بایگانی نویسنده: عبدالستار دوشوکی

انتخابات آزاد در دقیقه نود ـ از تهران تا استکهلم۴

ثبت نام آیت الله هاشمی رفسنجانی در واپسین لحظات برای نام نویسی دو هفته قبل از کنفرانس اتحاد برای دمکراسی که مبلغ "انتخابات آزاد" در ایران می باشد و قرار است چهارمین نشست خود را در روزهای ٢٥ و ٢٦ مِی در استکهلم تکرار کند، مستلزم موشکافی در کلیت آن است. "انتخابات آزاد" از حق گزینه فردی آغاز می شود.

معمای پیچیده کشته شدن اسامه بن لادن و تاثیرات آن در ایران۱۸

حمله کماندوهای دریایی امریکا به پناهگاه اسامه بن لادن در شهر نظامی آبـُت آباد در ۵۰ کیلومتری پایتخت پاکستان، موجب کشته شدن وی گردید، که می تواند پیامدهایی در رابطه کشورهای منطقه داشته باشد.

دولت احمدی نژاد، سراپا وعده و حرف، به بلوچستان آمدند، نشستند و گفتند و رفتند!۱

هیأت دولت به بلوچستان آمدند، نشستند، گفتند، و رفتند. آقای احمدی نژاد در جمع کمتر از ده هزارنفری گردآوری شده وابسته به خودشان، به جای رفع مشکلات، در باره « فواید نماز»سخن گفتند،