی سلاخی شد.

فتحعلیشاه قاجار شاه بی کفایت، بی عرضه و وطن فروش قاجار به دستورو خواسته آخوندهای همیشه خیانتکار و وطن فروش ضد ایرانی با آغاز جنگ با روسیه کشورمان راپاره پاره کرد. حمله مغولها به ایران نیز نتیجه بی کفایتی و‍ طمع مادر جلال الدین خوارزمشاه بود که بیخردانه پای چنگیز و لشکریان خونخوار او را به ایران بازکرد.

در تاریخ کنونی نیز نباید نادانی و بی توجهی شاه را فراموش کرد که خدمتگذاران صمیمی و اندیشمند گرداگرد خود را نادیده گرفت و دلسرد ساخت و به طور ناخواسته پای نفوذ آخوندها را بر سیاست ورزی و تسلط بر سرنوشت مملکتمان باز نمود که پیامد آن نابودی خود، سرگردانی خانواده اش، و به خاکستر نشستن ما ملت ایران بود.

اینها حاکمان سرزمین های عربی جنوب خلیج فارس می باشند که به دلیل سیاست های غلط رژیم اسلامی و تهدیدهای آنها، بایکدیگر با مدیریت عربستان سعودی و اسرائیل زخم خورده از روش های غیر انسانی ولایت فقیه با همدیگر علیه ایران جبهه متحدی را تشکیل داده اند.

اینها حاکمان سرزمین های عربی جنوب خلیج فارس می باشند که به دلیل سیاست های غلط رژیم اسلامی و تهدیدهای آنها، بایکدیگر با مدیریت عربستان سعودی و اسرائیل زخم خورده از روش های غیر انسانی ولایت فقیه با همدیگر علیه ایران جبهه متحدی را تشکیل داده اند.

عملکرد آخوند در کشورمان:

بیگمان رفتارآخوندرا در کشورمان می توان از هرنظر با قوم لوط یکسان و هم جنس دانست.

ویا از نقطه نظر تجاوز و غارتگری می توان آنان را فرزندان راستین تازیان خون آشامی دانست که ۱۴ سده پیش به ایران یورش آورده، به زنان تجاوز نمودند، اموالشان را غارت کردند، و دخترانشان را در بازارهای کشورهای عرب کناره خلیج فارس به فروش رساندند. از حیث کشتار و غارت اموال مردم می توان آنان را با لشکر خونخوار چنگیز خان مقایسه و برابر دانست که ۸۰۰،۰۰۰ نفر را در شهر ….. قتل عام، و شهر را به ویرانی تبدیل نمودند. از دید این نگارنده تفاوت قابل توجهی میان آخوندها و لشکریان چنگیز و یا قوم لوط نمی توان یافت.

رفتار آخوند با کشورهای دیگر:

رفتار آخوند با کشورهای دیگر، خصمانه، انتقام کش، تجاوز و تحریک آموز است. تصور نمی رود در جهان به ویژه خاورمیانه کشوری یافت که از سوی رژیم جهنمی اسلامی ضربه نخورده باشد. از این روی، کمتر کشوری سوای غزه و لبنان و سوریه  می توان یافت که از سوی رژیم  اسلامی لگد نخورده باشد و به این رژیم ضد مردمی خوشبین باشد.

اکنون کشورهای عرب کناره خلیج فارس به دلیل  بد رفتاری و بی حرمتی که از سوی رژیم بدسگال اسلامی دیده اند، همواره در پی دسیسه ونقشه کشی برای نابودی این رژیم به دنبال لشکر کشی نظامی به ایران می باشند. اتحاد میان کشورهای عربی با مدیریت و همکاری عربستان سعودی گویای این حقیقت تلخ است. تنها پیامد این بدرفتاری رژیم اسلامی و انتقام کشی کشورهای عرب، سوختن و نابودی مردم ایران است.

عرب نشین های جزایر جنوب خلیج فارس که حاکمان آنها علیه سیاست های ضد انسانی ولایت فقیه جبهه واحدی برای حمله به ایران را تشکیل داده اند.

عرب نشین های جزایر جنوب خلیج فارس که حاکمان آنها علیه سیاست های ضد انسانی ولایت فقیه جبهه واحدی برای حمله به ایران را تشکیل داده اند.

رفتار زشت و زننده رژیم با اسرائیل و آمریکا:

دشنام دادن و بدگوئی این رژیم به آمریکا و اسرائیل که هیچکدام نقش براندازی رژیم ضد انسانی اسلامی را نداشته اند، برنامه ایست که نیروی نظامی هردوکشور را به نزدیک مرزهای ایران کشانده است. دشمنی رژیم اسلامی با اسرائیل را سوای نفرت رژیم از قوم یهود و عملکرد جنایتکارانه محمدابن عبدالله علیه یهودیان ۱۴ سده نمی توان دانست. بنابراین، از آنجا که ما در طول تاریخ سوای محبت، دوستی، و همکاری از یهودیان چیزی را ندیده ایم، این نفرت و انتقام کشی رژیم اسلامی از اسرائیل را چیزی جز نفرت و بد بینی دینی نمی توان دانست که از محمدابن عبدالله به ارث برده اند.

آخوندها را از نظر هم جنس بازی، غارت اموال مردم، کشتار فراوان و صفات غیر انسانی دیگر به قوم لوط تشبیه کرده اند.

آخوندها را از نظر هم جنس بازی، غارت اموال مردم، کشتار فراوان و صفات غیر انسانی دیگر به قوم لوط تشبیه کرده اند.

خاورمیانه بر روی کوهی از باروت آماده انفجار:

عملکرد ضد انسانی رژیم اسلامی با کشورهای دیگر، به ویژه کشورهای اسلامی همسایه را نمی توان آسان شمرد و نادیده دانست. هم اکنون کشورهای خاورمیانه بر کوهی از باروت سوار، و در حال انفجار است و کبریت جرقه زدن به آن نیز در دست آخوندهای رژیم اسلامی به ویژه شخص علی خامنه ای جنایتکار می باشد. زیرا که غرور، تکبر، جاه طلبی ، خودخواهی همه وجود او را فرا گرفته و راه برگشتی از این نخوت وخود پرستی در وجود او دیده نمی شود.

تنها راه جلو گیری از انفجار و حفظ امنیت و تمامیت ارضی کشورهای خاورمیانه دفع این جرقه در مخزن باروت و انفجار و جلوگیری از به جان هم افتادن آنان به یکدیگر و یورش آنان به ایران و ضربه زدن به جان ملت بیگناه ایران می باشد.

از آنچه گفته شد:

رفتار زشت و زننده رژیم با اسرائیل و آمریکا:

دشنام دادن و بدگوئی این رژیم به آمریکا و اسرائیل که هیچکدام نقش براندازی رژیم ضد انسانی اسلامی را نداشته اند، برنامه ایست که نیروی نظامی هردوکشور را به نزدیک مرزهای ایران کشانده است. دشمنی رژیم اسلامی با اسرائیل را سوای نفرت رژیم از قوم یهود و عملکرد جنایتکارانه محمدابن عبدالله علیه یهودیان ۱۴ سده نمی توان دانست. بنابراین، از آنجا که ما در طول تاریخ سوای محبت، دوستی، و همکاری از یهودیان چیزی را ندیده ایم، این نفرت و انتقام کشی رژیم اسلامی از اسرائیل را چیزی جز نفرت و بد بینی دینی نمی توان دانست که از محمدابن عبدالله به ارث برده اند.

خامنه ای در کنار تلی از گوگرد که آماده منفجر کردن آنست

خامنه ای در کنار تلی از گوگرد که آماده منفجر کردن آنست

نکته پایانی:

اکنون کشورهای عرب کناره خلیج فارس به دلیل  بد رفتاری و بی حرمتی که از سوی رژیم بدسگال اسلامی دیده اند، همواره در پی دسیسه ونقشه کشی برای نابودی این رژیم به دنبال لشکر کشی نظامی به ایران می باشند. اتحاد میان کشورهای عربی با مدیریت و همکاری عربستان سعودی گویای این حقیقت تلخ است. تنها پیامد این بدرفتاری رژیم اسلامی و انتقام کشی کشورهای عرب، سوختن و نابودی مردم ایران است.

 • nezam.lajani.rousi@araghi.com

  فیلم؛ احمدی نژاد کل نظام را به لجن کشید http://www.iranpressnews.com/source/209746.htm#

  یعنی میگین برادران دزد و جاسوس عراقی -روسی -انگلیسی لاریجانی کل نظام هستند ؟

  سه تا برادر دزد و جاسوس – دو تا انگلیسی صادق و جواد ، سومی روسی ( علی لاریجانی ) و یکی هم در شورای نگهبان دارند که یا روسی است یا انگلیسی . ایرانی هم نیستند .
  اما احمدی نژاد که از خاتمی و روحانی خایه اش گنده تر است باید بداند که امیر انتظام را ۳۷ سال زندان کردند برای اینکه نامه ای دریافت کرده بود با تیتر ( Dear Amir Entezam) پس اگر او جاسوس باشد به گفته حزب توده و فدایی و همه چپ های روسی تو که ۲۴۰ میلیارد دلار را ریختی تو جیب عربها و روس ها باید اعدام شوی .
  مشکل شما نوکران این فقاهت روسی این است که از کرده های کثیف خودتان ابراز ندامت نمیکنید و نمی گویید چون شما با بازرگان ، بنی صدر و امیر انتظام و فروهر ها ان چنان کردید حالا سر خودتان آمده .
  باید ریشه روسی این مار هفت خط توده ای – فدایی – مارکسیست روسی را بزنید . راه دیگری نیست . تا این مار روسی همه شما کرم های روسی را نخورد و افعی نشود دست بردار نیست .
  شما محکوم به نابودی هستید یکی یکی . ان لاریجانی ها هم سوار همین خر هستند و به روزش می افتند پایین .
  سر روسی مار را بزنید
  بگویید کی چند تا الدنگ مادر قحبه را فرستاد سفارت امریکا و این همه کثافت تولید کرد که بوی گندش جهانی را برداشته
  تا این خیانت روسی افشا نشود ایران و منطقه و جهان روی آرامش نخواهد دید

 • sharike jorme putin

  شناسایی ژنرال روس عامل اصلی سرنگونی هواپیمای مالزی

  http://news.gooya.com/2017/12/post-9982.php

  Why is this News censored in

  BBC Farsi, VOA, Deutsche Welle, Radio Zamaneh, Mardom Report, Radio France, Euro News, Kayhan london, Iran Emrouz, Akhbar-rooz, Rowzane, Asre-nou, Zeitoun, Negan News, Peik-Iran, Pyknet, Iran-Press News, Melli mozheki , and all other pro-Russian Marxist which have embedded Russian spies who work for Putin and Mullah intelligence services

  چرا این خبر بسیار مهم که نشان میدهد پوتین تروریست است و پشت کشتن انسانهای بیگناه برای تجاوز به سرزمین آنها و اشغال کشورشان ، و یک هواپیمای مسافر بری را سرنگون کرده از طرف همه رسانه های فارسی زبان از لندن و پاریس و برلین و استکهلم و آمستردام تا آمریکای شمالی با توطیه سکوت و سانسور روبرو شده است ؟ چطور میشود به اخبار دیگر و تحلیل های این رسانه ها و تاریخ نویسی آنها اعتماد کرد وقتی چنین آشکار خایه های پوتین را تا بیخ حلقشان فرو کرده اند ؟
  این ما رکسیست های روسوفیل که هر روز مورد تبلیغ و بزرگسازی این رسانه ها هستند از زر افشان و رئیس دانا تا اشرف درویشیان و دولت آبادی و شیدان وتیق و درویش پور و فتا ه پور و تابان و کریمی و یحیایی و جوادی و شالگونی و کشتگر و فرخ و نیکفر مادر جنده و طبری و کیانوری و گلسرخی و اسکندریان و جزنی و عمویی و جاسوس های نظامی شوروی ( خسرو روزبه و ناخدا افضلی و سرلشگر مقربی ) و …ابراهیم گلستان ، سیاوش کسرایی ( شاعر مدیحه سرای خمینی ) ، خوئی ( شب ها خوابش نمیبرد وقتی مردم در جنبش سبز مرگ بر روسیه گفتند ) ، تقوایی ، نیک خواه ، احمد زاده و پویان و ژاندارم کشان دیگر ، تغی شهرام ( تروریستی که رفقای خودش را به خاطر عقیده میکشت !!!) جا لبه اینا میگن چرا خمینی دگر اندیشان را کشت ؟ خوب شما او را امام ضد امپریالیست کردید وگرنه اگر به بنی صدر و بزرگان گوش میداد آنها نه زندنای کردن ، نه شکنجه کردن ، نه کشتار دگر اندیشان را به او توصیه کردند و هم جلوی او ایستادند وقتی شما پشت کون او خایه می مالیدید و به بنی صدر و بزرگان سنگ می انداختید !!!! خوب خمینی حمز شما یاد گرفت ، از لنین و استالین و چه گوارا !!! مگر چه گورا ۵۰۰ نفر را بدون دادگاه و وکیل محکوم به مرگ و اجرا نکرد ؟
  خوب اگر مادر جنده نیستید باید به هر دو اعتراض و از بنی صدر و بازرگان و امیر انتظام و مجاهدینی که در سال ۶۰ کشتار شدند توسط خمینی عذر خواهی کنید . اما هم مادرجنده هستید ، هم روسی ، هم کیر پوتین را بدون قید و شرط لیس میزنید و زن و بچه تان هم توی صف هستند
  شما باید از ما دران و خانواده ان ژاندارم های بیچاره که در سیاه کل کشتید با رویای روسی کوبایی سرنگون کردن امپریالیسم امریکا ( جوک خنده داری که هرگز به وقو ع نپیوست و امروز اقتصاد امریکا شکوفا تر از پیش است) عذر خواهی کنید .

  شما وقت و بی وقت میگویید اسرائیل دو نفر ، سه نفر ، چهر نفر را کشت و بعد به سر و سینه خودتان و پستان روسی مادرتان میزنید
  خوب این پوتین که ۲۸۰ نفر مسافر دبختی که نه سر پیاز بودند و نه ته پیاز را کشت . به عشق کیر هوس باز روسی زمینخوارش . حکمش چیه ؟

 • Russian puppets run Kurd party

  چندین کشته و زخمی در ادامه اعتراضات در اقلیم کردستان
  http://news.gooya.com/2017/12/post-10284.php

  Democracy and sustainable growth is not for Arabs, Kurd, Iranians. Simply because these nations are being manipulated by Russia and pro-Russian Marxism for decades. Chaos, Kalashnikov, Terror, giving in for Dictators, Racists, and anarchists is the main characteristics of these nations. They blame Israel, USA, and England for their shot comes and as long as they continue to do so no change will happen to them

 • سید عنی خایه منی

  سلام یک شعر ناب محمدی در وصف امام سرودم لطفا بخوانید ممنون 🙂

  خمینی تو که مادرت گاییده شد ای مردک
  تو که خاهرت هم گاییده شد ای دلقک
  چرا خامنه ای رو سرور کونیان قرار دادی
  نکنه بعد از تو باید یکی بود که کون میدادی
  هاشمی به درک واصل شد
  جنتی مادر جنده اعظم شد
  ساندیس بگیران دیگر ساندیس نمیخورن
  از صبح تا شب کیر مردم میخورند
  هر خواهر محجبه ای روی صورتش آبکیره
  هر ولایتمداری مادرش جنده و حقوق بگیره
  کیر مردم ایران رفت تو ولاییت ای کصکش
  نگذار کیر اسراییلی ها هم برود روی قبرت ای جاکش
  در مرقدتت یک توالت عمومی ساختن ای حرامزاده
  که فاضلابش صاف میخوره تو قبرت ای مادر جنده
  به به
  گر کیر مردم سرزمینت میخوری
  این دلیل است هم نجس و هم خری
  ای کیر بزرگ بر سر قبر این ملعون کثیف بیا
  خمینی جاکش زن زنا زاده هندی بیا
  ای حقوق بگیر و مزدور انگلیس
  ای کصکش و مادر جنده فینگلیش
  تا کی میخای زیر کیر این مردم بمانی
  تقلایی کن و خودت را رها ساز در جوانی
  خامنه ای کصکش اعظم شد
  خبر نداری که مادرت هم از او بدتر شد
  سر تا ته این کشور بندازی
  کیر میبینی بر سر قبرت می آیند بزودی.
  تمام 🙂

  کپی آزاد

 • شهروند

  مرگ بر خامنه ای نوکر

 • Sohrab Adrekni

  اواپراتور یکی از بخشهای اصلی سیستم های سرماساز است. در یک اواپراتور ماده مبرد – سرما ساز – گرمای محیط داخل و اطراف را جذب میکند و با این عمل باعث خنک شدن آنها میشود. اواپراتور میتواند برای سرد کردن هر نوع محیط ، مایع، هوا و غیره استفاده شود. در یک تعریف کلی اواپراتور دستگاهی است که با جذب گرما توسط سطوح انتقال حرارت و مبادله گرما با گاز، مایع یا سیالات فراری باعث کاهش دمای محیط اطراف میشود.