بایگانی

آذر اندامی، بانویی که نامش درسیاره ونوس جاودانه شد!۲

دکتر آذَر اَندامی پزشک و باکتری‌شناس، و از پژوهشگران انستیتو پاستور بود.بخاطر خدمات علمی و انسانی وی بخشی از سیاره ناهید، به نام وی «اندامی» نامگذاری شده‌است. این بانوی نمونه و سخت کوش با وجود مخالفت خانواده اش، نخست به آموزگاری پرداخت، آنگاه بدانشکده پزشکی راه یافت سپس به تحقیقات آزمایشگاهی پرداخت.