بایگانی

سیزده اسفند، دومین سالگرد تلاش «فضول محله» در راه آزادی ایران۶

فضول محله دومین سال فعالیت خود را پشت سر می گذارد. از همه دوستان و گرامیان که با ما بوده اند، سپاس بیکران داریم. انتقاد ما بر اساس تلاش برای رسیدن به یک حکومت سکولار دموکرات و عدالت اجتماعی برای همگان است. «ما همیشه ستایشگر آوازیم، نه آوازه خوان».