بایگانی

فرزند بیشتر، مصیبت بالاتر، دکان آخوند پررونق تر، و زجر بیشتر مادران۳

امروزه، کشورهای پیشرفته و خرداندیش جهان به خوبی دریافته اند که با جمعیت کمتر در کشور می توان امکانات اقتصادی، فرهنگی، و رفاهی بهتری را برای همکان فراهم نمود. زیرا جمعیت مرفه تر در اجتماع با امنیت و آرامش خوب می تواند منشاء پیشرفت های صنعتی، تکنولوژی، کارهای سازندگی و نوآوری، و دیگر زمینه ها باشد.

تعطیلات نوروز بر خاک حافظ شیراز و سعدی گرانمایه۰

پیش از آغاز سال نو ایرانی با خانواده تصمیم گرفتیم که سفری به شیراز نموده، و هنگام سال تحویل را میهمان خواجه بزرگوار، حافظ شیراز، و سعدی اندیشمند و گرانمایه باشیم. به راستی که شیراز با وجود خاطره ها، و چکامه های زیبای حافظ گرامی و سخنان نغز و پر شکوه سعدی بزرگوار، چه حال و هوای دل انگیری دارد.

ساختن هزاران مسجد و نامگذاری عربی خیابان ها، فرهنگ ما را به کجا میبرد؟۸

امروزه به هر شهر و یا ده ایران که سفر کنید در کنار هر گذرگاهی، مسجدی با بهترین و گرانترین مصالح ساختمانی ساخته شده و یا در حال ساخت می باشد. این در حالی است که شمار افراد مسجد برو با مقایسه با پیش از انقلاب با وجود افزایش جمعیت در حدود ۲/۵ برابر، به مراتب کاهش یافته است و نسل جوان از مسجد فراری است.

زندگی سیاسی عبادی ولایت فقیه برون مرزی۰

سالیانی پیش درسرزمین ما که دود بیدادگری وخفقان بهوا می رفت، مردم مصیبت کشیده ورنج دیده ما  بپا خاستند تا بتوانند آزاد باشند، آزاد بیاندیشند، وآزاد عمل کنند. ناگهان دراین قیل وداد، دست  درندگان برون مرزی ولایت فقیهی را آرایش وبزک کرده ازآسمان هفتم به میان گورستان تهران پرتاب کرد، و گرگان، وکفتارهای درون مرزی […]