بایگانی

گوش کردن به آهنگهای موزارت موجب افزایش و گستردگی حافظه می شود۱

آهنگ و خنیاگری در ایران باستان آهنگ و موزیک موجب ایجاد شادمانی ونشاط انسان، و دوام و ایستادگی او در برابر مشکلات می شود. این موضوع چند هزار سال تاریخ گذشته کشورمان و از مهمترین مُهرنگاره‌های خنیاگری (موسیقی) در جهان است که در «تپه چغامیش» دزفول برجای مانده و در سالهای ۱۹۶۱-۱۹۶۶ میلادی، یافت شده است.