بایگانی

پروژه رهبر برای رئیسی چه بود و در صورت موفقیت چه خواهد شد.۲

اما چرا شخص رئیسی برای خامنه ای و سپاه پاسداران مهم است و پروژه آنها چیست؟ بر خلاف تصور عوام ، رئیسی یک پروژه دو منظوره بود، خامنه ای و سپاه بخوبی از شکست جناح اصولگرا مطلع بودند و می دانستند که احتمال رأی آوردن رئیسی بسیار دور از ذهن است. ابراهیم رئیسی شخصیتی نا آشنا برای مردم بود و در این مدت کوتاه امکان نداشت که آیت الله اعدام بتواند به اقبالی دست یابد. پس تا امروز پروژه رهبر شدن رئیسی موفق بوده است و او حتی مظلوم نمایی هم می کند که آرایش بیش از این بوده است!

آقای خامنه ای؛ اعتراض به انتخابات قلابی اتان جرم است یاجنایات رژیم شما.؟۲

این مقاله ۴ سال پیش پس از کودتای خامنه ای، دستگیری و بزن و ببند جوانان کشورمان نوشته و پخش شد. داستان آن تاریخ مصرف ندارد و گویا ظلم و ستم جانیان است. خواندن آن را به شما گرامیان سفارش می کنم- سهراب ارژنگ اعتراض مردم به انتخابات قلابی خامنه ای جرم است ولی سه دهه جنایات رژیم قانونی است.