بازهم سقوط هواپیما، پیام مرگ، پیام نوید بهشت آخوند به مردم ایران ۴

پیش گفتار:

بیگمان آخوند، رمال و جادوگری است که عمر طولانی و پراز فساد خود را با پرو بال دادن به مرگ افراد و وعده چندش آور و دروغین بهشت کذائی، مردم ساده دل و ناآگاه کشورمان را گوسفند وار به دنبال خود کشیده است. این شعبده بازی و یا به گفته دیگر سیاست و تز دکترای آخوندی ملت ما را در بند زنجیر خرافات مذهب اسیر، اندیشیدن و تلاش و کوشش را از او  گرفته، و او را چون دلقکی بی اراده به دنبال آخوند راه انداخته است.

شوربختانه نجات از طلسم آخوندی چون راه تعقل بسته شده امکان پذیر نیست و چاره آدمک های مسلمان کشورمان ادامه راه آخوند به امید دست یافتن بهشت کذائی تا لحظه مرگ و نیستی است. البته پس از مرگ و نابودی هم وطن، بازهم راه سودجوئی و کلاهبرداری آخوند برای فروش بهشت رؤیا و آرزوی زود باوران با   مراسم مذهبی دفن مردگان، برگزاری مجلس ختم، شب سوم، شب هفتم، چهلم، مراسم پنجشنبه ها, مراسم هرساله، آبشخور و نان دانی آخوند همچنان ادامه دارد.

سقوط هواپیمای دیگر:

 چنین گفته شده که هواپیمای  ATR72 آنهم ازشرکت آسمان که کمترین ضمانتی در امنیت و بررسی تکنیکی آن در اختیار نیست،امروز ۲۹ بهمن ۱۳۹۶ از تهران به سوی یاسوج در جنوب غرب ایران درپرواز بوده، در یکی از کوهها و دره های سمیروم سقوط کرده است. البته امکان سقوط هواپیما به ویژه هواپیماهای خصوصی مانند آسمان که کمتر به وسیله کارشناسان بین المللی مورد بررسی و آزمایش و اطمینان از امنیت آن به دست نیامده هرزمان قابل پیش بینی است. به ویژه آن که ساخت اینگونه هواپیماها به ۲۵ پیش بر میگردد. دراین مدت طولانی صاحبان و دست اندر کاران آنها همه گونه بارکشی بدون پاسخگوئی را از آن به عمل آورده اند و بی تردید پیکر درست و سالمی از آنها نمانده است.

هواپیمائی که ۲۵ سال پیش ساخته شده و احتمالاً سرویس و تعمیرات بین المللی نداشته و مورد سودجوئی و بهره برداری شرکت و افراد خصوصی قرار گرفته است چگونه و به چه دلیل می تواند سالم بوده و ضمانت ادامه کارگیری از آن داشته باشند.؟

هواپیمائی که ۲۵ سال پیش ساخته شده و احتمالاً سرویس و تعمیرات بین المللی نداشته و مورد سودجوئی و بهره برداری شرکت و افراد خصوصی قرار گرفته است چگونه و به چه دلیل می تواند سالم بوده و ضمانت ادامه کارگیری از آن داشته باشند.؟

پیدا کردن لاشه هواپیما:

از آنجا که در منطقه احتمال سقوط هواپیما برف می بارد و از دید وزیر راه و مسئولین هواپیمائی تا ذوب شدن برفهاامکان جستجو و پیداکردن هواپیما نیست، فعلن به توصیه آقای آخوند زاده وزیر راه که خود آخوندی بیشتر نمی باشد، با خواندن چند سوره مانند آیت الکرسی، دوازده امام و مانند آن، پیداکردن لاشه هواپیما و احیاناً نجات و درمان جان چند مسافر زنده مانده به کرام الکاتبین واگذار شده و آخوندهای محترم و خوش قلب ما برروی منبرها به توصیه صاحب روزه خوانیها، با خواندن دعاهائی برای دروغ بودن قضیه سقوط هواپیما و تندرستی مسافران را از ایزد منان خواستار شدند و چنان آرزوکردند که مردگان در این سانحه غیر قابل اجتناب (البته در حکومت آخوندی هیچگونه سانحه و مرگ زود رسی قابل پیشگیری نیست) را  هرچه زودتر به بهشت روانه کنند.

راهپیمائی بدون هدف در منطقه کوهستانی ناشناخته برای پیداکردن لاشه هواپیما چه معنا دارد؟. بی تفاوتی جویندگان و تظاهر به وظیفه شناسی؟، و یا ناآگاهی و داشتن اطلاع نادرست؟!.

راهپیمائی بدون هدف در منطقه کوهستانی ناشناخته برای پیداکردن لاشه هواپیما چه معنا دارد؟. بی تفاوتی جویندگان و تظاهر به وظیفه شناسی؟، و یا ناآگاهی و داشتن اطلاع نادرست؟!.

حکایتی از حاکم مشهد:

( 👅 @khabgah_85 )

حاکمی در مشهد رسم بنهاد هر که از مسافران وساکنان دزدی کند آن شخص را سوار بر الاغ به مدت یک هفته در شهر بگردانند.
این گذشت تا که شخصی از دیگری حلوا بدزدید و بخورد. به جرم دزدی به محکمه اش بردند و چون محکوم شد طبق حکمِ حاکم سوار بر الاغی او را در شهر بچرخانیدند و مردم در کوچه و بازار با دیدن آن حالت بسیار هیاهو بکردند.
هنگام چرخاندن نگهبان از دزد پرسید: بسیار سخت میگذرد؟ دزد گفت “نه !حلوا را که خوردم، الاغ را هم که سوارم،مردم هم که شادی میکنند و شادند، از این بهتر چه هست؟!”

‍این حکایتی است شیرین از احوال مملکت !زیرا بیت المال را که میخورند، بنز را هم سوارند، ملت نیز خوشحال  و جوک میسازند و می خندند.
خداوندا، (حال که همه چیز را به نفع آخوند جل پشت از ماگرفتی، دست کم این شادی و آرامش را از ملت ما مگیر!

جلسه اضطراری مدیران هواپیمائی- این جلسه در سالن پذیرائی با وجود ‍اظهار نظرهای ضد و نقیص وزیر راه به کجا میرسد؟!.

جلسه اضطراری مدیران هواپیمائی- این جلسه در سالن پذیرائی با وجود ‍اظهار نظرهای ضد و نقیص وزیر راه به کجا میرسد؟!.

 ماهیت جمهوری اسلامی:

جمهوری آخوندی اسلامی رژیمی است که در استاندارد و معیار خود، آرامش و زندگی و دنیای مردم را از آنان گرفته، همه جا را برآنان تیره و تار و جهنم ساخته، و به جای همه چیز، همگان را نوید و وعده بهشت داده است. زیرا آخوند معتقد است که: “سیلی نقد به از حلوای نسیه است “.

حکومت اسلامی با مرگ و نابودی همگان آغاز می شود، و با تن پروری، غارتگری، و تجاوز همه جانبه آخوند در هرزمینه به پایان می رسد.

چنانکه در کشور ما از چهار دهه پیش با روی کار آمدن خمینی و خامنه ای ابر جنایتکار، و خانواده های غارتگرشان مسآله مرگ و نابودی مخالفان آخوند همه گونه، همه جا. و همه گیر شد و در مرحله نخست قرار گرفت.

سیاست خارجی و بین المللی این رژیم نیزبر مبنای آرزوی نابودی و مرگ مردمان و کشورهای دیگر گذاشته شد. “مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر کشورهای همسایه عربی، و آتش زدن و پایمال کردن پرچم هاکه نشانه افتخارآمیز مردمان هر کشور می باشد. از تز دکترای رژیمسرچشمه می گیرد.

کشتن و حمله به مخالفین سیاسی و رقیبانی که مورد دوستی و محبت مردم قرار داشته اند تزسیاسی دیگر این رژیم بوده است. نمونه زنده و مشخص آن  کشتن وحشیانه دکتر شاهپور بختیار، فریدون فرخ زاد، داریوش و پروانه فروهر، دکتر صادق  شرفکندی، صدها هم وطن یهودی، و گروه دیگری از ایرانیان بیرون و درون کشور همواره از سیاست ننگین رژیم آخوندی بوده است.

اورژانس برای کمک رسانی به مسافرین پس از سقوط هواپیما- به راستی جای شگفتی و در حقیقت خنده آور است زیرا هواپیمائی که مشخص نشده بود در کجا سرنگون شده و میزان تلفات تا چه اندازه بوده، گرد آوری و جمع کردن آمبولانسها در یک منطقه نا آشنا و حساب نشده چه معنا دارد؟!. آیا این تظاهر و خودنمائی مسئولین منطقه نیست؟!.

اورژانس برای کمک رسانی به مسافرین پس از سقوط هواپیما- به راستی جای شگفتی و در حقیقت خنده آور است زیرا هواپیمائی که مشخص نشده بود در کجا سرنگون شده و میزان تلفات تا چه اندازه بوده، گرد آوری و جمع کردن آمبولانسها در یک منطقه نا آشنا و حساب نشده چه معنا دارد؟!. آیا این تظاهر و خودنمائی مسئولین منطقه نیست؟!.

از آنچه گفته شد:

هواپیمای  ATR72 آنهم ازشرکت آسمان که کمترین ضمانتی در امنیت و بررسی تکنیکی آن در اختیار نیست، تعمیرو سرویس درستی نداشته پس از ۲۵ سال بارکشی در زیر پای افراد غیر مسئول و ناآشنا ،امروز ۲۹ بهمن ۱۳۹۶ از تهران به سوی یاسوج در جنوب غرب ایران درپرواز بوده، در یکی از کوهها و دره های سمیروم سقوط کرده است.

اگر به شمار و دلیل سقوط هواپیماها در این چهار دهه سواری آخوند بر ما و سرنوشتمان خواهید دید که ما از اینگونه نظرها مانند کشتار مدام و حیوانی آخوند از ملت به خواب رفته و ناتوان ایران در جهان امروز با مقایسه با کشورهای دیگر جهان به مراتب بیشتر و دردناک تربوده و ما در ردیف نخست قرار گرفته ایم.

ازآنجا که نهایت و بالاترین درجه پیشرف رژیم اسلامی با قبضه و تصرف زندگی دنیائی مردم ایران و حواله دادن بهشت خیالی جهان دیگر است، هم میهنان ما نمی توانند کمترین توقع و آرزوئی در این جهان داشته و باید به امید فردای قیامت باشند.

نکته پایانی:

سیاست ضد مردمی و بی تفاوتی رژیم ضد انسانی اسلامی نسبت به جان و اموال ملت ایران موجب گردیده که میزان کشت و کشتار چه از طریق اعدام مخالفین  و رقیبان سیاسی، نژاد پرستی و کینه توزی با دیگر باوران مذهبی و یا تصادف در جاده ها و مرگ و میر با سقوط هواپیما در جهان کم نظیر و بدون رقیب بوده و باید هرزمان در انتظار شنیدن و برخورد خبر مصیبت باری باشیم.

 • motahary.koskesh@ahmadinezhad.

  واکنش مطهری به نامه احمدی‌نژاد: کاش این پیشنهادهای درست را زمان ریاست‌جمهوری می‌دادید
  https://www.radiozamaneh.com/383200

  https://ir.voanews.com/a/us-russia-iran-afghanistan/4268997.html
  آمریکا: ایران و روسیه پشتیبانی از طالبان را متوقف کنند

  خیلی جالب است که احمدی نژاد باید به جای موسوی ، خاتمی ، مطهری ، عبدی دیوار بالاکش ، و بقیه لجن های اسهالی و سبز زرد و بنفش خون آشام قرمز فام ، اپوزیسیون این رژیم روسی شود ! از بس کم بود خایه در این مملکت هست (به خاطر ترورهای شخصیتی که مارکسیست های روسی و مارکسیست های اسلامی روسی میکنند و سانسور و نفوذ استالینیستی لنینیستی در همه دستگاهها و احزاب و گروه ها و اقوام و خبر نگاران و نویسندگان) ، احمدی نژاد شده اپوزیسیون و خامنه ای شده پوزیسیون این رژیم تا خر خره بدهکار و وابسته روسیه .

  حتا امروز که رسانه های فارسی ایران گیت را از زبا ن بنی صدر نقل میکنند ، آنرا نه علیه بنی صدر بلکه علیه آخوند ساده لوح و بنیان گزار ولایت فقیه تبلیغ میکنند و دنبال بدنام کردن اسرائیل هستند ! یعنی باز همان اش روسی و کاسه روسی
  یکنفر نمیپرسد پس چرا نمی گذارید این رژیم که میگویید با اسرائیل است و ساخت امریکا است ، بی خودی پول و جان مردم ایران را خرج حزب الله و اسد و ونزوئلا و بولیوی و سیاست های امپریالیستی پوتین -دوگن نکند . اخه مگر شما مرض دارید به جای تشویق این رژیم به رفتن به سوی متحدان و بوجود آورندگان ان ( البته بنا به ادعای مزخرف شما ) به سوی فروش کامل وطن به طرف دیگر ( روسیه و اعراب و کمونیست های ورشکسته روسی ) برود ؟ کرم از مارکسیسم است نه اسلام . اسلام مارکسیستی است که اینقدر بو گندو و مزخرف است وگرنه عربستان هم دارداپرای زنانه و فقیه زن و آزادی زنان برای رفتن به ورزشگاه و سفیر و وزیر زن را تجربه میکند . خاک بر سر ملای روسی

 • makhmalihaye rousi@bazgasht b

  آقای مخملباف
  شما همان چریکی هستید که آن زمان هم که در جایگاه هنری که برای خود درست
  کردید، قرار میگیرید، ازتروریستی با نام دیوید تئودوربلفید با نام دوم
  داوود صلاح الدین (شخصی که با دستور وحکم خمینی در سال ۱۳۵۹ در پوشش پستچی
  در آمریکا علی اکبر طباطبایی را در مقابل منزلش با شلیک سه گلوله به قتل
  رساند) در فیلم سفر قندها استفاده کردید و او را درنقش دکتری انسان دوست جا
  میزنید.

  http://news.gooya.com/2018/02/post-12363.php
  ————————————————————

  مردم ایران :
  به این مطلب کمی فکر کنید
  اگر روسیه و پوتین توانسته اند در سیستم دموکراسی آمریکایی تا همین اندازه که الان ثابت شده نفوذ کنند و از سد سیا ، پنتاگن ، اف بی ای بگذرند تا کنترل ابر قدرت امریکا را در دست بگیرند ، برای آنها نفوذ به رژیم قلابی و عقب مانده فقاهت روسی چقدر آسانتر تر است ؟
  کیانوری ، فدائیان خلق مثل همین مخملبافها ، کانون نویسندگان روسی مثل زر افشان و رئیس دانا ، باقر مومنی ، سیاوش کسرایی ، و حالا نیکفر و صادق صبا و آرمان مستوفی و جمشید فاروقی و تابان و … از طریق موسوی و بهزاد نبوی و عباس عبدی و محتشمی پور و رفسنجانی خزیدند داخل ملاها و شد آنچه نباید میشد . حالا هم ماله کشانی مثل عباس میلانی ، امیر هوشنگ احمدی ، میر فطروس ، آبراهام پروند ، ماشا الله آجودانی ، روشندل ، حزب کمونیست کارگری ، راه کارگر ، توکلی ، کریمی یحیایی ، پور مندی ، درویش پور ، محمدی ، سهیمی ، ایجادی ، رهنما ، اردشیر زارع ، پرهام ، همایون ، …. از شرق وین تا غرب لس آنجلس در همه رسانه ها ، تینک تنک ها ، لابی ها ، سازمانهای حقوق بشری ، دانشگاههای غربی و حتا پارلمانهای دولت های غربی نفو ذ کرده اند .
  برای چی ؟
  اول از امریکا و اسرائیل ستیزی و روس مداری و حیف و میل اموال ایران برای حفظ منافع دولت فخیمه روس از سوی ملاها دفاع میکردند و مردم را به بد و بدترین رژیم امیدوار ، جنایات ملاها بر علیه مردم بی دفاع سوریه که اسد روسی جنایت کار را نمی خواستند ، جنایات علیه مردم اسرائیل با موشک پرانی سازمانهای تروریستی پیش برنده سیاست های تجاوز کارانه روسیه در خاور میانه را توجیه و اشمالی میکردند .
  اما حالا که تشت رسوایی ملاها از بام افتاد (با انقلاب ناسیونالیستی سلطنت طلبانه در خط امریکا و نو لیبرالیسم توسعه محور مردم ایران) ، دیگر این عجوزه از کار افتاده برای حفظ منافع عنتر ناسیونال مارکسیستی روس قابل استفاده نیست به این فکر افتاده اند که باز با شعاری ساختگی ، مثل رفراندوم ، همگرایی همه گروه ها برای ایجاد بدیل ، و بازی با کارت توسری زنان شجاع ایرانی خودشان را داخل این انقلاب هم بکنند و آنرا مثل انقلاب ۵۷ مردم ایران برای آزادی و استقلال از سر چشمه به سمت روسیه و علیه امریکا و سلطنت و نو لیبرالیسم توسعه محور و دموکراسی نوع غربی ، بچرخانند .
  اجازه ندهید هیچ کسی که سابقه ضد آمریکایی ، ضد اسرائیلی و هواداری از روسیه و کوبا و چین دارد به هیچ وجهی تا سه نسل دیگر وارد جنبش شما شود . البته آزادند مثل کمونیست های آنارشیست امریکا ( چامسکی ) هر چه میخواهند بنویسند و بگویند . اما آنها را داخل جنبش راه ندهید .
  شاهزاده رضا پهلوی بداند که هیچ سرخ و سیاهی در پیروزی مردم ایران و نظام مشروطه سلطنتی همراه او نخواهد شد مگر برای به شکست رساندن او و مردم و پیروز کردن گرگ روسی ! اینها یار نیستند
  بار هستند .
  الان امیر احمدی را فرستاده اند داخل MTC که ادعای سلطنت طلبی دارد ! افکار مارکسیستی روسی از نوع احمدی نژاد و موسوی را می چپاند به سلطنت طلبان ! رادیو فردای پوتین چپیده توی MTC و مزخرفات روسی پخش میکند . صدای امریکا و بی بی سی فارسی و دوچه ولله و زمانه و مردم ریپورت که جای خود دارد .

  این دزد کهنه کار روسی را از در بیرون بیندازید از پنجره می اید تو !
  فراماسونری مارکسیست های روسی بیش از صد سال است در ایران مثل ویروس استاکس نت نفوذ کرده و شاهکار ان بر پا کردن همین رژیم فقاهت روسی ضد امریکا و ضد اسرائیل و ضد توسعه و ضد دموکراسی نو لیبرال است از دل یک انقلاب آزادی خواهانه و استقلال طلبانه .

 • sedaye.paye.fashism rousi

  شکست دیپلماسی؛ بازی خطرناک روسیه با ایران

  بالاخره آمریکایی ها آنچه را بنده سالیان دراز میگویم متوجه شدند
  بخوانید و ببینید که چه گونه به صورت فزاینده آمریکایی ها متوجه میشوند که باید پوتین را بزنند نه نوچه ها مثل اون جنگ و اسد و ملا !
  http://news.gooya.com/2018/02/post-12412.php
  جنگ سرد دوم آغاز شده است، آمریکایی ها باید پوتین را مهار کنند

  چرا مارکسیست های روسی که در غرب همه جا نفوذ کرده و تبلیغ میکنند که شاه فقید را امریکا برد و جمهوری اسلامی دست ساز امریکا و اسرائیل است ، به روسیه نمی گویند
  رفیق داداش ک گ ب
  داری از یک عوضی حمایت میکنی ؟
  میدانید چرا ؟
  برای اینکه این دروغی است که مارکسیست ها میگویند تا ضمن استفاده دستمال کاغذی فقاهت اسلامی و گوشت دم توپ و حیف و میل اموال ایرانیان برای تر و خشک کردن روسیه و فاشیست های فاسد و ورشکسته و جنایت کارش ( مثل اسد و مادرو و مورالس و اون جونگ و …) ، کثافت کاریها ی رژیم فاسد ملاهای روسی را هم گردن امریکا بیندازد ! و به لحاظ مذهبی بودن رژیم ، برای مارکسیسم روسی خودشان هم در این حال تبلیغ کنند ! یعنی با یک تیر سه هدف را بزنند . اما مردم ایران فهمیدند و گفتند : مرگ بر روسیه ، سوریه را رها کن ، رضا شاه روحت شاد. یعنی با یک تیر سه بار زدند تو دهن روسیه ، سوریه ، مارکسیست های روسی و ملای روسی

 • شعر ناب محمدی

  سلام یک شعر ناب محمدی در وصف امام سرودم لطفا بخوانید ممنون 🙂
  ل
  خمینی تو که مادرت گاییده شد ای مردک
  تو که خاهرت هم گاییده شد ای دلقک
  چرا خامنه ای رو سرور کونیان قرار دادی
  نکنه بعد از تو باید یکی بود که کون میدادی
  هاشمی به درک واصل شد
  جنتی مادر جنده اعظم شد
  ساندیس بگیران دیگر ساندیس نمیخورن
  از صبح تا شب کیر مردم میخورند
  هر خواهر محجبه ای روی صورتش آبکیره
  هر ولایتمداری مادرش جنده و حقوق بگیره
  کیر مردم ایران رفت تو ولاییت ای کصکش
  نگذار کیر اسراییلی ها هم برود روی قبرت ای جاکش
  در مرقدتت یک توالت عمومی ساختن ای حرامزاده
  که فاضلابش صاف میخوره تو قبرت ای مادر جنده
  به به
  گر کیر مردم سرزمینت میخوری
  این دلیل است هم نجس و هم خری
  ای کیر بزرگ بر سر قبر این ملعون کثیف بیا
  خمینی جاکش زن زنا زاده هندی بیا
  ای حقوق بگیر و مزدور انگلیس
  ای کصکش و مادر جنده فینگلیش
  تا کی میخای زیر کیر این مردم بمانی
  تقلایی کن و خودت را رها ساز در جوانی
  خامنه ای کصکش اعظم شد
  خبر نداری که مادرت هم از او بدتر شد
  سر تا ته این کشور بندازی
  کیر میبینی بر سر قبرت می آیند بزودی.
  تمام 🙂