بایگانی نویسنده: افشین ابراهیمیان

تحلیلی بر سخنان اخیر حسن روحانی و جواد ظریف مبنی بر ادامه فعالیت‌های غنی سازی هسته‌ای۱۴

بازیچه‌ای شوم به نام قرارداد ژنو در روزهای ١٦ و ١٨ آذرماه آقایان روحانی و ظریف بهمقامات چینی اعلام نمودند که حکومت ایران غنی سازی هسته‌ای را حق مسلم خود می‌داند و از آن عقب نشینی نخواهد نمود. آنگاه جواد ظریف دنیای غرب را تهدید نمود در صورت اعمال تحریم‌های جدید تمام مندرجات توافق نامه ژنو می‌میرد.