بایگانی

با این رویه بهره برداری بی جا از آبهای کشور، ایران به زودی به یک بیابان برهوت تبدیل می شود۱

آب مایه حیات موجودات چون انسان و جانوران دیگر است و بدون آن حیات و زندگی بی معنا است. بیشتر کره زمین مانند اقیانوس، دریا، و دریاچه هارا آب فراگرفته که شور بوده و انسان و جانوران از آنها بی بهره میمانند و بیشتر آبهای شیرین هم که عمومن یخ زده اند. پس آب شیرین مصرفی انسان و حیوانات کم و محدود است.

آیا مردم اصفهان در برابر خدمات گرانبهای ریچارد فرای نمک شناسند، و یا ناسپاس؟!۱۰

ریچارد فرای ایران آمریکایی متخصص برجستهٔ ایران‌شناسی و استاد دانشگاه هاروارد بود. او به زبان‌های زبان فارسی، عربی، روسی، آلمانی، فرانسوی، پشتو، ازبک و ترکی مسلط بود و با زبان‌های اوستایی،پهلوی و سغدی آشنایی کامل داشت. فرای بیش از ۷۰ سال از زندگی‌اش را صرف پژوهش درباره تاریخ و فرهنگ فلات ایران کرد

قربانیان برنج وارداتی، قطع آب کشاورزان اصفهان و برخورد خصمانه با آنان۰

چندی پیش گزارش درگیری کشاورزان شرق اصفهان با نیروی انتظامی در سایت های خبری منتشر شد. این درگیری، به دلیل اعتصاب و اعتراض کشاورزان اصفهان بر سر انتقال آب، آبیاری زمین های زراعی به یزد بود. اکنون ۱۳ سال است که حق آبه از کشاورزان استان اصفهان گرفته شده و به یزد فرستاده می شود.

پس از تخریب آثار باستانی، اکنون نوبت به از کیسه خلیفه بخشیدن جام زرین فرا رسیده است۴

دیروز دختران و ناموسمان را به اعراب هدیه می کردند، امروز تندیس و جام تاریخی را به اوپک هدیه می دهند، فردا نیز باید منتظر بخشیدن معادن، گمرکات، شهر های ایران زمین به اجنبی ها خواهیم بود. تا زمانی که ما ملت زبان بسته گوسفند وار در مجالس خرگرایی آخوند حاضر می شویم نتیجه همین است.

ولی وقیح جانشین عزرائیل، به تازگی جان محمد و عبدالله فتحی را هم گرفت۳۸

از ۳۲ سال پیش عزرائیل به مرخصی رفته، ابتدا مأموریت او را خمینی انجام داد، و اکنون سال هاست که ولی وقیح به طورشبانه روزی خود، کور وکچل های فامیل، مزدوران، وهمه اکر مکرهایش به گرفتن جان مردم می پردازند. عزرائیل جان پیران را می گرفت، در کارسیاسی دخالت نداشت، ولی این عزرائیل همه کاره است.

قرآن را نباید سوزاند یا پاره کرد، بلکه باید مانند هر کتاب دیگری خواند۱۹

به دنبال سوزاندن برگ های قرآن در کلیسای فلوریدا در سال گذشته، مسلمانان فناتیک و خردباخته جهان که به هیچ وجه ماهیت راستین ضد انسانی اسلام را نمی شناسند، عصبانی شدند. آخوندهای افغانستان در مزار شریف, و قندهار، که با این کار دکان کسب خود را راکد و بی مشتری می بینند، به تحریک خردباختگان اسلامی پرداختند.