بایگانی

در کشور آخوند و مصیبت زده ما، مأمور آتش نشانی به کام مرگ می رود تا کودکی از مرگ نجات یابد۲

در جریان آتش سوزی در طبقه دهم یک ساختمان در تهران، آتش نشانان با تلاش نفس‌گیر توانستند ساکنان گرفتار شده را از میان دود و آتش از مرگ حتمی نجات دهند. امید عباسی فرمانده ایستگاه ۶۸ آتش نشانی به دلیل شدت دود زدگی و حرارت در وضعیت خطرناکی قرار دارد به طوری كه خبر مرگ مغزی این آتش نشانی تایید شده است.