بایگانی

موسوی گرامی، ما به دنبال آوازیم، نه آوازخوان، شما در چنته خود برای خواندن ۲۵ بهمن چه آماده کرده اید؟۲

از آن جا که ما معتقد و طرفدار « آوازیم»، نه « آواز خوان»، برنامه تظاهرات آقای موسوی و آقای کروبی را، آنچنان که ادعا کرده اند، دنبال و پشتیبانی می کنیم. امید واریم ۲۵ بهمن، روز آغاز سرنوشت ساز برای ملت ایران در چیرگی و پیروزی بر رژیم کشتارگر ولی وقیح باشد.

جوانان عزیزمان، صاحبان اصلی کشورایرانند۰

نزدیک به ۶۸٪ ازجمعیت ایران را جوانان تشکیل می دهند. جوانانی که بادست خالی دربرابررژیم مرگبارآخوندی تاکنون ایستادگی نمودند، وازجان خود مایه گذاشتند. نویسندگان فضول محله براین باورند که این جوانان سلحشورو رزم جوی، در آینده نزدیکی شیشه عمردیو جنایتکار راخواهند شکست و دموکراسی را به ارمغان خواهند آورد