بایگانی

چگونه قالیباف ابر دزد، زمین های تهران را میان دزدان شهرداری ها توزیع کرد؟!۳

ملت همیشه فراموشکار شاید ما از نظر ظلم پذیری و فراموشکاری در جهان یگانه و یکتا باشیم و هیچ ملت و کشوری دیگر از این بابت به پای ما نمی رسد. اکنون یش از سه دهه می گذرد که صدها جنایات و غارتگری های آخوند و شبه آخوند و تفاله های آنان مانند قالیباف جنایتکار را پذیرفته ایم و اعتراض و گلایه ای هم نداریم.

ادعاهای توخالی و پوچ و بلند پروازی سرجوخه محمد علی جعفری!۲۹

سوای آخوندها که تقریباً همگی فاسد و ضدمردمی اند و علاوه بر شمار زیادی از پاسداران میهن پرست که درشرکت جنگ ایران و عراق از خود دلاوری نشان دادند. گروهی از پاسداران دزد و غارتگر سرنوشت واردات،صادرات، و مناقصه های بزرگ و کوچک مملکت را به دست گرفته در سازمان های گوناگون نفوذکرده، همه جا را ویران ساختند.

مردم فرانسه با اتحاد و همبستگی اشان جاودانه تاریخ و موجب افتخار جهانیانند۱۰

شکست تاریخی ملت ها ملت هایی که با یکدیگر همدردی و اتحاد داشته، در برابر هرگونه تجاوز و یورشی ایستادگی و از خود دفاع نمودند. رومان ها، انگلیسی ها، فرانسوی ها نمونه هایی از ملت های زنده اند.ولی ملت های سربه زیر، آرام و تکرو مانند ایران و هندوستان نتوانسته اند در لحظات حساس تاریخی از خود دفاع کنند

مشهد را فراموش کرده، پروستات و بیضه مقدس روضه خوان را دریابید!۷۰

در جهان فهم و شعور، واژه "مقدس" بی محتوا و مردود بوده تنها دانش و علم است که مورد گفتگو بوده و بدان استناد می شود. در حقیقت دانش و فنون به ما می آموزد چه داستان و گفته هایی درست و چه چیزهایی از دایره عقل و منطق به دور و توسل بدان ها از جمله خرافات، نادانی ها، و بی خردی های انسان به شمار می آید.

ماه رمضان، ماه ترفند و دکانداری آخوند و ناآگاهی امت مسلمان۷

تن آدمی بر پایه نیاز پی در پی به نوشیدن آب و خوردن اندک خوراک در هنگام گوناگون شبانه روز پرورش یافته است. هرگونه جا به جایی و تغییری در این روش، موجب بیماری های گوناگون و آسیب دراز مدت در تن خواهد بود. این رابیشتر پزشکان سوای جیره خواران، و وابستگان به دکان داران دینی بدان سفارش و توصیه می کنند.

باردیگر فرزندانمان را در سفر راهیان گور به خاک و خون کشاندند آیا بازهم نشسته ایم؟۴

راهیان نور راهیان گو ر، یکی دیگر از اعمال جنایت کارانه رژیم است که با برنامه شیطانی خود هرساله دانش آموزان را از مدارس شهرهای گوناگون با اتوبوس های فرسوده و با رانندگی افرادی بی صلاحیت، به منطقه جنگی خوزستان می فرستد تا با دروغ پردازی، جنگ خانمانسوز ۸ساله ایران و عراق را به دانش آموزان نشان دهد.

پاینده و سرفرازباد کانادا و درود بر نخست وزیرش، با آن پیام زیبای نوروزی۰

نوروز، یک پیش آمد شگفت انگیز نوروز یک پدیده شگفت انگیز جهانی است که هرساله در بهترین روزهای سال و با پیدایش بهار زیبا و فرح انگیز جلوه گر می شود. مردمان کشورهای زیادی پدیده نوروز را گرامی داشته، خود و فرزندان به پوششی نو در می آیند،دلها و اندیشه خود را از بدی ها، کینه توزی و دشمنی پاک می کنند.

جدال گرگ ها، لاشخورها، و پاچه خوارها در مجلس خیمه شب بازی ولایتی۳

حسن روحانی از کجا پیداشد؟ روزهایی که رژیم در سربالایی انتخابات به نفس نفس افتاده و انتظار می رفت که مردم با شرکت نکردن درفانتزی انتخابات، رژیم آخوندی را به گورستان تاریخ سپارند، روضه خوان ۵ تومانی به همت والای ۱۸ میلیون امت فراموش کار، آش شله قلمکاری برای مردم پخت که حسن روحانی از میان آن بیرون آمد.