بایگانی نویسنده: شاهین شعبانی

خاکمان را هم می فروشند و می خواهند به خاک سیاه بنشینیم!۱

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس رژیم اسلامی از قاچاق خاک های مرغوب ایران به کشورهای حاشیه خلیج فارس خبرداد و با بی تفاوتی اعلام کرد مجلس بارها در مورد آن تذکر داده است! قاچاق خاک کشاورزی در حالی صورت می گیرد که ایران از نظر میزان خاک قابل کشاورزی و توسعه در بخش کشاورزی در شرایط مطلوبی به سر نمی برد.