بایگانی

آخوند روحانی نیز مملکت ما را به امام زمان و اهل بیت تازی فروخته است۶

حسن روحانی در دیدار جمعی از روحانیون گفته است: “اینکه مردم در این انتخابات به یک روحانی اعتماد کردند، این اعتماد به نظام اسلامی است. این مملکت متعلق به امام زمان و اهل‌بیت(ع) است و باید با توسل کارها را به پیش برد. امیدوارم به پشتوانه حضرت ولی عصر(عج) که کشور متعلق به اوست کارها پیش برود.”