بایگانی

امروز سَرمایِ شدید در حالِ لرزاندنِ زلزله زدگانِ آذربایجان است۱

سید علی خامنه ای و ولایت مداران دربارش در غمِ مردم فلسطین، بحرین، ونزوئلا و لُبنانند و بزرگ ترین غصه شان، شرایط بحرانی هم پیاله تروریست و جنایتکار شان در سوریه است که در راهِ از دست دادن قدرت می باشد. برای آن خیانتکاران ضد ایرانی، کشته شدن و آوارگی شهروندان شریف ایران زمین کمترین اهمیتی ندارد.